สร้าง Brainfuck สำหรับหมายเลข 1-255


34

เขียนโปรแกรมที่สำหรับตัวเลข 1 ถึง 255 พิมพ์รหัส BF ที่จะสร้างตัวเลขที่กำหนดในบางไบต์ของอาร์เรย์พร้อมกับขึ้นบรรทัดใหม่

ตัวอย่างเช่นสี่บรรทัดแรกของเอาต์พุตอาจเป็นไปได้ว่า:

+
++
+++
++++

ผู้ชนะจะมีขนาดเล็กที่สุด: source code + output(เป็นไบต์)

คำชี้แจงและการแก้ไข :

 • โปรแกรม BF ใช้เซลล์ห่อหุ้ม

 • โปรแกรม BF เอาต์พุตต้องสิ้นสุดด้วยเซลล์ที่ไม่ใช่ศูนย์เท่านั้นที่เป็นเซลล์ที่มีตัวเลข

 • โปรแกรมจะต้องส่งออกตามลำดับ

 • การแสดงผลโปรแกรมสำหรับ 0 เป็นทางเลือก

 • ตัวชี้ข้อมูลเชิงลบไม่ได้รับอนุญาต <ที่ตัวชี้แรกจะไม่ทำอะไรเลย (แสดงความคิดเห็นถ้ามันจะเหมาะสมกว่าที่จะมีการโยน)


1
@JoKing เอาต์พุตทั้งหมดจะถูกนับ
เมสัน

2
โอ้ฉันเข้าใจแล้วคุณกำลังบอกว่ารหัสไม่ต้องจบลงในเซลล์เอาท์พุท
โจคิง

1
จะเป็นประโยชน์ในการรับการอ้างอิงเป็นสิ่งที่ "BF" หมายถึงในบริบทของคุณเช่นesolangs.org/wiki/Brainfuck_constantsหรืออื่น ๆ
HolyAvengerOne

2
@ Mason จะ+>++++++++++.เป็นโปรแกรมที่ถูกต้องสำหรับอินพุต1หรือไม่
Jonathan Frech

6
+1 สำหรับความท้าทายสองข้อ จำกัด ที่คุณต้องสร้างความสมดุลในการเล่นกอล์ฟเอาท์พุท BF กับการเล่นกอล์ฟเพื่อเอาท์พุท BF การบิดที่น่าสนใจ
Chron

คำตอบ:


15

Perl 6 , 224 + 3964 = 5834 4188 ไบต์

map {say (.[0]~'['~.[3]~'>'~.[1]~'<]')x?.[1],'>'x?.all,.[2]}o*.min({$_>>.abs.sum+6*?.[1]})>>.&{<- +>[.sign>0]x.abs},classify({0+|(grep(*%%1,(((256 X*^4)X+.[0]%256)X/-.[3]))[0]*.[1]+.[2])%256},[X] |(^27-13 xx 3),-7..-1){^256}

ลองออนไลน์! (อาจหมดเวลาเปลี่ยนเป็น^27-13เพื่อ^25-12เพิ่มความเร็วเล็กน้อยที่ค่าใช้จ่ายของการส่งออกบางส่วน)

ส่งออกรหัสที่สั้นที่สุดในรูปแบบ*>[*>*<]>*ที่แต่ละคน*มีจำนวนหนึ่ง+หรือ-s มีบางอย่างที่ปรับแต่งเป็นพิเศษเช่นการเอาห่วงถ้ามันไม่จำเป็นเช่นเดียวกับการต่อท้ายเป็น>s

เท่าที่ฉันสามารถบอกได้ผลลัพธ์คือรูปแบบที่นิยมที่สุดสำหรับรูปแบบนี้โดยเฉพาะ

คำอธิบาย:

([X] |(^27-13 xx 3),-7..-1)    # Define the search space as the cross product of:
                    # -13 to 13 for:
                      # Initialisation   +++>
                      # Change in target  [*>+++<]
                      # Last change    >+++
                    # And -7 to -1 for the change in start [-->*<]
 .classify({         }) # Group them by calculating
         (256 X*^4)             # Each of the multiples of 256
         (     X+.[0]%256)       # Plus the initialisation
        (           X/-.[3])   # Divided by the change in start
   grep(*%%1,                )   # Filter out the whole numbers
                        [0] # And take the first value
     # This is the amount of times the inner loop will execute
     # Being Nil, converted to 0 if it is an infinite loop
   *.[1]       # Multiply by the change to the target cell
      +.[2]     # And add the final section
   (     )%256  # And modulo the whole lot by 256
           +|0 # And floor it just to keep the .0 out
classify(          ){^256}   # Take the corresponding groups in order
  .map(               ) # And map each to
    *.min({          })  # Find the minimum by:
        $_>>.abs.sum       # The sum of the absolute values  
              +6*?.[1]   # Plus 6 if it loops
   >>.*{          }  # Then map each value to
      <- +>[.sign>0]     # + or - depending on the sign
             x.abs   # Repeated by the absolute value 
  {          }o       # And pass this to the next code block
  say            # Print
    (.[0]~'['~.[3]~'>'~.[1]~'<]')       # The loop section
                   x?.all    # If it is needed
                      ,.[2] # And the final part


