มาวาดธงชาติเนปาลกัน


28

ธงของเนปาล ( Wikipedia , Numberphile ) ดูแตกต่างจากอย่างอื่นมาก นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำการวาดเฉพาะ (รวมอยู่ในบทความ Wikipedia) ฉันอยากให้พวกคุณจัดทำโปรแกรมซึ่งจะวาดธงชาติเนปาล

ผู้ใช้ป้อนความสูงตามที่ร้องขอของธง (จาก 100 ถึง 10,000 พิกเซล) และโปรแกรมจะแสดงธงของประเทศเนปาล คุณสามารถเลือกวิธีใดก็ได้ในการวาดธง: ทุกอย่างจาก ASCII art ถึง OpenGL

นี่คือการประกวดความนิยมดังนั้นผู้ชนะจะได้คำตอบที่โหวตมากที่สุดในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ดังนั้นอย่ากังวลเกี่ยวกับความยาวของรหัส แต่จำไว้ว่ารหัสที่สั้นกว่าอาจได้รับการโหวตมากขึ้น

มีข้อกำหนดเพียงข้อเดียวเท่านั้น: คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้แหล่งข้อมูลบนเว็บ

มีความสุข :)

image of the flag of Nepal from Wikimedia Commons


1
Deja Vu! นอกจากนี้ ASCII text มีกี่แถวใน 100px?
Kendall Frey

@KendallFrey ศิลปะ ASCII เป็นวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรก็ตามไม่มีคำตอบสำหรับคำถามของคุณ ขึ้นอยู่กับขนาดตัวอักษรและระยะห่างระหว่างบรรทัดผู้ให้บริการคำตอบควรนับด้วยตัวเอง
ST3

1
ในกรณีนั้นย่อมprint("|\\\n|\\")เป็นทางออกที่ถูกต้อง ฉันคิดว่าคุณจะต้องเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับกฎสำหรับรายการที่ไม่ใช่บิตแมป
Kendall Frey

5
โปรดอย่าลบและโพสต์คำถามของคุณใหม่ มีการแก้ไขด้วยเหตุผล ... ยังไม่มีลิงก์ในคำถามใหม่ของคุณ
ลูกบิดประตู

1
นอกจากนี้แทนที่จะไม่อนุญาตให้ใช้ทรัพยากรอินเทอร์เน็ตทำไมไม่ต้องการให้วาดธง (เช่นสร้างโดยรหัส)?
Justin

คำตอบ:


18

SVG, 1375, 1262, 1036, 999, 943, 939

<svg>
<defs>
<style>.w{fill:white}</style>
<g id="f"><path d="M1,1L1,20L18,20L6,10L17,10z" style="stroke:#003893;fill:#dc143c"/></g>
<g id="m"><polygon points="1,0 -.5,.86 -.5,-.86"/></g>
<g id="b"><polygon points="1,0 -.5,.86 -.5,-.86"/><polygon points="1,0 -.5,.86 -.5,-.86"transform="rotate(32)"/></g>
<g id="t"><use xlink:href="#b"/><use xlink:href="#b"transform="rotate(60)"/></g>
<g id="s">
<use xlink:href="#m"/>
<use xlink:href="#m"transform="rotate(20)"/>
<use xlink:href="#m"transform="rotate(45)"/>
<use xlink:href="#m"transform="rotate(70)"/>
<use xlink:href="#m"transform="rotate(90)"/>
</g>
</defs>
<g transform="scale(.7)">
<use xlink:href="#f" x="5" y="6"transform="scale(19,23)"/>
<use xlink:href="#t" x="2.8" y="7"class="w"transform="scale(70)"/>
<path d="M157,292 A 40,35 0 1 0 237,292 43,45 0 1 1 157,292z"class="w"/>
<use xlink:href="#s" x="5.6" y="8.9"class="w"transform="scale(35)"/>
</g>
</svg>

