ฉันจะค้นหา palindrome ที่ยาวที่สุดในสตริงได้อย่างไร


33

ความท้าทาย:

ทำให้ฟังก์ชั่นที่ค้นหา palindrome ที่ยาวที่สุดภายในสตริง

หมายเหตุ: นี่เป็นคำถามการกรุณาอย่าใช้คำถามและ / หรือคำตอบอย่างจริงจัง ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่


7
หากคุณไม่สามารถบอกได้ว่านี่เป็นปัญหาการหมุนรอบตัวอื่นแม้ว่าจะมีคำอธิบายน้อยกว่าครั้งสุดท้าย
Joe Z.

19
น่าเศร้าที่ "สตริง" ไม่มี palindromes อยู่ในนั้น
Mark Reed

17
ดังนั้นcode-trollingแท็กโปรดใหม่ของฉันคือ

4
เรามีคำถามการเรียกรหัสสองคำถามในรายการคำถามเครือข่ายที่น่าสนใจตอนนี้!
Joe Z.

18
อืมม ในขณะที่คำถาม [code-trolling] น่าขบขันฉันไม่สามารถช่วยได้ แต่รู้สึกว่าคำถามเหล่านี้จะลดคุณภาพของไซต์นี้ได้จริงๆถ้าพวกคุณไม่ระวัง คำถามเหล่านี้ทำง่ายและตอบได้ไม่ดีและฉันเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เก่ามากเร็วมาก แค่ 2 เซ็นต์ของฉัน
เรด

คำตอบ:


19

ไป

โซลูชันต่อไปนี้ใน Go ใช้พลังที่ซ่อนเร้นจากการเกิดพร้อมกันการปิดและการเรียกซ้ำเพื่อค้นหา palindrome ที่ยาวที่สุดภายในสตริงที่กำหนด:

func lp(s string) string {
  for i, l := 0, len(s); i < l; i++ {
    if s[i] != s[l-i-1] {
      a, b := make(chan string), make(chan string)
      go func() {
        a <- lp(s[:l-1])
      }()
      go func() {
        b <- lp(s[1:])
      }()
      c, d := <-a, <-b
      if len(c) > len(d) {
        return c
      }
      return d
    }

  }
  return s
}

นอกจากนี้ยังต้องอาศัยพื้นฐานภาษาดั้งเดิมและประเภทในตัว - ไม่มีไลบรารี่มาตรฐาน - นั่นคือวิธีที่คุณรู้จักซอฟต์แวร์คุณภาพที่แท้จริง

คุณอาจต้องการเปลี่ยนเธรดหน่วยความจำและขนาดสแต็กเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสำหรับสตริงอินพุตที่มีขนาดใหญ่ขึ้น - นี่เป็นเพราะโซลูชันนี้เร็วมากจนระบบปฏิบัติการของคุณจะอิจฉา

แก้ไข - สิทธิพิเศษ:

 • ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงกับสตริงอักขระหลายไบต์
 • จะไม่ตัดเครื่องหมายวรรคตอนหรือช่องว่าง
 • ละเว้นความเสมอภาคบน / ตัวพิมพ์เล็ก
 • ทำงานในเวลาที่คำนวณได้ยาก - ช้ามาก
 • วาง goroutines จำนวนมากและมากขึ้นอยู่กับการป้อนข้อมูล
 • ถูกฆ่าเพราะหน่วยความจำหมดหลังจากสองสามวินาทีบนเครื่องของฉันด้วยgoroutines มากกว่า 16000 2049186 กลับกลายเป็นอินพุต"345345ABCDEabcde edcbaDEABC12312123"

45

หลาม

def longest_palindrome(s):
  return 'racecar'

ตัวอย่างการใช้งาน:

>>> print longest_palindrome('I like racecars!')
racecar

หมายเหตุ: อาจใช้งานได้กับสตริงที่แน่นอนเท่านั้น


21
ฉันลองกับ "abcdedcba" แต่เพิ่งกลับมา "racecar" ... ฉันทำอะไรผิด
Joe Z.

22
@JoeZ คุณใช้สตริงผิด ลองด้วย 'abcde racecar'
grc

10
โอเค แต่ตอนนี้ฉันกำลังลองกับ "abcde racecar edcba" และมันก็แค่คืน "racecar" ถึงแม้ว่าจะมี palindrome ที่ใหญ่กว่ามาก
Joe Z.

63
@JoeZ อืม ... อาจเป็นปัญหากับ Unicode
grc

11
@JoeZ คุณควรซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่
emory

13

เห็นได้ชัดว่าการตรวจสอบ Palindromes นั้นยาก

ดังนั้นการแก้ปัญหาจึงค่อนข้างง่าย - สร้างชุดของ Palindrome ที่เป็นไปได้ทุก ๆ อันที่มีขนาดใหญ่เท่ากับสตริงที่คุณกำลังทดสอบและดูว่าสตริงของคุณมีหรือไม่

C #

string largest = String.Empty;

  for(int i=0; i < myString.lenght; i++)
  {

//Don't use the newfangled stringbuilder. Strings are awesome
char[] testString = new char[i];

  for (int charPosition=0; charPosition < i/2; charPosition++)
  {
  for (char c = 'A'; c <= 'Z'; c++)
  {
    if ((charPosition/i) == i/2)
{
//middle one
testString[i] = c;
} 
else 
{
//do one for that position, and the lenght-position
testString[i] = c;
testString[testString.length - i] = c;
}

if (myString.Contains(testString.ToString())
{
//yaay
largest = testString.ToString();
}


{

}
  } 

}


}

(ฉันอาจต้องตรวจสอบรหัสของฉันเพื่อความถูกต้อง แต่อย่างอื่นมันเป็นวิธีที่ไม่มีประสิทธิภาพอย่างน่าพิศวงอย่างยิ่งยวดในการตรวจสอบ Palindromes)


เห็นได้ชัดว่าพวกเขาจะไม่เรียกใช้โปรแกรมบนสายยาวเพราะพวกเขายากที่จะคำนวณ ดังนั้นนี่เป็นเรื่องปกติ คุณสามารถปรับขนาดได้ด้วยการรันบน VPS ที่ดีขึ้นหรือในศูนย์ข้อมูลถ้าคุณกำลังเรียกใช้ในการตั้งค่าระดับองค์กร สำหรับการบ้านมันควรจะดีกับสตริงอักขระเพียง 3-4 ตัว
Emil Vikström

12

Perl

ทุกสิ่งที่ต้องการ มันเป็นจริงดีกว่าเพราะมันจะเข้าบัญชีเป็นไปได้ทุกsubsequence จับอะไร มันทำงานในเวลาชี้แจงดังนั้นตัวละครแต่ละตัวเพิ่มเติมในสตริงสองเท่าของเวลาทำงาน ให้มากกว่า 20 ตัวอักษรและจะใช้เวลาทั้งวัน

$inputstring = <>;
@arrayofcharacters = split("",$inputstring);
for(0..2**length($inputstring)-1){
 $currentsubsequence = "";
 @choice=split("",sprintf("%b",$_));
 for(0..$#arrayofcharacters){
 $currentsubsequence .= "$arrayofcharacters[$_]" x $choice[$_];
 if($currentsubsequence eq reverse($currentsubsequence)){
  $palindromes{length($currentsubsequence)} = $currentsubsequence;
  $palindromes[~~@palindromes] = length($currentsubsequence);
 }
 }
}
print($palindromes{@{[sort(@palindromes)]}[$#palindromes]})

อินพุต: iybutrvubiuynug. ผลลัพธ์: ibutubi.

อินพุต: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcba. ผลลัพธ์: จะไม่เกิดขึ้น


นี่คือคำตอบที่แท้จริงของฉัน แต่ในภาษา Perl ยังไม่ได้ Monekmized แก้ไข: nvm, เพิ่มประสิทธิภาพของฉัน

ฉันโพสต์คำตอบของฉันไว้ข้างหน้าของคุณดังนั้นจึงไม่ได้คัดลอก
PhiNotPi

2
ฉันมีความคิดแรก! ฉันใช้เวลาเขียนมันนานกว่านี้ (ต้องคิดเรื่องตลก C และ Monkey นอกจากนี้การเพิ่มประสิทธิภาพยังคุ้มค่ากับเวลาในการพัฒนาเพิ่มเติม)

6
ไม่เป็นไร. ฉันภาคภูมิใจในความไร้ประสิทธิภาพของฉัน
PhiNotPi

10

ปัญหาของคุณแก้ไขได้อย่างง่ายดายด้วยการแสดงออกปกติเหมือนในภาพด้านล่าง (แต่ฉันตัดสินใจที่จะใช้ java แทน) สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะ regex เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่อาจใช้กับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการแยกหรือวิเคราะห์ข้อความ

I know regular expression

package palindrome;

import java.util.regex.Pattern;
import javax.swing.JOptionPane;

public class RegexPalindrome {

  private static String next(String now) {
    if (now.isEmpty()) return "a";
    String prefix = now.length() == 1 ? "" : now.substring(0, now.length() - 1);
    if (now.endsWith("z")) return next(prefix) + "a";
    return prefix + String.valueOf((char) (now.charAt(now.length() - 1) + 1));
  }

  public static void main(String[] args) {
    String text = JOptionPane.showInputDialog(null, "Type some text:");