12

Malbolge , 28 743 bytes + 7 166 ของเอาต์พุต

ไม่สร้างสรรค์เกินไปใช่ไหม ฉันจะไปเล่นกอล์ฟกับเด็กเลวคนนี้

D'`;qp"~~5|3VU6/AQ?br)ML&\[)5h&g|ezyQ,_N)9xwponmlk1RQ.Okdihg`&%]E[`_XWVzZSXWVUNrqpPONGLEDCgG)E>=a`_^>=<|49870T.t2+*NMLKJkj('~%${Ay~}|{t:98765srqpRQ.Okdihg`&%$#"!~^W?[ZSRvVUTMRQPImlkjihgf@E>=<`@?>7};43WVUTSRQPO/.-m%*#G'&}|#zy?>=<;:9876tsrqpRQ.Okdihg`&%$#"!~}|{zZYR:u8TMRQPImlkjihgfedcbB;:^>7};43WVUTSRQPONMLK+k)('~%${Ay~}|{t:9876543210/.-Njibgf_%cba`_AWVzyxXWVUTS5Ko2NGkKDCBfedcbBA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~D$dc!x}v<tyxqvunm3210Qgfkjc)Jfe^$\a`Y^W{zyxXQ9OTMq4JOHlFEJIHGF?cCB;_"!7<5Y9yx05.RQPO/(n&J*j"'~De#"!~w|{t:987onmlk1ong-Ndiha`&^F\[!_AWVzZYR:u8TMRQPImlkEDIHGF?c=BA:?8\};43WVUTSR21q/.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/POedchg`&dcba`Y^W{zyS;WPt7SRQPONMLEDhH*FE>=a`_^]\6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De#"!~w|{t:xwvXnm3qSohgfe+*)(Ie^$bDZYX]\UyY;WPUNrqpon10FKDIBf@ED=<`:9>7[;4381U54-s+*Non,%*#GFE%e{A!~}_{tyr8vunmlk10/.-,+cha`_%cb[Z_X|\[=Sw:PUTMqQ3IHlLKDIBA@dcb%$@?>=6Z4z2165.R210/(LKJIHGF&}e#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*Kg`ed]#aZB^]V[ZSwQVUTSRKonml/KDhH*)?D=<`@?>=<5YXWVUT4t2+0)Mnm+$Hih&%|{"!x>vuzyxq7unVrqj0nPOedchg`&dcba`Y^W{zyxXWVUTS5Ko2NGkKDCBfedcbaA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~D$dc!x}v<tyxqvunm3210/Pfkdihg`&^F\[!_AWVzyxwvP8NSRKJIm0FEiIBGF?>=<`#">=6Z{9810T432+*NMLKJ*)(h&%|Bzb~w|{zyr8vunmlk10/.-eMibaf_%cbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJIm0/EJIBf@E>=<`@?>7};43WVU5.32+*Non&Jk)"!~}CBA@?>=<;yxwvutsrqponmfNjiha'e^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJImMLEJIBf)?D=<;_^]\}5:9816/S3210/on&Jk)"!~}CBA@?>={z\xwpun4rkj0QPle+ihgfe^F\[!_A]\UZSwQVUTSRKonml/KDhH*)?D=<`@?>=<5YXWVUTS32+0)(L&+$#"!&}C#"yxwv<zsxwpo5sUkpoh.lNjibg`&dcba`Y^W{zyxw:PtTMqQ3IHGLKJCgfedcbBA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~D$dc!x}v<tyxqvunm3210/Pfkdihg`&^F\[!_AWVzyxwvu8TMLKPINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381Uvu32+*N.-m%*#G'&}|#zy?>=<z\rwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"!~}@?UyY;WVONrLKJn10LEDhBG@?>=<`@?>7};43WVUT432+q/.'K+k#('~De#"!~w|{t:9876543kjongfe+ihgfe^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJIm0/EJIBf@E>=<`@?>7};43WVUTSt,10)(L,+k#('~De#"!~w|{t:987654Ukjih.fejibg`&dFbaZ~^W?[TSXWVONrRKPONGFjD,BG@d'&<A@?>7[ZYXWx65.3,+O/on&Jk)"!~}CBA@?>={z\xwpun4rkj0QPle+ihgfe^F\[!_A]\UZSwQVUTSRKonmlkjD,BAF?c=BA:?8\};43WVUTSR21q/.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/POedchg`&dcba`Y^W{zyxwvVUTS5Ko2NGkKDCBfedcbaA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De#"!~w|{t:xwvXnm3qSohgfe+*)('&G]\aZ~^W?[TSXWVONrRKJOHMLEihgfedD=<;:987[5:3270T4t210)M',+$)('~De#"!~w|{t:9wvXnm3qSohgfe+*)('Hd]\aZ~^W?[TSXWVONrRKJOHMLEihgfedcbBA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~D$#"!x}|{zs9wvXnm3qSohgfe+*)('Hd]\aZ~^W?[TSXWVONrRKJOHMLEihgfedcbBA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~D$dc!x}v<tyxqvunm3210/Pfkdihg`&^F\[!_AWVzyxwvutsS54JINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381Uvu32+*N.-m%*#G'&}|#zy?>=<;:xwYotsrqji/gOejchg`&^Fba`Y^W{zyxwvuOTMLKJnHlFEJIHGF?cCB;_"!7<5Y9yx05.RQPONM-,+k#"!Efe{A!~}v<;:9876Wmlk1ong-Ndiha`&^F\[!_AWVzZYR:u8TMRQPImlkjDCHGF?c=BA:?8\};43WVUTSRQPONMnm%$#(!~D|{z!x}|{zs9wYutsrk1oQgled*hg`H^c\"`Y^W{zyxw:PtTMqQ3IHGLKJCgfedcba`_?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~D$dc!x}v<tyxqvunm3210/Pfkdihg`&^F\[!_AWVzyxwvutsr54JINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381Uvu32+*N.-m%*#G'&}|#zy?>=<;:xwYotsrqji/gOejchg`&^Fba`Y^W{zyxwvutTMLKPINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381Uvu32+0/.-&Jkj('~%${Ay~}|{t:98765VUqpong-kjihgfe^F\[!_AWVzyxwvutsS54JINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381U54-s+*Non,%*#GFEDCBAba}|uzyxwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"!~^@?UyY;WVONrLKJn10LEDhBG@?>=<`@?>7};43WVUTSt,10)(L,+k#('~De#"!~w|{t:987654321Rhmlejib(fe^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJImMLEJIBf)?D=<;_^]\[|:9216/S3210/on&Jk)"!~}CBA@?>=<;:xwYonmrqjonmf,jcha`&dFbaZ~^W?[TSXWVONrRKJOHMLEiCHAFE>C<`@?>7};43WVUT432+q/.'K+k#('~De#"!~w|{t:9876543210/.fNjiha'e^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJImMLEJIBf)?D=<;_^]\[Z{9216/S3210/on&Jk)"!~}CBA@?>=<;yxwvutsrqponmfNjiha'e^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJIm0FEi,BG@?>=<`@?>7};43WVUTSR2+q/.'K+k#('~De#"!~w|{t:98765432poQPlkdib(f_dcbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJImMLEJIBf)?D=<;_^]\[|:9216/S3210/on&Jk)"!~}CBA@?>=<;:9wYonmrqjonmf,jcha`&dFbaZ~^W?[TSXWVONrR4o2NMFEDCgfedcbaA@"!=6Z4z2165.R210/(LKJIHGFE}e#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*hg`H^c\"`Y^W{zyxwvuUTS5Ko2NGkKDCBfedcba`_?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De#"!~w|{t:xwvXnm3qSohgfe+*)('&%FbaZ~^W?[TSXWVONrRKJOHMLEihgfedcbBA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De#"!~w|{t:9wvXnm3qSohgfe+*)('&G]\aZ~^W?[TSXWVONrRKJOHMLEihgfedcba`@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~D$#"!x}|{zs9wvXnm3qSohgfe+*)('&G]\aZ~^W?[TSXWVONrRKJOHMLEihgfedcba`@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~D$dc!x}v<tyxqvunm3210/.Oejchg`&^F\[!_AWVzyxwvutsrq4JINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381Uvu32+*N.-m%*#G'&}|#zy?>=<;:9wYotsrqji/gOejchg`&^Fba`Y^W{zyxwvutsS54JINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381Uvu32+0/.-&Jkj('~%${Ay~}|{t:987654lkpi/gOejchg`&^Fba`Y^W{zyxwvutsS54JINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381U54-s+*Non,%*#GFEDCBA@a}|uzyxwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"!~}@?UyY;WVONrLKJn10LEDhBG@?>=<`@?>7};43WVUTSRQPq/.-&J$#('~De#"!~w|{t:9876543kjongfe+ihgfe^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJIm0/EJIBf@E>=<`@?>7};43WVUTSR2+q/.'K+k#('~De#"!~w|{t:9876543210QPlkdib(f_dcbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJImMLEJIBf)?D=<;_^]\[Z{9216/S3210/on&Jk)"!~}CBA@?>=<;:9wYonmrqjonmf,jcha`&dFbaZ~^W?[TSXWVONrRKJOHMLEiCHAFE>C<`@?>7};43WVUTSR2+q/.'K+k#('~De#"!~w|{t:9876543210QPlkdib(f_dcbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJIm0/EJIBfeEDCB;:^>7};43WVUTSRQ+q/.'K+k#('~De#"!~w|{t:987654321Rhmlejib(fe^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJIm0FEi,BG@?>=<`@?>7};43WVUTSRQ+q/.'K+k#('~De#"!~w|{t:987654321Rhmlejib(fe^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJImMLEJIBf)?D=<;_^]\[ZYz2165.R210/on&Jk)"!~}CBA@?>=<;:xwYonmrqjonmf,jcha`&dFbaZ~^W?[TSXWVONrRKJOHMLEiCHAFE>C<`@?>7};43WVUTSRQPq/.-&J$#('~De#"!~w|{t:98765432poQPlkdib(f_dcbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJImMLEJIBf)?D=<;_^]\[ZYX21654-,+O/on&Jk)"!~}CBA@?>=<;yxwvutsrqponmfNjiha'e^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJIm0/EJIBf@E>=<`@?>7};43WVUTSRQPq/.-&J$#('~De#"!~w|{t:98765432poQPlkdib(f_dcbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJIm0/EJIBfeEDCB;:^>7};43WVU5.32+*Non&Jk)"!~}CBA@?`_{tyxwvun4rkj0QPle+ihgfe^F\[!_X]\UTxRWVOTMqQ3IHGLKJCgfedcCBA@?>=6Z49816/St210/.'K+*#i!&}$#"y?`|{ts9wvXtsrkj0/.-,+*KJfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqponmlkjihHG@(D=a;_9>7654X81w/.-,+O/.-&%I)(h&}$#z@~}v{zs9876543qSRng-kjihgfe^F\[!_AWVzyxwvutsrqpP2HGFKJCg*FE>b%$:9>=6Z4z2165.RsP*/(',+$HGFEDC#zb~}v{zyxwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"!~}|{zyxXQ9OTMq4JOHlFEJIHGF?cCB;_"!7<5Y9yx05.RQPONMLK+k#"!Efe{A!~}v<;:9876543kjongfe+ihgfe^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJIm0FEi,BG@?>=<`@?>7};43WVUTSRQPq/.-&J$#('~De#"!~w|{t:987654321Rhmlejib(fe^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJImMLEJIBf)?D=<;_^]\[ZYXWx65.3,+O/on&Jk)"!~}CBA@?>=<;yxwvutsrqponmfNjiha'e^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJImMLEJIBf)?D=<;_^]\[ZYXWx65.3,+O/on&Jk)"!~}CBA@?>=<;yxwvutsrqponmfNjiha'e^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJIm0/EJIBf@E>=<`@?>7};43WVUTSRQ+q/.'K+k#('~De#"!~w|{t:9876543210/mfNjiha'e^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJIm0FEi,BG@?>=<`@?>7};43WVUTSRQ+q/.'K+k#('~De#"!~w|{t:9876543210/mfNjiha'e^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJImMLEJIBf)?D=<;_^]\[ZYz2165.R210/on&Jk)"!~}CBA@?>=<;:98vutVlkjohmf,jcha`&dFbaZ~^W?[TSXWVONrRKJOHMLEiCHAFE>C<`@?>7};43WVUTSRQ+q/.'K+k#('~De#"!~w|{t:9876543210/mfNjiha'e^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJIm0/EJIBfeEDCB;:^>7};43WVUTSRQPq/.-&J$#('~De#"!~w|{t:9876543210QPlkdib(f_dcbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJIm0FEi,BG@?>=<`@?>7};43WVUTSRQPq/.-&J$#('~De#"!~w|{t:9876543210QPlkdib(f_dcbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJImMLEJIBf)?D=<;_^]\[ZYX21654-,+O/on&Jk)"!~}CBA@?>=<;:9wYonmrqjonmf,jcha`&dFbaZ~^W?[TSXWVONrRKJOHMLEiCHAFE>C<`@?>7};43WVUTSRQPO/(n&J*j"'~De#"!