เขียน Hangman Solver


28

คุณจะต้องเขียนแก้ Hangman ทดสอบกับรายการคำภาษาอังกฤษนี้[1]ตัวแก้ปัญหาที่แก้ได้มากที่สุดคำที่ชนะด้วยจำนวนการเดาที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดเป็นตัวผูกไทเกอร์ คำทั้งหมดในรายการคำจะถูกทดสอบตามลำดับแบบสุ่ม

[1]: รายการคำนี้นำมาจากที่นี่จากนั้นตัวเลขจะถูกลบออกจากนั้นคำที่มีความยาว 1 หรือที่มีตัวอักษรที่ไม่ใช่ตัวอักษรจะถูกลบออกจากนั้นคำศัพท์เฉพาะ 4096 คำที่ไม่ซ้ำกันส่วนใหญ่จะถูกเลือกเป็นรายการคำนี้

รายละเอียด:

โปรแกรมของคุณจะโต้ตอบกับโปรแกรมเกมซึ่งจะช่วยให้คุณผ่านขีดล่างและตัวอักษรที่เดาได้อย่างถูกต้อง โปรแกรมของคุณจะให้ stdout การคาดเดาของคุณและมันต้องอนุมานจากอินพุตว่าการเดาก่อนหน้านั้นถูกหรือผิด หลังจากที่ทำผิด 6 ครั้งโปรแกรมของคุณจะหายไป โปรแกรมของคุณจะต้องพร้อมสำหรับเกมถัดไปหลังจากแต่ละเกมจบลง (หลังจากชนะหรือแพ้)

ความยาวรหัสของคุณจะต้องน้อยกว่า 2048 ไบต์อย่างเคร่งครัดและโปรแกรมของคุณจะต้องไม่ใช้ทรัพยากรภายนอกใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการเข้าถึง wordlist บนที่จัดเก็บในตัวเครื่องหรือจากอินเทอร์เน็ต)

ตัวอย่าง : (อินพุตนำหน้าด้วย>ที่นี่เพื่อการชี้แจงเท่านั้น - มันไม่ได้มีอยู่จริงในอินพุต)

>_______     // 7 underscores
a        // Now you wait for input again
>_a___a_
e
>_a___a_     // Implies that your guess is wrong
>_____      // new round, this will be given ONLY IF you already have 6 losses

สมมติว่าคุณผิด 6 ครั้งคุณจะได้รับการป้อนข้อมูลขั้นสุดท้ายซึ่งแสดงว่าคุณเดาผิดและโปรแกรมของคุณจะต้องพร้อมที่จะเริ่มรอบใหม่ (เช่นรับอินพุตอื่น)

หากคุณชนะ

>_angman
h
>hangman
>_____      // new round

หลังจากรู้ว่าคุณชนะ (เนื่องจากอินพุตไม่มีขีดล่าง) คุณต้องพร้อมที่จะยอมรับรอบต่อไป

ENDโปรแกรมของคุณจะต้องยุติการเมื่อได้รับการป้อนข้อมูล

หากโปรแกรมของคุณไม่ได้กำหนดไว้ (ขึ้นอยู่กับการสุ่มการสุ่มตัวอย่างเวลาของระบบอุณหภูมิโดยรอบอารมณ์ของฉัน ฯลฯ ) คุณต้องระบุอย่างชัดเจนว่าในการส่งผลงานของคุณและคะแนนของคุณจะถูกนำ 10 ครั้ง (โดยฉัน และโดยเฉลี่ย

หมายเหตุ : ถ้าคุณใช้ภาษาอย่างหลามกรุณาล้าง stdout ของคุณอย่างชัดเจนหลังจากพิมพ์คำสั่งแต่ละคำ

โปรแกรมเกมดังต่อไปนี้ (เครดิตกับnneonneo ):

import sys, random, subprocess

proc = subprocess.Popen(sys.argv[1:], stdin=subprocess.PIPE, stdout=subprocess.PIPE)
def p(x):
  proc.stdin.write(x+'\n')
  proc.stdin.flush()

wordlist=[]
f=open('wordlist.txt', 'r')
for i in f:
  wordlist.append(i[:-1] if i[-1]=='\n' else i)
# wordlist=[i[:-1] for i in f]
random.shuffle(wordlist)

score=0
totalerr=0

for s in wordlist:
  s2=[]
  for i in s:
    s2.append('_')
  err=0
  p(''.join(s2))
  while err<6 and '_' in s2:
    c=proc.stdout.readline().strip()
    nomatch=True
    for i in range(0, len(s)):
      if s[i]==c:
        s2[i]=c
        nomatch=False
    if nomatch:
      err+=1
      totalerr+=1
    p(''.join(s2))
  if err<6:
    score+=1
p('END')
sys.stderr.write('score is '+str(score)+', totalerr is '+str(totalerr)+'\n')

การใช้งาน: python ./game.py [yoursolverprogram]

ตัวอย่าง: python ./game.py ruby ./solver.rb

สิ่งนี้ควรทำงานเหมือนกับโปรแกรมการให้คะแนนแบบเก่า แต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับไพพ์ที่มีชื่อดังนั้นมันจึงสามารถทำงานบนแพลตฟอร์มอื่นได้ อ้างถึงประวัติการแก้ไขหากคุณสนใจประวัติเก่า


คุณจะมีสภาพแวดล้อมรันไทม์อะไรบ้าง ฉันสามารถใช้ node.js ได้ไหม
aebabis

หากการส่งล้มเหลวคำที่เดาตัวอักษรไม่ได้และคำถัดไปมีความยาวเท่ากันมันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะตัดสินจากอินพุตที่มีการเดาหกครั้งผ่านไป ดังนั้นการส่งผลงานจะต้องเก็บจำนวนการเดาเป็นสถานะ
laindir

1
"หากโปรแกรมของคุณไม่ได้กำหนดไว้ (ขึ้นอยู่กับการสุ่มสุ่มหลอกเวลาของระบบอุณหภูมิแวดล้อมอารมณ์ของฉัน ฯลฯ ) คุณต้องระบุอย่างชัดเจนว่าในการส่งผลงานของคุณและคะแนนของคุณจะถูกนำ 10 ครั้ง (โดยฉัน ) และค่าเฉลี่ย " โปรแกรมทดสอบของคุณไม่ได้กำหนดไว้ดังนั้นฉันคิดว่ามันยุติธรรมที่จะดำเนินการเช่นนั้นกับการส่งทั้งหมดหรือไม่
Martin Ender

1
@ace ไม่ใช่ถ้าการส่งของฉันจดจำคำที่ใช้ไปแล้ว ;) ฉันคิดว่ามันอยู่ในหมวดหมู่ "โปรแกรมของคุณขึ้นอยู่กับการปลอมแปลงแบบสุ่ม" ... แม้ว่ามันจะเป็นการหลอกแบบสุ่มในโปรแกรมการทดสอบของคุณ : D
Martin Ender

2
@ace: ฉันขอแนะนำให้ใช้subprocessแทนFifo ภายนอกเพื่อขับเกมหรือไม่ วิธีนี้รหัสจะใช้ได้กับ OS อื่น ๆ (ตัวอย่างเช่น Cygwin บน Windows) นี่คือgame.pyการปรับเปลี่ยนการใช้งานsubprocessเพื่อเริ่มต้นโปรแกรมที่มีชื่อบนบรรทัดคำสั่ง: gist.github.com/nneonneo/d173f8888e1ea0c6fe37 ใช้มันเป็นเช่นpython game.py <program> [args] python game.py python hangman.py
nneonneo

คำตอบ:


1

Python 2 คะแนน = 2111

python -uทำงานด้วย (สำหรับการทดสอบกับคอนโทรลเลอร์ที่กำหนด, python ./game.py python -u ./solver.py) นี่คือรหัส 2044 ไบต์ + 1 สำหรับ-u= 2045 ไบต์

I=raw_input
a=I()
while'^'<a:
 c=g=''
 while len(set(g)-set(a))<6and'_'in a:
	m=1879
	while c in g:c='eunotitihencatpangnaottoesthesdoeitmbolocepnngcbelympvhanlrarnnccinatceaesdabceatelittlvuumineiltlatrnrttnomnnlnaildplttryliaxgtssclhemngfrssioninssenryinoeovortpcntapeetedlrruitardooiitacteutrsotdsoanedytsacnstshesmoeloluaiaceaceuhlortnegveprreanslrraneioeitslincssdsisuosycmieiebrinncrueoinytnabatepcciamenitnisecgaannehiphanotntnorvrvpcaddcdiittdnnieirsytescdeaaorfrerroleomdaeripmaandrgndipaimesctrsliavnopstmhiagamnimnlaaieceotlarscnbvnssvtaslplpisoiicinynriilirelaiohllvlndohenossvildgerltgterisahcreridsctnedainmteooeelnppeiemitceciyndetgfltrtsnatlrasrnsreiueletunsttainrctreydcpmiieecpedarulcaosoiulinrtpinoopptcpuarnioredabtilsnleoonslmltircninloaludrltrviocsatcgratduioeietnseaidltmmryalaaaorbctaglnlatatiosnloettuongaetlndesicircelunoeaofaciunhcdnnteeadtaadteairceneangugipadcrhaetftoloilisesaeaishtcinemcoleiibloyuoeiupovgtrccttsuttialnnnncatbamtrrndtperieonsavseoalncrrvvmctdmornstsunilnrscariranagloeoeciteptiplctpmadtnertslioractotlairneutorccaocletedoaammiiaurcadgdsmtmooaefmhedetvoelmoaemoaacoeieneislsaccllsunacnnspaomtdpnioocposrocniciicounnatosuvrsrodreacloapcansrsnrohlnotpiiptdneauaaatorofaatsnigiioegloreraiipaitnsssrststetomtoneifencntopxmstsruiosgopanriapiapelteeeelraaeeeipavauptneaalinnrlgipgoteienenrnfdmorouslpcaprmaeusnnnclltpcasrsitiuaictigsarsdenteetrtelnrecurupmautosotrssnisrdsnnulisrgomnpeatyotioipetalyanluatsoteoytirsmssyeatpryrtfclfnttniscloeuiaerasniracntfglaylurotngoaesuetillrrldnranosteldmpooonticteaprdcdmoecaafnftaivsmtrtlrpigcrnodueusmyepeotpnotltalgtltlvyhspphrtaliemyrtehrrdeiesoiiteptsptintnypmoinspsgiocacurarpruiardmnmrpgtpnoimtlsonpacrsnenpcinantayvryumpncyaelnrtrsisrdmnspgmarlttttptitsmeipuaervntgcunnncrtrnnitbltarssmaircptrenrerrerpceoiedchecefbrttutbumnbsnoeitaenutetreccosttofcdtgslgeaoacmicuiotelornahmticcsrdswaoignancoelrrsarnrnrrptiyadetilcricnasnoasenpstasiopdtnossrccllsoelirtfarrioemaeosioaeorcaesfnfsthklcsrdhlwakl'[int(a.replace('_','1'),36)%m];m-=6
	print c;g+=c;a=I()
 a=I()

ผล

score is 2111, totalerr is 20751

มันทำงานอย่างไร

โปรแกรมจะแทนที่_s ทั้งหมดด้วย1s ในสถานะปัจจุบันถือว่าผลลัพธ์เป็นเลขฐาน -36 และใช้มันแบบโมดูโล 1879 ทำให้เรามีฟังก์ชั่นแฮชดิบ มันเลือกตัวอักษรที่จะคาดเดาโดยการจัดทำดัชนีค่าแฮชนี้เป็นสตริงตัวอักษรยาว ถ้าเดาได้ก่อนหน้านี้แล้วว่ามันจะลดโมดูลัสด้วย 6 (ดังนั้นมันก็ยังคงค่อนข้างไพรม์ถึง 36) และเลือกตัวอักษรที่แตกต่างกันซ้ำจนกว่ามันจะพบตัวอักษรที่มันยังไม่เดา

ฉันออกแบบกลยุทธ์นี้เพื่อให้มีตัวแปรที่ปรับแต่งได้มากมาย (ตัวอักษรแต่ละตัวของสายยาว) ซึ่งส่วนใหญ่จะส่งผลต่อคะแนนสุดท้ายโดยอิสระเล็กน้อย ที่ทำให้มันเหมาะกับสไตล์เนินเขาปีนเขาเพิ่มประสิทธิภาพผมใช้หลากหลายปลายการยอมรับการค้นหา

Python 2 คะแนน = 2854

ด้วยการใช้งานแบบไบต์ที่ไม่สามารถพิมพ์ได้และการบีบอัดในตัวทำให้เราสามารถบีบอัดข้อมูลได้มากขึ้น

ถอดรหัสด้วยและทำงานกับxxd -r python -u(สำหรับการทดสอบกับคอนโทรลเลอร์ที่ให้python ./game.py python -u ./solver.pyมา) นี่คือรหัส 2047 ไบต์ + 1 สำหรับ-u= 2048 ไบต์