    String bestPalindromeFound = "";

    for (String searchText = "a"; searchText.length() <= (text.length() + 1) / 2; searchText = next(searchText)) {
      String reverse = new StringBuilder(searchText).reverse().toString();
      if (searchText.length() * 2 - 1 > bestPalindromeFound.length()) {
        Pattern p = Pattern.compile(".*" + searchText + reverse.substring(1) + ".*");
        if (p.matcher(text).matches()) bestPalindromeFound = searchText + reverse.substring(1);
      }
      if (searchText.length() * 2 > bestPalindromeFound.length()) {
        Pattern p = Pattern.compile(".*" + searchText + reverse + ".*");
        if (p.matcher(text).matches()) bestPalindromeFound = searchText + reverse;
      }
    }
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "The longest palindrome is \"" + bestPalindromeFound + "\".");
  }
}

รหัสนี้ชั่วเพราะ:

 • มันทำงานในเวลาชี้แจงถึงขนาดของข้อความที่กำหนด มันทำงานโดยการระบุสตริงทั้งหมดในรูปแบบ az สร้างสอง regexes สำหรับแต่ละสตริงที่สร้างขึ้นและทดสอบอินพุตกับแต่ละ regex
 • เพิ่มเติมมันล้มเหลวถ้า palindrome ประกอบด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเลขข้อความไม่ใช่ ascii เครื่องหมายวรรคตอน ฯลฯ
 • และแน่นอนว่า regex ไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับสิ่งนั้น

และแน่นอนว่าส่วนของ GUI มีไว้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจเท่านั้น:>
Emil Vikström

@ EmilVikströmใช่ผลข้างเคียงของการใช้รหัสหลอกคือเราสามารถทำลายรูปแบบ MVC ได้อย่างมีความสุข ยิ่งไปกว่านั้น OP ที่ขี้เกียจอาจไม่รู้ว่า MVC คืออะไรและจะน่าประทับใจยิ่งขึ้นเมื่อโปรแกรมที่มี GUI ทั้งหมดมารวมอยู่ด้วยและคิดว่ามันสวยงามและล้ำหน้ากว่าเบื่อหน่ายพร้อมท์ / console / DOS แบบเก่า หน้าต่าง (แต่อาจารย์ของเขาอาจไม่คิดอย่างนั้น) OTOH ถ้า OP ขี้เกียจไม่ชอบ GUI คู่ดีนั่นก็ดีวัตถุประสงค์ก็เพื่อทำให้เขารอดพ้น
Victor Stafusa

แม้คำนำนั้นไม่ถูกต้อง เทคนิคการพูด palindromes ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Grammars ปกติและดังนั้นจึงไม่เป็นที่รู้จักโดยการแสดงออกปกติ โชคดีที่เรามี PCRE ซึ่งรวมถึงคลาสของ Context-Sensitive Grammars
recursion.ninja

7

หลาม

สิ่งนี้จะใช้สตริงและจัดระเบียบใหม่เป็น palindrome ที่ยาวที่สุดที่เป็นไปได้

ตัวอย่างเช่น:

อินพุต: สวัสดี

Ouput: ฮ่า ๆ

def get_palindrome(string):
  if len(string) == 0:
    return "I didn't catch that"
  list_of_characters = []
  occurances = []
  for character in string:
    if not character in list_of_characters:
      list_of_characters.append(character)
      occurances.append(1)
    else :
      occurances[list_of_characters.index(character)] +=1
  #check if a palindrome is possible
  if sum(occurances) == len(occurances): #no double letters, so only a one character palindrome
    return list_of_characters[0]
  first_half = ''
  second_half = ''
  middle_character = ''
  for index, character in enumerate(list_of_characters):
    number_of_occurances = occurances[index]/2
    first_half += character * number_of_occurances
    second_half = (character * number_of_occurances)+ second_half
    if (occurances[index]%2 != 0):#if there are an odd number, there will be one spare,
      #so put it in the middle
      middle_character = character
  return first_half + middle_character + second_half


print(get_palindrome(raw_input("String containing palindrome:")))

3
นั่นจริง ๆ แล้วหน้าด้าน XD
ฌอน Allred

7

การตีความชีวสารสนเทศศาสตร์

เพื่อนคำถามที่เด็ดมาก!

Palindromes ในภาษาปกติไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นถ้าช่องว่างได้รับอนุญาตหรือไม่ ดังนั้นจึงไม่ชัดเจนว่าควรอนุญาตสิ่งเหล่านี้เป็น palindromes หรือไม่:

 • ห่านเห็นพระเจ้าหรือไม่?
 • ผู้ชายแผนคลอง - ปานามา!

อย่างไรก็ตามฉันคิดว่าคุณกำลังอ้างถึงความหมายทางวิทยาศาสตร์ที่ระบุไว้ที่ดีขึ้นของ palindrome: สำหรับลำดับนิวคลีโอไทด์ที่จะพิจารณาว่าเป็น palindrome สาระที่สมบูรณ์ของมันจะต้องอ่านในทิศทางตรงกันข้าม ทั้งเส้นคือเส้นจาก 5 'ถึง 3' และเส้นเสริมจาก 3 'ถึง 5' จะต้องประกอบกัน (ดูที่นี่ )

มีงานวิจัยบางคนทำเพื่อการรับรู้ลำดับ palindrome เป็นและฉันคิดว่าคุณควรอ่านอย่างน้อยนี้ เพื่อแก้ปัญหาของคุณคุณสามารถคัดลอกแนวทางของพวกเขาได้! อาจารย์ยังส่งรหัสต้นฉบับออกมาถ้าคุณถามเขา

ทีนี้ปัญหาก็มาถึงแล้ว สมมติว่าคุณมีลำดับนิวคลีโอไทด์ที่กำหนดเป็นสตริงอักขระ วิธีที่ดีที่สุดในการค้นหา palindromes ในลำดับดังกล่าวคือการใช้อัลกอริธึมมาตรฐาน ฉันคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดของคุณน่าจะใช้เครื่องมือออนไลน์นี้: http://www.alagu-molbio.net/palin.html

เนื่องจากคุณจำเป็นต้องจัดเตรียมฟังก์ชันที่ทำงานคุณต้องคิดเกี่ยวกับวิธีนำสตริงของคุณเข้าสู่แอพนี้ ความสนุกเริ่มต้นขึ้นแล้ว ฉันคิดว่าคุณสามารถใช้ซีลีเนียมได้ เนื่องจากฉันไม่ต้องการทำการบ้านของคุณฉันแค่ให้แนวคิดพื้นฐานแก่คุณ ใน Java คุณโลกเริ่มต้นเช่นนี้:

package testing;

import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;

import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.phantomjs.PhantomJSDriver;

public class PalindromeService {


  public static void main(String[] args) {
    WebDriver d1 = new PhantomJSDriver();

    d1.get("http://www.alagu-molbio.net/palin.html");

    String sequence = "AAGTCTCGCGAGATCTCGCGAGATCTCGCGAGATCTCGCGAGAAA";

    WebElement txtArea = d1.findElement(By.tagName("textarea"));

    txtArea.sendKeys(sequence);

    WebElement send = d1.findElement(By.cssSelector("input[type=submit]"));
    send.click();

    String result = d1.findElement(By.tagName("body")).getText();

    Pattern p = Pattern.compile(".*capitalized\\.[^agctACGT]*([agctACGT]+).*");
    Matcher m = p.matcher(result);
    if (m.find()){
      result = m.group(1);
    }

    //now you have all palindromes in upper case! 
    //I think you can take it from here, right?

    System.out.println(result);

    d1.quit();
  }
}

ในกรณีที่คุณสนใจ palindromes ภาษาคุณสามารถใช้เทคนิคเดียวกันกับบริการเว็บอื่น ๆ เช่นhttp://www.jimsabo.com/palindrome.htmlหรือhttp://calculator.tutorvista.com/math/492/palindrome-checker .html

เทคนิคการใช้รหัสหลอก

 • ละเว้นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงเช่นhttp://rosettacode.org/wiki/Palindrome_detection

 • blah ที่น่าสนใจ แต่ไม่ช่วยเหลือเกี่ยวกับชีวสารสนเทศศาสตร์

 • จงใจเข้าใจผิดว่างานนี้เป็นงานด้านชีวสารสนเทศศาสตร์

 • cheating - เพื่อแก้ปัญหาการใช้บริการเว็บ


6

หลาม

def get_substrings(a_string):
  """Get all possible substrings, including single character substrings"""
  for start_index in range(len(a_string)):
    for end_index in range(start_index + 1, len(a_string) + 1):
      yield a_string[start_index:end_index]

def get_longest_palindrome(a_string):
  """Find the longest palindrome in a string and return its index or -1"""

  # Initialise variables
  longest_palindrome = get_longest_palindrome.__doc__[5:27]
  palindromes_list = []

  # Search string for all palindromes
  for substring in get_substrings(a_string):
    if reversed(substring) == substring:
      palindromes_list.append(substring)

  # There should always be palindromes in non-empty strings (single characters),
  # but it's good practice to check anyway
  if len(palindromes_list) > 0:
    longest_palindrome = max(palindromes_list, key=len)

  return a_string.find(longest_palindrome)

สตริงที่ "ประโยคที่ยาวที่สุด" สกัดจาก docstring longest_palindromeลง

reversed()ฟังก์ชั่นส่งกลับ iterator ดังนั้นreversed(substring) == substringจะไม่เป็นความจริงและlongest_palindromeไม่เคยจะถูกเขียนทับ

ดังนั้นฟังก์ชั่นจะค้นหา "palindrome ที่ยาวที่สุด" อย่างแท้จริงภายในสตริง


แต่ "palindrome ที่ยาวที่สุด" ไม่ใช่แม้แต่ palindrome ... และมีคนอื่นโพสต์ข้อความนี้แล้ว
Joe Z.