~w|{t:987654321Rhmlejib(fe^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJImMLEJIBf)?D=<;_^]\[ZYz2165.R210/on&Jk)"!~}CBA@?>=<;:987utVlkjohmf,jcha`&dFbaZ~^W?[TSXWVONrR4o2NMFEDCgfedcbaA@"!=6Z4z2165.R210/(LKJIHGFEDCBA@a}|u;yxqvon4lkj0Qgled*Kg`ed]#aZB^]V[ZSwQVUTSRKonmlk.JIBAF?c=BA:?8\};43WVUTSR21q/.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/Plkjchg`&G]\aZ~^@?UyY;WPUNrqpPO10LEDh+AF?cC<;:^>=6|4X87654-s+*Non,%*#GFEDCBA@a}|uzyxwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"!~}|{zyYXQ9OTMq4JOHlFEJIHGF?cCB;_9>76ZY9y765.-,+O/on,%*#GFEDCBA@a}|uzyxwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"!~}|{zyYXQ9OTMq4JOHlFEJIHGF?cCB;_9>76Z{9810T432+*NMLKJIHG'&%e{A!~}_{tyr8vunmlk10/.-,+*)('&dc\[Z_^W{[ZSXWVUNr5QPONGk.JCBAFE>b<$:?876Z4321UTSRQPON(n&J*j"'~De#"!~w|{t:9876543210/mfNjiha'e^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJIm0/EJIBf@E>=<`@?>7};43WVUTSRQ+q/.'K+k#('~De#"!~w|{t:9876543210/.-eMibaf_%cbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJImMLEJIBf)?D=<;_^]\[ZYXWx65.3,+O/on&Jk)"!~}CBA@?>=<;:9wYonmrqjonmf,jcha`&dFbaZ~^W?[TSXWVONrR4o2NMFEDCgfedcba`_^>~6;:3876/S3210/on&Jk)"!~}CBA@?>=<;:xwYonmrqjonmf,jcha`&dFbaZ~^W?[TSXWVONrR4o2NMFEDCgfedcba`_^>~6;:3876/S3210/on&Jk)"!~}CBA@?>=<;:xwYonmrqjonmf,jcha`&dFbaZ~^W?[TSXWVONrRKJOHMLEiCHAFE>C<`@?>7};43WVUT432+q/.'K+k#('~De#"!~w|{t:987onmlk1ong-Ndiha`&^F\[!_AWVzZ<XWPtTS54JINGk.DIBA@dcba`_?>=6Z49816/St210/.'K+*#i!&}$#"y?`|{ts9wvXtsrkj0/.-,+*)gIH^]baZ~^W?[TSXWVONrRKJOHMLEihgfedcba`_^]=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~D$#"!x}|{zs9wvXnm3qSohgfe+*)('&%$b[`Y^WVUySXWVONrRKJOHMLEihgfedcba`_^]=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~D$dc!x}v<tyxqvunm321oQgfkjc)Jfe^$\a`Y^W{zyxwQ9OTMq4JOHlFEJIHGF?cCB;_"!=6Z:9876v4321*Non,%*#GFEDCBA!~}_{tyr8von4lkj0QPlkdib(`H^c\"`Y^W{zyS;WPt7SRQPONMLEDhH*FE>=a`_^]=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De{z!~w={z\xwpun4rTjong-,+*)('e^F\[!BXW{[=SwQ9OTMqQ3IHGLKJCgA@?>=<`@?>7};43WVUTSRQPO/(n&J*j"'~De#"!~w|{t:9876543210/mfNjiha'e^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJIm0FEi,BG@?>=<`@?>7};43WVUTSRQPO/(n&J*j"'~De#"!~w|{t:9876543210/mfNjiha'e^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJImMLEJIBf)?D=<;_^]\[ZYXWx65.3,+O/on&Jk)"!~}CBA@?>=<;:98vutVlkjohmf,jcha`&dFbaZ~^W?[TSXWVONrRKJOHMLEiCHAFE>C<`@?>7};43WVUTSRQPON(n&J*j"'~De#"!~w|{t:9876543210QPlkdib(f_dcbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJImMLEJIBf)?D=<;_^]\[ZYXWVw5.R210/on&Jk)"!~}CBA@?>=<;:9wYonmrqjonmf,jcha`&dFbaZ~^W?[TSXWVONrRKJOHMLEiCHAFE>C<`@?>7};43WVUT432+q/.'K+k#('~De#"!~w|{t:987onmlk1ong-Ndiha`&^F\[!_X]\UTxRWVOTMqQ3IHGLKJCgfedcba;_?87<5:3W7w/.-Q1q/.'&%I)(h&}$#z@~}v{zs9876tVUqpong-kjihgfe^F\[!_AWVzyxwQ9OTMq4JOHlFEJIHGF?cCB;_"!=6Z:9876v4321*Non,%*#GFEDCBA!~}_{tyr8von4lkj0QPlkdib(`Hdcba`Y^W{[ZYR:u8TMRQPImlkEDIHGF?c=BA:?8\};43WVUTSR21q/.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/Plkjchg`&G]\aZ~^@?UyY;WPUNrqponm0/KJIBAe(D=<`:9>7[;43270/S-s+*Non,%*#GFEDe{z!~w=^]sxq7unmlk10/.-,diha`_%cb[Z_X|\[=Sw:PUTMq4JOHl/KDhBAFED=a$@9>7<54XWVUTut,10)(L&%*#"F~}|#"!~}v<z\xwpun4rqpRQ.Okdihg`&%$#DZYX]\UTxXWVUTMqQ3IHGLKJCgfedcbaA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De#"!~w|{t:rwpotmrqpi/mfNjiha'e^Fba`Y^W{zyxXQVUTMq4JOHlFEJIHGF?c=BA:?8\<|49870T.t2+*NMLKJIHGF&%e{A!~}_{tyr8vunmlk10/.-,+*)('&%c\[Z_^W{[ZSXWVUNr5QPONGk.JCBAFE>b<$:?876Z4321UTSRQPONM',+*)"!Efe{A!~}v<;:9876543210QPlkdib(f_dcbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJIm0/EJIBf@E>=<`@?>7};43WVUT432+q/.'K+k#('~De#"!~w|{t:987onmlk1ong-Ndiha`&^F\[!_AWVzZ<XWPtTS54JINGk.DIBA@dcba`_^>=6Z49816/St210/.'K+*#i!&}$#"y?`|{ts9wvXtsrkj0/.-kdLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqpon10FKDIBf@ED=<`:9>7[;4381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;srqvon4rqSing-Ndiha`&^F\a`_X]VzZYR:u8TMRQPImlkjihgfedcC%$@?>=6Z4z2165.R210/(LKJIHGFEDCBzb~w|u;yxwvon4lkj0Qgled*hg`H^c\"`Y^W{zyxwvutsrqQPIHGFKDhH*)?D=<`@?>=<5YXWVUTSRQPO/.',+*#"Fgf$#z@awv{zyxwp6Wmlkpi/Plkjchg`&^Fb[`_X|?[ZYRWPtsrqpP2NMFKDIBf)?c=<;:987[ZYXW76v4321*N(',+$H"'&%|#z@xw|{zyr8vXtsrqpong-eMibaf_%]\aZ_X]VzyxwvPUTMq4JOHlFEJIHGF?c=BA:?8\}5432VU54-s+*Non,%*#GFEDC{"!~}|{zyxwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"`_^@?UyY;WVONrLKJn10LEDh+AFED=<`@?>=6|4Xyx05.RQPONon&J$)"!~%$#z@awv{zyxwp6Wmlk1ong-Njibgf_%cba`_AWVzyxwvVUTS5Ko2NGkKDCBfedcbBA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De{z!~w={z\xwpun4rTjong-,+*)Jfe^$baZBXW{[=SwQ9OTMqQ3IHlLKDIBA@dcb%$@?>=6Z4z2165.R210/(LKJIHG'&}e#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponml/EDCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I)(h&}$#z@~}v{zs9876tVUqpong-kjihgfe^F\[!_AWVzyxwQ9OTMq4JOHlFEJIHGF?cCB;_"!=6Z:9876v4321*Non,%*#GFEDCBA@~}_{tyr8von4lkj0QPlkdib(f_dcbaZ~^W?[ZSRvVUTMRQPImlkjDCHGF?c=BA:?8\};43WVUT4t2+0)Mnm+$Hih&%|{"!x>vuzyxq7otsrqji/mfNjiha'e^Fba`Y^W{zyxwvutTSLKJIm0FEiIBGF?>=<`@?>=6|4X87654-s+*Non,%*#GFEDe{z!~w=^]sxq7unmlk10/.fNjiha'e^$Ea`_^WVUy<;WPUTSRKJImMFKJCHGF?cC<A:?8\};43WVUTSRQP0/on&J$)"!~%$#z@awv{zyxwp6Wmlk1oQmlejib(`H^c\"`Y^W{zyxw:PtTMqQ3IHGLKJCgfedc=<;:987[5:3270T4t210)M',+$)('~De#"!~w|{t:rwpotmrqpi/mfNjiha'e^Fba`Y^W{zyxw:PUTMq4JOHlFEJIHGF?c=BA:?8\<|49870T.t2+*NMLKJ*)(h&%|Bzb~w|{zyr8vunmlk10/.-eMibaf_%cbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJIm0/EJIBfFED&<;:^>=6|4Xyx05.RQPONon&J$)"!~%$#z@awv{zyxwp6Wmlk1oQmlejib(`H^c\"`Y^W{zyxwvutsrqQPIHGFKDhH*)?D=<`@?>=<5YXWVUTSRQPON.',+*#"Fgf$#z@awv{zyxwp6Wmlkpi/POedchg`&dcba`Y^W{zyS;WPt7SRQPONMLEDhH*FE>=a`_^]\6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De#"!~w|{t:rwpotmrqpi/mfNjiha'e^Fba`Y^W{zyxwvuUNSRKJIm0FEiIBGF?>=<`@?>=6|4X87654-s+*Non,%*#GFE%e{A!~}_{tyr8vunmlk10/.-eMibaf_%cbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJImMFKJCHGF?cC<A:?8\};43WVUTSRQPO/on&J$)"!~%$#z@awv{zyxwp6Wmlk1ong-Njibgf_%cba`_AWVzyxXWVUTS5Ko2NGkKDCBfedcbBA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De{z!~w={z\xwpun4rTjong-,+*)('&%cbDZYX]\UySXWVUNr5QPONGk.DCHAFED=aA@"!7<5Y9yx05.RQPO/(n&J*j"'~De#"!~w|{t:987onmlk1ong-Ndiha`&^F\[!_AWVzZ<XWPtTS54JINGk.DIBA@dcba`_^]=6Z49816/St210/.'K+*#i!&}$#"y?`|{ts9wvXtsrkj0/.-kdLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqpo2HGFKJCg*FE>b%$:9>=6Z4z2165.R210/(L,+k#"!E}e#"y?`_{zsxwp6543210/mfed*Kaf_^$Ea`_^WVUyYXQ9OTMqQ3IHGLKJCgA@?>=<`@?>7};43WVUT432+q/.'K+k#('~De#"!~w|{t:98765mlqpihmf,jcha`&dFbaZ~^W?[TSXWVONrRKPONGFjJCHGF?cC<A:?8\};43WVUTSR210/on&J$)"!~%$#z@awv{zyxwp6Wmlk1RQ.Okdihg`&%$#DZYX]\UTxXWVUTMqQ3IHGLKJCgfedc=<;:987[5:3270T4t210)M',+$)('~De{z!~w={z\xwpun4rTjong-,+*)('e^F\[!BXW{[=SwQ9OTMq4JOHlFEDIHG@d'&<A@?>7[ZYX216/S3210/on&Jk)"!~}CBA@?`_{tyxwvun4rkj0QPle+ihgfe^F\[!_X]\UTxRWVOTMqQ3IHGLKJCgfedcba;_?87<5:3W7w/.-Q1q/.'&%I)(h&}$#z@~}v{zs9876tVUqpong-kjihgfe^F\[!_AWVzyxwvP8NSRKJIm0FEiIBGF?>=<`#">=6Z{9216/S321q/.'&%I#"'&%|BA@?>=<zyxwvoWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrR4o2NMFEDCgfedD&<;:^87<54981Uvu32+*NMLKJ*#i!&}$#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponml/EDCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I#"'&%|BAya}|{ts9wvXtsrkj0/.-kdLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqponm0/KDCBf@ED=<`:9>7[;4381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;srqvon4rqSing-Ndiha`&^F\a`_X]Vz=YRQVOsSR4o2NMFEDCgfedD&<;:^87<54981Uvu32+*NMLKJI#i!&}$#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponm0/KJIBAe(D=<`:9>7[;43270/S-s+*Non,%*#GFEDe{z!~w=^]sxq7unmlk10/.-,diha`_%cb[Z_X|\[=Sw:PUTMqKJONGFKDhBAFED=a$@9>7<54XWVUTS3210/on&J$)"!~%$#z@awv{zyxwp6Wmlk1oQmlejib(`H^c\"`Y^W{zyS;WPt7SRQPONMLEDhH*FE>=a`_^]\[;:9876v4321*N(',+$H"'&%|#z@xw|{zyr8vXtsrqpong-eMibaf_%]\aZ_X]VzyxwvutTSLKJIm0FEiIBGF?>=<`@?>=6|4X8765.RsP*/(',+$HGF&%e{A!~}_{tyr8vunmlk10/.-,+cha`_%cb[Z_X|\[=Sw:PUTMqKJONGFKDhBAFED=a$@9>7<54XWVUTSR210/on&J$)"!~%$#z@awv{zyxwp6Wmlk1RQ.Okdihg`&%$#"!_^W?[ZYXQuUTMqQ3IHGLKJCgfedcbBA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De#"!~w|{t:rwpotmrqpi/mfNjiha'e^Fba`Y^W{zyxXQVUTMq4JOHlFEJIHGF?c=BA:?8\<|49870T.t2+*NMLKJ*)(h&%|Bzb~w|{zyr8vunmlk10/.-eMibaf_%cbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJImMFKJCHGF?cC<A:?8\};43WVUTSR210/on&J$)"!~%$#z@awv{zyxwp6Wmlk1ong-Njibgf_%cba`_AWVzyxwvVUTS5Ko2NGkKDCBfedcbBA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De{z!~w={z\xwpun4rTjong-,+*)(fe^F\[!BXW{[=SwQ9OTMqQ3IHlLKDIBA@dcba`@"!=6Z4z2165.R210/(LKJIH"!~}|Bz!x}|{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponm0/KJIBAe(D=<`:9>7[;43270/St2+*N.-m%*#G'&}|#zy?>=u]sxwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"!_^@?UyY;WVONrLKJn10LEDhH*FE>=aA@"!=6Z:9876v4321*Non,%*#GFEDCBA@~}_{tyr8von4lkj0QPlkdib(`H^c\"`Y^W{zyxXWVUTS5Ko2NGkKDCBfedc=<;:987[5:3270T4t210)M',+$)('~De#"!~w|{t:rwpotmrqpi/mfNjiha'e^Fba`Y^W{zyxwvutsSLKJIm0FEiIBGF?>=<`@?>=6|4X87654-s+*Non,%*#GFE%e{A!~}_{tyr8vunmlk10/.