Chrome rendering

SVG ไม่มีการป้อนข้อมูลผู้ใช้จริงๆ AFAIK ดังนั้นคุณสามารถเปลี่ยนสเกลที่แก้ไขบรรทัดนี้:

<g transform="scale(.7)">


There should be exactly 8 triangles in the Moon and 12 in the Sun. But you got 11 and 15.
Victor Stafusa

should be fixed.
Gabriele D'Antona

2
It does have user input. By pressing CTRL + + or CTRL + - the user can change the scale in many web browsers.
Konrad Borowski

This is 918 bytes long (you can use Unix line endings instead of Windows to save a byte per line break). And while we're at that topic, you can just drop line breaks altogether to bring it to 897. But this doesn't render at all in either IE, Chrome, Firefox or Inkscape for me. At least not as a standalone SVG. Only when embedded in HTML (but that brings it to 960 bytes). Fixing the XML errors brings the file to 1008 bytes. I'll golf it down a bit.
Joey

hypftier.de/temp/svg.7z is a Mercurial repository with the changes I made. You can inspect the messages easiest with hg log --style=changelog -r 0..tip. I might do a more detailed writeup of the techniques I used there.
Joey

27

JavaScript, 569 537 495 442 characters (ASCII)

h="";M=Math;Z=M.max;Y=M.min;function d(a,b,r,s,t){n=M.sqrt(a*a+e*e);return n-(r+M.abs((M.atan2(a,e
)/M.PI*b+t)%1-0.5)*s*n)}f=parseInt(prompt(),10);for(g=0;g<f;g++){for(k=0;k<2*f;k++)e=k/(0.5*f)-0.8
,q=g/(0.25*f),u=q-1.08,v=q-1.29,z=e*e+u*u-0.3364,E=Z(-e-0.8,Y(Z(0.62*e+0.8-q,-2.06+q),Z(1*e+0.8+
0.85-q,-3.87+q))),p=0>Y(d(q-2.91,6,0.38,0.7,10),Y(Z(e*e+v*v-0.3025,-z),Z(d(q-1.54,8,0.25,0.6,10.5)
,q-1.7)))?" ":-0.13>E?";":0>=E?"8":"",h+=p;h+="\n"}h 

To run : copy-paste to browser console (eg: Chrome developer tools or Firebug)

Result :

8 
8888 
8888888 
8888;88888 
8888;;;;88888 
8888;;;;;;;888888 
8888;;;;;;;;;;;88888 
8888;;;;;;;;;;;;;;88888 
8888;;;;;;;;;;;;;;;;;88888 
8888;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;888888 
8888;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;88888 
8888;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;88888 
8888;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;88888 
8888;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;88888 
8888;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;888888 
8888;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;88888 
8888;;;;;;;;;;;; ; ; ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;88888 
8888;;; ;;;;;        ;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;88888 
8888;;; ;;;;;;      ;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;888888 
8888;;;;  ;;;       ;;;  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;88888 
8888;;;;;            ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;88888 
8888;;;;;;;          ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;88888 
8888;;;;;;;;;        ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;88888 
8888;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;888888 
8888;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;88888 
8888;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;8888888888888888888888888888888888888888888888888888888 
8888;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;888 
8888;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;888 
8888;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;888 
8888;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;888 
8888;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;888 
8888;;;;;;;;;  ;;;  ;;;  ;;;;;;;;;;888 
8888;;;;;;;;;;       ;;;;;;;;;;;;;888 
8888;;;;             ;;;;;;;;;888 
8888;;;;;;           ;;;;;;;;;;;;;888 
8888;;;;;;;          ;;;;;;;;;;;;;;;;888 
8888;;;              ;;;;;;;;;;;;;;888 
8888;;;;;            ;;;;;;;;;;;;;;;;;;888 
8888;;;;;;;          ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;888 
8888;;;;;            ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;888 
8888;;;; ;;;;;       ;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;888 
8888;;;;;;;;;        ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;888 
8888;;;;;;;;; ;;;;  ;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;888 
8888;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;888 
8888;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;888 
8888;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;888 
8888;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;888 
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 