4
ปัญหาเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาเช่นนี้คือพวกมันชัดเจนเกินไป แม้แต่โปรแกรมเมอร์มือใหม่ก็รู้ว่าคุณกำลังเป็นผู้นำอยู่
Joe Z.

1
@JoeZ ฉันได้เพิ่มเวอร์ชันที่เห็นได้ชัดน้อยกว่ามาก
grc

1
รุ่นที่ไม่เด่นชัดของคุณจะกระทบกับเครื่องหมาย มันจะดีถ้าคุณลบเวอร์ชันที่ชัดเจนออกไป
Joe Z.

5

จาวาสคริ

โอ้นั่นง่าย;) ไปเลย:

function () {
  var palidrome = "Star? Not I! Movie – it too has a star in or a cameo who wore mask – cast are livewires.

Soda-pop straws are sold, as part-encased a hot tin, I saw it in mad dog I met. Is dog rosy? Tie-dye booths in rocks.

All ewes lessen ill. I see sheep in Syria? He, not I, deep in Syria, has done. No one radio drew old one.

Many moths – I fondle his; no lemons are sold. Loot delis, yob, moths in a deli bundle his tin. Pins to net a ball I won – pins burst input. I loot to get a looter a spot paler. Arm a damsel – doom a dam. Not a base camera was in a frost, first on knees on top spot. Now a camera was a widened dam.

Ask: Cold, do we dye? No, hot – push tap, set on to hosepipe. Nuts in a pod liven.

A chasm regrets a motto of a fine veto of wars. Too bad – I all won. A sadist sent cadets – a war reign a hero derides. A bad loser, a seer, tossed a cradle – he begat to cosset – a minaret for Carole, Beryl, Nora. We’re not as poor to self.

I risk cold as main is tidal. As not one to delay burden, I don’t set it on “hot”. A foot made free pie race losses runnier. As draw won pull, eye won nose. Vile hero saw order it was in – even a moron saw it – no, witnessed it: Llama drops – ark riots. Evil P.M. in a sorer opus enacts all laws but worst arose. Grab a nosey llama – nil lesser good, same nicer omen.

In pins? No, it is open. If a top spins, dip in soot.

Madam, as I desire, dictates: Pull aside, damsels, I set a rag not for a state bastion. A test I won e.g. a contest I won.

Kidnap, in part, an idle hero. Megastars, red, rosy, tied no tie. Blast! A hero! We do risk a yeti’s opposition!

He too has a wee bagel still up to here held.

Demigods pack no mask, cap nor a bonnet, for at last a case is open – I left a tip – it wets. A dog wets too. Radios to help pay my tip, pull a tip.

Ale, zoo beer, frets yon animal. Can it? New sex arose but, we sots, not to panic – it’s ale – did I barrel? Did I lose diadem, rare carrot in a jar of mine? Droop as tops sag – unseen knots.

A cat ate straw as buck risk cud; evil foe, nil a red nag ate? Bah! Plan it – silage. Model foot in arboreta.

I, dark Satanist, set fire – voodoo – to slat. I design a metal as parrot, I deem it now. One vast sum is no ten in set – amen! Indeed, nine drag a yam, nine drag a tie. Dame nabs flower; can we help man? Woman is worse nob.

Mud level rose, so refill a rut. A nag of iron I made to trot I defied – I risk leg and its ulnae. Can a pen I felt to bid dollar or recite open a crate, open a cradle, his garret?

Sample hot Edam in a pan. I’m a rotten digger – often garden I plan, I agreed; All agreed? Aye, bore ensign; I’d a veto – I did lose us site. Wool to hem us? No, cotton. Site pen in acacias or petals a last angel bee frets in.

I met a gorilla (simian); a mate got top snug Noel fire-lit role. Manet, Pagnol, both girdle his reed bogs.

Flan I reviled, a vet nods to order it, Bob, and assign it. Totem users go help mates pull as eye meets eye. Son – mine – pots a free pie, yes? No. Left a tip? Order a dish to get. A ring is worn – it is gold. Log no Latin in a monsignor, wet or wise. Many a menu to note carrot.

Cat in a boot loots; As I live, do not tell! A bare pussy, as flat on fire, I know loots guns, fires a baton, nets a hero my ale drop made too lax.

If it is to rain, a man is a sign; I wore macs, no melons rot. I use moths if rats relive, sir, or retire.

Vendor pays: I admire vendee, his pots net roe. Nine dames order an opal fan; I’ll ask cold log fire vendor to log igloo frost. Under Flat Six exist no devils.

Marxist nods to Lenin. To Lenin I say: “Mama is a deb, besides a bad dosser.”

Gen it up to get “ova” for “egg”. I recall a tarot code: yell at a dessert side-dish sale. Yes/nos a task cartel put correlate: E.S.P. rocks a man. I am a man, am no cad, I’m aware where it’s at!

Fire! Its an ogre-god to help, man, as I go. Do not swap; draw, pull a troll!

It’s not a cat I milk – calf, for a fee, sews a button – knit or tie damsel over us. Mined gold lode I fill until red nudes I met in a moor-top bar can. I sit, I fill a diary – trap nine men in ten-part net – oh, sir, I ask, cod nose? No, damp eel.

So, to get a name! I say, Al! I am Al! Last, I felt, to breed, deer begat.

To can I tie tissue – damp – or deliver Omani artist – a man of Islam.

In a den mad dogs lived on minis a signor who lived afore targets in at. As eremites pull, I, we, surf, fantasise, mend a bad eye. No hero met satyr; Tony, as I stressed, won’t, so cosset satyr.

A vet on isles made us sign it, a name. Foe man one sub.

Aside no dell I fret a wallaby; metal ferrets yodel, like so. On a wall I ate rye. Bored? No, was I rapt! One more calf? O.K., calf, one more, bossy! No! Lock cabin, rob yam, sip martini. Megastar was in a risk.

Cat? No, I’m a dog; I’m a sad loyal pet. A design I wore – kilts (a clan); if net drawn, I put it up. Royal spots snag – royal prevents rift.

Composer, good diet, are both super, God – label it a love of art, lustre. Video bored, no wise tale e.g. a mini tale – no sagas seen. Knack: cede no foes a canal.

Pay – as I sign I lie; clear sin it is; e.g. “Amadeus” sign I – lira for ecu, decimal – sin as liar.

Trad artistes pull a doom, a drawer won’t.

Is it sold loot? No, I suffered loss. A man is god; Amen! I came nice Tahiti (sic).

It’s ale for a ban if for a fast – is role to help mash turnip? Use zoo? No – grasp order – use no zoos. Warts on time did sag.

No grade “X” “A” Level? Oh, “A”! I’d a “B” or a “C”. So – pot? No, we lop. Date? Take no date! Bah! Play L.P.

Miss (a lass, all right?) flew to space in NASA era. Rose no (zero) cadets ate raw. As a wise tart I fined rags red Lenin, we help pay bet – a risk – cash to Brian. I put a clam in a pool – a pool wets.

Mahdi puts a stop to harem – miss it in one vote, lost in one, veto of none. Post-op, no tonsil; I ate; no tastier, eh? We sleep at noon time so I dare not at one; no time stops as I time tides. A bed: under it, roll; in a mania, panic!

In a pond I did as Eros as Lee felt tenrec. “Ink” – list it under “I”. Termites put pen in a way. Democrats wonder, I too. To slay moths a dog did.

I saw elf; elf, far now, is a devilish taboo, rag-naked. I hid a bootleg disc. I, saboteur, toss it in. Oops! No legs! Laminated, a cask, conker in it, negates all if it is simple.

Hot pages are in a mag, nor will I peer, familiar tat, so lewd, native rot. Toner, ewe wore no trace; vagabond ewes do. Oh, Ada! Have pity! A pitiable eel – “Oh wet am I!” – to save, note: bite gill as I do.

Call a matador minor, eh? As I live, don’t! Is torero no rigid animal debaser if tipsy? Ale drew esteem in a matador. A bolero, monks I rate play or go dig rocks; a can I step on.

Go! Gas – it evades a bedsit – set a roost on fire. Boss sent a faded eclair to green imp or dog, I’d don a belt to boot it; if Ada hid a boot, panic.

I mock comic in a mask, comedian is a wit if for eventide. Vole no emu loved is not a ferret, so pet or witness a weasel if not. I hired less, am not so bossy, as yet amateur.

To stir evil, Edna can impugn a hotel: bad loos, hot on Elba: I may melt. Tart solicits it rawer, gets it rare. Push crate open; I ram buses, use no trams.

Did I say, not to idiot nor a bare ferret, to trap rat, strap loops rat? Stewpot was on. Hot? I was red! Lessen it! Fine man on pot? No, pen inside by a bad law. So I made rips – nine delays.

Some Roman items in a.m. ordered “Is room for a ban?” “It is,” I voted: I sat pews in aisle. Beryl, no tiro to my burden, made off for a contest, I won kiss. I may raid fine dales. I raid lochs if I to help am.

Forecast for Clare v. Essex: If no rain, a man is ref. Fusspots net foxes.

Senor is a gnome, latinos’ bad eyesore. Help misses run to border, Casanova, now, or drab hotel.

Ma has a heron; I sleep, pet’s on nose, sir! Rev. I rag loved art live – fine poser. Ultra-plan: I feign, I lie: cedar to disperse – last one? No, last six. Enamel bonnet for a dark car to toss a snail at. In it all, Eve lost; Seth’s a hero slain on a trap – Rise, Sir Ogre Tamer.