-,+cha`_%cb[Z_X|\[=Sw:PUTMqQ3IHGLKJCgGFED&<;:^>=6|4Xyx05.RQPONML,+k#('~D$#"!x}|{zs9wYutsrk1Rhmlejib(`H^c\"`Y^W{zyxw:PtTMqQ3IHGLKJCgfedcbBA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De#"!~w|{t:rwpotmrqpi/mfNjiha'e^Fba`Y^W{zyxw:PUTMq4JOHlFEJIHGF?c=BA:?8\<|49870T.t2+*NMLKJ*)(h&%|Bzb~w|{zyr8vunmlk10/.-eMibaf_%cbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJIm0/EJIBfFED&<;:^>=6|4Xyx05.RQPONM-,+k#('~D$#"!x}|{zs9wYutsrk1Rhmlejib(`H^c\"`Y^W{zyxw:PtTMqQ3IHGLKJCgfedc=<;:987[5:3270T4t210)M',+$)('~De#"!~w|{t:rwpotmrqpi/mfNjiha'e^Fba`Y^W{zyxwvPUTMq4JOHlFEJIHGF?c=BA:?8\};43W76/.3,1*Non,%*#GFEDe{z!~w=^]sxq7unmlk10/.-eMibaf_%cbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJImMFKJCHGF?cC<A:?8\};43WVUTSRQP0/on&J$)"!~%$#z@awv{zyxwp6Wmlk1ong-,jiKgf_^$ba`Y^W{zyxXWVUTS5Ko2NGkKDCBfedcbBA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De{z!~w={z\xwpun4rTjong-,+*)('&^F\[!BXW{[=SwQ9OTMq4JOHlFEDIHG@d'&<A@?>7[ZYX216/S3210/on&Jk)"!~}CBA@?`_{tyxwvun4rkj0QPle+ihgfe^F\[!_X]\UTxRWVOTMqQ3IHGLKJCgfedcba`@?>=6Z49816/St210/.'K+*#i!&}$#"y?`|{ts9wvXtsrkj0/.-kdLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqpon10FKDIBf@ED=<`:9>7[;4381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;:9wvoWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrR4o2NMFEDCgfeED&<;:^87<54981Uvu32+*NMLKJI#i!&}$#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponmlkjJIH*)?D=<`@">=65Yzy70/.R2+0/.'&%I)(h&}$#z@~}v{zs987utVUqpong-kjihgfe^F\[!_AWVzyxwvu8TMLKPINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;:98voWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrR4o2NMFEDCgfedcC%$@?>=6Z4z2165.R210/(LKJIHGFE}e#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*Kg`ed]#[`Y^WVUyYXQ9OTMqQ3IHGLKJCgfedDCBA@?>=6Z49816/St210/.'K+*#i!&}$#"y?`|{ts9wvXtsrkj0/.-kdLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqponmlk.DCHAFED=aA@">=65Yzy70/.R210/on&Jk)"!~}C#zb~}v{zyxwpo5slqpih.Okdihg`&%$#"`B^]VUTYRWPtT6RKPOHl/EJIBAFE>=aA@?>=6|4X87654-s+*Non,%*#GFEDe{z!~w=^]sxq7unmlk10/.-,diha`_%cb[Z_X|\[=Sw:PUTMqKJONGFKDhBAFED=a$@9>7<54XWVUTSR210/on&J$)"!~%$#z@awv{zyxwp6Wmlk1ong-,jiKgf_^$ba`Y^W{zyxXWVUTS5Ko2NGkKDCBfedcbaA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De{z!~w={z\xwpun4rTjong-,+*)('e^F\[!BXW{[=SwQ9OTMq4JOHlFEDIHG@d'&<A@?>7[ZYX216/S3210/on&Jk)"!~}CBA@?>|{z\xwpun4rkj0QPle+ihgfe^F\[!_X]\UTxRWVOTMqQ3IHGLKJCgfedcba;_?87<5:3W7w/.-Q1q/.'&%I)(h&}$#z@~}v{zs9876tVUqpong-kjihgfe^F\[!_AWVzyxwvu8TMLKPINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;:xwvoWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrR4o2NMFEDCgfedcC%$@?>=6Z4z2165.R210/(LKJIHGF&}e#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*Kaf_^$\[`Y^WVUyYXQ9OTMqQ3IHGLKJCgfedcCBA@?>=6Z49816/St210/.'K+*#i!&}$#"y?`|{ts9wvXtsrkj0/.Oejchg`&^F\[!_AWVzyxwvu8TMLKPINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381Uvu32+*N(n&J*#i!&}$#"y?`_{zsxwp6543210/.fNdchg`&^c\aZ_X|\[=SwQ9OTMqQ3IHlLKDIBA@dcba`_"!=6Z4z2165.R210/(LKJIHGF&}e#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*Kg`ed]#[`Y^WVUyYXQ9OTMqQ3IHGLKJCgfedDCBA@?>=6Z49816/St210/.'K+*#i!&}$#"y?`|{ts9wvXtsrkj0/.-,dLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqpon10FKDIBf@ED=<`:9>7[;4381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;:xwvoWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]Vz=YRQVOsrR4o2NMFEDCgfedcC%$@?>=6Z4z2165.R210/(LKJIH"!~}|Bz!x}|{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponml/EDCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I#('~%|B"b~}|{ts9wvXtsrkj0/.-,dLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqpon10FKDIBf@ED=<`:9>7[;4381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;:xwvoWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]VzZYR:u8TMRQPImlkjiIBAF?c=BA:?8\};43WVUTS321q/.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/Pfkdihg`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrqponml/EDCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I#"'&%|B"b~}|{ts9wvXtsrkj0/.-,dLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqpon10FKDIBf@ED=<`:9>7[;4381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;:xwvoWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrqQ3IHlLKDIBA@dcba`@"!=6Z4z2165.R210/(LKJIHG'&}e#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponm0/KJIBAe(D=<`:9>7[;43270/S3210p.-&JI)(h&}$#z@~}v{zs98765VUqpong-kjihgfe^F\[!_AWVzyxwvu8TMLKPINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;srqvon4rqSing-Ndiha`&^F\a`_X]Vz=YRQVOsSR4o2NMFEDCgfedcC%$@?>=6Z4z2165.R210/(LKJIHG'&}e#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponm0/KJIBAe(D=<`:9>7[;43270/S-s+*Non,%*#GFEDC{"!~}|{zyxwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"!_^@?UyY;WVONrLKJn10LEDh+AFED=<`@?>=6|4Xyx05.RQPONM-,+k#('~D$#"!x}|{zs9wYutsrk1Rhmlejib(`Hdcba`Y^W{[ZYR:u8TMRQPImlkjiIBAF?c=BA:?8\};43WVUTS321q/.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/Plkjchg`&G]\aZ~^@?UyY;WPUNrqponml/EDCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I)(h&}$#z@~}v{zs98765VUqpong-kjihgfe^F\[!_AWVzyxwvP8NSRKJIm0FEiIBGF?>=<`#">=6Z:9810/St,10)(L,+*#i!&}$#"y?`_{zsxwp6543210ng-kjcb(I_%cbD`YX]VzT<XQVUNrR4o2NMFEDCgfedD&<;:^87<54981Uvu32+*NMLKJI#i!&}$#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*Kaf_^$\[`Y^WVUyYXQ9OTMqQ3IHGLKJCgfedcba`@?>=6Z49816/St210/.'K+*#i!&}$#"y?`|{ts9wvXtsrkj0/.-,+iKJfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqponm0/KDCBf@ED=<`:9>7[;4381Uvu32+*N(n&J*#i!&}$#"y?`_{zsxwp65432pong-kjcb(I_%cbD`YX]VzZYR:u8TMRQPImlkjiIBAF?c=BA:?8\};43WVUTSR21q/.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/Plkjchg`&G]\aZ~^@?UyY;WPUNrqponm0/KJIBAe(D=<`:9>7[;43270/S-s+*Non,%*#GFEDC{"!~}|{zyxwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"!_^@?UyY;WVONrLKJn10LEDhH*FE>=aA@"!=6Z:9876v4321*Non,%*#GFEDCBz!x}v{t:xwvon4lkj0QPlkdib(`Hdcba`Y^W{[ZYR:u8TMRQPImlkjihBAF?c=BA:?8\};43WVUTSRQP0p.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/POejcb(Ie^$bD`YX]VzT<XQVUNrqpo2NGkKDIHG@d'C<;:^>=6|4X87654-s+*Non,%*#GFE%e{A!~}_{tyr8vunmlk10/.-,+cha`_%cb[Z_X|\[=Sw:PUTMqKJONGFKDhBAFED=a$@9>7<54XWVUTSRQP0/on&J$)"!~%$#z@awv{zyxwp6Wmlk1RQ.Okdihg`&%$#"!_^W?[ZYXQuUTMqQ3IHGLKJCgfedcbBA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De#"!~w|{t:9wYotsrqji/mfNjiha'e^Fba`Y^W{zyxw:PUTMq4JOHlFEJIHGF?c=BA:?8\<|49870T.t2+*NMLK+k#"!Efe{A!~}v<;:987onmlk1ong-Ndiha`&^F\[!_X]\UTxRWVOTMqQ3IHGLKJCgfedcba`@?>=6Z49816/St210/.'K+*#i!&}$#"y?wv{zs9wvXnm3qSohgfe+*)(Ie^$bDZYX]\UyY;WPUNrqponm0/KDCBf@ED=<`:9>7[;4381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;:9wvoWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]VzZYR:u8TMRQPImlkjDCHGF?c=BA:?8\};43WVUTSR21q/.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/Pfkdihg`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrqponmlk.JCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I#"'&%|B"b~}|{ts9wvXtsrkj0/.-kdLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqponm0/KDCBf@ED=<`:9>7[;4381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;:9wvoWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrqQ3IHlLKDIBA@dcbaA@"!=6Z4z2165.R210/(LKJIHGF&}e#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponml/EDCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I#('~%|B"b~}|{ts9wvXtsrkj0/.-kdLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqponml/KDCHAFED=aA@">=65Yzy70/.R210/on&J$#"!E}e#"y?`_{zsxwp6543210ng-kjcb(I_%cbD`YX]VzZYR:u8TMRQPImlkjDCHGF?c=BA:?8\};43WVUTSRQ1q/.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/Pfkdihg`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrqponml/EDCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I#"'&%|B"b~}|{ts9wvXtsrkj0/.-kdLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqponmlk.DCHAFED=aA@">=65Yzy70/.R210/on&Jk)"!~}C#zb~}v{zyxwpo5slqpih.Okdihg`&%$#"!_^W?[TSXWVONrRKPONGFj-,BGF?>=<`@?>=6|4X87654-s+*Non,%*#GFEDC{"!~}|{zyxwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"`_^@?UyY;WVONrLKJn10LEDh+AFED=<`@?>=6|4Xyx05.RQPONMLK+k#('~D$#"!x}|{zs9wYutsrk1Rhmlejib(fe^$Ea`Y^WV[Tx;QPONMRKonmlk.JIBAF?c=BA:?8\};43WVUTS321q/.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/Pfkdihg`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrqponmlk.JCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I)(h&}$#z@~}v{zs98765VUqpong-kjihgfe^F\[!_AWVzyxwvP8NSRKJIm0FEiIBGF?>=<`#">=6Z{9216/S321q/.'&%I#"'&%|BA@?>=<;srqvon4rqSing-Ndiha`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrR4o2NMFEDCgfedcC%$@?>=6Z4z2165.R210/(LKJIH"!~}|Bz!x}|{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponmlk.JCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I#"'&%|BAya}|{ts9wvXtsrkj0/.-kdLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqponml/KDCHAFED=aA@">=65Yzy70/.R210/on&Jk)"!