EDIT : added height as user input as ST3 suggested. it works best with big values (eg : 120)


Well, looks good, but where is user input? It is one of requirements.
ST3

I didn't know that (or at least didnt read it :)). I have updated answer.
tigrou

Your Moon features 6 triangles. Should have 8. Further, it crashed my browser for large values.
Victor Stafusa

I revisited whole code. Rendering is now closer to original flag and looks better, especially for low height values (eg : 20 pixels). Moon has been fixed and has the right number of triangles (the star was too low to view all of them). Recommanded height value is "100".
tigrou

Crazy excellent submission.
Devon Parsons

23

Mathematica

Nepal's Interim Constitution - Schedule 1 (rel. to Article 6), pp. 260 and 262, provides 25 detailed instructions about how to construct the flag. (see http://www.ccd.org.np/resources/interim.pdf). The numbers in the comments refer to the corresponding instructions in the constitution.

We will need functions to draw equilateral triangles and determine the distance from a point to a line:

ClearAll[triangle]
triangle[a_?NumericQ,b_?NumericQ,c_?NumericQ,labeled_:True]:=
Block[{x,y,pt,sqr},sqr=#.#&;
pt[a1_,b1_,c1_]:=Reduce[sqr[{x,y}]==b1^2&&sqr[{x,y}-{a1,0}]==c1^2&&y>0,{x,y}];
{(
(*Polygon[{{0,0},{a,0},{x,y}}]*)
Polygon[{{-a/2(*0*),0},{a/2,0},{x-a/2,y}}]),
If[labeled,
{Text[Style[Framed[a,Background->LightYellow],11],{a/2,0}],
Text[Style[Framed[b,Background->LightYellow],11],{x/2,y/2}],
Text[Style[Framed[c,Background->LightYellow],11],{(a+x)/2,y/2}]},{}]}/.ToRules[pt[a,b,c]]]

(*distance from point to a line *)
dist[line_,{x0_,y0_}]:=(Abs[a x0+b y0+c]/.{x0-> m[[1]],y0-> m[[2]]})/Sqrt[a^2+b^2]; (* used below *)

The remaining code, with numbers referring to the instructions. By far, the most challenging part is to make the rays for the moon and the sun. GeometricalTransformation comes in handy for doing translations and rotations.

  (*shape inside flag*)
(*1*)
w=100;a={0,0};b={w,0};
lAB=Line[{a,b}];
tA=Text["A",Offset[{-10,-20},a]];
tB=Text["B",Offset[{20,-20},b]];

(*2*)
c={0,w 4/3};d={0,w};
lAC=Line[{a,c}];
tC=Text["C",Offset[{-10,20},c]];
lAD=Line[{a,d}];
tD=Text["D",Offset[{-10,0},d]];
lBD=Line[{b,d}];

(*3*)
e=Solve[(x-w)^2+y^2==(w)^2&&y==w-x,{x,y}][[1,All,2]];
tE=Text["E",Offset[{15,0},e]];

(*4*)
f={0,e[[2]]};tF=Text["F",Offset[{-10,0},f]];
g={w,e[[2]]};tG=Text["G",Offset[{15,0},g]];
lFG=Line[{f,g}];
poly={a,b,e,g,c};

(*5*)lCG= Line[{c,g}];

(*moon*)
(*6*)
lineCG=N[((f[[2]]-c[[2]])/w)x+c[[2]](*100*)];
h={w/4,0};tH=Text["H",Offset[{0,-20},h]];
i={h[[1]],lineCG/.x->h[[1]]};tI=Text["I",Offset[{10,0},i]];
lHI={Dashed, LightGray,Line[{h,i}]};