Upon Siamese box I draw design. I, knight able to help, missed an alp seen in Tangier of fine metal pots. Tin I mined rages – order nine, melt ten. Tone radios; tones are not to concur. Ten-tone radar I bomb – best fire-lit so hostel side meets eerie mini red domicile. A gulf to get is not a rare tale; no time to nod.

Row on, evil yobs, tug, pull. If dogs drowse, fill a rut. An era’s drawers draw. Put in mid-field in a band I dig a tub deep. Staff on a remit did refill a minaret.

Sam’s a name held in a flat, or, sir, bedsit. I wonder, is it illicit ore? No ties? A bit under? Retarded? Is ‘owt amiss? I’m on pot; not so Cecil, a posh guy a hero met. A red date was not to last so Cecil sat.

Tip? An iota to pay, a dot; sad, I drop item. I’d ask, call, Odin, a Norseman’s god: “Pay payee we owe radio dosh o.n.o.” I to me? No, I to media.

Peril in golf – is ball a “fore”? K.O.!

Vexed I am re my raw desires. Alto has eye on nose but tone-muser pianist is level-eyed. I lost a tie. Blast! In uni no grades are musts. Avast! Never port! Sea may be rut.

Part on rose? – It’s a petal. Define metal:

Tin is . (I gulp!) can!

I am a fine posse man, I pull a ton. Ron, a man I put on, I made suffer of evil emu’s sadism. Leo’s never a baron – a bad loss but evil – topple him, Leo’s lad. Assign a pen, can I? A pal is note decoding.

Is damp mule tail-less? No, ill; I breed for its tone. Radio speed, to grower, grew. Open a lot? No, stamp it; if for a free peso – not ecu -deign it. Times ago stone rates, e.g. at Scilly, display a wont.

No wish to get a design I, Sir Des, I’ve let? No bus sees Xmas fir. O.K. – cab – tart it up; tie lots – diamond, log or tinsel; first end errata edit. So “le vin (A.C.)”, Martini, Pils lager, one tonic.

I pegged a ball up to here when I got a top star role, Beryl. Gun is too big – won’t I menace? Yes? No?

Ill? A cold? Abet icecap’s nip. U.S.A. meets E.E.C. inside tacit sale – see! Beg a cotton tie, ma! No trial, so dodo traps exist. Arabs under-admire card label good hood stole.

In rage erupted Etna. Will a rotunda, bare villa, to tyro. Lack car? Non-U! Get a mini! My, my, Ella, more drums per gong; get a frog – nil less. Rod, never ever sneer. Got to?

I disperse last pair of devils (ah!) here today or else order cash to breed emus. Said I: “Are both superlative?” C.I.D. assign it lemon peel still. I wore halo of one bottle from a ref (football) – a tip; so hit last ego slap a mate got.

Late p.m. I saw gnu here (non-a.m.) or an idea got a dog to nod – I made felt to boot.

Fill in a lad? Nay, not all, Edna – lash to buoy. Did you biff one Venus? Not I! “Broth, girl!” ladies ordered – “No, with gin!” – a fine plate, maybe suet; no carton I made rots in it.

Med: a hill, Etna, clears in it. Ali, Emir, to slap in/slam in. All in all I made bad losers sign it – alibi. Set a lap for a level bat.

A bed, sir, eh? To put cat now? Drat! Such an idyll of a dog’s lair! That`s it, open it – a cage! Big nit sent rat! Some day (A.D.) send ewe. No, draw a pot now, do! Of wary rat in a six ton tub.

Edna, ask satyr: “Tel. a.m.?” No, tel. p.m.; Israeli tuner is damp. Use item: “Anna Regina”. No! Dye main room (“salle”) red!

Nice caps for a sea cadet in U.S.A. – Now I, space cadet, am it, sea vessel rep. Pin it on Maria, help Maria fondle her fine hotpot. No! Meet; set up to net, avoid a lesion. Set acid arena: Bruno one, Reg nil. Like it to sign in? Even I am nine-toed! I vote votes.

Oh, can a nose-rut annoy? No, best is Dorset. I know, as liar, to snoop, malign. “I’ll order it to get a bedroom door,” began a miser I fed.

Am I to peer, fan? Is a door by metal? Ere sun-up, drowse, nod, lose magnet. Food? Buns? I’ll ask. Corn? I’ll ask. Corn – I snack. Cats snack (cold rat). Sum for a bag: nil. First, is remit “traps in net”? Yes, on a par. Coots yell over a dam I made. Bared nudist went a foot, I made roots. I tip a canon: “Row, sir, at same tide; man one: row tug.”

Sewer of denim axes a wide tail – a terror recipe to hero made manic. I, to resign? I ? Never!

“OFT I FELT ITS SENSUOUSNESS” – title fit for evening is erotic; I named a more hot epic – error retaliated – I was examined for ewe’s gut, wore no named item.

A star is worn on a cap, it is too red. Am I too fat? Newts I’d under a bed. Am I mad? Are volleys too crap? A nosey tennis part-timer sits rifling a bar of mustard.

Lock cans, stack cans in rocks, all in rocks, all I snub. Do often games, old ones, word-pun use; relate, my brood, as in a free pot I made fires, I manage brood. Moor debate got tired rolling, I lampoon, so trail saw on kites.

Rod sits, ebony on nature, so Nana chose to veto video. Ten in main evening is O.T.T. i.e. killing; Ere noon, urban eradicates noise, lad, I ovate not. Put esteem on top (to hen, if reheld).

No fair ample hair – am not I nipper-less? Eva estimated ace caps I won as united. A Caesar of space, Cinderella’s moor, Niamey Don (a Niger-an name), ties up mad sire, nut! I, Lear, simpleton male, try tasks “A” and “E”

but not “XI”. Sanitary raw food won top award one Wednesday – a demo.

Start nesting, I beg a cat. I? Nepotist? Ah, trials, God! A folly, Dinah, custard won’t act up; other is debatable. Velar: of palate; sibilating is “s”.

Resold: a bed, a mill, an ill animal – snip, also trim. Eilat in Israel can tell I had ‘em. Tin I stored (am I not raconteuse?) by a metal pen. If a night, I wondered, rose, I’d all right orbit on sun, even off.

I buoy, did you? Both Sal and Ella, Tony and Alan (“Ill if too bottle-fed, am I?”) do not. God! A toga! Ed in a Roman one, rehung! Was I, M.P. et al., to get a map? Also get salt? I, hospital lab to offer, am, or felt to be, no fool – a hero.

Will it sleep? No, melting is sad ice. Vital re-push to be raid, I assume. Deer, both sacred roes, Leroy (a doter, eh?) has lived for. I, apt sales rep’s idiot to greens, revere vendors selling or fat egg-nog reps.

Murder O’Malley, my mini mate – gun on rack. Calory total: liver, a bad nut or all I wanted (“et puree garnie”): lots. “Do, oh do, ogle bald racer,” I’m dared – N.U.S. bar at six.

Esparto, dodo’s lair to name it, not to cage bees, elasticated, is nice. Esteem, as up in space, cite bad local lions, eye can emit now. G.I. boots in ugly rebel or rat’s potato gin (eh?) were hot. Pull a bad egg – epic, I note, no regal slip in it. Ram can . (I’ve lost idea!)

Tarred nets, rifles, nitro, gold – no maid stole it. Put it, rat, back or if Sam (“X”) sees sub on televised rising, I sedate Goths. I won’t – no way.

Alps, idyllic stage set, are not so gas-emitting, I educe. To nose, peer, far off, I tip mats onto lane. Power grew or got deep so I dare not stir. Of deer, billions sell. I ate lump – mad sign, I do cede – tonsil a pain, acne pang is sad also. Elm I help pot, live – tub’s sold; a ban or a bar, even so, elms, I’d assume, live for. Effused am I not, up in a manor, not all up in a mess.

Open if a main A.C. plug is in it.

Late men I fed late – pasties or not. “Rapture” by a maestro prevents a vast sum erased.

Argon in units, albeit at solid eye level, sits in a . (I presume not) . tube, son. No eyes: a hot laser – is Ed wary?

Mermaid, ex- evoker of all A.B.s, I flog. Nil I repaid. Emotion! Emotion, oh so do I dare, woe!

Wee yap-yap dog’s name’s Ron. An idol lacks a dime tip, or did, as today a potato in a pitta slice costs a lot – tons. A wet adder ate more hay. Ugh! So, pal, ice cost on top? No, miss, I’m a two-sided rat, erred nut, I base it on erotic ill; It is I, red now; it is debris, rot.

Alf, an idle he-man as “master animal lifer” did time, ran off at speed, but a G.I. did nab an idle if dim nit. Upwards rewards are natural life’s words, God. Fill up guts, boy, live now or do not emit one later. A rat on site got flu.

Gaelic, I’m odd Erin, I’m Eire, esteemed islet. So hostile rifts ebb. Mob, I.R.A., dare not net R.U.C. – no cotton. Erase not, so I dare not nettle men in red rose garden – I’m in it.

Stop late men if foreign at nine. Esplanades, simple hotel, bath, gin – king is Edward IX; obese; Ma is no pure mater. Go! Rise, sir; part anon.

I also rehash tests – ‘O’ Level Latin, Italian. S.A.S., so, to track radar. Often nobleman exists alone – not sales reps – I do. Trade ceiling, i.e. final part, lures open if evil trade.

Volga River rises on no steppe. Elsinore has a hamlet – Oh, Bard, row on Avon!

A sacred robot nurses simple hero’s eye; dabs on it a lemon. Gas, iron, Essex often stops, suffers in a mania. Ron fixes several crofts, acer of maple. Hot, I fish; cold, I arise laden; if diary amiss, I know it set no car off. Foe-damned ruby motor, it only rebels.