~}C#zb~}v{zyxwpo5slqpih.Okdihg`&%$#"!~^W?[TSXWVONrRKPONGFj-,BGF?>=<`@?>=6|4X87654-s+*Non,%*#GFEDC{"!~}|{zyxwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"!~^@?UyY;WVONrLKJn10LEDh+AF?cC%$@?>=6Z:9876v4321*Non,%*#GFEDCBz!x}v{t:xwvon4lkj0QPlkdib(`H^c\"`Y^W{zyxw:PtTMqQ3IHGLKJCgfedcba`@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De#"!~w|{t:rwpotmrqpi/mfNjiha'e^Fba`Y^W{zyxw:PUTMq4JOHlFEJIHGF?c=BA:?8\<|49870T.t2+*NMLKJ*)(h&%|Bzb~w|{zyr8vunmlk10/.-,+*hgfeGcb[!BXW{[=Sw:PUTMqQ3IHGLKJCgGFED&<;:^>=6|4Xyx05.RQPONon&J$)"!~%$#z@awv{zyxwp6Wmlk1oQmlejib(`H^c\"`Y^W{zyxXWVUTS5Ko2NGkKDCBfedcbaA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~D$#"!x}|{zs9wYotsrqji/mfNjiha'e^Fba`Y^W{zyxwvutsSLKJIm0FEiIBGF?>=<`@?>=6|4X87654-s+*Non,%*#GFEDC{"!~}|{zyxwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"`_^@?UyY;WVONrLKJn10LEDhH*FE>=aA@"!=6Z:9876v4321*Non,%*#GFEDCBA@~}_{tyr8von4lkj0QPlkdib(`H^c\"`Y^W{zyxw:PtTMqQ3IHGLKJCgfedcbBA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De{z!~w={z\xwpun4rTjong-,+*)('e^F\[!BXW{[=SwQ9OTMq4JOHlFEDIHG@d'&<A@?>7[ZYXWx65.3,+O/on&Jk)"!~}CBA@?>|{z\xwpun4rkj0QPle+ihgfe^F\[!_X]\UTxRWVOTMqQ3IHGLKJCgfedcba;_?87<5:3W7w/.-Q1q/.'&%I)(h&}$#z@~}v{zs98765VUqpong-kjihgfe^F\[!_AWVzyxwvu8TMLKPINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;:xwvoWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrR4o2NMFEDCgfedcC%$@?>=6Z4z2165.R210/(LKJIHG'&}e#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponml/EDCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I#"'&%|BAya}|{ts9wvXtsrkj0/.-,dLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqponm0/KDCBf@ED=<`:9>7[;4381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;:xwvoWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrqpPONGLEDCgG)E>=a`_^]\}5:9816/S3210/on&Jk)"!~}CBA@?>|{z\xwpun4rkj0QPle+ihgfe^F\[!_X]\UTxRWVOTMqQ3IHGLKJCgfedcb%A:?8\}5432V6/.-Q1q/.'&%I#('~%|BAya}|{ts9wvXtsrkj0/.-,+iKJfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqponm0/KDCBf@ED=<`:9>7[;4381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;srqvon4rqSing-Ndiha`&^F\a`_X]Vz=YRQVOsSR4o2NMFEDCgfedcb%$@?>=6Z4z2165.R210/(LKJIHG'&}e#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponm0/KJIBAe(D=<`:9>7[;43270/S-s+*Non,%*#GFEDC{"!~}|{zyxwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"!_^@?UyY;WVONrLKJn10LEDhH*FE>=aA@"!=6Z:9876v4321*Non,%*#GFEDCBA!~}_{tyr8von4lkj0QPlkdib(`H^c\"`Y^W{zyxw:PtTMqQ3IHGLKJCgfedcbBA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De#"!~w|{t:rwpotmrqpi/mfNjiha'e^Fba`Y^W{zyxwvuUNSRKJIm0FEiIBGF?>=<`@?>=6|4Xyx05.RsP*/(',+$HGFE%e{A!~}_{tyr8vunmlk10/.-eMibaf_%cbaZ~AWVUy<;WPUTSRKJImMFKJCHGF?cC<A:?8\};43WVUTSRQPONM-,+k#('~D$#"!x}|{zs9wYutsrk1Rhmlejib(fe^$Ea`Y^WV[Tx;QPONMRKonml/KDhH*)?D=<`@?>=<5YXWVU54t2+0)Mnm+$Hih&%|{"!x>vuzyxq7otsrqji/mfNjiha'e^Fba`Y^W{zyxwvutsrqKJONMLEDh+AF?cC<;:^>=6|4X87654-s+*Non,%*#GFEDCB"y~}|{zyxwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"!_^@?UyY;WVONrLKJn10LEDhH*FE>=aA@"!=6Z:9876v4321*Non,%*#GFEDCBz!x}v{t:xwvon4lkj0QPlkdib(f_dcbaZ~^W?[ZSRvVUTMRQPImlkjihBAF?c=BA:?8\};43WVUTSR21q/.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/Plkjchg`&G]\aZ~^@?UyY;WPUNrqponm0/KJIBAe(D=<`:9>7[;43270/S-s+*Non,%*#GFEDe{z!~w=^]sxq7unmlk10/.-,+cha`_%cb[Z_X|\[=Sw:PUTMqKJONGFKDhBAFED=a$@9>7<54XWVUTSRQ10/on&J$)"!~%$#z@awv{zyxwp6Wmlk1ong-Njibgf_%cba`_AWVzyxw:PtTMqQ3IHGLKJCgfedcbaA@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~De{z!~w={z\xwpun4rTjong-,+*)('&^F\[!BXW{[=SwQ9OTMqQ3IHlLKDIBA@dcba`@"!=6Z4z2165.R210/(LKJIH"!~}|Bz!x}|{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponmlkjJIH*)?D=<`@">=65Yzy70/.R2+0/.'&%I)(h&}$#z@~}v{zs98765VUqpong-kjihgfe^F\[!_AWVzyxwvP8NSRKJIm0FEiIBGF?>=<`#">=6Z{9216/S321q/.'&%I#"'&%|BA@?>=<;:xwvoWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrR4o2NMFEDCgfedcC%$@?>=6Z4z2165.R210/(LKJIH"!~}|Bz!x}|{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponmlkjJIH*)?D=<`@">=65Yzy70/.R2+0/.'&%I#"'&%|BAya}|{ts9wvXtsrkj0/.-,+iKJfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqponm0/KDCBf@ED=<`:9>7[;4381Uvu32+*NM-,+k#"!E}e#"y?`_{zsxwp654321ong-kjcb(I_%cbD`YX]VzZYR:u8TMRQPImlkjihBAF?c=BA:?8\};43WVUTSR21q/.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/Plkjchg`&%FbaZ~^@?UyY;WPUNrqponm0/KJIBAe(D=<`:9>7[;43270/St2+*N.-m%*#G'&}|#zy?>=<;\rwvon4Ukping-kdLbg`&%$#"!~}|\[ZYXQ9OTMq4JOHlFEJIHGF?cCB;_">7<;:3Wx65.3,+O).'&%I#"'&%|BA@?>|^]sxq7unVrqj0QPle+chg`_%]E[`_XWVzZSXWVUNrqpo2NGLEJIHGF?c=BA:?8\};43WVUTSRQP0p.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/Plkjchg`&G]\aZ~^@?UyY;WPUNrqponml/EDCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I)(h&}$#z@~}v{zs9876tVUqpong-kjihgfe^F\[!_AWVzyxwvutTS54JINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381Uvu32+*N(n&J*#i!&}$#"y?`_{zsxwp6543210/mfed*Kaf_^$Ea`_^WVUyYXQ9OTMqQ3IHlLKDIBA@dcba`@"!=6Z4z2165.R210/(LKJIH"!~}|Bz!x}|{zs9wYutsrk1oQgled*Kg`ed]#[`Y^WVUyYXQ9OTMqQ3IHGLKJCgfedcba`_?>=6Z49816/St210/.'K+*#i!&}$#"y?wv{zs9wvXnm3qSohgfe+*)('Hd]\aZ~^W?[TSXWVONrRKJOHMLEihgfe(>bBA@?>=6Z4z870/.R210/on&Jk)"!~}C#zb~}v{zyxwpo5slqpih.Okdihg`&%$#"!~}|\[ZYXWVUTSRQPO10LEDh+AF?cC<;:^>=6|4X87654-s+*Non,%*#GFEDCB"y~}|{zyxwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"!~}@?UyY;WVONrLKJn10LEDh+AF?cC%$@?>=6Z:9876v4321*Non,%*#GFEDC#c!xw=uzsr8potslqpong-eMibaf_%]E[`_XWVzZSXWVUNrqponm0/KDIHAF?c=BA:?8\};43WVUTSRQP0p.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/POejcb(Ie^$bD`YX]VzT<XQVUNrqpon10LEDh+AF?cC<;:^>=6|4Xyx05.RsP*/(',+$HGFEDe{z!~w=^]sxq7unmlk10/.-,+cha`_%cb[Z_X|\[=Sw:PUTMq4JOHl/KDhBAFED=a$@9>7<54XWVUTSR210/on&J$)"!~%$#z@awv{zyxwp6Wmlk1ong-Njibgf_%cba`_AWVzyxwvVUTS5Ko2NGkKDCBfedcba`@?>=6|4X8765.Rs10/.'K+k#('~D$#"!x}|{zs9wYotsrqji/mfNjiha'e^Fba`Y^W{zyxwvuUNSRKJIm0FEiIBGF?>=<`@?>=6|4X87654-s+*Non,%*#GFEDC{"!~}|{zyxwpo5Vlkjing-kdLbg`&%$#"!_^@?UyY;WVONrLKJn10LEDh+AFED=<`@?>=6|4Xyx05.RQPONMLK+k#('~D$#"!x}|{zs9wYutsrk1Rhmlejib(fe^$Ea`Y^WV[Tx;QPONMRKonmlk.JIBAF?c=BA:?8\};43WVUTSR21q/.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/Pfkdihg`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrqponmlk.JCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I)(h&}$#z@~}v{zs98765VUqpong-kjihgfe^F\[!_AWVzyxwvu8TMLKPINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;:9wvoWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrR4o2NMFEDCgfedcC%$@?>=6Z4z2165.R210/(LKJIHG'&}e#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponmlk.JCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I#"'&%|BAya}|{ts9wvXtsrkj0/.Oejchg`&^F\[!_AWVzyxwvutsr54JINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;:98voWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]VzZYR:u8TMRQPImlkjiIBAF?c=BA:?8\};43WVUTSRQ1q/.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/Pfkdihg`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrqponml/EDCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I#('~%|B"b~}|{ts9wvXtsrkj0/.-,dLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqponml/KDCHAFED=aA@">=65Yzy70/.R210/on&J$#"!E}e#"y?`_{zsxwp6543210ng-kjcb(I_%cbD`YX]VzZYR:u8TMRQPImlkjiIBAF?c=BA:?8\};43WVUTSRQ1q/.'&%I#('~%|B"!~w|uzyxwp6Wmlkpi/Pfkdihg`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrqponml/EDCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I#"'&%|B"b~}|{ts9wvXtsrkj0/.-,dLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqponm0/KDCBf@ED=<`:9>7[;4381Uvu32+*N(n&J*#i!&}$#"y?`_{zsxwp6543210/mfed*Kaf_^$Ea`_^WVUyYXQ9OTMq4JOHlFEDIHG@d'&<A@?>7[ZYXWx65.3,+O/on&Jk)"!~}CBA@?>|{z\xwpun4rkj0QPle+ihgfe^F\[!_AWVzZ<XWPtTS54JINGk.DIBA@dcba`_^]=6Z49816/St210/.'K+*#i!&}$#"y?`|{ts9wvXtsrkj0/.-,dLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqpon10FKDIBf@ED=<`:9>7[;4381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;:987oWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]Vz=YRQVOsSR4o2NMFEDCgfedcC%$@?>=6Z4z2165.R210/(LKJIH"!~}|Bz!x}|{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponmlkjiIH*)?D=<`@">=65Yzy70/.R2+0/.'&%I)(h&}$#z@~}v{zs987654rTpong-kjihgfe^F\[!_AWVzyxwvu8TMLKPINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;:xwvoWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]Vz=YRQVOsSR4o2NMFEDCgfedcb%$@?>=6Z4z2165.R210/(LKJIHG'&}e#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponml/EDCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I)(h&}$#z@~}v{zs987654rTpong-kjihgfe^F\[!_AWVzyxwvu8TMLKPINGkEDCBfFE'C<;:^!=<54381U/S-2+0/.-,%I)ih~}${z@?>=<;:xwvoWm3qSing-Ndiha`&^F\a`_X]VzT<XQVUNrR4o2NMFEDCgfedcb%$@?>=6Z4z2165.R210/(LKJIHG'&}e#"y?wv{zs9wYutsrk1oQgled*KJfe^$bD`YX]VzT<XQVUNrqponml/EDCBAFE>b<A:9>76Z4z870/.R2+0/.'&%I#"'&%|BAya}|{ts9wvXtsrkj0/.-,dLhgfe^$bDZYX]\UyY;WPUNrqponmlkjiIHG@(D=a;_9>7654X81w/.-,+O/(L,+k#"!E}e#"y?`_{zsxwp65432pong-kjcb(I_%cbD`YX]Vzg