(*7*)
j={0,f[[2]]+(c[[2]]-f[[2]])/2};tJ=Text["J",Offset[{-10,10},j]];
lineJG=N[((f[[2]]-j[[2]])/g[[1]])x+j[[2]]];
k={Solve[lineCG==j[[2]],x][[1,1,2]],j[[2]]};tK=Text["K",Offset[{10,10},k]];
(*k={Solve[lineCG\[Equal]c[[2]],x][[1,1,2]],j[[2]]};tK=Text["K",Offset[{10,10},k]];*)
lJK={Dashed, LightGray,Line[{j,k}]};

(*8*)l={i[[1]],j[[2]]};tL=Text["L",Offset[{0,10},l]];
(*9*)lJG={LightGray,Dashed,Line[{j,g}]};
(*10*)m={h[[1]],(lineJG/.x-> h[[1]])};tM=Text["M",Offset[{0,10},m]];
(*11*)distMfromBD=dist[{1,1,-w(*100*)},m];
 n={i[[1]],m[[2]]-distMfromBD};tN=Text["N",Offset[{0,0},n]];
(*ln=Abs[l[[2]]-n[[2]]];*)
(*12*)o={0,m[[2]]};tO=Text["O",Offset[{-10,0},o]];
lM={Dashed,LightGray,Line[{o,{g[[1]],o[[2]]}}]};

(*13*)
radiusLN=l[[2]]-n[[2]];
p={m[[1]]-radiusLN,m[[2]]};tP=Text["P",Offset[{0,10},p]];
q={m[[1]]+radiusLN,m[[2]]};tQ=Text["Q",Offset[{0,10},q]];
moonUpperEdge={White,Circle[l,radiusLN,{Pi,2 Pi}]};
moonLowerEdge={White,Circle[m,radiusMQ,{Pi,2 Pi}]};


(*14*)radiusMQ=q[[1]]-m[[1]];


(*15*)radiusNM=m[[2]]-n[[2]];
arc={Yellow,Circle[n,radiusNM,{Pi/7,6 Pi/7}]};
{r,s}=Solve[(x-l[[1]])^2+(y-l[[2]])^2==(radiusLN)^2 &&(x-n[[1]])^2+(y-n[[2]])^2==(radiusNM)^2,{x,y}][[All,All,2]];
tR=Text["R",Offset[{0,0},r]];
tS=Text["S",Offset[{0,0},s]];
t={h[[1]],r[[2]]};
tT={Black,Text["T",Offset[{0,0},t]]};


(*16*)radiusTS=Abs[t[[1]]-s[[1]]];
(*17*)radiusTM=Abs[t[[2]]-m[[2]]];

(*18 triangles*)
t2=Table[GeometricTransformation[GeometricTransformation[triangle[4,4,4,False][[1]],RotationTransform[k Pi/8]],{TranslationTransform[t]}],{k,-4,3}];
midRadius=(Abs[radiusTM+radiusTS]/2-2);
pos=1;table2=GeometricTransformation[t2[[pos++]],{TranslationTransform[#]}]&/@Table[midRadius {Cos@t,Sin[t]},{t,Pi/16,15 Pi/16,\[Pi]/8}];

(*19 sun*)u={0,f[[2]]/2};tU=Text["U",Offset[{-10,0},u]];
lineBD=N[(d[[2]]/w)x+d[[2]]];
v={-Solve[lineBD==u[[2]],x][[1,1,2]],u[[2]]};tV=Text["V",Offset[{10,0},v]];
lUV={LightGray,Dashed,Line[{u,v}]};

(*20*)w={h[[1]],u[[2]]};tW={Black,Text["W",Offset[{0,0},w]]};
(*21*)
(*22*)