Ian I swept aside to visit, in a bar of moorside red, Romanis met in a more mossy ale den. Inspired am I, Oswald. A bay bed is nine p on top. No name, niftiness- elder saw it. Oh no! Saw top wet star’s pool – part star, part otter. Refer a baron to idiot, Tony, as I did.

Smart ones use submarine.

Poet, arch-super-artiste, grew artistic. I lost rattle; my amiable, not oh so old, able to hang up, mina, can deliver it, so true. “Ta, matey!” – says so Boston (Mass.) elder I hit.

On file S.A.E. was sent – I wrote poster re fat on side, volume one – loved it, never off it, I was in. Aide mocks a manic; I mock comic, I nap: too bad I had a fit, I too. Bottle ban odd, I go drop mine, ergo trial ceded a fatness, sober if not so, or a test is debased.

A vet is agog – no pet’s in a cask – corgi dog, royal pet, a risk no more.

Lob a rod at a man I meet. Sewer delays pit fires – a bedlam in a dig – iron ore rots it. No devil is a hero – Nimrod.

At a mall a cod is all I get. I bet on Eva, so Tim ate whole eel bait, I pay tip, Eva had a hood sewed. No B.A. gave car to Nero, we were not to rev it and we lost a trail; I’m a free pill, I wrong a man. I erase gap; to help miss it, I fill a set. A gent in ire knocks a cadet.

Animals’ gel on spoon – it is so true to basics – I’d gel; too bad I hide kangaroo baths – I lived as I won raffle, flew as I did go, dash, to my, also too tired now, star comedy: A wan, inept, upset I’m retired, nut; its ilk, nicer. Nettle feels a sore; sad, I did no panic in a pain, am an ill or tired, nude, based item; it is a spot.

Semitone, not a tone, radios emit; no, on tape; elsewhere it’s a tone.

Tail is not on; pots open on foot, even on it, so let oven (on, it is) simmer – a hotpot’s a stupid ham stew.

Loop a loop, animal – cat up in air.

Both sacks I rate by apple hewn in elder’s garden if it rates, I was aware – tasted a core.

Zones or areas, Annie, cap, so twelfth girl, lass, alas, simply (alpha beta) done, Kate. Tadpole won top Oscar, Obadiah, “O” Level axed.

Argon gas did emit no straw, so ozone sure drops argon, oozes up in Ruth’s ample hotel or sits afar off in a bar – of elastic, is it?

I hate cinema; cinema dogs in a mass. Older effusion to old – lost, is it now? Reward: a mood.

All upsets it.

Radar trails an Islamic educer of a riling issue, damages it in Israel. Ceiling is, I say, a plan, a case of one deck. Can knees sag as one Latin image elates, I wonder?

Oboe diverts ultra foe, volatile bald ogre – push to berate; I’d do, ogre. So, p.m., Oct. first, never play organ’s stops – lay or put it up in ward ten.

Final cast like rowing – I sedate play, old as am I, God! Am I! On tacks I ran; I saw rats. A Gemini tramp is May born.

I back colony’s sober omen of lack of lace. Rome, not Paris, a wonder.

Obey retail law – a noose killed oyster. Reflate my ball, a water-filled one. Disabuse no name of emanating issue.

Damsels, I note, vary tastes so cost now desserts. I say no! Try taste more honeyed. A bad nemesis at naff ruse will upset. I, mere Satanist, e.g. rater of a devil – (Oh wrong is a sin!) – I’m no devil’s god, damned.

Animals, if on a mat, sit. Rain, a more vile drop, made us site it in a cottage. Breed deer – bottle fits a llama.

I lay, as I emanate, go to sleep, mad ones on docks – air is hot. Entrap, net, nine men in party raid – all if it is in a crab-pot room, an itemised, under-lit, nullified old log den – I’m sure voles made it rot in knot.

Tubas we see far off lack limit. A cat on still or tall upward paws to no dog is an ample hot-dog, ergo nastier if tastier, eh? We, raw amid a conman, a mama in a mask, corpse et al., err.

Octuple tracks at a son’s eyelash side distressed a tall eye doctor, a tall ace, rigger of a vote: got put in egress; odd, abased, is ebbed, as I am, Amy, asinine lot! Nine lots! Don’t six rams live? Don’t six exist?

Alfred, nuts or fool gigolo, trod never if gold locks all in a flap on a red rose; made nine or ten stops.

I heed never, I’m Daisy, a prod never, I terrorise viler starfish. To me suitors, no lemons, came rowing. Is a sin a mania? Rot!

Sit! I fix a looted amp or delay more, hasten not. A baser if snug stool, wonkier, if not – Alf says – super, a ballet to no devil, is a stool too. Ban it, actor, race to no tune.

May names I wrote wrong (Is no man in it, a long old log?) sit in row, sign irate Goths; I dare drop it. At felon’s eye I peer, fast open – I’m nosey, esteem eyes. All upset, ample hogs resume totting. Is sad nabob tired? Roots don’t evade liver in Alf’s gob.

Deers I held right; oblong, apt enamel or tile rifle on gun spot to get a man – aim is all. I rogate, minister. Feeble gnats, alas late, prosaic, a canine pet is not to consume hot.

Loo, wet, issues old idiot; evading, I sneer, obey a deer, gall a deer, gain alpine dragnet for egg I’d net to ram in a pan I made to help master. Rags I held, arcane poet, arcane poetic error, all odd; I bottle fine panacean lust. I’d nag elks I ride if editor toted a minor. I fog a natural life.

Roses, or level dumb ones – rows in a mown, ample, hewn acre. Wolfsbane made it a garden in May, a garden indeed.

Nine mates, nine tons I must save now on time – editor raps a late man. G.I.s edit also, too. Do over if tests in a task radiate. Rob ran; I, too, fled.

“Omega” – list in alphabet.

A gander, a line of live ducks, irk cubs. A wart, set at a cast on knee, snug as spots.

A poor denim for a janitor, racer, armed aide, solid idler – rabid; I’d elastic in a pot, tons to sew.

Tubes or axes went in a clam, in an oyster. Free booze – lap it all up. Pity, my apple hot, so I’d a root stew. God, a stew! Tip it at feline! Posies, a cat’s altar often, no baron packs. A monk caps dog – I meddle here – hot? Pull its leg! A bee was a hoot, eh?

No, it is opposite. Yaks I rode wore hats, albeit on deity’s orders. Rats age more held in a trap, nip and I know it – set no cage now.

It’s eta; no, it’s a beta – Tsar of Tonga rates isles. Mad Ed is all upset at cider, is Ed? Is a madam too? Snip? I’d snip, spot a fine position, snip nine more cinemas.

Do ogres sell in a mall? Yes, on a barge so rats row tubs.

Wall last canes up or Eros, an imp, lives to irk, rasp or dam all tides sent. I won’t – I was no Roman – even I saw tired row – a sore. He lives on. “No!” we yell.

Up, now! Wards are in nurses’ sole care. I, peer, fed, am too fat? Oh, not I, test no dined ruby ale; dote not on salad it’s in – I am sad.

Locks I rifle so troops atone re war. Only rebel or a crofter animates so cottage beheld arcades, so trees are sold, abased. I redo, rehang, I err – a wasted act; nests I’d – as an owl – laid. A boot’s raw foot, even if a foot to master, germs (ah!) can evil do.

Pan is tune-pipe – so hot notes, paths up to honeydew.

Odd locks, a maddened (I was aware) macaw on top, spot no seen knots, rifts or fan, I saw. Are maces a baton, madam? Oodles, madam? Rare laptops are too late – got too lit up.

Nits rub – snip now, I’ll abate, not snip, nits I held.

Nubile Danish tomboys I led to old loser as no melons I held; no fish to my name. Nod lower, do I dare? No, one nods a hairy snipe. (Edit: one hairy snipe, eh?) See silliness, else we’ll ask cornish to obey deity’s or god’s item. I, God, damn it! I was in it! To Hades, acne trap, sad loser! As warts pop, a dosser I – we – vile rat, sack! Same row, oh woe! Macaroni, rats, as a hoot, tie. I vomit on rats.";
return '$system> KERNEL ERROR (DOES. NOT. EXCIST)'
}

:)


นั่นเอาชนะอันนี้หรือเปล่า?
Joe Z.

1
@JoeZ จริง ๆ แล้วมัน;) ของฉันมีจำนวน 24,122 คำ!
C1D

2
! น่ากลัว ท่านได้รับรางวัล 2 internets และพังพอนโลหะ 5 ตัวที่ yodel :)
aditsu

4

Ruby - The Brute Force (Optimized and Monkeymized!)

ฉันพบว่าวิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้คือผ่านอัลกอริธึม Monkey ที่รู้จักกันดีคุณอาจพบได้ใน BOOST พวกเขามีวิธีทำให้คุณพูดเสมอ ...

def palindrome?(in)#IMPORTANT
 if in.reverse == in
  return true
 else
  return false
end

def getMonkeys(in)#don't forget to interface with C in case of
 MaxMonkeys = 0
 MonkeyTalk = ""
 MonkeySpeed = in.length
 (0..MonkeySpeed).each do |monkeyA|
  (monkeyA..MonkeySpeed).each do |monkeyB|#optimized!
   if palindrome?(in[monkeyA..monkeyB]) do
    if in[monkeyA..monkeyB].length > MaxMonkeys do
     MonkeyTalk = in[monkeyA..monkeyB]
    end
   end
  end
 end
 MonkeyTalk
end

นี่เป็นสิ่งที่ไม่มีประสิทธิภาพมาก แต่น่ารักและเหมือนทับทิมถ้าคุณเปลี่ยนชื่อทุกอย่างเป็นชื่อดั้งเดิม: MaxMonkeys = len; MonkeyTalk = result, MonkeySpeed ​​= strlen; monkeyA: a; monkeyB: b; getMonkeys: getMaxPalindrome
สิ่งนี้ไม่มีคุณค่าต่อ OP และความเสี่ยงที่เขาตัดสินใจที่จะเชื่อมต่อกับ C จริง ๆ และเราทุกคนรู้ว่ามันจบลงอย่างไร ...