00000000: efbb bf49 3d72 6177 5f69 6e70 7574 0a61 ...I=raw_input.a
00000010: 3d49 2829 0a77 6869 6c65 275e 273c 613a =I().while'^'<a:
00000020: 0a20 633d 673d 2727 0a20 7768 696c 6520 . c=g=''. while 
00000030: 6c65 6e28 7365 7428 6729 2d73 6574 2861 len(set(g)-set(a
00000040: 2929 3c36 616e 6427 5f27 696e 2061 3a0a ))<6and'_'in a:.
00000050: 096d 3d33 3433 310a 0977 6869 6c65 2063 .m=3431..while c
00000060: 2069 6e20 673a 633d 2727 2778 da05 c101  in g:c='''x....
00000070: 62a8 3808 04d0 b322 1923 bf04 b230 b1f5 b.8....".#...0..
00000080: f6fb 1e42 6c73 475a e2e1 277d 3d19 d0c1 ...BlsGZ..'}=...
00000090: 5f9e d177 4f21 50d6 67ab 49b2 9ce1 09cb _..wO!P.g.I.....
000000a0: b4ca 793e ab4a 49a6 c567 e530 b9bf 41a9 ..y>.JI..g.0..A.
000000b0: 61b1 4dcc 77a1 7a3a c5a8 cb6a 3008 5958 a.M.w.z:...j0.YX
000000c0: fc15 ff50 d515 e0b3 326f 44d7 aecf 32fb ...P....2oD...2.
000000d0: 4050 03b0 3302 5e1c f038 1ea2 bf04 19f6 @P..3.^..8......
000000e0: a847 1a8a 2571 47a3 0c68 a6c6 4b5c 72ed .G..%qG..h..K\r.
000000f0: e463 a51a 509b aae2 bd85 dc96 5ca7 dbb0 .c..P.......\...
00000100: a5af bddc 6b77 f9ef 020c 86c1 8bba 2734 ....kw........'4
00000110: 4cb6 20bb e2b6 68af ba5d 5d4a 44ce 73a7 L. ...h..]]JD.s.
00000120: 5c72 4ad8 1d3a 0eed ea63 9629 9c56 518f \rJ..:...c.).VQ.
00000130: e51b 32fa 2f4f da18 3592 de3c 335d edae ..2./O..5..<3]..
00000140: 1f1f cd86 bedb cb3b 44c5 cf91 8047 d8b4 .......;D....G..
00000150: 33c2 aeff eea6 3184 5332 09bb a051 1191 3.....1.S2...Q..
00000160: 18dc f1dc a3a5 4220 36d7 c95c 7bb4 fc2d ......B 6..\{..-
00000170: a518 9d56 937d bb35 b962 2e6d bdb6 dc07 ...V.}.5.b.m....
00000180: 5b10 ca25 275b 2523 d57c 1363 5ad7 f9ca [..%'[%#.|.cZ...
00000190: 249e 8ea2 83c6 6af4 3de3 1fea 15ba ec1d $.....j.=.......
000001a0: e70c 96b8 38d8 b225 62a4 63d0 fa2e 5c72 ....8..%b.c...\r
000001b0: 6057 ecf8 3db2 9f7d 185c 72ee 8e5a e519 `W..=..}.\r..Z..
000001c0: 02db bfbb c25a c738 d2b6 b454 8d56 5ab6 .....Z.8...T.VZ.
000001d0: 11ae 27cc e476 81e8 2321 9135 c833 3a4b ..'..v..#!.5.3:K
000001e0: 8a89 919e 26e8 3623 e44d aaec 59db 6f6e ....&.6#.M..Y.on
000001f0: 79da 3941 29e8 d274 7eb6 0aac 3249 8b1b y.9A)..t~...2I..
00000200: b25d 1ff1 c496 f75c d125 e2aa f3b4 21a0 .].....\.%....!.
00000210: 7a55 d31d 4939 8433 ea97 f927 f9f3 0954 zU..I9.3...'...T
00000220: a861 2baa 7568 e1ce d489 f59d 1365 a69e .a+.uh.......e..
00000230: fc22 bef1 a0cc 7dfc a320 7ad5 fa39 3f5d ."....}.. z..9?]
00000240: 16b0 58b0 253c c54b f4d8 5729 cfb6 2371 ..X.%<.K..W)..#q
00000250: c328 c5ab 1315 fcc2 27ad 8462 b5d5 d6f8 .(......'..b....
00000260: 76aa fb12 c775 1733 24df 98f9 dd86 cbbe v....u.3$.......
00000270: 0c6e eb38 695f 705b 062d e231 3812 bdc4 .n.8i_p[.-.18...
00000280: 4664 ae0e 30a9 2cfb 3cf2 84dc 806e eb86 Fd..0.,.<....n..
00000290: 7988 d147 1bc9 f7b3 ad1f 1914 2d97 99c2 y..G........-...
000002a0: d096 711b 4f24 74d3 ebd9 8d11 7a4a 6518 ..q.O$t.....zJe.
000002b0: e25a 9c0c 79b2 661c 8188 6a88 7315 ed7e .Z..y.f...j.s..~
000002c0: b7ce 6d18 b06a 34d0 0a89 de1c 0509 65b4 ..m..j4.......e.
000002d0: ae5d 303d d2f2 7e98 cf07 ebb6 a4c0 e311 .]0=..~.........
000002e0: 13c4 1133 9b69 ecb6 9da7 75c8 1806 c136 ...3.i....u....6
000002f0: 2531 acbe aaa1 9353 fa13 ff28 fa62 999b %1.....S...(.b..
00000300: b59f f13d 47ca a7f5 e706 06f1 9374 78b1 ...=G........tx.
00000310: 649a ea19 a156 efe0 084a b06b 31c0 d86d d....V...J.k1..m
00000320: c913 a3d4 dbb0 6248 851f 688f 11fb cd91 ......bH..h.....
00000330: f339 9fb9 c9fe 0ecc acfc 6eeb 1544 6469 .9........n..Ddi
00000340: 223c 5d5e 14bd caaf f3ca fc4c 6cc4 b2a2 "<]^.......Ll...
00000350: ade5 5656 df3f 7046 c9ab cd63 3c5a caf3 ..VV.?pF...c<Z..
00000360: eec4 23ce aeb0 5aa8 7273 c1a7 d5b3 627a ..#...Z.rs....bz
00000370: 4b5b ec3b 7f87 48cb 5740 51d8 79aa f4cd K[.;..H.W@Q.y...
00000380: 5315 f53b ed89 2d7f 5736 d4f4 12e1 f1a0 S..;..-.W6......
00000390: 7d5b f45b 8323 4bd8 37fb 173e ed3e e85d }[.[.#K.7..>.>.]
000003a0: 7f82 e83d de15 2925 cbb4 702f 04c4 b8f0 ...=..)%..p/....
000003b0: 4998 b5f4 7ad3 b8f3 9ad3 5008 1722 c7ee I...z.....P.."..
000003c0: ca10 40f2 3fb1 8f2b 2262 f70e 8358 c2ac ..@.?..+"b...X..
000003d0: 0b78 4ca2 163b 2f74 3c02 df67 a4eb f9f9 .xL..;/t<..g....
000003e0: 799c b5c4 14b6 d672 54d5 37c3 6a7d 1675 y......rT.7.j}.u
000003f0: f219 bd6e ee58 eda8 3af1 6989 c8c9 f1a8 ...n.X..:.i.....
00000400: eeeb dcfa bed7 eef5 4ea7 50ff bde8 92f8 ........N.P.....
00000410: 6648 2980 ebf9 7645 84d9 0ef5 1192 c672 fH)...vE.......r
00000420: 254f e460 8da5 79d6 0fbc 2138 1edf b1ad %O.`..y...!8....
00000430: 355a 98ab 548b db38 43ef 12db ef01 b93c 5Z..T..8C......<
00000440: 933a cbf1 44e6 2b85 f22c f6db e922 e1e3 .:..D.+..,..."..
00000450: 113e 803f 562c 83df 898c 3dca 86fc c809 .>.?V,....=.....
00000460: c09d 8585 87b0 4a78 8908 fc4f e0f3 4731 ......Jx...O..G1
00000470: 671f c4de 53f3 a85f 8954 fed5 ee2c 99c4 g...S.._.T...,..
00000480: f091 6feb 5307 4f70 7df4 2620 d7d9 dca4 ..o.S.Op}.& ....
00000490: 4644 a948 4016 44bc 80df 7d6f c686 6499 FD.H@.D...}o..d.
000004a0: a4bc 75d0 2506 bf1d 2747 6b54 95be cfb1 ..u.%...'GkT....
000004b0: 7b4b d70a 89b0 ac68 e2c4 1394 ba20 4d01 {K.....h..... M.
000004c0: 204c 64f3 721f 2a53 862d 89f5 59df b273  Ld.r.*S.-..Y..s
000004d0: 7c32 470f 7055 ef6e 2167 d4dd f546 9c0e |2G.pU.n!g...F..
000004e0: 9eda bf3a 78ce d946 28b5 2c8d f79f 7c31 ...:x..F(.,...|1
000004f0: f940 d75d 8940 aca2 f6af f538 1eaf 6ef7 .@.].@.....8..n.
00000500: c81d 56c5 955c 0506 7474 fa7d 4627 b6fe ..V..\..tt.}F'..
00000510: 4aa9 9abd 825d 166f 852c 8a4b b87e 727f J....].o.,.K.~r.
00000520: 43c6 d657 eeb5 46cb 449b ce1b cc11 a25c C..W..F.D......\
00000530: 72b1 8ccd 7feb ac50 8c21 a75c 30cb a3a7 r......P.!.\0...
00000540: ebc3 326c 0a9e 8b3a 513e 560b 2c31 cb61 ..2l...:Q>V.,1.a
00000550: c6bc 6748 90e1 6e3c ae15 8e37 9264 f73f ..gH..n<...7.d.?
00000560: 696b 3c62 47a8 f091 82a7 0f4e 2f7d 1343 ik<bG......N/}.C
00000570: d202 b436 3e36 7825 7fc7 8b0b 2543 cdff ...6>6x%....%C..
00000580: 2a33 08af e34a 652e d547 d87d 0c4f b6d8 *3...Je..G.}.O..
00000590: 5105 ad4b 47e9 31ad 2bec 98f0 d6aa 487d Q..KG.1.+.....H}
000005a0: d26b 33fa 651c 67b7 f189 7c01 cf87 24ee .k3.e.g...|...$.
000005b0: f2d5 3634 49f3 6aad 898c 914f e6fe 202d ..64I.j....O.. -
000005c0: 8f18 2e3b a1dc fe8c 624c 3d66 27ca 54da ...;....bL=f'.T.
000005d0: 1183 c790 96fa f357 bee8 6171 d69e 451d .......W..aq..E.
000005e0: 5aad 5bd5 681a 0cc1 b6ce c3d4 82d9 d7a6 Z.[.h...........
000005f0: e269 4bac bbff c406 7388 85d6 6dda f2c4 .iK.....s...m...
00000600: 0f75 e17c dd1d acfd 6086 904c c59c 935b .u.|....`..L...[
00000610: 0a8f cef8 c935 51ad d44a d9b2 aa0b e01c .....5Q..J......
00000620: 3ff9 bb87 3190 b4cc 2fed 4bd1 58a1 f06b ?...1.../.K.X..k
00000630: ee44 1a6c 435d ae3a e7ef a501 a30e 6def .D.lC].:......m.
00000640: 21ea 3b89 32e1 631b 53f8 c14a f636 51f9 !.;.2.c.S..J.6Q.
00000650: d662 ef32 b386 ed27 6b87 5b5e 8f5b 9776 .b.2...'k.[^.[.v
00000660: dfe0 e83d 1f29 fbf2 dc5b b843 60bf cbc8 ...=.)...[.C`...
00000670: aa9a 9ad2 f94e 2ea9 96b0 296c 937e 65a3 .....N....)l.~e.
00000680: eafd a4d0 85b5 9f4a c671 7ece 5811 c7b7 .......J.q~.X...
00000690: d3c6 75e0 70b3 224d c9aa d8f1 fb6e f4ea ..u.p."M.....n..
000006a0: 1d7a cef7 5fc7 5a98 7fd5 28b5 753f 7c43 .z.._.Z...(.u?|C
000006b0: da79 9d90 1a51 33ae ca7a d5ea a990 fed3 .y...Q3..z......
000006c0: 5ff5 2975 7b99 8333 44c2 a7fa 17a3 875d _.)u{..3D......]
000006d0: 70ef 2361 6d5a 1cc8 13a7 d482 30c6 2b84 p.#amZ......0.+.
000006e0: 4d4a a765 c81b 2e16 3e62 08d8 ce5a 2beb MJ.e....>b...Z+.
000006f0: a823 42ef 633f 7858 cdaa 755c 3097 f029 .#B.c?xX..u\0..)
00000700: 2afa 06d8 47c0 2714 f3fa 1554 d8a5 1a8b *...G.'....T....
00000710: 77ac b319 ac47 9b5e 5ba7 a5ae 7dc7 c86f w....G.^[...}..o
00000720: e73b 2a62 7a3e 7b29 6583 b227 0417 bb6e .;*bz>{)e..'...n
00000730: 98ef 9097 6f9b c655 8f20 32ce a60e 6556 ....o..U. 2...eV
00000740: ce62 c8c9 afab c30e 6908 5675 19c6 5019 .b......i.Vu..P.
00000750: 62dd 131b 9c2d 3968 3f42 5b96 e7c9 1e23 b....-9h?B[....#
00000760: f1b0 0280 9ce9 f9cc 92ec 7eb5 a7c6 9619 ..........~.....
00000770: 5aab b832 b7cf 865c 72f1 9454 e33a 9975 Z..2...\r..T.:.u
00000780: 5b8a d8e8 5f46 0a22 2397 7d77 f70a 33b7 [..._F."#.}w..3.
00000790: 5183 5d5e 7267 54c5 a204 1e2f 470a dad2 Q.]^rgT..../G...
000007a0: a554 e493 7f06 7ff9 5fdd dfff 8428 a74f .T......_....(.O
000007b0: 2727 272e 6465 636f 6465 2827 7a69 7027 '''.decode('zip'
000007c0: 295b 696e 7428 612e 7265 706c 6163 6528 )[int(a.replace(
000007d0: 275f 272c 2731 2729 2c33 3629 256d 5d3b '_','1'),36)%m];
000007e0: 6d2d 3d36 0a09 7072 696e 7420 633b 672b m-=6..print c;g+
000007f0: 3d63 3b61 3d49 2829 0a20 613d 4928 29  =c;a=I(). a=I()