t3=Table[GeometricTransformation[GeometricTransformation[triangle[9,9,9,False][[1]],RotationTransform[k Pi/6]],{TranslationTransform[w]}],{k,-3,9}];
midRadius3=(Abs[radiusTM+radiusTS]/2+2.5);
pos=1;
table3=GeometricTransformation[t3[[pos++]],{TranslationTransform[#]}]&/@Table[midRadius3 {Cos@t,Sin[t]},{t,0,2 Pi,2\[Pi]/12}];Show[
Graphics[{Gray,
(*1*)lAB,tA,tB,
(*2*)lAC,tC,lAD,tD,lBD,
(*3*)tE,
(*4*)tF,lFG,tG,{Red,Opacity[.4],Polygon[poly]},
(*5*)lCG,
(*6*)tH,lCG,tI,lHI,
(*7*)tJ,lJK,tK,
(*8*)tL,
(*9*)lJG,
(*10*)tM,
(*11*)tN,
(*12*)lM,tO,
(*13*)moonUpperEdge,tP,tQ,
(*14*)moonLowerEdge,
(*15*)arc,tR,tS,tT,
(*16*){White,Dashed,Circle[t,radiusTS(*,{0, Pi}*)]},

(*17*){White,Opacity[.5],Disk[t,radiusTM,{0, 2 Pi}]},
(*18 triangles*){White,(*EdgeForm[Black],*)table2},
(*19 sun*)tU,tV,lUV,

(*20*)tW,{Opacity[.5],White,Disk[w,Abs[m[[2]]-n[[2]]]]},
(*21*)Circle[w,Abs[l[[2]]-n[[2]]]],
(*22*){Black(*White*),EdgeForm[Black],triangle[4,4,4,False](*table3*)},
{White,(*EdgeForm[Black],*)table3},

(*23*)
{Darker@Blue,Thickness[.03],Line[{a,b,e,g,c,a}]}

},
Ticks-> None(*{{0,100},{0,80,120,130}}*), BaseStyle-> 16,AspectRatio-> 1.3,Axes-> True],

(*cresent moon*)
RegionPlot[{(x-25)^2+(y-94.19)^2<21.4^2&&(x-25)^2+(y-102.02)^2>21.4^2},{x,0,100},{y,30,130},PlotStyle->{Red,White}]]

The following flag, from the above code, is made according to the instructions in the constitution.

Colors are modified to enable easier viewing of the construction lines. The letters refer to points and lines in the instructions.

flag construction


By the way, flags of the world can be called up directly within Mathematica. For example:

Graphics[CountryData["Nepal", "Flag"][[1]], ImageSize->{Automatic,200}]

Nepal


1
uhm, that's like cheating...
Gabriele D'Antona

friol, Yes, I agree. That's why I included a variation.
DavidC

1
IMO this doesn't break the rule, as there are no resources being loaded from the web directly.
Tyzoid

2
Mathematica always allows ways to cheat.
ST3

13
@ST3 Mathematica is the cheat.
Oberon

9

Python

import turtle, sys
from math import sqrt, sin, cos, pi

height = int(sys.argv[1])
width = height / 4 * 3
turtle.screensize(width, height)
t = turtle.Turtle()

# the layout
t.pencolor("#0044cc")
t.fillcolor("#cc2244")
t.pensize(width / 25)
t.pendown()
t.fill(True)
t.forward(width)
t.left(135)
t.forward(width)
t.right(135)
t.forward(width / sqrt(2))
t.right(90)
t.goto(0, height)
t.forward(height)
t.fill(False)
t.penup()

# the bottom star
t.fillcolor("#ffffff")
t.pencolor("#ffffff")
t.pensize(1)
radius = width / 5
x = width / 4
y = height / 4
t.goto(x + radius, y)
t.pendown()
t.fill(True)
for i in range(24):
  t.goto(x + radius * (5 + (-1) ** i) / 6 * cos(i * pi / 12), y + radius * (5 + (-1) ** i) / 6 * sin(i * pi / 12))
t.fill(False)
t.penup()

# the top star
radius = width / 9
x = width / 4
y = height * 2 / 3
t.goto(x + radius, y)
t.pendown()
t.fill(True)
for i in range(28):
  t.goto(x + radius * (6 + (-1) ** i) / 7 * cos(i * pi / 14), y + radius * (6 + (-1) ** i) / 7 * sin(i * pi / 14))
t.fill(False)
t.penup()