4

Python 2.7

ฉันปฏิเสธที่จะใช้ฟังก์ชั่นมาตรฐานเนื่องจากไม่มีประสิทธิภาพ ทุกคนรู้ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาความยาวคือการมีตารางอ้างอิงดังนั้นฉันจึงสร้างตารางของ palindromes ที่เป็นไปได้ทั้งหมดและเรียงลำดับโดยใช้ pythonic bogosort แต่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพฉันจะลบรายการที่ซ้ำกันก่อน . ณ จุดนี้ฉันคำนวณรายการทั้งหมดที่เป็น palindromes และเรียงตามความยาว จากนั้นคุณสามารถใช้ความยาวสุดท้ายในรายการซึ่งมีการค้นหา O (n) โดยทำซ้ำรายการ

รหัส:

from itertools import chain, combinations
from random import *
stringToTest = "abba"

#Don't forget to reference code taken from stackoverflow. (http://stackoverflow.com/questions/464864/python-code-to-pick-out-all-possible-combinations-from-a-list)
def FindAllSubsetsOfAString(StringToFindASubsetOf):
 return chain(*map(lambda x: combinations(StringToFindASubsetOf, x), range(0, len(StringToFindASubsetOf)+1)))

listOfPermutations = []

#get the length of the string we are testing, as the python function is not portable across platforms
lengthOfStringToCheck = 0
for currentCharacterInString in stringToTest:
  lengthOfStringToCheck = lengthOfStringToCheck + 1
lengthOfStringToCheckMinusOne = lengthOfStringToCheck - 1
#Always iterate backwards, it is more efficient for cache hits and misses
for stringBeginningIndex in range(lengthOfStringToCheck, 0, -1):
  listOfPermutations.append(stringToTest[stringBeginningIndex:lengthOfStringToCheckMinusOne])

#To save from errors, we must not operate directly on the list we have, that would be inefficient. We must copy the original list manually.
# The built in functions again aren't portable, so we must do this manually, with a deep copy.
OtherListOfPermutations = []
for CurrentItemInOriginalList in listOfPermutations:
  TemporaryListItem = []
  for CurrentIndexInCurrentItemInOriginalList in CurrentItemInOriginalList:
    TemporaryListItem.append(CurrentIndexInCurrentItemInOriginalList)
  OtherListOfPermutations.append(''.join(TemporaryListItem))

#Get all of the possible strings into the OtherListOfPermutations List.
# Use Generators, and itertools. It's more efficient and more pythonic
for OriginalString in listOfPermutations:
  for CurrentPermutationInCurrentString in FindAllSubsetsOfAString(OriginalString):
   OtherListOfPermutations.append(''.join(list(CurrentPermutationInCurrentString)))

#Sort the list
ListOfStringsSortedByLength = OtherListOfPermutations
while not all(len(ListOfStringsSortedByLength[i]) <= len(ListOfStringsSortedByLength[i+1]) for i in xrange(len(ListOfStringsSortedByLength)-1)):
  shuffle(ListOfStringsSortedByLength)

#Remove all of the duplicates in the sorted list
ListOfStringsSortedByLengthWithoutDuplicates = []
for CurrentStringWorkingWith in OtherListOfPermutations:
  HaveFoundStringInList = False
  for CurrentTemporaryString in OtherListOfPermutations:
    if CurrentStringWorkingWith == CurrentTemporaryString:
      HaveFoundStringInList = True
      if(HaveFoundStringInList == True):
        ListOfStringsSortedByLengthWithoutDuplicates.append(CurrentStringWorkingWith)

#Use the ListOfStringsSortedByLengthWithoutDuplicates and check if any of the strings are palindromes
ListOfPotentialPalindromes = []
for TemporaryStringToUseForPalindromes in ListOfStringsSortedByLengthWithoutDuplicates:
  lengthOfStringToCheck = 0
  for currentCharacterInString in TemporaryStringToUseForPalindromes:
    lengthOfStringToCheck = lengthOfStringToCheck + 1
  if lengthOfStringToCheck != 0:
    TemporaryStringToUseForPalindromesReversed = TemporaryStringToUseForPalindromes[::-1]
    if TemporaryStringToUseForPalindromesReversed == TemporaryStringToUseForPalindromes:
      ListOfPotentialPalindromes.append(TemporaryStringToUseForPalindromes)

#Remove any duplicates that might have snuck in there
ListOfPotentialPalindromesWithoutDuplicates = []
for CurrentPotentialPalindrome in ListOfPotentialPalindromes:
  HaveFoundStringInList = False
  for CurrentTemporaryPalindrome in ListOfPotentialPalindromes:
    if CurrentPotentialPalindrome == CurrentTemporaryPalindrome:
      HaveFoundStringInList = True
      if(HaveFoundStringInList == True):
        ListOfPotentialPalindromesWithoutDuplicates.append(CurrentStringWorkingWith)

lengthOfPalindromes = []

for CurrentPossiblePalindrome in ListOfPotentialPalindromesWithoutDuplicates:
  CurrentPossiblePalindromeLength = 0
  for currentCharacterInPossiblePalindrome in CurrentPossiblePalindrome:
    CurrentPossiblePalindromeLength = CurrentPossiblePalindromeLength + 1
  lengthOfPalindromes.append(CurrentPossiblePalindromeLength)


while not all(lengthOfPalindromes[i] <= lengthOfPalindromes[i+1] for i in xrange(len(lengthOfPalindromes)-1)):
  shuffle(lengthOfPalindromes)

#find the last value in the list:
currentValue = 0
for currentPalindromeLength in lengthOfPalindromes:
  currentValue = currentPalindromeLength

print currentValue

บันทึก

ไม่เหมาะสำหรับสตริงที่ยาวเกิน 4 ตัวอักษร ไม่ "abba" ดี แต่ฉันไปและซื้อกาแฟและอาหารกลางวันปรุงก่อนที่จะทำ abcba

ปัญหาที่พบ:

การตั้งชื่อตัวแปรบ้า (และไม่สอดคล้องกันเกินไป)
ตัวเลือกอัลกอริทึม Ludicrous (คำนวณการเรียงสับเปลี่ยนที่เป็นไปได้ทั้งหมดของสตริงย่อยของสตริงที่กำหนดตรวจสอบว่าพวกมัน palindromes เรียงตามความยาวและค้นหาค่าสุดท้าย)
จริง ๆ แล้วมีวิธีแก้ไขปัญหา

  TemporaryStringToUseForPalindromesReversed = TemporaryStringToUseForPalindromes[::-1] 

อัลกอริทึมการเรียงลำดับโง่ (bogosort) และวิธีการ nutjob เพื่อให้มั่นใจว่ารายการจะถูกจัดเรียง

นอกจากนี้ยังมีข้อผิดพลาดการเยื้องในการตรวจสอบซ้ำซึ่งจริง ๆ แล้วไม่ได้ทำอะไรเลยมันเสียเวลา


4

C

การค้นหา palindromes เป็นการดำเนินการอย่างหนักของ PNP * ดังนั้นจึงต้องใช้รหัสที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไปนี้เป็นเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพห้าประการที่จะช่วยให้ค้นหาโซลูชันได้เร็วขึ้น

 1. เริ่มด้วยภาษาที่ถูกต้อง อย่างที่ทุกคนรู้ว่า 'C' นั้นเร็วที่สุด
 2. ใช้อัลกอริทึมที่รวดเร็ว BoyerMooreเป็นเจ้าของสถิติโลกสำหรับการค้นหาสตริงดังนั้นเราจะใช้มัน เราจะค้นหาวัสดุพิมพ์ที่ยาวที่สุดก่อนดังนั้นเราจึงมีโอกาสที่ดีที่สุดในการค้นหาการแข่งขันที่ยาวนาน
 3. รู้โปรเซสเซอร์ของคุณ คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ช้าอย่างน่ากลัวที่กิ่งก้านของif this else thatแบบฟอร์ม (ในขณะที่คุณก้าวต่อไปในสายอาชีพของคุณคุณควรจะทำการคาดคะเนสาขาได้หากคุณต้องการเป็นนินจารหัสจริง) รหัสนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงifปัญหาการแตกสาขาโดยใช้forคำสั่งแทนซึ่งจะให้ 3 คำแนะนำสำหรับราคาหนึ่ง
 4. ให้ความสนใจกับ "Big-O" อัลกอริธึมนี้ไม่ใช้การจัดฟันแบบโค้งงอภายในร่างกายของฟังก์ชันเพื่อป้องกันการวนซ้ำซ้อนกัน ดังนั้นรันไทม์ต้องเป็น O (N)
 5. อย่าลืมการเพิ่มประสิทธิภาพขนาดเล็ก ด้วยการใช้เทคนิคที่รู้จักกันดีในการลบช่องว่างระหว่างคำสั่งทั้งหมดฉันสามารถลดปริมาณงานของคอมไพเลอร์และเพิ่มความเร็วอีก 10%