ผล

score is 2854, totalerr is 19482

9

Python: 2006 bytes, คะแนน = 1501

1885 ไบต์คะแนน = 1337

1961 ไบต์, คะแนน = 1207

นี่คือการส่งของฉัน:

import sys
b='eJwdVQuW4ygMvJdyGgwYtAGJQQKHOf2Wp9/rJqGxVaqP+HxUMlGx5F86/XoqsUuonzAz5cf5vqjJ6OlQudxOJR3ibJ8cwuSmsTX12daVht8ubj15miaEH/GrESXrQrXbl1K0m2hs6dRjMkp1PuS2/9JoVslkLmp2L6J6f5kij4s0nkSPni/5GZtixSuKcKd7lYvsfi7yNYxseKXqV6fURkc//KXe+P6Hc071xuZteixiSRtzMnavwNfqcydqSzb+9hMTlW/UQSNe5uRx1EVp1OhA7gXb0v+i0rKN1rYsGlWBufozlFbzP+i2KXCpNKNjfTwkytcBnv+OgoV6blJ/8NDjF6iqUd2ojqcbrScmIaurHJxs6yHjck96brZJwncsIOHhzwyemZurKFrkmpIX9yXSNGsKdF+F+rF2fam0+KAMj3YdoXFJR+nY7AL4y1jaopNuBhk6sl03pSd7x2IxoyeLO6dGedjp9V0inusji0EAyR4pBttN6dt+UR/SYBHCVwuxPZSvqNYpZhPIWXM3Segs30IFXKZKSzqDkcdORud59xVJ8o4WsJQelUqXnIAjV/2whDybo1mDmhYCeAjZV4552gSWOa5aSG3WZ0SaqZVe4Y+o7R+Ps5knum0pDGNxrKA3De3Lwo/si420aemw2g/tdq5sKN1HyltpLNeY/qPUYwsLatc/pwRq5eSwK4l5LhHEnSIZhhG9xsFqeqDMRctmTnVQRoamwUtloiLNrgV+a0uzHBKAyUYl61yD+m++GkgeW1eiuMDEoCR6504z32V9JHD25tPVHFyXOGOc+A2vABogIw9vfxWBatuHwaWggEELdS+8De8z7ZHhir70cLoQpYYDOgfMw+ASbrhnbrwQ27x4TNt/3qHBEPSmwzlagqlH5J4Bk2FBqEvc9fXORUnnnceiMAc2kALwNdOB4W87eAw2uAwsIncpu+IYutsJwsJ/JfusCZNipqyL8uwjNHuDN3MJQBSg/Sr1ppByfD9RWaAt/QhLGDDv2C1PxSvBbfyEFqNO5ZwZpE2yqd2PjEwueV1aJoBdGxNjSl8klx3nuWAAxgCxKePt0bykLrCcQWspM61K3qcNuJYa53VMBWKNJCsrYkzZGfZf49fotx3ZYURvyYQ+GR6iOVCfT6fB4hkehfOws/k3PjFo82ZgaE60TxccO4DqKEKDVXSsuknSmuzZwB8C+h7YBS3oaRPSyGvurfnNvM2bMustIxXMYsM/WdvAvLn8hIx5CMCJQxEM2P2yLuyWYHvZziC+T8IWooeMVWDnvoF6wcETdOUVYBFcFdCop/CJ07RpwyjNy1kslHYwdfNxGYGtX4lWduETDAFIeLJntoAk/sjHlLI5tIwp6mcLF5gxJOR2eugsO5/fey0EhMb72J+mrwyB3rkw2eT0cCPuAOUc5cw/b7mQi8942Eaig4nkYUE9xi3D+FTVRxd80XLL9MXhgISod0JBHxjPPCNirRsh/0TgWdrB/6u01zHbvUnBDc4yhknZxCXgrgSWdv8h1oQR3q8hjdbbE5zK6e4U9nhNkHxCwjCdN26sS9+BIMPe7+EDExPGccPLQYvC8+SY1ioz3AxVUWfdJi3RNjjEMyiWq31CjITE1cQPTO5En39bkFEzri7c2f8Dkow6qw=='.decode('base64').decode('zlib').split(';')
R=raw_input
def G(c):print c;sys.stdout.flush()
def P(w):
 if'END'==w:exit()
 d=b[len(w)].split(':');l=len(d[0]);p=f=0
 while p<l:
 G(d[0][p]);x=R();r=w==x;w=x;f+=r;p+=p+1+r
 if'_'not in x:return
 for c in d[p-l+1]+'zq':
 G(c);x=R();r=w==x;w=x;f+=r
 if'_'not in x or f>5:break
while 1:P(R())

คะแนนผลลัพธ์:

score is 1501, totalerr is 21608

โปรแกรมนี้ถูกกำหนดอย่างเต็มที่ Blob ยักษ์ (ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่zlibบีบอัดแบบ 64 บิต) เป็นรายการของต้นไม้ตัดสินใจ (หนึ่งต้นต่อความยาวคำ) ต้นไม้การตัดสินใจแต่ละต้นจะเข้ารหัสต้นไม้ไบนารีที่สมบูรณ์โดยมีความลึกระหว่าง 2 และ 5 แต่ละโหนดภายในเป็นอักขระตัวเดียวและการตัดสินใจดำเนินไปตามลักษณะของตัวละครที่มีอยู่หรือไม่ในคำแฮงแมน

โหนดใบไม้แต่ละโหนดของต้นไม้ไบนารีมีตารางความถี่ที่ปรับให้เหมาะสมกับสาขาของการค้นหาต้นไม้ ตารางได้รับการปรับให้เหมาะสมโดยเฉพาะเพื่อรองรับคำบางคำในขณะที่ละเว้นคำอื่นอย่างสมบูรณ์ (ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากงบประมาณที่ จำกัด "ความล้มเหลว") ตารางไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อลดข้อผิดพลาดและทำให้จำนวนโปรแกรมทั้งหมดมีค่าสูงแม้จะมีคะแนนดี (ค่อนข้าง)

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ไม่แสดงใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบไม่เชิงเส้นแบบไม่ใช้ชุดควบคุมโดยใช้กลยุทธ์การไล่ระดับสีแบบไล่ระดับแบบสุ่มเพื่อสร้างตารางความถี่


5
1,337 เป็นคะแนนที่ดี เก็บไว้ที่นั่น! = p
justhalf

หากคุณต้องการเล่นกอล์ฟrange(4)สามารถเปลี่ยนได้โดย[1]*4ที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้ค่าiจริง
user12205

@ace: ขอบคุณ ฉันลืมไปเลยว่าคุณทำได้ (อย่างไรก็ตามฉันเพิ่งเขียนลูปที่ปรับปรุงคะแนนล่าสุดดังนั้นสิ่งทั้งหมดหายไปแล้วตอนนี้ ... )
nneonneo

@ justhalf: ฉันชอบคะแนนนั้นเหมือนกัน แต่ฉันต้องการปรับปรุงคะแนนนี้ต่อไป มีพื้นที่มากมายเหลือเกินที่จะครอบคลุม ...
nneonneo

1
Btw คุณสามารถโกนตัวละครหนึ่งตัวโดยใช้decode('zip')แทนdecode('zlib')
justhalf

5

ทับทิม

ส่งร่วมกันจากผู้ใช้PragTobและตัวฉันเอง

MAX_TURNS = 6

frequencies = {?t=>[3,48,145,214,252,266,249,223,191,142,63,44,16,1,0,1],?h=>[2,14,81,125,85,91,60,42,30,14,11,6,1,1],?e=>[5,49,260,316,456,408,328,279,202,125,50,32,12,0,0,1],?a=>[4,60,211,259,249,266,253,192,152,111,51,42,15,1,0,1],?n=>[4,30,120,136,214,252,238,214,189,128,59,45,16,0,0,1],?d=>[1,25,100,104,131,123,131,81,63,36,14,15,7,1],?f=>[2,13,51,58,64,67,41,40,28,18,11,9,3,1],?o=>[9,44,150,165,195,220,214,168,155,104,46,37,14,1,0,1],?r=>[1,25,140,246,312,310,263,206,150,95,45,32,11,1],?y=>[3,29,41,58,86,94,83,63,52,31,21,12,2],?u=>[2,23,67,117,126,154,107,97,85,48,27,16,2,0,0,1],?b=>[2,22,53,60,72,59,41,30,36,16,7,6,1],?i=>[3,38,143,179,223,299,270,241,205,134,64,44,16,1,0,1],?s=>[3,23,129,176,195,208,177,136,117,71,44,23,13,1],?c=>[0,12,68,122,146,194,180,163,130,85,49,25,7,0,0,1],?l=>[0,18,153,172,190,196,164,131,125,67,35,20,5,0,0,1],?g=>[1,19,42,75,82,104,78,60,39,30,12,10,0,1],?w=>[1,21,56,56,40,41,18,16,6,2,1,0,0,1],?m=>[2,10,77,68,119,94,104,76,68,45,15,17,8,0,0,1],?p=>[1,24,82,84,94,129,105,88,99,56,24,11,7],?k=>[1,6,65,37,28,24,6,10,3,4],?j=>[0,5,5,6,7,6,5,6,2,0,1,1],?x=>[0,6,4,7,15,22,13,16,9,9,2,2],?v=>[0,3,21,39,47,58,63,42,40,23,10,9,2],?z=>[0,0,3,3,3,5,2,3,0,0,1],?q=>[0,0,1,9,5,13,8,3,5,4,3,2]}

while !(input=gets.chomp)['END']
 current_turns = MAX_TURNS
 won = false
 chars = frequencies.keys.sort_by {|c|
  -(frequencies[c][input.length-2] || 0)
 }
 i=0
 while (current_turns > 0) && !won
  c=chars[i]
  i += 1
  puts c
  $stdout.flush
  old_input   = input
  input     = gets.chomp

  if input == old_input
   current_turns -= 1
  # else
  #  frequencies[c][input.length-2] -= 1
  end
  won = !input[?_]
 end
end

ผล:

score is 625, totalerr is 23196

นี่คือ 1672 ตัวอักษรและยังไม่ได้เล่นกอล์ฟดังนั้นเราจึงมีพื้นที่เหลือเฟือสำหรับการปรับปรุงอัลกอริทึม

ก่อนอื่นเราจะเก็บแฮชของความถี่ของอักขระ (คำนวณจากรายการคำ) จัดกลุ่มตามความยาวของคำ

จากนั้นในแต่ละรอบเราเพียงเรียงลำดับตัวละครทั้งหมดตามความถี่สำหรับความยาวปัจจุบันและลองจากตัวอักษรธรรมดาไปจนถึงสามัญน้อยที่สุด การใช้วิธีการนี้ทำให้เราล้มเหลวในทุกคำคำเดียวที่มีตัวละครร่วมกันปานกลาง


ฉันเชื่อว่านี่ใกล้กับทางออกที่ดีที่สุด
justhalf

@ justhalf มากสำหรับการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ... ;)
Martin Ender

@ m.buettner +1 <filler text>
user80551

คือscore is 625, totalerr is 23196ยังคง up-to-date กับขั้นตอนวิธีการอัปเดตของคุณหรือไม่ ฉันลองแบบเดียวกันและได้สูงสุดเพียง 300
justhalf

1
@nneonneo ถ้าคุณหมายถึง justhalf เป็นความคิดเห็นครั้งแรก ... ที่เกี่ยวกับก่อนหน้านี้ (ไม่ถูกต้อง) รุ่นของคำตอบนี้ซึ่งเกี่ยวกับคะแนน 3950.
มาร์ตินเอนเดอร์

5

อัปเดต โดยใช้วิธีการคล้ายกับ @nneonneo ผมมาถึงรหัสนี้ว่า 2,047 ตัวอักษร

คะแนน:

คะแนนคือ 987, totalerr คือ 21964

รหัส:

import sys,re
R=raw_input
F=';;;topenayr;elsatrodin;eatslroncih;eastrinclodu;etnocsiralupd;enostciarldpmu;eitnoasrclupmdy;einocstarlpumdyg;itacslnorepumdgyv;intaoslecrupymdgfh;nitaoerclsmudpygfvh;itneaorscmpdlfuvybh;ratdgfihosw;;ceimontalu'.split(';')
G=[''.join('.'*int(c)if i%2 else c for i,c in enumerate(re.split(r'(\d+)',w)))if w else''for w in 'eJwdlA2S4yoMhK+0CpPJ28ppQPxuQFBITMq3f52JXY5TdpC69TXP50ziQ6RWKxV3stBw+XEtIXXvx4u+g5I5e1x0V+fGN236S/b0aU+7UjMNFoyOvVc8hSInersrxBWr0BUqNSchUXT835YlWCyUTtW9Q6PL1UfhRtmVR3gm72dvu/Vts3c+sqPFoSaWbUWqqi9dylLXe65MWM12/CEdkcLX6LVXU7HBuQXSqDyMKTOjgX40Dty966CXY66Q2H/r7b3b7qat2zF8NLbWZ1QpTLvXWN+1NancuPdoE8sXNi1DqrtssxY+7RzRdxUWa5FLDVPzJJnWpTZW4xN4Uay1BFvUIxNKtz2le7/N47Bt3XedKjyttQgl/dhlcfvNZaNkFN8OnsrULiPQGqeeOsZRPZVl+sXsT61413rvqr751pbIBR/CSyWWs+JLrl66li+lM1j2JVDQowzxlUeo451DGDXOnDlD5Dw+7jcrnC855BmvCr8jGpzsa1P/E0VeWqKGwWGtEKVNiodj/4mTRXtgUDQChs4k7UWZ/py7ldsbv5WZ44ugjdj735MDzpFDffPgtQruJdO6vT7rVwYMQa+dCc7xCgVyJ57+65bH6yxj43/D7cxl3vaPAS/YEGfzo/Ess2iINV5To1/5VbMqrXMsV7ZYZJU1KPAZH4rrUNA/pK8MjlCcYAipoCYryaesw1wbD6SFb2+n7YfOZ6xexOb0RZv34Kprn743BtGwYsnZXbadfX3Yw8jAFGtbYGxxc1p08LF4bbbDdYdsvA7wyPUVm3GD70u9t9I9q8oAMUPbaVdV/oXKNwNUIkCCTDyAnd46e21yAyJQFFRn35+G5i97rXeZwuW+tcPYa0VesXNAXzguNviOKGEyEbYjkT56VehF14eRgNYHSjePNnl3L3CAJsMDhNhP072ng0sRvk0Gq0LeMHqRvRUj3/xQNwt3cyBiaEH0we28VZ4LMIse/O34T32sybiAlf1sCXHEzgUNU3wiqOt74zXdqc/pOpXC1UIffoyNUCAjiyfjFb8fehue6hbaPKjXgI4RwIVgBAmXeiC5J5ihGFZKnGAFxLF/WmpxJ6HPtuXTdM1D8m3iWfKPSQFKQPEdmSL/+WA7vItr9JuMKGWsi/7kTrzGLXDoPzvy/jjxq4gMi0E+87xnz7SS+p08EXbM7h32M5QOxRNk3py6TdrHd0kftelzravf4MDBcrCGWvJu4toejG9Ok75SffANw9hp3/6Osegr6L1hfx4YRXoCVUrkXbwFecx74on+P/VTUoewuekqaRrP5/N/1MpqAw=='.decode('base64').decode('zlib').split(';')]
while 1:
 w=R();i=0
 if'END'==w:break
 f=0;l=len(w);g=set()
 if G[l]:
 while i<len(G[l]):
  c=G[l][i];print c;sys.stdout.flush();g.add(c);x=R();i=2*i+2-(w==x);f+=w==x;w=x
  if'_'not in x or f>5:i=0;break
 if i>=len(G[l]):
 for c in F[l]:
  if c in g:continue
  print c;sys.stdout.flush();x=R();f+=w==x;w=x
  if'_'not in x or f>5:break


รายการเก่า

ผล:

คะแนนคือ 656, totalerr คือ 22962

มันไม่ได้เป็นค่าเฉลี่ยเนื่องจากอัลกอริทึมนี้ถูกกำหนดไว้แล้วนั่นคือจะให้คะแนนเท่ากันสำหรับรายการคำที่สับ