ลองออนไลน์!


แต่ทำไมต้องเป็น
โจชัว

@Joshua โบว์ลิ่งลูกของฉัน
Krzysztof Szewczyk

มันไม่ได้เป็นกอล์ฟจริงๆ แต่มี upvote อยู่แล้ว มีการใช้เครื่องมือช่วยสร้างรหัสต้นฉบับหรือไม่?
อีธาน

/ * ฉันสับสนคำตอบ * / ใช่
Krzysztof Szewczyk

แนวคิดเบื้องหลังอันนี้เหมือนกัน: codegolf.stackexchange.com/questions/189358/is-it-double-speak/…
Krzysztof Szewczyk

12

Brainfuck, 77 75 73 + 32894 = 32967 32969 32971ไบต์

++++++[->+++++++<]>+>++++++++++>+[>+[-<<<.>>>]<<.>[->+>+<<]>>[-<<+>>]<<+]

ลองออนไลน์!

การส่งออกเป็นไปได้ง่ายที่สุด

+
++
+++
++++
...

คำอธิบาย:

++++++[->+++++++<]>+ set cell 2 to 43 (ascii of plus)
>++++++++++ set cell 3 to 10 (ascii of new line)
>+ set cell 4 to 1
[
  >+ increment cell 5
  [
    -<<<.>>> decrement cell 5 and print a plus (content of cell 2)
  ] until cell 5 == 0
  <<.> print a new line (content of cell 3)
  [
    ->+>+<< move value of cell 4 to cell 5 & 6, setting cell 4 to 0
  ]
  >> goto cell 6
  [
    -<<+>> move it's value to cell 4, setting cell 6 to 0
  ]
<<+ increment cell 4
] exit when cell 4 goes beyond 255 because cell contains C uchar meaning 255 + 1 == 0

10
นั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการเห็น - รหัส BF ผลิตอีกรหัส BF!
Dhruv Saxena

10

Staxคะแนน4751 4783 (812 ไบต์ + 3971)

ç♥←ħòqε↓F"QS₧9(2╤↑▌T~│áZk♣☺nàK╬l•▼2≡→fZ⌂▼├▄<ÖΘá6≈¡K"B∩₧∟µ#°ôQí⌡B2ô§↕*∩)V╕EôD=)O╥T⌠û◘¬dⁿ┤☻∞ô↓♫√○¬z.â\²╕ùHÑ~≡M√☻:EzLƒ→B{O◙ΔΦ_S┼╤g°▓─+dï-┌└α½╥ôRù♠3f½⌐▀Pösúô₧f☻■Aε→τΓ£╒fε▬▬►EÜ%¬╧←y═←{╤╒öú5Ñ╡♀^α☺╨▼$kEÑ■µjh≈↕█Cªü←Z#∟gV↓►S3≥╟╗K‼╞.N|⌠↨╣}5H↕ê;±↓♣≤Tj█'x╒·±ΩßL;ª$Å÷ÑPIδ`◘▌╦┼╡<√▌{òE√PPQ/h@8kq/ÖΓb6╡]≈╤æ░╣{┌‼¢ÜαT├#ΓCN∞*╬⌡↕ÜVX←Ä)◘ù⌂ëøön╗)ôö∙╬⌠☻↨F¢X╓Sż9¡φö^⌂iøFB/┌º▼┤3¶☼Zëôû⌡ôΣfcäéi╣⌠"↨√$,.ë═┴↨Φz⌡τ¢S╜{╨)z:╦@}♦*│P±Æ1x╒ΦP▄◄·╢∙xF╢cá<T╗7;▐≤←÷╛╢;½▲§║│≈⌂ƒ*'F♂☼ùrT╞·╨nG∙=♦`;á$≥┼Ω▬≡aû┼☺╥ò♥R╧╖█▓uìf↕ñ∟φÖ♣°≥←▐G▀╗┘┴÷a*▐♂9╝┬çG─⌠ñ≈☻K·⌐α⌠╡↑!≤≡¡qßτú=Θ≤C░°¡ƒ╛>╨RP○v¡I♦◘╣ô6â₧scÉ♀╣+HO┌☼<♀»?£┴≥ï½.ohaë║ëb┼âù²┌─┬]░ΘQ¥τ┘q▼$v╞Ñ╒æ±tXƒ♪>SC▌LVWª■z↑¶ßΩû↕'L╓BÅï;↑ΦB2.G╞╜&╓π♥1¥0^B0ª≤5e|☼τ5╩╘µåΩ╬◙☻xª└í∞$┐☻∙d▼}╒R⌠AU@Ω♥δÇi0î┴ ↕ù‼☼ƒ┌Aw£╧à7û«W3ùΦ╚A)P○♥Xn⌂øôEΦGB≥╢g[∟a(◘&¥◙─♂→A@┴ö≡↕9PZK║î⌂eóë≥─Åⁿ1‼╢▀ó╙ª▲╒π╗tΣ4○√;■<ä║äqñ8╠T/»q\→↔1ç°ΘZδV♀EçZ▄g┤Å╤ ┴àúJ║wµ$▄«N

เรียกใช้และแก้ไขข้อบกพร่อง

ฉันเริ่มต้นกับโปรแกรมที่ดีที่สุดการตีพิมพ์
ฉันใช้ regex-fu เพื่อ จำกัด ให้เป็นโปรแกรมที่สั้นที่สุดที่ใช้งานได้มากที่สุด 2 เซลล์ จากนั้นฉันก็ตัดทอน<หรือ>ตัวละครใด ๆ ฉันคิดว่านี่เป็นวิธีที่อนุรักษ์นิยมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการปิดกั้นเซลล์ที่ไม่เป็นศูนย์ภายนอกเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม จากนั้นฉันก็รันโปรแกรม stax ทดลองที่ฉันเขียนขึ้นเพื่อสร้างโปรแกรม stax สำหรับเอาท์พุทประเภท kolmogorov คงที่
โปรแกรมนี้ทำงานโดยใช้การแทนที่สตริงซ้ำ ๆ ในแต่ละขั้นตอนจะค้นหาสตริงย่อยความยาว> 1 ที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดและแทนที่ด้วยอักขระที่ไม่ได้ใช้


@ โจกิ้ง: ฉันคิดว่าฉันพูดถึงเซลล์ที่ไม่เป็นศูนย์ภายนอก มันมีราคามากกว่า 200 ไบต์ในขนาดโปรแกรม brainfuck แต่ฉันทำให้มันเกือบทั้งหมดกลับมาเป็นความสามารถในการบีบอัด
เรียกซ้ำ

7

ถ่าน , 707 698 410 + 3627 = 4334 4325 4037 ไบต์

UT≔”}⊞J5±)↷γ²⁼⎇⦃<✂f^⊗L…¬⁻←«θ↥v⊙^≔¶υSψVτ16⁷·9I⌕↘;⦃@Pmt↙ |TL ‹.bE^↷Am⟧←⪫✂«GIχ¤⟲V⁻PÀ$χ¹'$↙‖%S³6◧N=$kHIpQ×ïu|%÷I↖➙⁸≔Wλ¹ê8⌕dNK‽3H∨↥γh➙↘⊙⊕“~Oj↨-⬤…⊟⁺§◨CB℅P⌕KNEAR№K⬤X"¬S⎇⧴V⁻±6⁼✂kι×CÀ⊞‴≡w↓γ=`→P5η1C⊖OSoNυs⊘$M↙êαη↖φ¡¿:θ-γ“rJW%E(7<w¤Uφ´ρHπ←SX↔τ↧%<Tº⎇0gθμ↓⌕;σw⌈pL;Y↘YΠ⊙>ξLzλ↓⁸ι⎚|⌕ΠP″M³⧴⬤¦➙⟧⌕/δ;↥⁻ºJK⌊≡<⊖λ✳Jκ⟲➙ξ⭆|^Σ*βMπ⍘⊟;ÀU÷‹⭆◧�ωκ?σηkYOδO/Bº?lAnaK{*Kaκ◨+↧aSφ0q‖B/φx⊘⌕«³ψü✂‹º≡/yc⁴&J↙S²~⎇z§‖$SP≧”θG↘←¹⁴+⮌⪪θ⸿↑Fθ§⁺+-ι⌕-+ιG→↙¹⁴-

ลองออนไลน์! การเชื่อมโยงคือการใช้รหัสเวอร์ชันอย่างละเอียด คำอธิบาย:

UT

ปิดช่องว่างภายในช่องว่าง

≔”...”θ

กำหนดสตริงการบีบอัดขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยคำตอบของ @ JonathanAllen สำหรับ-128.. -15แต่ด้วย+และ-เครื่องหมายถูกเปลี่ยน

G↘←¹⁴+

วาดรูปสามเหลี่ยมของ+ด้าน 14 ซึ่งสร้างผลลัพธ์ที่ถูกต้องสำหรับ 1 ถึง 14 เคอร์เซอร์ถูกทิ้งไว้ที่มุมด้านล่างแม้ว่าการย้อนกลับของการติดตามบนสตริงที่บีบอัดจะย้ายผลลัพธ์ถัดไปไปยังบรรทัดถัดไป

⮌⪪θ⸿

แยกสตริงขนาดใหญ่บนอักขระที่ส่งคืนและพิมพ์แต่ละสตริงย่อยในลำดับย้อนกลับดังนั้นสร้างผลลัพธ์จาก 15 ถึง 128