แต่อย่าอ่านชื่อตัวแปรการอ่านเป็นสิ่งสำคัญ

* Palindrome-Not Palindrome

#define OFFSET 0XFF
#define ln(s) strlen(s) //macro to avoid runtime overhead

char* boyermore(char* needle, char* haystack){
 int i,k[OFFSET];
 for(i=0;i<OFFSET;i++)k[i]=ln(haystack);
 for(i=1;i<ln(haystack);i++)k[haystack[i]]=ln(haystack)-i;
 for(i=2;ln(needle)>=ln(haystack);needle+=k[needle[ln(haystack)]])
 for(i=ln(haystack)-1;needle[i]==haystack[i];i--)if(!i)return needle;
 return 0xFF-OFFSET;
}

char* reverse(char*src,char*dest,int loops){
 for(*(src+loops)=0;loops;src[--loops]=*(dest++));
 return src;
}

#define imax(a,b) ((a>b)?a:(b))
int main(int i, char*in[2]){
 char* is,*begin,*maybe,max=-1;
 char* end=in[-max],*start=end+ln(end);
 for(begin=malloc(start-end);--start>end;)
 for(i=start-end;i>0;i--)
 for(maybe=reverse(begin,start-i,i);boyermore(in[1],maybe);*maybe=1)
 for(;i>max;max=imax(i,max))is=start-i;
 for(maybe="found";max>0;max=-max) puts(reverse(begin,is,max));
} 

นอกจากความชัดเจนในการอธิบายแล้วยังมีอีกหลายประเด็น อัลกอริธึมการค้นหาเป็นการใช้งานที่ถูกต้องของ Boyer-Moore-Horspool แต่มันไม่เคยเก็บความยาวของสตริงไว้แทนที่จะเรียก strlen คล้าย N * M คูณครั้งทำให้มันช้ากว่าการค้นหาธรรมดามาก "การค้นหาสตริงที่ยาวที่สุดก่อน" เป็นจริง แต่หลังจากนั้นมันไม่ได้ค้นหาตามลำดับความยาวดังนั้นการออกก่อนหน้านี้จะให้คำตอบที่ผิดถ้ามันถูกนำไปใช้ แต่ไม่ได้ดังนั้นมันจึงค้นหา N ทั้งหมด! ความเป็นไปได้ และเกือบทุกชื่อพารามิเตอร์ (เข็ม / ฟาง; src / ปลายทาง) จะกลับรายการจากความหมายมาตรฐานของพวกเขา


3

นี่คือสิ่งที่ฉันมีใน VB6:

Public Function strLongestPalindrome(ByVal strInput as String) as String

  strLongestPalindrome = ""
  Dim a as Integer
  Dim b as Integer

  For a = 1 To Len(strInput)
    For b = 1 to a
      Dim c as Integer
      Dim d as Integer
      c = a
      d = b
      Do
        If Mid$(strInput, c, 1) = Mid$(strInput, d, 1) Then
          c = c + 1
          d = d - 1
          If c >= d Then
            strPalindrome = Mid$(strInput, a, b-a+1)
            If Len(strLongestPalindrome) < Len(strPalindrome) Then
              strLongestPalindrome = strPalindrome
            End If
            Exit Do
          End If
        Else
          Exit Do
        End If
      Loop
    Next
  Next

End Function

แต่ฉันไม่คิดว่ามันใช้งานได้และฉันคิดว่าฉันสามารถทำให้ดีขึ้นได้


2
นี่ควรจะเป็นคำตอบสุดท้ายไม่ใช่คำตอบแม้ว่าผู้ที่ไม่เคยเขียนรหัสใน VB6 มาก่อนคุณอาจไม่ทราบว่าไม่ควรหมุนรอบ
Joe Z.

3

นี่คือโซลูชัน Java สำหรับคุณ:

public String findLongestPalindrome(String s){
  if(s.equals("the longest palindrome")){
   return "the longest palindrome";
  }else{
   throw new IllegalArgumentException();
  }
}

3
แต่ "palindrome ที่ยาวที่สุด" ไม่ใช่แม้แต่ palindrome ...
Joe Z.

2

AutoHotkey

;msgbox % longest_palindrome_in_string("racecar abcdedcba alkdf")

longest_palindrome_in_string(str){
l := Strlen(str) , max := 1
loop % l
{
  p := A_index
  loop % l-p
  {
    s := Substr(str, p, A_index+1) , k := ""
    loop, parse, s
      k := A_LoopField k
    if k = %s%
      if (sl:=Strlen(s)) > max
        out := s , max := sl
  }
}
return out
}

ฟังก์ชันส่งคืนช่องว่างด้วยเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของลำดับ palindrome ในสตริง <space>abcdedcba<space>ดังนั้นผลตอบแทนดังกล่าวข้างต้น


1

ที่รู้หลายภาษา

นี่คือการหมุนรอบเพราะขอให้ "ค้นหา palindrome ที่ยาวที่สุดในสตริง" ดังนั้นจึงเป็นการค้นหา palindrome ที่ยาวที่สุดใน "a string"

String palindrome(){
  return null; //There are no palindromes in "a string"
}

สิ่งนี้จะไม่ส่งคืนสิ่งใดเมื่อฉันใส่ "abcba" ลงใน ... คุณแน่ใจหรือไม่
Joe Z.

@JoeZ ฉันลืมที่จะพูดว่าทำไมมันถึง
หลอกล่อ

5
ฉันเข้าใจว่า แต่เมื่อฉันบอกคนอื่น ๆ ในกลุ่มมันชัดเจนเกินไป การเล่นคำชนิดนี้ไม่เหมาะกับการหมุนรอบที่ดี
Joe Z.

1
มี palindromes หลายตัว (ความยาวหนึ่งตัว) ใน“ สตริง” รหัสข้างต้นไม่ถูกต้อง
Ben

2
@Ben มี 9 palindromes ใน "a string" - "", "a", "", "s", "t", "r", "i", "n", "g" คำถามนี้ขอให้ชัดเจน Palindrome ที่ยาวที่สุด เมื่อฉันเห็นมันมี 8 ทางเสมอกันคำตอบคือไม่ได้นิยาม ดังนั้น null เป็นค่าส่งคืนที่เหมาะสม
emory

1

ฉันไม่เคยรู้ว่าสายอาจมี palindromes คุณสามารถแสดงให้ฉันที่คุณได้เรียนรู้สิ่งนี้? และหากคุณต้องการ palindrome ที่ยาวที่สุดโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้: http://www.norvig.com/pal2txt.html


1

ย้ำผ่านอักขระแต่ละตัวของสตริง จากนั้นตรวจสอบอักขระก่อนและหลังอักขระนั้น จากนั้นตัวละครที่สองก่อนและสองหลังจากตัวละครที่ ทำซ้ำเรื่อย ๆ จนกว่าคุณจะไปถึงตัวละครที่ไม่เหมือนกัน สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถระบุความยาวของแต่ละ palindrome ในคำ อย่างไรก็ตามวิธีนี้จะใช้ได้กับ palindromes ที่มีความยาวคี่เท่านั้น ในการตรวจสอบ palindromes ที่มีความยาวเท่ากันให้ตรวจสอบอักขระที่ตำแหน่ง i และ i-1 จากนั้น i + 1 และ i-2 จากนั้น i + 2 และ i-3 เป็นต้นหวังว่านี่จะช่วยได้ !!


1

คำตอบที่ชัดเจนคือการเปรียบเทียบสตริงกับค่าผกผันของมันเองและคำนวณลำดับทั่วไปที่ยาวที่สุด

โปรแกรม Perl ต่อไปนี้ทำเช่นนั้น คุณอาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดโมดูล Acme :: DonMartin ซึ่งโดยปกติจะไม่ได้รับการติดตั้งตามค่าเริ่มต้น

use Acme::DonMartin;

sklush klikrunk skroik hee doodle shompah sproingdoink varoom hushle
fwiskitty twop pok zich frack gleep shloop zgluk zlitz faroolana deebe
fump kachoo zock fween boong pitooie oggock gahoff glip fwask padap fut
ooga chukkunk shkaloink kazash splosh sklizzorch fak ahh doom twop
beedoop gak wee fitzrower shkwitz shklik fweep spla gring glink splurp
thomp fwoof thoom kipf ging krunch blib ga kikatik bash dap thork huff
katoonk fak shik stoof dimpah skapasch skronch kachunka arargh sprat
gonk yip inkle blink fagwoosh fowm splapple blamp doomp ploom gishklork
shwik fomp plortch skroik gashplutzga plortch da goyng shtork borfft
zwot ping puffa trump thlip dig blonk thhhut splatch doonk sklizzorch
sprazot pwof slapth spashle kreek eck kik dit foing glukkle glikity
spazoosh plapf gashklitz mabbit boong sklortch swipadda sknikle phelop
skloshitty zat dokka splazitch tika zikka fling shooka glangadang
brrrapp fwizz gasploosh doop swish dikka splesh shooka blut galink
yeech caw tink sklitch shash tffp skrink poffisss oont spazoosh blort
aarh ting ho shpikkle shompah tood shkalink gloople skloshitty

คุณสามารถหาโมดูลได้ที่นี่: metacpan.org/pod/Acme::DonMartin
dland

1

Lua / หลาม

Lua เป็นภาษาที่รวดเร็วมาก (ซึ่งคุณต้องการเนื่องจากมีการตรวจสอบสตริงย่อยมากมาย!) แต่ Python ดีกว่าด้วยการจัดการสตริง ดังนั้นทำไมไม่ใช้ทั้งสองอย่าง?