นี่คือรายการของฉันใน Python 2.7; golfed (717 ตัวอักษร)

import sys
class S():
 def __init__(s):
 s.l=6
 s.g=set()
 s.p=''
F=[0,0,'onastifeybhmudgkprw','topenayridsubwglfhcmkxjv','elsatrodinphmcukwbfgyvjxzq','eatslroncihudpgmfbywvkqxjz','eastrinclodumphygbfvwkxjqz','etnocsiralupdmgyhfbvwkxqjz','enostciarldpmuygvhfbwxqkjz','eitnoasrclupmdyghfvbwxkjqz','einocstarlpumdygvbhfxwqkj','itacslnorepumdgyvfbhxkqw','intaoslecrupymdgfhvbqxjwz','nitaoerclsmudpygfvhbqxj','itneaorscmpdlfuvybh','ratdgfihosw',0,'ceimontalu']
s=S()
while 1:
 c=raw_input()
 if c=='END':sys.exit()
 if '_' not in c:s=S();continue
 if c==s.p:s.l-=1
 if s.l==0:s=S();continue
 s.p=c
 for x in F[len(s.p)]:
 if x not in s.g:
  s.g.add(x)
  print x
  try:
  sys.stdout.flush()
  finally:
  break

สิ่งนี้ใช้ความคิดที่คล้ายกันเป็น @ m.buettner โดยเก็บรายการของตัวอักษรที่เรียงตามลำดับซึ่งจะใช้การคาดเดา แต่นี่ไม่ได้ใช้ข้อมูลความถี่โดยตรง แต่เพียงแค่พยายามเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรเกือบทั้งหมดที่เป็นไปได้และจำลองเกม

รุ่นนี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมโดยใช้ตัวอักษร 9 อันดับแรกดังนั้นสำหรับคำ 2 ตัวอักษรและ 3 ตัวอักษรการเรียงสับเปลี่ยนนั้นเหมาะสมที่สุดแล้วในคลาสของอัลกอริทึมที่ข้อมูลจากอินพุตก่อนหน้าถูกละเว้น ขณะนี้ฉันยังคงเรียกใช้รหัสสำหรับตัวอักษร 10 อันดับแรกเพิ่มประสิทธิภาพคำ 4 ตัวอักษร (และหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่าสำหรับคำที่ยาวกว่า)


รายการไม่ถูกต้อง

สำหรับการเปรียบเทียบของฉันนี่คือรหัสที่ใช้แผนภูมิการตัดสินใจแบบเต็ม 11092 ตัวอักษร

คะแนน:

คะแนนเป็น 2813, totalerr คือ 17539

รหัส:

import sys,re
R=raw_input
F=';;;topenayri;elsatrodin;eatslroncih;eastrinclodu;etnocsiralupd;enostciarldpmu;eitnoasrclupmdy;einocstarlpumdyg;itacslnorepumdgyv;intaoslecrupymdgfh;nitaoerclsmudpygfvh;itneaorscmpdlfuvybh;ratdgfihosw;;ceimontalu'.split(';')
G=[''.join('.'*int(c)if i%2 else c for i,c in enumerate(re.split(r'(\d+)',w)))if w else''for w in 'eJw1momWqyyzhm8pgENc/9UoNGILSoto3Fd/nsq3zt49pBNlKKreAfzf//afbZycWkJQs6l+U8n4/smbKubuV9VNRZ3m7B/VFmNSpw41qPN/48+xn8/PcpbpnE5Vzzu7Oitnf9RtnsllFzb1TEEtZpt+lDP2fWx5o7FpjiqYe1rUY0I/20V5M/eT6r0956LmPKvJ+N+oNhP72Qd+f/pf1cZpYmihT6r1pg3RqWS9OkygzZUhx+PhUttX1S7TL28d2kSjbP6hg9hnWjBq6dV669NYF5jf2cfkGW/sg2q3+aM+Sk2qfYzabFS7yX1t+r0zy3TzV+o31V581pmkmqaoZs5FZXNIbD45q6wITrsaVcuih2Nojz22m1LDpnS/ptxmGUUx6tOZ3DTvRzVn0xevSzvQqD0O3RofMj/5bn/2S5lCl1rz66WbI/HJb3lapXL7Ggq/f0vh1c3VQ370q+luLjTp+/Mtb7zz/37GcY/LscTj3GO0dTvc6VI5t9Of2alQylpysVvI956J6JbPw12qJKemJsUQw1m2k2Avkyqu2HRa5a1lZWMtLvHqDol4WxtYoKhe52HP80jrOQeacFuu3qltruSXXeZpt5Pa/MJf28znLKnzTznIlUgLk9mcVZZoO09/Zus3rR83zZOV93nztE65krnfpWUKc1AnuVZNnlcyVXI3TMtC3pAeG2sXGNvSP056XMjodiuhTLNVU0p0cBQyiaV2XO7MJIucyDrPS4LPAlnLFLZVTesvozvXPN0ntzAn5jMd9By55lSnzWrKN2O/l9Ke/X0u5NYtueWmKSSG/SRJu2WdGFLuT4Kw/neBpQwCcy1Nv65bKLmqcEU6CK5+U0yCG+iIIU1B5uXlZTbq3mYaWXvHWI2ahzYET+QfZve08dHfqc0h25m6ctobe0cVuT0H/x0eKRkInQt6vX95J6u79f3mKHvd20k/uj+MTqty66ryercTmXz39q7fsN0MqITvPJ5v8i+rk0ooSqmUb7tOq7K9LToz+pgiVX9IjRYq8DBFZkFNzWv5tsb8z87MBGjhL0p9NmrqjAdzfrc1pU3/htQ6FjGrhmKb/wJJrH0427lf++j0QfNM6Sg6KfV8g3Kua/VmfbpE6StdVUPDZGL7tG1YO127jtQ3i07Nrpq8Xnpw/qNupa6mv+aH2T5fHLhlFrcGWbSZClgV9GwFdSba9Hd3Sc/JP6oq7m4/jP2LM1fPUA+j/lH3F1cx55smCLuscH99Q+BlmroP5s3wyCZ95v7ZlPFDF1TNoCrxaALN5K5qcxvGfSv98sk8KmmTB+LCQijNVI0aytA8Q/coLd/9tB4Axez1DXiV1qva1t5V80qMSeDpCQCNYRwnsQajmPowXf/UZda2fTqzykXgTO77V1bm0U3/tM3aNMOigZu7eVc1vDxXMFfTOkGgHFRzSbglTTst/Xwe3TbnL9D1jyv0uj3KfLQZtr7rb6369hxer6Re6n2aV6/CDIaRY7Wj00Fdffe+5P3cKt6gn+cLb8dxLEc8yxLPevKvuGWJuysbVX7E4MIdlmULdrExunMHzWZ7ljltwTygVZltXWrdyh02u52Ls3OY9uJ3te1n3MJiy2nrRH27EObpzCqCRbCGD+Cmm47Dbtsat5rLHJ2zFVbZLLgR3Px46+3jVdyeNO+bykkY7QQEbf34fVlsoF0bqrtBnRn+Pc0cNjqj4qwgYXkswER9A7pxKnbaqrV5cqm66Mvq1VLnuEy83n6thULLM28rIOtpeAMk0z6BP2XfU2Bg1rl9okLh3FSW9R/8uzEs456bKi59CPa8t3BPPvzN/lI50FveVQbwLjI9+8s9KkT6Mdmf3Hn105LO09FbtVLGiwM+V961X+qdjS7T5tZNEY4p0ElYQcRakt8ooQRQy2wnn1Vq4jr5JUzq9tpmTZTUFlWK2prF+tmGrJ4SiQdQ8Jjy/rO7SBVXZv5ntfstK37fk8BmnfaJdQVdOio+bc8e8g4Bp1rbB23R7do4m3wNjwdCqjtXMu43RFZhrwmoWiTKinXhjrMKpJxudVfVM0V0lY2I3P1pt/aknNOW1kXnurOE+Zdk4bPLJiJy9TuI42TlVwE/33WnSmiNomK7qofm4M1Z3emvAOdu1gAiMFJZmz7O0a+P8ivg446jjZL6t6wzSVW6pb0ZCyjrUruZvHWp92mmwvNQEFbZoFS8mglbbRExeu8DU8vIiLspvi29m5Y1q0XtV8cyN9WosJdlQf5UAHQAaBAns1trdvb581P41deJuDMbOgMiuuO2V40KaLdLI3fmGpRFZWW9Gz5AU6XHvDyyL0dWThjDRcBACe6Ff52+9qeeZtv6jzLTmtpVm3mRxDqBmwDpCEKATLcy71PH5oTCBYFe6WYxK7j/H+Re+hUlB7u7R7neqilal2Z52qqJVXODY6rLGchB3DCid1dp5dYvdBZgQgaSPO/HDPsypz3p7gKDoKO9PL+wRr10M/yC2BM8nvWZiBdI9chEGvhxbvIlk7sRgP/U3RA+4cdtaOINgpuTOaSmZ2E6chroRgBe5mobxzrLJwlQprXB7Zq04sXHDEC9Es3Z66eB8i4Ww7zg49djWrPpPy033OryQbcEKGvUIWN97U6ZKw/mDwzT0fQ9sjI1jzZn9+qeBVb4A6ubm5Xpub/tzJ9WQxaEbfJdIU5j6imq80W+Gk3Kd502wO1y7Fscx+Mc+X8eZxxj2ctm93NZHGIx1vM53TEedj6AWbeNS+XTbS9xSwBPqqGGlGopNdhtH7O1Yw2Ba88YYynjMi5L3rYHqTmtZXMziQdPUAZlJpdrstvxbKB2dFvaxmAT4ur205SC2z1wC7DvdXTHbRF6ZfaT390TkLSOAe52DEsZLwdil9mVKdkpg6bbsitXrYuX2+1W4mSBlTRhLkCgZaWEXkDADNdZVQTbkTVuU3Ycv1924itRHLdNwOXM642V1qu0Hyx6eyrPAQ1wcZ5mpgui6t94+kRhnfa0v8kc3s67Pq6T4iIMbl/GtNh93ueCkHDPXtyY/Ro82iPXenqg2s1bnslD6CSJAwtJgDltMXukOp0rAqLKRp+2qE26NXDZYhNOzyIHynKpKiIBhNjaR7tJu4OpIyVYMEyY+m0zIppWGLmaE4CZwBPsQUAY36dUqoubml3VjzBDjZEyNbUrIKf/GomMgP/bD5CFOkKt7I3Xe540LQksmAmwOswNsaLQHF+ZhIN76lD1pI+ekp9GajJdwY/XJ+96npc5L8GDr3bWLPgMybnP7CZSS00fyObe8Xurwy8gNh/YbkVwLeVcJD7d7FV4rE6hc/Rr4pSmS1lo1dUJ8LB87mf9S2i9ye6XnyQSC+MBlhTsvq8ajYrWDwobkN8g+qP6f2prA1fAQpjBok1V4qRJW6o1iCIq00Nxb0yp8rstXZrxHM12lqpY+WJeaHBdnt6b0oIbzAYVv6sHfYa0qqG5mrlJ+oOonPVAM0M11zt20thbuOqqKRPlfRrVH8ysRyGS3P7pcKEAEDnpgf+nko2vfakJ0kFhIQlXr12oTamdX1csrS5mBaTv9Fwkd0Yawr4qodXvpp7okdkC+BAgAOjrElr/IY/aBWxFgtg6V2u8oYjIkHkF1C4ofjV7TxY000PzqU+zeMdPH6J55TVNOfwReya7AeNwIVWCo9MoXmBPPf3dsgZEEBrtix5qDxe0vAA8e0i9AL8YEbQpqYxjau4O1GsR2Kmt6tNj6YnIZ9dY+wd+02sWCC0GJPx0F/CvpisoIJ9e0QxFAL7/JZq6/zUo7RML5WVDpHZnvvQJg+jtRhJuaRC7kFS3qNewAWtRE4GnDULJN41GfDuRmkm3Is4HPL9ZbqfgvagGjBZifFr8pGe9pFYI/jW4SUAYz6aZzvB0LXx6o4Frr/MMvV2aBFC7MkSgR/cXlHJBaIvOnuZ/+vJQP1JcNaxMDg+FiYOh24JTxnogOzbuGpqKPO9mQX5UO/ZEz8373TytJpBQJPp8/Vefd36bLRq9Sh9VtzoS3Puis0W2JSC11ytL1iPU1bttLiGMcdvOfR/nsowjKj2WuI9xseceAdm81SNux1mPR5Q8ZIBCt2XJKPZsF4OuS7ae7jnsWW04Jo/RrhCPR0Uup11A9FzG8ZzjaEvZElyEsK3LgzinRsJq4zOjSFEvE7ThXLIPXn8le/cDYE72KAeGPlruA1DX82Ttxs+4L/uTxnyONtWd26KbQN4RXLZuh7TBKCfyfZ7xBtO+hx3PEeYlxzkrtMWBbUvqQLOGjeKP8xq1z6HazarT3hgJV4JFmgP9MR41OgyF3QP3qXN3Oxcc6c/inf8ExHM+g3c+1xhsPb6bIBPUdmoRkrNL+ZRvHA+kG8dzijmvowWeCfo0Qzo+RFeSGpnL7qnNNE/zmLEJ13P9XQm3IZQLe0K4f2nyj5N9GwF0l/FCy7YVTyWgF11GwNmraQTCjhaZn+MX8GLu4ESkLQjXwDDHgZ+prp7hNAwWNkiia7O+qX7adoj17Xr/CVxxF+BCDsUTrwEnxuc0H0quANvOg+Fpnl2uU8WanEd3YG1yhKsSPijDoCrlIFo3rcR1BXdUiTrFm+K6k767DLrpZa0jk3aTwzahaKcQLue0SyHadcfS84kOp6/2OieqvjZrTMhKd0e0ArIc4+P4HgGcbOInZX+nGCbx+bNo3KBhiXaaIWBHhN20RbFxi3cLyiTapfoIs218ZG810Qz2RV2VSiAg/umSx6zO+SkiubMW27Xseut31PPEN/AMLQzwog4bSUYcDdEo5UBvasiTDw8sCEmkRIK+oYQAbhXE0wEwBkVF9yJ9UbT7d//SnFDPrX7NadN+Ht8CRm/CNTO2oGRsU9WntO1BhqdP+qlAcjXC8LXo85+pwKs6IJIDWD3hO/jINbX/Z/qzxRHRbVYfjxmrhmS6dqTK+TnVvfg5TX+ZWFzN2UVkKm0mdf7l9qPzb0fW/JIY5xXhOryOeFFSSJxqAaL35myvLsXu8yaDotljw1KsCAu0OYurRJWI/doYqWJsGRbetLcRWUI7qBgzeVYQaYDv+oX2V0a5gYw7YE5Vryr5rgzBUPQbYes32Ov53POypyes5K6pd1HpRhvWNsT16h7Au61YtNsEdQHZ3a7e79h0xQywlx5kFZ7GyD5Ra5IhCczTPOdwiu7HBLS4MyV8x4sTJd+aC3Tn4yJBCASqAeujEWdU+xtuTEoP17AIel/NX06BO14fLRVUzacVCuhvTRf/TJMu3M1eu+GjwHD4lEGZS8eh5qZzhO7f2lzdBxoweAls1wfuakm9jG2Lb6TM3S13XNR0F1Z8aZDZvn2u7voscHF79eK+sxou3W1PwSbyZjE67ouui4JjMKJR7Iy+MGmmdHrxsBZzzw3UNVD07bDJvnefG2HGljsG5qmMGEosyUc36iRx+xbLdg0tJcX8zdOZp+1RTKo0vpvEjEGQ79KZf12L6hBd1FfIkXD8NV2LXBkGRETVOvbmLdvqMPQbvfA1OuNyYnS2DZuizm3cobHxjHYsy6axLajsqZQ9HkJl+9cPLRE3vNm5PUpE7D8gTHYRdrCF/4898QI2nbgFMHp0pxvdWAoaHL6rQP28xEQBg08YRoxGTLDeJMZJ0tdtUT3xmC1akYIP9olxTu4Qme8c5hoCtAV+splCplfncElp38lcRgLCT3w0An3jZpGCvLXUHZYtHm8HnAAmTz8Zq9wIR4UIlvsbLHaPf8hTC9xQNTjgOVI4sCekZax37lHR+ZAcCAocz7PshOXpwPlT95PVOBXZUamzi26MNswpAbmANW6quHPGrEwVbs1j8bMbr3GilTLZWPmawP2Q8QRjYlzPNNfFQq12RikmrGKdXNlhQLWL/XRX9EsWCdw20K859CFnNb5zJzlJit+oylPPXhfZ0Nu+2zAgb0nD1rmMILqMxdpjDdQeGuZLC/AbY+wcvufYvbiBHbKL+Jpf6gWljK0NRcecUtEXqgK+T9DSgLmBMHJu04TBRP9e+2PsGmc4ABIB/DFI8fP7YMx2gK40WQeH4wiXTl7f8HmYyzXZfYWur3EO+/w8+6X2RAd4nTQLgwRN8KufYP88PS5vLixhq6vLrsg2qHYOxwuvoCDSHNJ2WXGlGNlxJkObOfoY8/bMJQuHxXnHxqngAUCTs0tpcV4j1WG+UIJ0r1SXmwEyuQdJ1bYMaNQE++ImgwNzN4U8VkNRRhSoCm/EEPkTIYrH5Li/YzJOtjw6H34FIYMoJqKySwvvbK6r2WdYJO6IzScfWJaanw6jeCA17s4/sXSRBREOZKX1i4rphZSeCgvuf4URYInzWdrz7f64qirZ5p5DV6G3S4wy6HgpwLW0+W1xwqm3fv/0z9WktBsUoUYyq8Ract9nx5v5T/vX544/20+fUndrwgSTXOnazHZNf7Pst23xkw1a6LqbvAF7vFe/e2a19XAMRoqFy2nTqygAILUfPR1dWLtLtgMbAA2O+H/3SNDgb723EIX6joiJdKGgDgrz2HcdsF+PeiWxhoCeaR6ATRhkuFkE3Yq1xK30dRi2Bh8ECL5T7frLfLfiuj0TBKBS4zqr6f8iMX4O0bH4df2pEFqjIBOAwnwjCbHxplV9bO/+o4Yk9owGi+od8ApXGNrFSz5/sqv4T6EhIp6NuL92UkEOgTqo7ZZzmu6KNLlpCSF34VGS+DLiIpPYlByP1e5p0qNze4kP1Aggcqmp7bv0f4povKisV7kftRaufAgb89Z5H8QOqqd7E7oGcQS/HurVR/3GRr6q6eS4JDXMoYqDLl+CVkPW4t//9IuJDlU2D2Ug4qwIQ8toL35fQlrQ+fAy9T0M/9Tr9d0kW0Ycij3iuGF+1G6xP+i3cT/LcexMMTkwB5yGLNSI37DbdhzFjvawfTH7bCNcL4Zkjpik7WF97Z5P2KVUbkPDQiC0aflhx1HOl/oNETOpzW4d4I2MncoGbaRqC5VXsAxHtu0ODFnAxE3TFk6QAkWdyp5DsmrKdmSQro5xn8c5Xq6Mxc1lhLKyc4Y5tyJSEQF49qpS9Uo7HBvKt6Ax4RjlgXzxAhCSB51dxUO7vE8Jz/VltrnO2hUnJygJQV+A7YzNjr6eEWm8bQ5Ut9Msl8ApsCftIdNVcKOqwmDjzGg/LgBp5D88Mtk01TyNAS4u6SoA4fxAQoevuXZkPYVXBRj6k7YeoL3FUchgASmpy9KCKAfqGR99aJcRZBkb5uMhJ+/ByqYjNiQTyX0qnrxAIjtQ7wy1FfydESQhwQlyYgJTzwhmbkXeQjJatpLwLLgDfyo5eTey+TS72d2OcBB+vibyA1E8r6gm7GogjuliApp13yc+mLUcIV/KynYjXmeKSfA4kEkAAzZ/d79gJw5oSrKLtXp1/wsXNlijNT7+CfECwUvyERwN6XDz7+jHsZDh4Pcje9dX1yPAZyVbS18Pu5lLxBiY0x9mAOfQXOCCbEy9UVHH1IZZgicRqc3R1db40l+gDQi89r9DpI5KTF0y5x6E7BCxzwActin+6YhazVRD3Oqm8yo7aFA4GJvjI0kmaj9mnErR04UdY6nyrkHEzoPtgP+v8PCAsyApgYUWmytwComFNosxfRpcBMuJxcsI9a+ZJFwNa1zbf51ssgTZjKRJyDhgS8sVAX3ZT0pd7eLfWCNI/NFRz7ePuS2hNh86g3Xwl9D71P02r+7pAQ3THlTIAf6m5i0n4m+sGb/Ioou8gQZ6OWUFfXLbo6mTAaJMHu7h1P1Ha8yxOfuNeF/f7cFLToJ78RGD7NkRfSm89jF7L/jzDE8DL/vmkYdW9hYwlzxHef9ThIRmwsN7Kuy03s8C8MQAcyI7RY9i8N2nFRijvz4yLnGGCBPp6QK1PWirJUSqroA/HqNTpEiXzXfD+HvUobuhNjCBnCLAPwA84N1jaxhqC3O039nSY8d8UFe9nKsr09XybuVk+hFKqfote0c5tk33ulq4Rplm+Lxfr/q/5efct59N5PW+jT+g1xiPAwAsx09EnqDMZhtOymFM6YgAWEb+7pZLxoPhpBGluqnDUi2BHLIRuCMQ0zY9ZaScjn2f0WZT/vmxP6h0YNuOAGrL5ST7hM+6ZfvInGiphDTbpfWYKzglUhnZkNSoSGGD1Ue/54hwt8V4WyKCjHFmBPo8HblGAIoEyzYKmn6R1OE+5ohIZaUKinPvSVtvT+flqQ4Pw4PkHjxX5cAhxBkNvndz+prvSbaVZ8nwbcr9BPJMitCY4oFxhuYQzIlMiwJhKKeki5vST3p8dUROTEW5MuTgadqh8yb8CN7MTuCm7BNms2L9vnYVwy8wIflVGHmzZ4G4pC2AsWe4lcpl8h7mR8IxY9kH+5sRkGg4MOj4bhE588vNUGDsBXHdIdJLbW11I7zgiZZqEuJPdpM0BsBNe8dUHjcp3+ye2YGmH+jFCj5lJGQJVEJytOOIgwOMfdnFXdji0QZWg+LHhVKvQABTxGBk4Rj3l/+eyZf5qoXVjDACJdIxoH6T8lByGth2h0CgHgCudm/mmtFgyhopNCJSuopSC/kxfxJMAAa/IwsqRupSTh8VZUXMaAyfWUT8SnbLg0cigYCTQ8vW/gD1XINsgSGEL2T1/H1Cx5QG9ZtqE0w0MIZBwQkUA7msSQysCFom7ZcgmK7t9FN+5PwWlEQ943VVA8GiYWVtmV8WPn9aDzp8DSVL+dFX/qO9WdT3cTD2kPVFoN4Iy8lr2TO8qmlFsDH2Q4NF/X8Fr/IgGvX87/S17EBd8929GA6G+zFEgOtAKaYswmr4Uok8JqeOfjiaHhjTdzQtUMgscfCyy4GGf/t3J1sbFN4rNk9CGAugoOPknKpxeLgsYE5PuePubIzHpB0qdYcQV+yuLLtkDQOrXQCsSNWP+oC+UQM/rnazrzr3SrYM0AjIQ+h82IEj1gI4Av73oW+vnjG94RBNDIdr+Gga1E3P6qu77b9rSX5cvIO07NFur4FRdv+R5tCK8+kFt/93/izu+NmUPPE4/uxmGRGHegdrfsZ+VxOaz05juyUEofyzP6rdzKK+B5Nuw+iCrh4phHyZ7BSvw9lDNONhCGYyYm9G2DBMmDZKD5zDdFl4b7dlF+GXld8dDhXAnGY56/wB8QQwOwPcbYy96sX1GVyognNoX1uAL9vIM0NhImucmhLKzXkpjr2I1MsgzuHpN894/Zg9hYUxtUDlz8+c0zGXIthjIY9ixTq0FYEgkr4t/W7k6H6n5GorDwPu6krl/U1wLLUCAmIjJ1PAqM9iSv/DpP0rQ0oK3A6iCnCkQHmZ8h8t54LRlSO8OVQcdAX/Emns5yAQEF3y01+WvZBsrzxpyW2iUJtezoL02ryhvEceCriElmtkdFBYLwPPcpyytduQWkSW8QKtRc87ZpjC7HBMHyE44Xx+HOJQGa+SWsR7XdBhkTPPP4QGNhdBwVVYe8BfjjwJ4ZHiobFKpDfS2a/o7EO+Ueq5zo8rs4S8uFbKWn93AFvZK7ual4DW1f5HLNhxcZxDkK3ZpgSxKeo1gDrEvL96Sc/HUBECVMAtKxDlJFh8TuplVV5ZZeBeRejjVhgqQO3zaQCM+ql5+MhDAri3pjE77kiOf0zfHpSBRkTm9+utHyFvdZLneBhcR+tRrvmnjMfPyNqqEEcI1FMV0zwqGF1WlwVEL84/Quw/8jPkSCIe1R5Sd04nSFxOvIQ6dwLm99hLJl4/eGuE+g8YCJOLz2vmv3YPf2SyDxr1M2y92IkA1rU/knw+gPkvcvxwVU8ohOOYIYL4M1utv2qaUAKMIPeBOmkRwWTFzgTheU/Cvi6HKep/vtemrHU8JNuEhULrLqHI6cfRRI7YCe3R7PkiZPkre/5T1wJS9RAnSUdDEa5oBelyN7vOHFIzDTYIfG8Q4s0QuZdpIDKVaGEcqcMs/5p/Qr9okauLOkMXYQCNyWnxrFqwajhorvtyzEAawzlFMl6Ea+5zf+i2ts3noHklyRrNizRhsOAh7rg9/ocKU8uPwMzys/SW3/ZnV81PgGXxIcfPoQd4RjVTaRd5Sgs/+9MOoj+KHr4Phkbt985j8KZUPIYGo00cuGjWFW7J3Pc9jgfDCDAmT/1QBqg7eOfoT0LCLaF331q9sGu9RB63Jfvo8pCIjvOPiz85uWgvW5petswfSZdTmkCmzMjy2k896v5AG11fOSO7GRfuVP/9QoqxzAJ/Txk62UJ5Gu5gaqYbJKn8t0HZBGmLQcCiD0ygUqpsTejs+9Ik4ZtBy3FtQ7X1KrZSf32UXX/YED7spT7sqX7Abaenrd/bHysnFVIaJDF5oI0kePlJHUKgF4g+0L8O2XwMrTzmCqFl9xN/jqaRh2ddK1kJ0Pv4Y99DewyNPKN0RPyIgMp/G2z9IKfWiuV+/ve///0fiWqMOQ=='.decode('base64').decode('zlib').split(';')]
while 1:
 w=R();i=0
 if'END'==w:break
 f=0;l=len(w);g=set()
 if G[l]:
 while i<len(G[l]):
  c=G[l][i];print c;sys.stdout.flush();g.add(c);x=R();i=2*i+2-(w==x);f+=w==x;w=x
  if'_'not in x or f>5:i=0;break
 if i>=len(G[l]):
 for c in F[l]:
  if c in g:continue
  print c;sys.stdout.flush();x=R();f+=w==x;w=x
  if'_'not in x or f>5:break

2
ฉัน golfed รหัสของคุณลงไปที่ 527 bytes โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน: gist.github.com/nneonneo/c9f3ef399f0c588634d7
nneonneo