เลื่อนขึ้นบรรทัดเพื่อให้ผลลัพธ์สำหรับ 128 ถูกเขียนทับโดยผลลัพธ์ที่ไม่ได้ใช้สำหรับ 128

Fθ§⁺+-ι⌕-+ι

วนซ้ำผ่านการแปลงสตริง+และ-กลับมาอีกครั้งเพื่อให้พวกเขาสร้างผลลัพธ์ที่ถูกต้องสำหรับ 128 ถึง 241

G→↙¹⁴-

วาดรูปสามเหลี่ยมของ-ด้าน 14 ซึ่งสร้างผลลัพธ์ที่ถูกต้องสำหรับ 242 ถึง 255


5

เยลลี่ , 1224 + 3716 = 4940 ไบต์

⁾+-ẋ€Ɱ14ZY€U0¦j“6VⱮ×ė7¬(Ị¢ẋṀⱮM⁵Ѭkbvœ⁸½ẋƓ0⁽ṖçḟŻßɓẉḷ0Ƙ¥@ⱮZĊⱮ{ṫṇØ"ỵðẓ⁵!ḳqḄƬiỴƥṇØm@ɗẆḅƥƲ⁴ŀ-5¦€ÑɓZĖ/gPṄḌ!ẹ$ḞıƒĿỵ⁷£Q.%¦ẊiUı-M⁹ƈxṁ,CsḲtÆƇỴṄĿiæEṛⱮẒʠþƘ%ƘƙṾ ('ȥ€½⁵ḥ+,þ@ẇ&ạV|ĊuAYḃfṖƘLƥQtPƬivxHj)Ṇɓ5JṘØẓæĿøɗjḥrñþa®OṅḍṪ¥=ɼġċṫßṬỌƈrUẉçŻ½\=]€ʂ_ⱮṖ¥Ƥȥ6SṡÆcạdn;ṅⱮDɦ⁹ṢAy)~Ḷ`ẒẓMTİṂḋ|ẉ]Wɠ¿⁾Ṣ|ḷ6hẸƒⱮQ1ẏƝC@Ŀ!ʠ⁽ṃ@ƓŒQ3@ƝḊñçcZ\¥3Z¤~çD>ċọuⱮȦAẈⱮ%L3Æ¢ḞtĖė!ƇtñṪɓẓ¥Fṅ⁵shB'wṪẸ¦ṄÞṭ³ʂḶƊ³iȧṂRœŒƤ\r1Çwi6ŀỵɼḃa⁵Ṣ_Q⁸Ẹ'{|\+Æ®|ḤcʂÑ/Ɓz¶ɦÄ!ʂ"Ẋ ẓĠĠ⁷⁵QƝ¶%ṙƇḋ[^j&W×*°ḳçʂSżḊⱮ⁻IȦṄXȥlẋḅ7;⁺ḃİÞÆðLX¢1K£€Ä&X½VȮ(;Q£ḞḢ¹zG+ṅ¹LḥW³ḅd@^ẊḶJ¹T8ṛ($ȧṢzq,Ṫ⁻ȥ{Ṛ"Ḍ®Ä8QḋþɼȮhỵB"Ḍ⁶ȧZ⁵ẒNɓḃȧ¶Ƒð$Ẇ/"Eṭ*I:ØḃL}<KȦ+ṣ¥x&Ṇ£Œṫḋġ0lİḍ¿H£(ỌƝ×^Ḃ°⁽⁼UƭĠḥkQð7ṫƤżȷƘxjƑRḣqƒ$HƬ7ḳ-JµnṇṣðXŻİẉbSu×]bṾ0ƊHßçQh⁸°ƒɦSCñ_⁾ʂC⁼Ġø⁵SAʋƊİ¡⁴ÄḋẸḶwȧZẈĠ7rṀẏẉṖa¤ɱELƝȧẈṣṄk]d⁹øṇÞṡ.ạtƥṢḅ⁺ṂLpÑƘṄṡḍ⁵,Ǥ$Ọ8ṛuṚvAṖÑ1!vƤD3߶ʂа]EÞUĠ€ḋḲ⁸¬r`YḊ0ṙ5ċmṅȯ*ɲU÷pƭẉṭȦB¹ɦSNɱ)]ĠṾʋ³Øḟ23ṭð#ẆuẎṬṫVɠ(ỊỊQɼF}ịƒ$Ẏ_Ṡ'ḳOLc?ṾŀẊẎṆ⁵p"VẏAȮ⁴ⱮȦ®e®Ɱi"ÇJẊ4ñḍḲY]ḌḌẓ⁺ƙ"iṄḅoLṙfOS&}HGɼĖİĠḷuḃ³ṡıḳỊẹzq⁶ƈ£ċHZɱ.#⁶ḟUṗŀȮṘḶḲ]@¶+ḊĖ8ĖṆɗçŻŀ®ṭẇƓḄḷıM@⁷²36ɲṗ¡ḂḊ'Ṿ⁵ėƙṘ-⁺µʠṡṂ[_¤ḥṢ]ṘÐḤ½ḟ4ȷ}E¹Ṙb⁹ḅḢ¹hƬZ§Ẏẹ÷Æ$ḅoĖẉ⁹ịJ.ȥḊẋʋṄȯ1<ẎṄḲṛœ"æ)ḥ8)ḤlñA⁾%⁶LỴ⁶M4Ṙ\`ỵƊȥŀƒ⁷ḌƬƙḳƑ⁴vʂ⁻ðQpñḷḳṄœ>ṪỴƭƙɓ3[&Ḅzḅ<⁾µİṪȧ⁹C>ẹ{ẈÐlC&j?LṆṛ⁽æȤið<⁽$Ḋ7⁻FṡḅɓɱḂJoPŻẆṃṛḂ¹ẓð[1eƘ2T⁶ḟɼ7P~©ṚṙE8RƒṬẹLœẇẸịøḷ*⁾²ÄƓy€VƈɱNSẏẓѶpƲḞḅX⁹ọaœ<aỴTĠ^ðƑṙẊḅOḥŀG4ị¤ÑėÐịʠɗ=YṚċẋĠżẉịṪṁtḳṪ{ṬṃıızD/ĊvȤpḣðСþfÞ⁶ỵỊµṅḷÄ÷Vẇ\Ạ$-§OẠn^ȯfẎlḊd⁶ni¥ẓɱn¶’ṃ“¶><-][+”¤⁷

โปรแกรมเต็มรูปแบบ

ลองออนไลน์!

อย่างไร?

เกือบทั้งหมดบีบอัดของ bests ปัจจุบันบนesolangsที่เหลือเพียงหนึ่งเดียวไม่ใช่ศูนย์ด้วยการย้ายเทปลากต่อท้าย อาจมีวิธีการประเมินส่วนย่อยของโปรแกรม BF เช่นที่พวกเขาจะยุติและให้ผลผลิตโซลูชั่นที่สั้นที่สุดที่จะเอาชนะโปรแกรมไร้เดียงสานี้ อาจมีวิธีที่จะเอาชนะสิ่งนี้ได้ด้วยโปรแกรมสร้างรูปแบบที่ชาญฉลาดหรือสร้างตัวประกอบ

⁾+-ẋ€Ɱ14ZY€U0¦j“ ... ’ṃ“¶><-][+”¤⁷ - Link: no arguments
⁾+-                - list of characters ['+','-']
  €               - for each:
  ẋ                -  repeat
   Ɱ14              -  mapped across [1..14]
    Z             - transpose
     Y€            - join each with newline characters
      U0¦           - reverse the rightmost
                  -  (now we have ["+\n++\n+++\n ...","... \n---\n--\n-"]
                ¤ - nilad followed by link(s) as a nilad:
        “ ... ’       -  a really big number compressed as base 250
            “¶><-][+”  -  list of characters ['\n','>','<','-',']','[','+']
           ṃ      -  decompress - use as base 7 digits [1,2,3,4,5,6,0]
       j          - join (the list ["+\n++...","...--\n-"]) with that
                  - implicit print
                 ⁷ - a newline character
                  - implicit print

แก้ไขผู้กระทำผิด (และย้ายเทปต่อท้ายออก)
Jonathan Allan

5

SuperMarioLang , 231 + 32894 ไบต์

)
))++>(>+)*>[!((&(>[!*>-)-[!([!
===+"="==="=#===="=#="====#==#
+++<(    )  !+< ! ( <
+===+ (  - .  #=" #===="
>[!+( (  !(<
"=#++ (  #="
- (++ !.))  )))      <
) +++ #======================"
+ +++
+ ++!
!+<=#
#="

ลองออนไลน์!

แน่นอนว่าสามารถเล่นกอล์ฟได้มากกว่านี้เนื่องจากผลลัพธ์เป็นพื้นฐานที่สุดสำหรับ brainfuck แต่ใช้เวลาทั้งวันในการเขียนคำตอบนี้ (ลูกสามคนของฉันปล่อยให้ฉันมีเวลาเหลือน้อย) และฉันภูมิใจที่อย่างน้อยฉันก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้ นี้.4

ทับทิม 271 + 5363 = 5634

1.upto(255){|n|r=n>(o=n>128?256-n:n)??-:?+;puts o>20?(s=o.to_s(i=(3..9).find{|i|!(s=o.to_s i)[1..-2][s[0]]}).bytes;s[-1]+=s[0]%8;(s[1,9].reverse.map{|c|(c-=s[0])<0??-*-c:c>0??+*c:?-}*?>+'[>'+?+*(s[0]%8)).tr(n>o ?'+-':'','-+')+'[-<'+?+*i+'>]<<]'+(s[-1]>s[0]?'':?>+r)):r*o}

ลองออนไลน์!

แปลงแต่ละค่าให้เป็นฐานที่เล็กที่สุดซึ่งไม่มีตัวเลขเริ่มต้นเป็นศูนย์ที่ตำแหน่งอื่นจากนั้นแปลงจากฐานนั้น ค่าที่มากกว่า 127 จะถูกคำนวณเป็นผู้รุกราน


ไม่ห่อ, 221 + 5888 = 6109

1.upto(255){|n|puts n>20?(s=n.to_s(i=(3..9).find{|i|!(s=n.to_s i)[1..-2][s[0]]}).bytes;s[-1]+=s[0]%8;s[1,9].reverse.map{|c|(c-=s[0])<0??-*-c:c>0??+*c:?+}*?>+'[>'+?+*(s[0]%8)+'[-<'+?+*i+'>]<<]'+(s[-1]>s[0]?'':?>+?-)):?+*n}

ใช้วิธีการเดียวกันกับข้างต้นโดยไม่มีเซลล์ล้อม

ลองออนไลน์!