# the moon
radius = width / 5
x = width / 4
y = height / sqrt(2)
t.goto(x + radius, y)
t.pendown()
t.fill(True)
for i in range(30):
  t.goto(x + radius * cos(i * pi / 30), y - radius * sin(i * pi / 30))
for i in range(30):
  t.goto(x - radius * cos(i * pi / 30), y - radius / 2 * sin(i * pi / 30))
t.fill(False)
t.penup()
t.hideturtle()

raw_input("press enter")

Uses python's Tk turtles, example of python nepal.py 150 and python nepal.py 200 respectively:

image


Can you write the number of chars in your sourcecode?
Gabriele D'Antona

Why? is this code-golf?
mniip

The Moon should feature exactly 8 triangles. Yours has 9 and a half.
Victor Stafusa

@Victor Fixed. Didn't realize that is a strict requirement
mniip

5

R (let's not talk about length)

nepaliflag = function(imaginary = FALSE, color = c("red", "white", "blue")){
  #Draws flag of Nepal with default colors red for inner area, white for Sun and Moon,
  #and blue for outer border
  #Based on instructions from http://www.servat.unibe.ch/icl/np01000_.html
  #Coded by Darshan Baral, with help from Urja Acharya
  #Fork at https://github.com/darshanbaral/R_codes/blob/master/nepali_flag.r
  graphics.off()
  windows(width = 6, height = 8)
  par(mar = c(3, 0.5, 2, 0.5))
  fs = 1 #Arbitrary scale unit for flag
  plot(fs, fs, xlim = c(0, fs), ylim = c(0, 1.5*fs),
     type = "p", pch = NA, axes = FALSE,
     xlab = "", ylab = "",
     asp = 1)

  title(main = "Flag of Nepal")

  #Perpendicular distance from a to bc
  dist_point_line <- function(a, b, c) {
    v1 <- b - c
    v2 <- a - b
    m <- cbind(v1,v2)
    return(abs(det(m))/sqrt(sum(v1*v1)))
  }

  #Distance from a to b
  dist_2_points <- function(a, b) {
    return(sqrt((a[1]-b[1])^2+(a[2]-b[2])^2))
  }

  #Intersection between lines ab and mn
  lines_intersection = function(a,b,m,n){
    A1 = b[2] - a[2]
    B1 = a[1] - b[1]
    C1 = a[1]*b[2] - a[2]*b[1]

    A2 = n[2] - m[2]
    B2 = m[1] - n[1]
    C2 = m[1]*n[2] - m[2]*n[1]   

    Delta = A1*B2 - A2*B1
    if(Delta == 0){
      return("Lines are parallel")
    } else {
      x = (B2*C1 - B1*C2)/Delta
      y = (A1*C2 - A2*C1)/Delta
      return(c(x,y))
    }
  }

  A = c(0,0)
  B = c(fs, 0)
  C = c(0, 4*B[1]/3)
  D = c(0, B[1])
  E = c( (B[1] - B[1]/sqrt(2)), B[1]/sqrt(2) )
  tE = c(E[1], A[2]) #Projecting E onto x-axis
  F = c(0, E[2] )
  G = c(B[1], E[2] )

  F_C = dist_2_points(F,C) #Distance between points F and C
  F_G = dist_2_points(F,G)
  B_tE = dist_2_points(B,tE)
  E_tE = dist_2_points(E,tE)

  upper_angle = pi/2 - atan(F_C/F_G) #Corner angle of upper triangle
  lower_angle = pi/2 - atan(E_tE/B_tE) #Corner angle of bottom triangle