5

Perl, 1461 ไบต์, คะแนน = 1412, totalerr = 21050

$|++;
while(!eof) {
 $l = $pg = '';
 %d = "[eaitrnoslcdupmhygfbvwkxjqz]<[scpardetmfbilwhognuvjkyqz]a[tlrncsidbpgmyuvkfwxzhoj]b[leoairusytjvmb]c[oetahiulrkcysq]d[eiaourlyvdgsmfwjnhqt]e[rnaslcdtmxevpfgqiwyobhkzju]f[ieoauflrty]g[erhiaunolygsmtdb]h[eaoituyrnldmbcw]i[notsclvdagrmefbpzxkuq]j[uoea]k[einaslywftogd]l[eyialoutdfvskcmpbwnr]m[eaipombuysnftl]n[tgedcsaionvufkylmhjqwxp]o[nrumlstwpocvdgfbaikyexjh]p[reoaliptuhsymdbfw]q[u]r[eaiotymdsruncgvklpbfwh]s[teisuhpoacmlykwfqndbr]t[iearhoyultcmwnsfbpg]u[rnstliceampbgdfyok]v[eiaoyu]w[aiehonrlsdtkfy]x[pctiaehuy]y[esomatpcwbildgrn]z[eoaiy]"
  =~ /(.?)\[(.*?)\]/g;
 %r = ">[etynrldgshmkpcwfoabxui]a[retclmnphisfvwbudgoxykjz]b[aiumoerylbhgspt]c[ienaouscrxtlyh]d[neairoludhsywgpk]e[rtldsvcmnphgefibkuwyzjox]f[eifnoalrustdmkwp]g[niaeroudgykt]h[tcsgwpenrxado]i[trsldnacmfhvpugwbekoxyz]j[nbdeao]k[carnosilewu]l[aeliobpuctfsrdgnwhkym]m[oeiarumstdynlghbp]n[oieaurngwkhtmsldy]o[icrplthmsfnobdwvgejyuzak]p[msaoepuixrlynt]q[eisncd]r[eaotpuigcrbdfhwlys]s[iesaunorbydclptmkgw]t[ansicreuolthpfxbygkwmd]u[ostcqlrfdbpagnmjhixev]v[ieoanrdlb]w[oaesrtydnlkph]x[eiaon]y[ltradcnsheomfbgpkuvzxw]z[iae]"
  =~ /(.?)\[(.*?)\]/g;
 while (<>) {
  chomp; last if !/_/ or /^END$/;
  $l++ unless /$pg/;
  last if $l>5;
  s/$pg//g for values %d, values %r;
  $_ = "<$_>";
  my %s;
  while (/([^_]?)_/g) {
   $x = $d{$1} || $d{''};
   $s = 180;
   for (split //, $x ){ $s{$_} += $s; $s -= 100 / length $x }
  }
  while (/_([^_])/g) {
   $x = $r{$1} || $d{''};
   $s = 180;
   for (split //, $x ) { $s{$_} += $s; $s -= 100 / length $x }
  }
  ($pg) = sort { $s{$b} <=> $s{$a} } a..z;
  print $pg, $/
 }
}

(หมายเหตุมันคือ 1461 ไบต์หลังจากลบช่องว่างเสริมออกไปเล็กน้อยเมื่อพิมพ์ออกมามันจะหนักกว่าหนึ่งร้อย แต่ก็ยังต่ำกว่าปี 2000)

ฉันลองใช้วิธี "บอบบาง" มากกว่านี้ แต่วิธีนี้จบลงด้วยการตีพวกเขาทั้งหมด สตริงข้อมูลสองรายการเป็นเพียงการจัดอันดับรายการของตัวละครที่มีแนวโน้มที่จะติดตามตัวละครแต่ละตัวมากที่สุดและตัวละครที่มีแนวโน้มที่จะนำหน้าอักขระแต่ละตัวมากที่สุด <และ>ใช้เพื่อเป็นตัวแทนจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของคำ เป็นตัวอย่างที่"w[aiehonrlsdtkfy]"หมายความว่า "วา" เป็นเรื่องธรรมดามากกว่า "Wi" เป็นเรื่องธรรมดามากกว่า "เรา" ฯลฯ%d, $d{''}การทำแผนที่ไปข้างหน้ารวมถึงทั่วโลกการจัดอันดับเป็นที่เก็บไว้ มันใช้สำหรับสถานที่ที่มีสองนิรนามในแถวหรือที่ digraphs ทั้งหมดใน wordlist หมด (ดังนั้นเราต้องจัดการกับคำที่ไม่ใช่ wordlist)

สำหรับทุกตำแหน่งที่ไม่รู้จักในคำนั้นจะดูที่อักขระก่อนหน้าให้คะแนนอักขระต่อไปนี้โดยเริ่มต้นที่ 180 สำหรับอันดับสูงสุดและลดลงถึง 80 ในตอนท้ายของรายการ จากนั้นจะทำสิ่งเดียวกันสำหรับตัวละครต่อไปนี้ คะแนนทั้งหมดสำหรับตัวละครทั้งหมดจะถูกรวมเข้าด้วยกันและจะมีการเลือกคะแนนที่มีคะแนนสูงสุด

หลังจากเดาจดหมายแล้วจะถูกลบออกจากตารางการจัดอันดับโดยตรงดังนั้นจึงไม่สามารถเดาได้อีก (จนกว่าเราจะเริ่มคำใหม่และเริ่มต้นตารางใหม่อีกครั้ง)

อัปเดต:ได้รับคะแนนจำนวนมากโดยการแก้ไขข้อบกพร่อง (เราไม่ได้ลบตัวอักษรออกจากตารางย้อนกลับ) และเปลี่ยนวิธีที่คะแนนลดลงเมื่อเราลงรายการ


1
ใช้ digraphs ได้ดี วิธีนี้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลตำแหน่งในวิธีการแก้ปัญหาของฉันไม่ได้ ... ใจถ้าฉันทดสอบด้วยการรวมวิธีการเหล่านี้?
nneonneo

@nneonneo มีความสุข :)
hobbs

3

Python: 2046 ไบต์, คะแนน = 1365

คะแนนเท่ากับ 1,656 คะแนนรวมคือ 21343

import sys
from math import factorial as f
z=lambda r,x:f(r+x)/f(r)/f(x)
d='eJxtVouWwygI/dYEV03rg5Fg63z9Apo+ZtczZ5JU5HG5gP+0cyvHlhjORrI6lQpnZoq0Z8o46GO5\noJ/YE8XwpBw6UXGEcLPdM2MacpBzO8kVcr1TSttJxx5/Rg/u7h5EDJlI/jgBiRkCO1sDuWUETVci\nxkxM+junUWBQF+OeSgxUxg+B+ExnbB2hgJxp8cR5fA/dT6U7q7+Ovhf8/ahIEWrGQyR3+3X8ORKY\nnvI48vw88jClT4IDh+fh4mMQ2Nn8cWyfxpkmspj73EXYD9sfxzkwP6GKYP7ya3lQ5ZgsD30lIM6n\nZKZPkYqQzyV9bkeGgbGKeMyfUcxj96UUHOoP/IwrngrDIHtswBqFQ+YTDpftHeshJKkggNNWXd7U\nU5yw4me818L5KDjD/Lv8jyC6XldyulpFzvswm4T6faiQy0K6JmTKRyEYgZ7hrWm+VjezxuH1tcPK\nBLA8sNq7f/mHXkV4NDfeFG/0Fgp3PZErqM4s+WEXKb+ZhBQqXrH6PdE+E0SjUGWJzwfNei8KwM2L\nDdObnZ+WEt+IGcQxc73QAcYSU6q+V2XPF3NxKnhHMb0Nwj2Tc2lcGR4XMGFxL3tjoRQVe5gBL/rA\nqHpaQZqizuyoMGv5MGfEx4Q6HNMhV/nTh0WF+js35a8RZHAGeqiyfTxY2kSW4yN40NK3wvTLkq7I\nk/4QVcJedkvanSsdBTPEnjEstrUs2FHyCO3Dj14HXeUNgmQS1wI4n9YhaT1egUmATRwABYwkd4tQ\ncCTWdqPiK5ssve67F1R6mUjznIMJJRZnv3/X8bXScmHZYiiTngWOIJCnHCjG+jZBv23gXsdOWpkX\n88IRd4FSMRW+CElyPYoEOMbes+IWG4Xo60PSaNrw6nZXjPMJPks+9lgHR41S+KutQOh6ViiiWdSL\nzI1etbyiz/3qJd8bK49tmakpe/F81vL0vUmUt7+tmDBtCtnCeG5v2cDy35IZTdtKpmQJh0yCdmmM\nWgAUcZ5crBA0nnY2bd32iySehf8Om0vHwPrMY78sPL97WZQKTtZDU0Mz64SRDYTJyo6B4qiojsog\nddZ9tH/vNKwtmUYVi0F4xFOtvFnFcNmSdBYZJenOacfqNc3mcJCJM+N34wUMG06oQmuOHH1BU+NU\nvXrSIc3asfhunl5kngmyCZ6pJ4lFN8CzTm33B24TVm06WoMVFoUcP7dfNaL/f3arAp6Ta0OSsgX8\nPuAsL8/5saVdRhS5hTlkG0nJhyal7kJXlrOATf5BG2j3xd4/EySk1aTElqLB3tOupqNr4aHd+wdq\nSNz0uhJA7iFkk1Gqp0mnG8k6gcyZq74XDbRp6ZxruSfLlx9Q1xZhHNq8pYgiti2AjHyItUme1fRO\n3S1l/EzGt/9b60aQ94vt8b/79vwoML/q15lP0sZlUDw3bQvGMJkjXfKtPT3Ny9VSYXix0E1dyf50\nYdbbJteynCo8esQcfqeUrTKklKQAuXSy3ndC+RMAvqVdXQH79Yxhee12LnBXr884xPqQtr8i1jvj\n4o4aWFNbZsxNPH2GWSX1IX1IwqlFDqILelFIesMRdwQEH2TqSdcq0yHWuxSpiakW5J6UJB2OJro3\nvULus01HDncbYPWRYORC/wJ6k9G1\n'.decode('base64').decode('zip')
D=len(d)
R=raw_input
def G(c):print c;sys.stdout.flush()
def P(w):
 if'END'==w:exit()
 i,l,X=0,'e',6
 r=x=''
 while 1:
 if l not in r+x:
  G(l);w=R()
  if l in w:r+=l
  else:x+=l;X-=1
 if not(X and'_'in w):return
 if l in w:j=1
 else:j=z(12-len(r),X)
 i=(i+j)%D;l=d[i]
while 1:P(R())

รหัสส่วนใหญ่ยืมมาจากการส่ง python ของ nneonneo (โดยที่ฉันจะไม่ได้รับสิ่งนี้ภายใต้ขีด จำกัด ไบต์ 2048) เดิมทีฉันคิดว่าควรจะให้คะแนนมากกว่า 200 ครั้ง แต่ฉันค้นพบข้อผิดพลาดในเครื่องมือสร้างสตริงข้อมูลของฉัน ตอนนี้คงที่คะแนนของฉันคือ 1365 ที่สมเหตุสมผลมากขึ้น

แทนที่จะสร้างต้นไม้ไบนารีตามความยาวฉันสร้างต้นไม้ไบนารีเดียวเพื่อเก็บข้อมูลความถี่ ต้นไม้ไม่ได้มีความลึกเท่ากันเนื่องจากไม่มีจุดเก็บข้อมูลความถี่สำหรับสิ่งใดที่มีความลึกมากกว่าหกคำที่ไม่ถูกต้อง (แต่การเดาที่ถูกต้องในทางทฤษฎีอาจจะลึกสิบสองอัน ต้นไม้ที่มีรูปร่างแปลก ๆ นี้ถูกสำรวจโดยรหัสแฟคทอเรียล (จริงๆแล้วใช้ฟังก์ชันการรวมกัน ) เพื่อที่จะทำให้สตริงข้อมูลบีบอัดได้มากขึ้นฉันได้เบาะดัชนีที่ไม่ได้ใช้ทั้งหมดด้วย 's'

ฉันใช้สคริปต์เพื่อคำนวณสตริงที่ดีในการจัดเก็บเป็น d และถ้าใครบางคนสามารถเล่นกอล์ฟตัวละครอื่น ๆ อีกสองสามตัวจากสคริปต์ที่เหลือต่อไปนี้เป็นสิ่งทดแทนที่ควรทำให้ได้คะแนนดีกว่า แถวบนสุดคือสตริงที่เข้ารหัสในโปรแกรมด้านบน