4

JavaScript (Node.js) , 691 + 3627 = 4318

ใช้วิธีการเดียวกับ@ นีลตอบถ่านและดังนั้นจึงยังอยู่บนพื้นฐาน@ JonathanAllan คำตอบของวุ้น

_=>(a=require('zlib').inflateRawSync(Buffer('bZXRsQMhCEX/0wpDB4yNOPbfxoMLKLAvs8lyQBEBDf2I9MHXf+I3X/f9hCJVsckdBgH3gih8YHT80Kpj01zQ7dUZb9osZ0Fzfvra+qiCl6GaqTB9vTdvNn2TjiaVjvBQKG5mHS/mMBGrywc1Vl2eIzqbwFPReVjJo1+I3mLfbAOYY201Sm491vaxDM+Vh9WSaJtgfBDYUHQeVrKkqzMEaYMrWpgbMS7MtIlIry3DgztWahbqNPElykKItD4e1hgN8qyrHA1CJ/dC5Imz3WS5PeDKDdGKDvS8WqBq+reSd4lH2Gtjcr9W95ydm/8kcaaRPsNpMiHS1kjW8qWAOsFmWEdHeiw/kenG1zdqzR0bVXhy0VKVPQVesFNloU4TI5nsp4qzunLytsCheK4B2Gz0UeXobM+M3Q2NcXhx+GlF389GH53eWr31utUf90W02MVu89LZs45IhP/Qc6jx9dYoCs8W1d4vKHHO8wJ9l8y4Vd614g788IzrViKArok/CmguX/KLqSl+c7h3STZcxUYVnvwH','base64'))+'')+`
--[>-<--]>-
`+[...a.split`
`].reverse().map(s=>s.replace(/[-+]/g,c=>c>','?'+':'-')).join`
`

ลองออนไลน์!


2

ถังที่ไม่เป็นทางการ16 + 32895 = 32911 ไบต์

โซลูชันพื้นฐานสำหรับภาษากอล์ฟ นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่ฉันนึกได้

ÿï((:|\+$;)_\
')

ลองออนไลน์!


เนื่องจากมันจำเป็นต้องมีการย้อนกลับ (แม้ว่าฉันจะถามว่าเราอาจส่งออกมากไปหาน้อย)
Jonathan Allan

1
ฉันจะรอจนกว่า OP จะตอบคำถามของคุณ
_

2

Ruby 23 + 32895 = 32918 ไบต์

256.times{|n|puts ?+*n}

เป็นพื้นฐาน นี่เป็นทางออกที่ง่ายที่สุดที่ฉันนึกได้


0น่าจะเป็น1(แม้ว่าฉันจะถามว่าเราอาจจะส่งออกเป็นศูนย์ด้วยหรือไม่)
Jonathan Allan

-3: 256.times{|n|puts ?+*n}ไม่ใช่ว่ามันมีความสำคัญมากเกินไป ...
โม่


1

สกาลา , 95 + 16639 = 16734 ไบต์

object M extends App{(1 to 127).map(x=>println("+"*x));(0 to 127).map(x=>println("-"*(128-x)))}

ลองออนไลน์!

คำตอบง่ายๆที่เห็นได้ชัดว่าจะไม่ชนะ ใช้ความจริงที่ว่า-โอเปอเรเตอร์ (ลดจำนวนไบต์) ห่อกลับไปที่ 255


Scala ไม่ใช่ภาษากอล์ฟที่ดีที่สุด แต่คุณสามารถบันทึกได้ไม่กี่ไบต์โดยเพียงแค่เขียนวิธีแทนที่จะเป็นแอพทั้งหมดซึ่งได้รับอนุญาตภายใต้กฎการเล่นกอล์ฟทั่วไปที่นี่ นอกจากนี้แทนที่จะพิมพ์ผลลัพธ์มักจะมีประสิทธิภาพมากกว่าในการส่งคืนรายการ ในการลองแบบออนไลน์คุณสามารถใส่วัตถุทั้งหมดที่ขยายประเภทแอปลงในส่วนหัวและส่วนท้ายเพื่อเรียกใช้วิธีการของคุณโดยไม่นับจำนวนไบต์ที่ไม่เกี่ยวข้อง
อีธาน

ในกรณีนี้คุณสามารถบันทึก 36 ไบต์ด้วย: tio.run/…
Ethan

1

05AB1Eคะแนน: 4848 ( ซอร์สโค้ด1219 ไบต์ + เอาต์พุต 3629 ไบต์)

'+14L×»Â'+'-:•тômG‚ΣP;e3₃ìèÕwƵÜè-½;¨Z±µΛé±V™NkKJžšë₅ušΘ(M₄+ܧ‘мoÕθÚzÇYï#J×¢θýει™₃tQØËв¿U®GƵ´GZ’¯ε¨jjØÛλÄ₅X∍µxθÆvËjS¹∊f˜«VÐZ<ÇĆ’Š2&ØÍäßÍĆlΓV₆ëßê©Œ‡ÛiyĆ=*÷Í´¢‹j,3½íµ'ž4‘û29ôãζм§x…1P|ÛéΣ=~çš5Œ±€Ô“q òǝ?ó¬Æí5¢G‘°êóÿв4LFÍK&zζb2Ó∍æïι8₃4XƵÜÙôt₁‘,Ö…6₅ÞαÇø†c÷Ûλ9…F;ĆA¬iмéλ8ä¶×ƶYΔè¡aû
v=M„ûñ]C₅Õ¶Þ*Ú`Úˆ/₃UιΩW¾eTεvˆ£nYõ¶S¼ÿ{õN9Ω¨£1w‚Ï”Xd;¹OýŒéDнĀvÌ–d=±ΛΣÃÊîD—GR>~ºD‹K¥‘l×yz.éFE1Í©ØM/ƒœOαU‘KΓO‰∍Aм‚œ2нƶþøÌ×¼āHgΩC'Λê¡-߅̾Ā–м–¿<₂δ¡áтgö¬Í~θFíнā‹°ü8[À(xï¸.›*W©¹º₅ÇмδçΛλÉFÕL4†EćÛ´ǝ{тÀ¯†ª™ŽćÉuè¬ƵÀSìFÙη¶1ȸ֛GÜlRv˜jy5mfè∞_åEηŠyo‡xÐ/™¥òÜ#Áx#м6r&₁cÿX۬ƄÌƵ₅∊бγ²Θj∞;6o·¼ýŠΩÚò›c[>ö₅¥=—ªÃ±¿ecSBÐ6Ê!ú¢E¡âìþ߃¿;Ò;„Xoƶ*∍Σǝñ"Tµ†8s®βµ4ìA|«÷γt³+<B¤špTp¸ï7Ëo[>–îiTôó檂?É8zн²ìC1ãl6+ƶå4sЌÚb(°·8ˆ´ˆŸ²ÚÌY3ŸËîÿ‘àUāçh9im„ÝĆm3ŠC×η“åX¨₄|ëPô3O<6Mþ'Ì-s{e`ζQΔ¹œP@l%¥‹èδcsÎcΘÂþ®i₅∞ð¡@`¸¿…BÎN2н>g;ΛSníÐ^Rαθ₆ΣÕ3¹ÐÔCfrQ¦7¨gfŒ|v||þÚÜvz≠pệT˜ǝ=ß·„®¡xи™#?†-Aʒ2åβ₃A¬Ão6ºтõ}Ë.&QηÕ~Δ4€@-5î^a̬.»Èõ4áL¾ò¥n
¶p›éŽžgǝSZγāmεålz₅°dβÂ~λà€Ê%zmŠиˆRη≠éwüǝΛζƵмƶdζ`SÖ₅\≠³äŸj!"(†Üćí“ŠxVöÇe#‡PÏɇ"xð®6ÊεGиe"NÊ›i.k…’Ú8:ǝ/₂ÌÜkãŽo™Áā‚ζΩ«мÁp=}ÂýõλиëÆζиîSÖt¶‚wĀθºd“
₆ŽsLвQ”ÖÜvGõƶiò{÷ÀPy/‹θÑè}¿Á5º˜¯sëØSËƶK_ÍyX∊3Øå4IOθ I+∊ÌñÙçakÞŸŒʒ椱,mεjæ‰O%<ÅtƒVöV=³ÇƶƒC¬‰xðȬM4Ïóä)∍Êfa§õØÂ,“X¾₆₄Ö¦ÈJµÿmȾÎ∍=¡YнŸV!¨J£ü|&¢cUg4e±6w™¼“fÊÙ ,Ž|šP·ùèd}ãŠÅ#GγhYÇN´¼ÁÌMGʒ§Æ1¸‚Δ:j7ΩƵAqá¢<äò´Θ•“-+>][<
“ÅвJs»

เอาท์พุทเป็นพอร์ตของคำตอบถ่านของ@Neil ดังนั้นอย่าลืมโหวตเขาเช่นกัน!

ลองออนไลน์

คำอธิบาย:

'+           '# Push a "+"
 14L          # Push a list in the range [1,14]
   ×          # Repeat the "+" that many times as string: ["+","++","+++",...]
   »         # Join these strings by newlines
    Â         # Bifurcate it (short for Duplicate & Reverse copy)
    '+'-:      # Replace all "+" for "-"
•тôm...ò´Θ•       # Push compressed integer 18302226724133383998250107335646038608225046109581810887431446835557987256955354954509163336111304735021044106950262344427892947550841899099611054599885158084492762836812161427050275372983896356189873217422270707048679161884382784973706990123491668808316983431947218815813441209357230471947480445527653281307616982417034289994948061000591427114479102114229222423495882782326672492922269629953210111953959859902281658658439835047182218017657439552630082372181376525413759195763958434475193943488791777228373958162363214252781530693967200164833437881609482421594458966138936433283311419810119896020066082377462298326514652481546557215787238749539873039910952003326954299252586309028025200870623285261199142261807190771369911425142504345271105103035478661301795311828767848235694787283635190364512722037791815037475799545052058894119573664059402985074146226606245848663046901585891882552845134633210352731812274795773552227786140415336764040421001184646630833787917147474644077938952053956874031774587527717793206158934471919975714697099518810712871948398923739276321843455690477328633199064849928974478179435369018512187592263559949835435473650276637191671401061097340919482725489354844550472281209666291367830643727358624135371626379451084552903536762775083445643853806852513122856150361979701049267928548063465967555886420646898485890108420374549485423234679327438138302730692296669063696581268627535131608200283731275951916433249161017999011290215932205767570177905442947203826039265793694687731078121685736352831955773450680945121984143563963149079990880719573067270197057276219243821370885160589340870891346257233778661271435191351926058080186177296974642815621539128350975752011448032262905976766027084285390087966682234081285502231618383962136055937741758125210487103109250885525370548106186539295203084216890820183575639032509902729248016346072449636148699098049659529168757116706057794418245039559549604674043961198447420311513558044229534569679723496972989178091506175996419296780639212192856671882116470677803387276814324094247508763467887301684211112080372036284371596072213153957411329532202432808677726223798116216330275138697515009114689489577370759238857602332613821627667530873656034962827810927061440822808985980383150080767015247752949877604372029666921293343149038246728649404223795601960991061986482063744094221616603849190547637439116347239768975065217383194655478092271791087679802480625740835053103772632489195507735140119501008503485917456615266596210333924964188989678201446160111091052524780358620148464886929989973412559470628329156848340802659185674541202787279386158230228148429451357621709967247567009904339076971643378255946241011579618610095231079053137553024558887196808709177094386352264708730475553352082713138948975317023830903305435434148828341201637230241697870602236452176330225025183518037443992277303117971849493548326433875
      "-+>][<\n"  # Push string "-+>][<\n"
           Åв # Convert the integer with this string as custom base
            J # Join all characters together to a single string
s            # Swap so the triangle of "-" we created it as the top of the stack
 »            # Join the strings on the stack by newlines
             # (and output implicitly as result)

ดู 05AB1E นี้เคล็ดลับของฉัน (ส่วนวิธีการบีบอัดจำนวนเต็มขนาดใหญ่ )จะเข้าใจว่าทำไมเป็น•тôm...ò´Θ•183...875

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.