  H = c(B[1]/4,0)
  I = c(H[1], G[2]+(G[1]-H[1])*(C[2]-F[2])/G[1] )
  J = c(0, 0.5*(C[2] + F[2]) )
  K = c( (C[2]-J[2])*G[1]/(C[2]-F[2]), J[2])
  L = c(H[1],J[2])
  M = lines_intersection(J, G, H, I)
  M_BD = dist_point_line(M, B, D) #Perpendicular distance between point M and line BD
  N = c(H[1], M[2]-M_BD)
  O = c(0, M[2])
  L_N = dist_2_points(L, N)
  L_M = dist_2_points(L, M)
  P = c(M[1] - sqrt(L_N^2 - L_M^2), M[2])
  Q = c(M[1] + sqrt(L_N^2 - L_M^2), M[2])
  L_Q = dist_2_points(L, Q)
  M_Q = dist_2_points(M, Q)
  M_N = dist_2_points(M, N)

  #Points of intersection of two circles
  temp_1 = (L_Q^2 - M_N^2 + M_N^2 ) / (2 * M_N)
  temp_2 = sqrt(L_Q^2 - temp_1^2)

  R = c(N[1]-temp_2, L[2]-temp_1)
  S = c(N[1]+temp_2, L[2]-temp_1)
  T = c(H[1], R[2])
  T_N = dist_2_points(T, N)
  T_S = dist_2_points(T, S)
  T_M = dist_2_points(T, M)

  U = c(A[1], 0.5 * (A[2]+F[2]))
  temp_U = c(H[1],U[2])
  V = lines_intersection(U, temp_U, B, E)
  W = c(H[1], U[2])

  #Draw inner polygon in red
  area = rbind(G, C, A, B, E)  
  polygon(area, col = color[1], border = NA)

  #Draw Moon arcs
  symbols (x = L[1], y = L[2], circles=c(L_N), add =TRUE, inches=FALSE, fg = NA, bg = color[2])
  symbols (x = M[1], y = M[2], circles=c(M_Q), add =TRUE, inches=FALSE, fg = NA, bg = color[2])
  symbols (x = L[1], y = L[2], circles=c(L_N), add =TRUE, inches=FALSE, fg = NA, bg = color[1])
  symbols (x = T[1], y = T[2], circles=c(T_M), add =TRUE, inches=FALSE, bg = color[2], fg = NA)

  #Draw Sun circles
  symbols (x = W[1], y = W[2], circles=c(M_N), add =TRUE, fg = NA, inches=FALSE, bg = NA)

  #Obtain points of triangles of the Sun
  sun_points = c(0,0)
  theta = 0
  for (i in 1:24){
    if (i %% 2 != 0){
      sun_points = rbind( sun_points, c( W[1]+L_N*cos(theta), W[2]+L_N*sin(theta)) )
    } else {
      sun_points = rbind( sun_points, c( W[1]+M_N*cos(theta), W[2]+M_N*sin(theta)) )
    }
    theta = theta + 2*pi/24
  }
  sun_points = sun_points[2:25,]

  #Obtain points of triangles of the Moon
  moon_points = c(0,0)
  theta = 0 - pi/8
  for (i in 1:20){
    if (i %% 2 != 0){
      moon_points = rbind( moon_points, c( T[1]+T_M*cos(theta), T[2]+T_M*sin(theta)) )
    } else {
      moon_points = rbind( moon_points, c( T[1]+T_S*cos(theta), T[2]+T_S*sin(theta)) )
    }
    theta = theta + pi/16
  }
  moon_points = moon_points[2:21,]

  par(xpd = TRUE)

  Ax = c(A[1] - T_N, A[2]) #Shift A to the left with a distance of TN
  Cx = c(C[1] - T_N, C[2])
  Ay = c(A[1], A[2] - T_N)
  By = c(B[1], B[2] - T_N) #Shift B to the bottom with a distance of TN

  Gx = c(G[1] + T_N, G[2])
  Gy = c(G[1], G[2] - T_N)
  Ey = c(E[1], E[2] - T_N)

  Kx = c(K[1] + T_N/cos(upper_angle), K[2]) #a point on parallel line TN away from upper slanting line
  Ix = c(I[1] + T_N/cos(upper_angle), I[2]) #another point on parallel line TN away from upper slanting line