score | length of encoded string | actual string
1365 | 1646           | ertanialuctrssssvsnoctmushsbmsmpyssssssssssssdgyssspvlshgxsmgvssndspcjssssstmplyushumrtsdnsdvvsllatsibhqyvgdkdwssucmssmssulcsmusscsssssogsdssssssspsssstlsupmsusgsdsulyncysvyssfsnhgsnyqscalusthrvpcncpssrhtpsssspsbgvfsssssobuysssdssssssssssssssscsssssssssssscsssopshcompidssbsssssysssssssssssssssgusxsssimssssssimydssssxscipyfuydhwyscbssssmsssssssssssbssdsssusssssvspmvmssssspcbissssbyitypmxcossdmcssssssssssssyssssssosvssssfcvsssssdghsssssdsmpvysssssopcmtysssssstaimcyphocvshmsysssssssssshssssskssssssocdphsssuxhssssssiocyfsssswacubsssdpuutcidmsssdppoitanoclussaodmacssspdssssspmssssssssssssssssssspssssssnpbissssssssssssssssssssfqssgssssssfdssssssvbssspumbydmsssspbsssigsssdmgysrsdvminscygsxgssssssssssgsssssodbsssssugssssodbssbcssmsssscumsspomssssfssssssssppfssbcuyrdympysssssssrsssssfsssssgkmsssmocugssmcosudhsmdssssssssspsgopssssspssfblsbvssssssynsouqssfgusssvnisssjfpysfssssmdfssssrslujsuucpombssssnsicussssopssscssmossbsdsssssssssssspssssmdsfssssssssssssfsgdhwdssssdlyssksssssysgsssssogsusssssmfssusslsuufcpyssssvyssssscyodsssmsspusssssdpssssusslubuysuumppwsssgssgidsssssdoussssssssssssspdssssozsssssdssdrscmcdomsssgospdiwudspmidsygfcsulcuysssfssssusssssshucssssschgfcsssschbmsssskuosinpmchvmpgmssssssrmucpslfpcrsssssssssssvoyssscssssscopslsspgcdflssssssrucmfgssslcpruysclysssblsgsssssscilugsdslsssvssssssupvlysssssssssssssosssscssssslgsssssdcvysssspndcssssmcsssssssssssssssssssslsssssrugssssssucnmsssscncigdpslmgshhosssssossssszrypboybsyfssmdssssssgihbudsospdcusmosmoindflyybvmfcsshrsghfowsdphossspscssssssgsssssscgssssscfmspmbhoyuhssuplsbhsssvnitocnusmdcucfmjssspssssssssssssomvsshsssssspssssssssssssssussssrgssssssolmfbsydmssssdsssssrdpsjdssssssssssssssssplasssmyssssssdsssssamlssssfssssssssssssssmpdmsssflsssssdslpyhgsrdssssssshssdlshpssssfsrsssssshrsxssssmlavssdlsnpruupysdprdliypoxmybssssssssxpmsssssssssssshguslsyssslrpflsssdbmsrcdspvsssypsamssmhsblssfssdbssssmsssssfdasssalpmsssamsshglysusssshglyspdsssunalcosydslkulbpofmdssxssssgsgufsssssdyssssdssssusmysspmdssvmsssssivsssssmpohsssshgopsssssinocdusyspvssssvssssssssssrgyssspmsvlmsrvssscfulyusdfssssssssssssssssssrpssspssrgoyssssgmhssssssssssssvssssssupssssqbvysssussysssapsuoscpmhssssssssssssdsrsssxssssssalbhmssdmsssssscmphssslfgrmchdgvdsosucdssfwsacdhsmpvvmsssssssssssplslssshrlhssmssvlbyssshdrgwkmssqcoglurspvlgcllascyphoudsrpusylfgsssspblyssssssbssssssomsslussrmvlussssfycossssssosphyssrscgshpragcscbchoralpbyssbsvdyssssssuxlssdlsssssssssssssssssssssdsssussmbdsssssamhssssssssssssssdsssssssdpssssssssssfsgsssssdlussslsusopxasmdspmssscpovdussvyslssmssussssssdmssssuspdlsssmftdglasssmalatmlocwvhpmgzssssussssssnyshsmlsunvsvlysstcnssssssssssssssspsssussssssdoyssssssfysssssshgpssssssdbunckgsssthylssycsubdssssssndsvsssssslyssugssssowssjuspxgusssshowcnuysloncsupdgfdsslsstacnslusfghwdlsbnsssspsussbyscsubssssslcghslsvddsmhssssjulynbyssssphugkousssowlcymns
1381 | 1662           | ertaniocvsplttushtpyutsudwbvumgdlatcpisppmgdsyusuqphplgpmypppplppppppuhslypppppppyvpppppsulcspommdbpppppppppppppppppppppnjpppppsgppppydncmpppppfsnhgpmuqycalinscyvpcncpppppspppppppppppppppppppposbpgpppisbhpmpgxyppppppodbdppppupppppvfpppppmulympppbusoybppfscipypslhppodbpdppppppffpppppppopfppppuppppypppmppppppppcbipppppyityfcvppppdmcpppppppppuvppppppppxbppppppocmxppldgmpyppppsmpobuppppopcmtypgpppstaimcyphpchmvxpppppplppppphpgpppkppppppocdphpppuxhpppppgiophyppppwacubpsdvmuutcivappubppoitanocluspaddmacopfpdgpppplvmpppppppppppppppppppuypppplpppppppgupppppppppppppbfqppsgpppppugpppppppvbbcpdmppppcumppbgpppppppppppprpppppmpppyppppppppppppppppppppppppppygnpppppppppppppppppppvpsfplmpyppppppppppppppbrpppxrdyppppppppppppppppppppppppppppppvyupsmpppppppppppppppcyppppcuypppppppsbpumpppspppfpsuqpgkmpponmocucuddpppcfujppmdcmcoprslujpuuppppppppbgppupppppppppppnupppfblsonppppppnsicupphbmdppppppppppppppfppppwdppppdlyppkppppppppppyppdspupdpppmfpbvpplsuppppyppgpppppogppghpppdspppuppgohdpspsdhpslubyppcumpppugppypppppufcpppvypppppyodpppppwppppppgidpppppdroupppppppppppppppppgozpppygdpppppcmcdompspfospdiwpuupmidpcppgfcpppppppppppgupppppucuhpppplchdigprmhchbmppcruuosinpmchvmpgmppdppppppppplppppplflpppppprucmfgppplcpruypbdspocgdpppppppppppppppkppblplfocdpppgxpppyppppppppppogppppcvpppplyupvlysgypppppcilybppplpcppppplgpppppdcvypppppndcrugomcpppppppppppppppppppslmphsoocdmsopppucnrypboxncigdpplmgppppppppouppppmzppppppvppppomybsdpuvgirsghfowpdcuppdppvindflyppvmfchbugdppfpcfoypgppoyuhsphopscxppppmpgoncusmpsspmbhppsupsuplbhppppvnitoclaspdcucyffqpppppppuppppppprjdpppppppomvppppppppdppppprdpppppppphsppppppmuppbpppppmyppuppsdpgsppfppolmfbppddmpppppppppmpppvppflsupppxpruyppppppppppppppppppppppppppmppppppspppppppuslpppdmlrshyppypppppmppppyhppppspafspppchpppppumpppppppmpppppppslpybpdlycsrcupsducymliypuyvybppppppppppppnpppmppdppmppppudnyoxmpmhglyppppuahglyfdapppunalcosyddlkulpuppmdpusppppvpppppppppppppppppppppbpofpppgufpppppppppppppppppppphpppppyppmdpmvpppppppsdypppsppdpprvpsvgrdgysgmrpppmpmppppxmpohpppphgopppqupinocdushppvscfurgoyfvlmfppppppmpgsppppyppppppmpxdpppbusmyppmsyypppppposcpmhsppppppppplypprpppvpppadppppppppdmppppppcmphhupgfgrmchppsalosucddpfwschdswppppxppppppddvgppluvmppprdgacdlpprvgxlfpprgwkpppphgglursplubcllascyphohmdfylppgfpcosulxpgplgpppbpbhmlvumppppvbrmyppufpyrypdpppppdosphyppgppfshpragcpvmchoralpbyppbpvdyppdplupppppmpppppdfpppppplpbypmppppppmbdpppppppppppppppppppppuppppplappppvllyppppamhspppppppppppppppppspplpppppsppppppfsgpppppdlupmppppsospxappppxuuppppppmmftpvplppppuvyppppumqppppmcpovudppddglanyppppatmlocsvotcnspppppxmgzpppppdlpppppplgpyvmwgpppbfyppphpphpgpppunpdbusvlypppthuglypncfbsppgpppwspuppppppdoypppppppppppfudppwgsdjupppcnuyppppsyupdfnpsoumytacnslupgghwdlpvlpsdpppppyoypppppxpppppphowlppypsoncvboculynbcsubpphuglcghpppplcymnpppdjdvalutcrspgppknmcpypowodppppguppppppbchgxpsysppoctmduppppsmpnryppppkppsyrhppppupprtsdnsuqlwp
1382 | 1796           | ertaniocvsluuuuuluouuuuflbvuuuurucmfguuulcpruyubuuuuuudsuuuuupgohcuuuygnuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuyuuuuuybuuuuudmuuuuuuuuuuuuuouuuuusmuuuuuruguuuuosuuuuudmuuuuuuuuuuuusbpumuuusohuuupmrypblouoyfuuucnuuuuucfuuouupcnmoulonbuvuuuuuuybsduuusprsghuuuvqhopsuuuuuusonpuufownsicuudhbluvbuuuuuoyhuuuuuysfyuuuumpconcusmlxfmumcuuuuuuuuuuduuumuuuuuuuuuuuuuupuguuuuuoguuuuguuulrvmuuuuuuuuuuuuujvyuuduycyordpumuuuuguuuuuuuuuuuububuuusguuupwsduuuugidvbuuudouuuusdvmuugumyuuuuuufluuuuuopruyuuucdomuuuguspdiwuuupmiduumuuuuuusuuuuuuuusllpuuulrshcuuuuchidguuuuchbmuuuuuuosinpmchvmpgmuuuuuupydcumuuuslpybuugfvsrcdbuuccymcdyuuuuuuuuucgduuuuuuuuuuuuumpvuubluudncduuunhglyuguuuuhglyryguuuunalcosydulyupvuuumduuuuuuuuuuvuguuuuupvuuuuudcvkmuuupndcuuuumcuuduuuhmuuuulmpyuuduluuuuxucpmuuuuvucnmucyuxncimoculmgdurdgyuurpuuuufbuuuuugdpuuuumduuguzpgihbudvufpdcuuuurgoindflgkuvmfcpyuuuuuuuuuyuuymuuuucubvyuugsusyuuugsuuoscpmspmhbuuufusuplbhuuruvnitoclaumdcudmfuuuupcmphudugfgrmchuuuduosucduyfwschdswuuuuuuuuuspuuuuuulufcuuvrgdhuuuuprvuuuuuurgwkuuuuhgglurspyxpcllascyphoudsrpguusyguuuuuuuhguuuuubsuuuuupduuuuufmryuuuuuurypdulcuduosphypmuudfshprgfuucychoralpbyuuspadvyuuuuuuyuuuuubuuuumuuuuuuuuufsuuuuuuuuuuuuuuuuuuuukuuyuulfoyuuuuuuuuuuuuumuuuucmpuuucopuuuupgcuuuuuuuuauuuufdausuualpmuulduuuuusguuuuuuciluguuuluuuuuuuuxuumftuuuuuuuuuyuuuugsuuuuuuuuuuuuuuduuunusmyuupunvtymuyutcnsuuuuuuuumdsuuusvguuuusgmhuuymxuuuufyuuuuuuhpguuuuuqdbunckvlmuthugscfulfbsdfucpuwsuuuuuuuuuuyulyuuuuuuuuuuuuhwguuuuuuucnuyuuovuuupdfnuupluutacnsluuushwdaduuuuuuuluuuuyuuuuuuuhuuuuuxuuuuuualbhmuudvlynbuuuuuuhuguyuuuuudlcymnuvmuuuualcautlrsxgxnmcpyuhsuuuuuomduuuudsuuuuulhuuysuualvbyfughcossulquvdyluntryuuuufurtsdbfluuuomutsdyuxuuuvcyyrhtmuluguytnguuuuuuuuuuuuuuuuuuuushuuuudhpuuuufuuuuuuuuuuuuuuuuuuuumudluumbdupsluuuuliypoxmybuuuuuuuuuplauuuuvluuuuuuamhsuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuluvuuuuuuuuuufsguuuuudluuuuuuusopxadbpuluuuuuuuuuuuuuuulubpofuuugufudmuuuuuupdluuuualdglahuuuhoatmlovavopmgzsdypuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuivuuuuumpohuuuuhgopcuuuuinocdusyupvuuuucwhuuuguuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuufuduuuusdjuuuuuuuuuuuuuuuuspuuuuuuuucopuuuuguuuuuuulpsuuuuupypuuuuuuuuuuuuuuuuuuupsuuuuubocsuuuucsubuuuuulcghuyuuddvghuuuuuuuuuuuuuuuuuuklfuuuuowoduuuugusuuuubbchgxmpvuupoctmpuuuuusmpkuuuuuuuuuuuuuuuuusduuuuuusqulyuuusuquvuuuhltmpyuuuydtsubqlyuugdlatisbhdpmgdsuyuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuudflyuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuslpbvfuuuuyuuuuuuuuuuuvuuuguvluudoupspumcopduuuuuuuuuuuuuuuuuuuumuuuydusuvydcuxpuuucoguuuuuuuumuuuuumuuuuulumquuuhgcpovdxyuuuuuubsouyuuuuscipyfuuvguuuuuuusuuuuuuuuuuuuubuuuuumuuuuuuuupmuuuuuuupcbhluuuuyityfcvuuuudmcuuuuuuuuuuusvluuuuuxbdoyuupocmxuuudghuuuuuusmpobuuvuuopcmsyuuuuustaimcythmlhmvuuuuuuuuuuuuuhuupuukuuuuuuocdphuuuuxhuuuuonuidouuuuuwacubuuupjgitcivauuudppoitanoclusuaddmacoufpduuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusofquuuuuucvsyuuuuuuuuuuuuuuuuumyuuuupbspduuuhwkuuuurupcpmuuuusmvuuuuuuuuuuuuuuuuuuuujuuuuuysuuuuuususmcuuvuulcssfuucuuuuuuuuuuuuuuuubpuuudrdyuuuusguruuuuncyuhuuufsnhguuqyucalinscyvpcncvluuugpuuuupuumuuuuuuuuuuuuucugusuufuusuquuufguuuuodbuujfuuufuuuodmdfuuuurslujuuupbuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuopfuuuuuuuuumduuuuuuuuuuuuuufuuuuwduuuudlyuukuuuuuuuuuuuuvuuuuuuuuumfuuuuulsuuuupyumpyuuuuuuuuuuuuuuuuupuuuuuudpsuuuuuslubyuuuumpuuuuuuuuuuuguuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuugouuuuuuuudruuuuuuuuuuuuuuuupubcuuumcygfcuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuugfcuuuuuuuuuuuuuuuuuuouuuuuuuduuuuuurmucpupupcrupuuuuuuuuu