เพราะฉันได้ยินมาว่ามันดีที่จะมีตัวแปรท้องถิ่นฉันมี นอกจากนี้ฉันได้แยกการเรียกฟังก์ชันออกจากอาร์กิวเมนต์เนื่องจากมีอาร์กิวเมนต์มากเกินไปทำให้มีการแสดงออกที่รกและไม่สามารถอ่านได้

นอกจากนี้ฉันคิดว่าสิ่งนี้จะทำงานกับสตริงใด ๆ ที่คุณต้องการลองอาจจะไม่มีปัญหากับอินพุตแปลก ๆ แต่อย่างใด

function is_palindrome()
  if os.execute("python -c 'exit(\"" .. is_palindrome_argument .. "\"==\"" .. is_palindrome_argument .. "\"[::-1])'") == true then
    return false
  else
    return true
  end
end

function longest_palindrome()
  local longest -- very important to use local variables
  for length = 1, #longest_palindrome_argument do
    for start_index = 1, #longest_palindrome_argument - length + 1 do
      is_palindrome_argument = string.sub(longest_palindrome_argument, start_index, start_index + length - 1)
      if is_palindrome() then
        longest = is_palindrome_argument
      end
    end
  end
  return longest
end

longest_palindrome_argument = "foo racecar"
print(longest_palindrome())

(BTW คุณจะไม่เชื่อเลยว่านี่จะใช้เวลานานเท่าไหร่ในการทำงาน)


1

Python หนึ่งซับ:

s = "here goes your string"
print max(p for p in [s.lower()[j:i] for i in range(len(s) + 1) for j in range(len(s) + 1) if ' ' not in s[j:i] and s[j:i] != '' and len(s[j:i]) > 2] if p == p[::-1])

1

Python - 126 ตัวอักษร

นี่ฉันไปที่นี้:

k=[]
for i in range(len(p)):
 for j in range(i,len(p)):
 if p[i:j]==p[j:i:-1]:
  k.append(p[i:j+1])
k.sort(key=len)
k=k[-1]

ใช้ได้ทั้ง Python 2.x และ 3.x ฉันเชื่อว่า ตัวแปร k ถือคำตอบ

แก้ไข: ฉันลืมที่จะพูดว่าตัวแปร p ควรเก็บสายอักขระเพื่อตรวจสอบ palindromes

นี่เป็นการใช้งานที่ถูกต้องดังนั้นมันจะทำงานกับสตริงใด ๆ


Btw นี่เป็นกอล์ฟรหัสแรกของฉัน! ดีจัง! : P
cjfaure

สิ่งนี้มีแท็กการหมุนรอบโค้ดและทำให้เป็นการประกวดการหมุนรอบรหัส
Pierre Arlaud

1
@ArlaudPierre Yup ตระหนักว่าหลังจากที่ฉันโพสต์ ถอนหายใจ xD
cjfaure

ฉันหมายถึงการประกวด * ความนิยม ไม่เป็นไร xD
Pierre Arlaud

0

ชวา

เห็นได้ชัดว่าถ้าaStringตัวเองเป็น palindrome แล้วaStringเป็น palindrome aStringภายในที่ยาวที่สุด คุณสามารถบอกได้ว่ามันใช้งานได้โดยข้อความยืนยัน อย่าคิดมากเกินไปเกี่ยวกับบรรทัดแรกของรหัสที่สามารถเรียกใช้งานได้ นั่นเป็นเพียงมาตรฐาน java boilerplate

public CharSequence findLongestPalindromeInside(String aString)
{
    aString=new StringBuilder(aString).append(new StringBuilder(aString).reverse());
    assert isPalindrome(aString);
    return aString;
}

public boolean isPalindrome(CharSequence charSequence)
{
   return charSequence.toString().equals(new StringBuilder(charSequence).reverse().toString());
}

0

ภาษาผู้สร้างเกม

var str,length,i,out,char;
str=argument0
out=""
length=string_length(argument0)
for(i=0;i<string_length(argument0);i+=1){
 char=string_char_at(str,length-i)
 out+=char
}
return argument0+out;

อาจต้องการอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้น
Joe Z.

0

Fortran

สตริงนั้นยากเกินกว่าที่จะทำงานกับใน Fortran ดังนั้นฉันเลือกที่จะใช้iacharในการแปลงให้เป็นจำนวนเต็ม:

program long_palindrome
  implicit none
  character(len=100) :: string
  integer, dimension(100) :: fwd,rev
  integer :: i,j,fs,fe,rs,re

  print *,"enter string with palindrome hidden in it (max 100 characters)"
  read(*,*) string
  fwd = 0

! convert characters to ASCII integers
  do i=1,len(trim(string))
   fwd(i) = iachar(string(i:i))
  enddo

! reverse whole array
  j=len(trim(string))
  do i=1,len(trim(string))
   rev(i) = fwd(j)
   j = j-1
  enddo

! match strings of fwd and rev
  rs = 1; re = len(trim(string))
  fs = 1; fe = len(trim(string))

! test to see if whole thing is a palindrome
  if(all(fwd(fs:fe)==rev(rs:re))) then
   print *,"longest palindrome is "//string(fs:fe)//" with length",fe-fs+1
   stop
  endif

! nope? oh well, guess we have to loop through and find it
  fs = 0
  do
   fs = fs+ 1
   do fe = len(trim(string)),fs+1,-1
     do rs=1,fs
      re = fe-rs+1
      if(all(fwd(fs:fe)==rev(rs:re))) then
        print *,"longest palindrome is "//string(fs:fe)//" with length",fe-fs+1
        stop
      endif
     enddo
   enddo
   if(fs==len(trim(string))-1) exit
  enddo

  print *,"hmm, doesn't look like there was a palindrome of length > 1..."
end program long_palindrome

มันไม่ทำงาน ได้รับสายaabbaacก็กล่าวว่าที่ยาวที่สุดเป็นaaแต่ได้รับสายก็บอกว่ายาวที่สุดคือacasdabbbaabb abbbaใกล้พอ


จริงๆแล้วbbaabbจะยาวกว่าในอันที่สอง
Joe Z.

@JoeZ: เหมือนที่ฉันพูดใกล้พอ : D
Kyle Kanos

0

คุณไม่สามารถแข่งขันในตลาดปัจจุบันได้เพียงแค่ทำในสิ่งที่ถูกถาม รหัสนี้จะค้นหา palindrome ที่สั้นที่สุดและไม่คำนึงถึงขนาดตัวพิมพ์:

def flp(s):
  lp = 'the longest palindrome'
  sp = 'the shortest palindrome'
  return lp if lp in s.lower() else sp if sp in s.lower() else ''

>>> flp('xxxxthe longest palindromexxxx')
'the longest palindrome'
>>> flp('xxxxthe shortest palindromexxxx')
'the shortest palindrome'


0

การใช้งาน Python ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งสำคัญยิ่งกว่าความพยายามอื่น ๆ ทั้งหมด:

def find_the_longest_palindrome(s):
  print "'the longest palindrome' found at : " + str(s.find("the longest palindrome"))

หมายเหตุ:

สิ่งนี้จะหา "palindrome ที่ยาวที่สุด" เสมอ

มันเป็นกรณีที่สำคัญ

ด้วยการดัดแปลงบางอย่างมันสามารถสร้างขึ้นมาเพื่อค้นหาสตริงอื่น ๆ อย่างไรก็ตามคุณจะต้องสร้างคลาสเพิ่มวิธีการที่เหมาะสมแล้วซับคลาสให้แต่ละสตริงพบ

ฟังก์ชั่นนี้สามารถปรับปรุงได้โดยการย้ายไปที่ FORTRAN 77 หรือการเข้ารหัสแบบยากในรหัสเครื่อง Intel 8008


0

นี่เป็นคำตอบที่หลอกรหัสแรกของฉัน มันไม่ใช่การหมุนรอบที่โหดร้ายโดยเฉพาะมันทำให้ฉันเป็นวิธีโง่ ๆ ที่จะตอบคำถาม

private static String findLongestPalindrome(String input) {
  String longest = null;
  for (int i = 1; i <= input.length(); i++) {
    Matcher m = pattern(i).matcher(input);
    if (m.find()) {
      longest = m.group();
    }
  }
  return longest;
}

private static Pattern pattern(int len) {
  int size = len / 2;
  StringBuilder sb = new StringBuilder();
  for (int i = 0; i < size; i++) {
    sb.append("(.)");
  }

  if (len != size * 2) {
    sb.append(".");
  }

  for (int i = size; i > 0; i--) {
    sb.append("\\").append(i);
  }
  return Pattern.compile(sb.toString());
}

โทรลล์คือ:

 • การสร้างรูปแบบเดียวกันด้วยตนเองทุกครั้ง
 • ใช้ backreferences ราคาแพงเพื่อค้นหา palindromes
 • การวนซ้ำตั้งแต่ 1 ถึงอินพุตความยาว () (ย้อนกลับคุณจะมั่นใจได้ว่าการจับคู่ครั้งแรกที่คุณพบนั้นยาวที่สุดการทำตามวิธีด้านบนนั้นเป็นใบ้)

0

Python 3

from itertools import takewhile

def common_part(s1, s2):
  return sum(takewhile(bool, (a==b for a, b in zip(s1, s2)))) 

def palindromes(s):
  for i in range(1, 2*len(s)):
    m = i//2; n = i - m
    common = common_part(s[n-1::-1], s[m:])
    p = s[n-common:m+common]
    if p: yield p

string = input('> ')

print('Longest palindrome is', repr(max(palindromes(string), key=len)))

โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพมาก มันค้นหา palindroms ยาวกับศูนย์ในตำแหน่งตามลำดับ (เมื่อถ่านและระหว่าง) และเลือกที่ยาวที่สุด

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.