  Bb = c(B[1] + T_N/cos(lower_angle), B[2]) #a point on parallel line TN away from lower slanting line
  Ee = c(E[1] + T_N/cos(lower_angle), E[2]) #another point on parallel line TN away from lower slanting line

  #Point of intersection for offsetting borders in corners
  Ap = lines_intersection(Ax, Cx, Ay, By) 
  Cp = lines_intersection(Kx, Ix, Ax, Cx)
  Gp = lines_intersection(Ix, Kx, Ey, Gy)
  Ep = lines_intersection(Bb, Ee, Ey, Gy)
  Bp = lines_intersection(Ay, By, Ee, Bb)

  #Draw triangles for Sun and Moon
  polygon(sun_points, col = color[2], border = NA)  
  polygon(moon_points, col = color[2], border = NA)  

  #Draw outer border
  borders = rbind(B, Bp, Ap, Cp, Gp, Ep, Bp, B, A, C, G, E, B)        
  polygon(borders, col=color[3], border = NA)

  #Draw white polygon on outside of upper triangle to get rid of part of initial circle
  outer_white = rbind(Cp,Gp,c(Gp[1],Cp[2]))
  polygon(outer_white,col = "white", border = NA)

  #Draw grids, cirlces, and points if imaginary is TRUE
  if (imaginary == TRUE){
    main_points = rbind(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 
              O, P, Q, R, S, T, U, V, W) 
    points(main_points, pch = 19, cex = 0.5)
    text(main_points, c("A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I",
              "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R",
              "S", "T", "U", "V", "W"), pos = 3, font =2)
    lines(rbind(H,I), lty = 2)
    lines(rbind(J,G), lty = 2)
    lines(rbind(J,K), lty = 2)
    lines(rbind(U,V), lty = 2)

    #Draw Moon arcs
    symbols (x = L[1], y = L[2], circles=c(L_N), add =TRUE, inches=FALSE, bg = NA)
    symbols (x = M[1], y = M[2], circles=c(M_Q), add =TRUE, inches=FALSE, bg = NA)
    symbols (x = N[1], y = N[2], circles=c(M_N), add =TRUE, inches=FALSE, bg = NA)
    symbols (x = T[1], y = T[2], circles=c(T_S), add =TRUE, inches=FALSE, bg = NA)
    symbols (x = T[1], y = T[2], circles=c(T_M), add =TRUE, inches=FALSE, bg = NA)

    #Draw Sun circles
    symbols (x = W[1], y = W[2], circles=c(M_N), add =TRUE, inches=FALSE, bg = NA)
    symbols (x = W[1], y = W[2], circles=c(L_N), add =TRUE, inches=FALSE, bg = NA)     
  }
}

enter image description here


4

Python (+PIL), 578

Because I'm quite bored today..

from PIL import Image,ImageDraw
from math import*
I,k,l,m,n,o,_=Image.new('P',(394,480)),479,180,465,232,347,255;D=ImageDraw.Draw(I);P,G=D.polygon,D.pieslice
I.putpalette([_,_,_,0,0,_,_,20,60])
def S(x,y,r,e,l,b):
 p,a,h=[],2*pi/e,r*l;c,d=[0,-a/2][b],[a/2,0][b]
 for i in range(e):p+=[(x+r*cos(i*a+c),y+r*sin(i*a+c)),(x+h*cos(i*a+d),y+h*sin(i*a+d))]
 P(p,fill=0)
P([(0,0),(393,246),(144,246),(375,k),(0,k)],fill=1)
P([(14,25),(o,n),(110,n),(o,m),(14,m)],fill=2)
S(96,o,68,12,.6,0)
G([(31,90),(163,221)],0,l,fill=0)
G([(28,68),(166,200)],0,l,fill=2)
S(96,178,40,16,.7,1)
I.show()

nepal


You have two extra triangles on both the moon and the sun, should be 8 and 10, not 10 and 12 :)
Kade
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.