1388 | 1800           | ertanioclcpruyuuuuuuuuuuuuuuuuouugohucmfguuulbvuuuuuuygnuuuuuuuuuuduouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuyuuuuuybuuuuvsuuuuuuuuuuuuuuouuubusmuuuuurugupmuoduuuuuuuuuuuuuuuuuuuuhsouuuusouuuuuurpsumbuuyfuuuuuuuuuuuuuuonuuuusvuuuuuycfuuuucybsonuduhrsghobdvqhodmouuyuuvuuuuufwduuupslhsonpuuuuunscifyohbuvsyfuuubuuooncusmpuuumucuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuulxuuuuuuunuuuuuuuuuuumudrjduuyoduuuuuuhouuuuupombugrduplvuyuufuuogiuuuuuubuuumumyuuuuusduuugufuuuuuupwuuuubugidsguumpuuuuufluuuvbuprdmuuuusdvmuxgduuuuuuucdomuuuuyspdiospupmimdusluuuuulrshyzuuuuucuuguuhucuuuuuchlpuuucuchbmuumuuuosinpmchvmpgslpybuumuusrcduuugchmcdbuucumuumuuuupyducvuuufluucgduuuuuudnyuuuuuhglybluuuuhglyrupvuuunalcosydulkuluuuhcduuulmupvlyuuuuuuuuuuuuuuuuuucuuuuulguuuupdcvyuuuupndcuuuumcuvyuuuxuuuupmuuuuuuulucyuuuccuyuurvucmnrdgyxncigdpfumguugkmuuuumocuguzduuuupvuuuuumrpuuuuugirhbududpdcufbluuuindflyuuvmfcoyuuuuuduuuuuumpyuuucuuoscpgsuuuuuugsuuuuuumspmbmhuufusuplbhudmuvnitoclaumdcucgrmchupfhuosucduufwschdswuuumpduuuuurgduuuluuuuudgrdhuuuuprvuuuusurgwkspuuhuglurspgyucllascyphoudsrpuuuuuguuuuuuuuvuuuusbuuuhguomuxufcurmyuuuuuurypduuuuudosphypduuufshpragcycycporalpbyuubgvdyuuuudsuuufsspamuuubuuumuuuuuuuuuuufuuyhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuukuuuuuuuyuuuuuuuuuuuuvuuuuulfoyuuumpuuuuuuuuuuuuucsuuuucuaopuupxauuuualpmuuufduuuuuuuuuuuuugcumftusguuuuuuciluguuuluuuuuuuuuyuugsxunyuuuuuuunvtyuuuutcnsuupmdsuduuuuuuuuuuusmyuumuuyuusvgufyusgmhuhpmxuuuuudbunckguuuthuglquyufbsvlmuuuwsscfulyuydfuuuuuuuuuuuuuuuuuwguuuuuuucnuyuuuuuuupdfnuuuluutacnsluuughwdluuuuuuuuuuuuvypamovuuuuuuuuuuuuuuusmhduuuuulyhouuualbhuguxuuunbulcymnuuusyumalutcrsuuuvmnmcpyuacdlhsuxgxuuuudvguuuugvysuuuuulnrgsuulvonhcumdyflssyrhcosulubrtsdnquuuwlputsdyuuuyuucyyrhtmuuuuxuunguuuuuuuuuuguuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuduuuuuuuuuuuuuuuuuhpuuuuuuuumuuuuuumbduuuuuuuuudluuuuuupsluuuuliypoxmybvluuuuuuamhsuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuluuuuulmfbuuufsguuvuudluuuuuuusopxauupuldbuuuusuuuuuuuuluuuuuuuuuuuudmuuubpopdlugufaldglafdmualatmlocwvhpmgzuyuuuuuuvushuuhusdypuuufgyuupuuuuuuuuuuuuuuuuuivuuuuumpohuuuuhgopuuuuuinocdusyupvuuuuuuuuuuuuuuuufduuuuguuuuuusdjuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuucopuuusguuuuuuulpsuuuuupyuupuuuuuuuuuuuuupuuuyuuuuuubocsuuuucpsuuuuuulcghuuuusdvguuuuuuuuuuuuuuuuuuukowduuuowuuuuuugulfuuuubchgxuuuuupoctmuduuuusmpksuuuuubuuuuuuuuuuupuuuuuusqulyuuusuquuuuuhltmpyuuuydtsulpmuuugdlatisbhddkgdsypblvmpuuuuuuuuuuuuuuuuuuuluuuuupmuuuuudflyuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuvfuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuguuuuudouuuuumcopduuuuuuuuspuuuuuuuuuuuuuuyduuuuudcuuumuucogusuvyuuuxpuuuuuuuuuuuuuumuuhuumuuuxylumquubsocpovduscipyfuuvguuuuuuyuuuuuuuuuuuuuubusuuuuuuuuuuuupmuuuuumupcbiuuuuuyityfcvuuuhdmcuusvlyuuuuuuuuuuuuuxbuuuuupocmuuuudghdoyuuusmpobuuuuuopcmtyuuuuustaimcyphshhmvuuusoumyuuulyhuuvuukuuulyuocdphuuhuxhuuupxuiophyhowlwacuboncvmuutcivauuudppoitanoclusuaddmacoufpduuwuuuuuuuuuuuuuuuuusyuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuufquuuuuuuuuuuuuuuuspduuuuushuuuuluupbuuuuuuuuuuuygruuuvpmuuuymgvuuuuupcjuuuuusduuuuuuuuuuuuuuuuuuuumuuuuuuyvuuusfusucmuuuuuulcspuuucbruuuurdyuuuuuuuuuuuuunyuuuuusguuuuuuncyuuusmfsnhguuqyucalinscyppcncpuuumupuuuuuuuuusuuuuusuquuufgguuuuuuuujfuuufuuuuumdfuuuurslujuuupuuodbuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuodbuuuuuuuuuuuuumduuopfuuuuuuuuufuuuuwduuuudlyuukuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuumfuuuuvlsuuuupyuuuuuuuuuuuuuuuuumpyupuuuuuudpsuuuuuslubyuuuumpuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuguuuuuuuuuuuuuuuuuuuudruuuugouuuuuuuuuuuuuuuuuuuygfcuuupubcuuumcouuuuuuuuuuuuuuuuuugfcuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuduuuuuurmpucuuupcruuuuuuuuuuuuuuuuupuuuuuuuuuluuuuuufluuuuuur
1392 | 1848           | ertaniocvslogppppppppppppppppppppppppppvypppppcyopmppmppppppppppdppppuprvppuprdgyppwrpppppgidpppppdouppppppppppppmppppppozpppppdrgoypcdcmopfpmppspdiwpdhdmidfpmpopppkbvypppspsyupppppposcpmhppchuppppppchbrmpmppuosinpmchvmpdmlpppppcmphpppgfgrmchpppdposucdpplwschpslhbppppfpcgdppppyplpppppprdgppblpprvcdpppprgwkpppphgglurspgypcllascyphoupsrvlypppgppppppppppvpppbppplgcolmpdcvyrmyppndcurypmlvmppdosphypppppfshprauypcyccoralpbyucnmvdypxncigdpblmgpsgpdppppppmpppzpvbpppdmppppsdvmpxgfgihbudppppdcuplppppindflyppvmfgvppppdppppppppgpppppcppppppgspppslpgsppppppmspmbhpppfpsuplbhppppvnitoclaumdcufmtppppppdpcumppppppppppppugpvpdppppnvtypmppmnybcppsptcnsppppppppvppvpppppppppppppphypppgupfyplmpyphpgppppppdbunckghgxthuglyycpfbsppppppwspppppppppppppvyppppppppppppwgpppppcycnsucuypppupdfnpppppptacnslupsphwdlpppymocugppgkyppppyhppppppuppppampsmhpppppflynbppppuyhugpppppppplcymnpppmpppalutcrspppppnmcpypfbppppppppppfdappppalpmyspxppppnryppppdsnhcmappppssyrhpppxppprtsdnapppwpyutsdgspppppcyyrhtmppdypppusmypppmdspvmghppupppppufcppdpppppsvgppppsgmhpppmxppppppppppppppupppppqupppppvlmgppppscfulyupdfppppppsppppppdpppppppppppppppppppplcppppgfpppppudvppppsbppppppppppppppppppppadpppppppppppppppppppphuppppxspppppalbhmppdvppppppkppppplfyoppppdvgppppvmpppppcacdlpcoxgxpppgcppppppppppppppplhppppplvbylypmdylsgpgfpcocisulxpllgpppfpppppvppppppppppppppppppppgppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppdpppppppppppppppppppppppppppmppppppmbdpppphpppppppppppppppppppppplappppvlppppamhspppppppppppppppppppplppppppppppppfsgppgppdlulugpppsopxapppplppppppppppppppplpppppuppppppdmpppppppdlpphoaldglappppalatmlocwpvpmgzpomvppvppppppphppppppppppppphupppppolmfbppdmpppppppppppppppppppppppppppppppgpppppppppppppppppppppppppppfudppppsdjuppppppdmpppppppppppppppppcopppppgpshpppplpuslppppypppppppppppppppppppphpppppphdlppppyliypoxmpblcowkdgpppppppppppppppppppppppppppppcshgpppppdguppvppppchgxppppppoctmppdbppsmusppppppppppppppppppdupppppsbpofpppsdylpppphlduymppppptsubqlypppplatisbgupmgdsusdypppfyvpypppppppppppppppppppivpppppmpohpppphgohpppppinocdusyppvppppupppppvfppppppppppppppppppppgpppppdopppppmcopdppppppppppppppspppppppppydpppppdcppppupcogupppppppppppppppppppppppppppsuppppxyppppppbsouyppppscipyfppvgpppppppppppppppppppppblfppppuppppppppmsppppbupcbimpvppyityfcvppppdmcppppppppppppppppppsxbppppppocmxpppdghpvppppsmpobpppppopcmtypppppstaimcyphpchmvppppppppppppphpppppkppdflyocdphpppuxhppppppiophyppppwacubpppvmuutcivapppsppoitanocluspaddmacopfpdpppvluppppspppppbplyppppppppppppppppppmppppppsuvypppxpuppfqpppppppppmpppppmppppplumqpppggcpopvdupppppppbppprpppppmpppypppppppppppspppppppppppppppppppmppppppppppppppppppsfhlpppsvlyppppppppppbrpppprdypppppuppppppdoypppppppppppppppppppsmpppppvppppppsyupppppsoumyppplypppppppppsppppdsuqpphfguppppxpppjfphowlppppmoncupprsldfppuppppppppppppppppppppppppppppppujppppppppppppppppppmdppppppppppppppfppppwdvsypdlyppkppppppppppppppppupspdpmfpushplsulpppypppppppppppygppppvlpppupmgvpdpsppcjpslubyppuumppppppppppppppppmupppppyvppppppsucmpppppulcsppppcdrppppppppppppppppppppnypppygsgfcppppncypppppfsnhgppqypcalinscgfpcncpppppppppppppppppcpppppdpppppprmucpppppcrppppppppppyppppppppppppodbylppppppflpppppprucmfgppplcpruypypppppppppppppppppppopfppppppppppppppppppppppppppppppoppppppppppppppppppppypuvppybppppppppppppppppppppompyppsmppppprugppppodmppppppppppppppppppphsoppppsopppppprypbopppyfppppppppppppgpouppgomoppppphwdpppppybsdpppgprsghfowdqmcopppppppppppppppppppcubppppcfoyppppoyuhpppppsfyppppmpconcusmppfmumcppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppoppprjdbvppppppppppppppppdppppprdpppdsppppppgohcpppygnbppppmypppppsdpppppfpppppppppppppppppppppmppppppflpppppppruypppppppppppppppppppppppuppmppppppspppppppuslppppplrshyppppsbpumpppppppppppppppppponppppcumppppcfpyducpcnuslpybbmkfvsrcdvppccymcdyonphoppppppombppppsonppppmpnsicupudhuvbppnhglypppnyphglyrpppppunalcosydplkulppppmdpppppdppppppppppppppp
1396 | 1865           | ertaniocvsluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuvyupmucyoduuuuuuuuuuuuuuurvuugurdgyuuurpuupwuuuuuugiduuuuudouuuuuuumuuuuuufuuuuuozrgoyuduukgucmcdomudmuospdiwuuupmiduuumfouuuuusyuuuuuuuoscpmhhucuuuuuchdigurluchbmuuuuuuosinpmchvmpgmdrcguuuuugrmchuuuuuosucpmufwschdswuudulbuuupslhucgdduuuuuurdgyuuuuprvbluuuurcluuuuxhgglurspyuuuulascyphovdsrpuupvllxuuugduuuuyuuubuuucumomulguuurmdcvuuuurpndcuuuumosphyulvyufshpragcucychoralpcduubuvducnmuuguxncigdpulmguubmuuusguuuuuuzuuuuupvvbuuudmuuuusdgiuhgbduupdcuuuuuuuindflyuuvmfcuuuuuuvuuuuuuuguuuuucuuuuubgsuuuuuugsuumvuumspmbhuuufusuplbhuuyuvnitoclmftdlucyfquuuuupuuuubcucumuuuuuuuuuuunyuuuuuuunvtyuuutcnsuuuuuuuuuuuuuupuuuuuuupvuuuyuuuuuufyuuhuuuhpguuuulmdbunckguuuthuglyycafbsuuuuuuwsuuuuupyuuuuuuuuuxuuuuuuuuvywguuuuuudcnuyuuuusyupdfnucyluutacnsluupghwdlspafuyhuugkmuyuumocugudmduuuuuuuuusmhuuuuuulynbuuuuuuhuguuyuuuuulcymnuuuuuuualutcrsumpuunmcpyuuuuuumuuuuuuuauuuffdauuysalpmubnryuuuudunhcuuuuuussyrhpuuuuuurtsdnuuuuwuputsdyxuuyugcyyrhtmuuuuuuunguuuuusymuupmdsuvmuusuduuuuuuuuuudufcuusdghuuusgmhuuumxuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuquuuuuuvlmuuuuuscfulyuudfuuuuuuuuuuuuguuuuupduuuuuuuuuuuuuuuuuuuulcuuuugfuvuuuudsuuuusbuuuuuuuuuuuuuuaduuuuuuuuuuuuuuuuuuuuhuuuuuxuuuuuualbhmuudvuuuuuuuuuuuuukyuuulfdvguuuuvmuuuuuuacdlucuxgxucopuuuupgoyuuuuuuuulhuuuuulvbycuumdylyfugfucosulxuvciluguuusguuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuguuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuduuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuumuuuuuumbduuuuuuuuuuuuhouuuuuuuuuuuuplauuuuvluuuuuuamhsuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuluupuuuuuuuuufsguuuuudlusuuuuuspoxauvuumuuuuuuuuuuuuuuuluuuuuuuuuuuudluuuuuulafuuuugudglaouuuuuatmlocwvopmgzuuuuuupomvuuuuhuuuuuuuuuuuuupuuuuuhhuuuuuolmfbuudmuuuuuuguuuuuuuuuuuuuuuuuuguuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuufuduuuusdjuuuuuuuuuuuuudmuuuuuuuuuuucopuuuuguuuuuuulpsuuuuhpyuuuuuuuuuuuuuuuuuushyuuuugybocsuuupcsubuuliylcghybuuddvguuuuuuuuuuuuuuuuuuukowduuuowuuuuuuguuuuuuubchgxuuuuupoctmpuuuuusmpkuuuuusuuuuuuuuuuuuduuuuuusqulyuubsuquuuguhltmpyupoydtsubqlyuugdlatisbhdpmgdsypdxuuusdyuuuuuvuuuuuuuuuuuuvuuuuuuuuivuuuuumpohuuuuhgopuuuuuinocdusydpvuuubvfuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuguuuuudouuuuumcopduuuuuuuuuuuuuuuuuuuuspuuyduuuuudcuuuuuucoguuuuuuuuuuuuupuuuuuuuuuuuuuhuuuuupsuuuuuuubsouyuuupscipyfuuvguuuuuuuuuuuuuuuuuuuuubuuuuuuluuuuuuupmuuuuuufpcbibuuuuyitpmvuuugudmcuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuxcyouuuufycvuuususmpsblyuuuopcmtyuuuuustaimcyphvmhmvuuuuuuuuuuuvuhuuulukuuusluocdfuuuuuxhuuuuuuiophyuuuuwacubuuuvmuutcivauuudppoitanoclusuaddmacoufpduuuuuuuuuuuuuuuuspuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuumlyuuuusuvyuufxpuuuuuuuuuuuuuumuuuqumuuuuulumquupbgcpovduuuuuuuruuuupmuuuyuuuuuuuuuuuuuuuusuuuuuuuuuuuuuuuuuuumuuuuuuuuuuuuusfuuuuuhluuuusvlyuuuubruuuurdyuuuuuuuuuuuuuuuuuudoyuuuuuuuuuuuuusmuuuuuuuuuuuvuuuuuusyuuuuuusoumyuuulyuuupuuuuusuquudfguuuhwuuuujpxuufuuuhomdfuuuuosrpndcuuduuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuvuuuuuuuuuuuuuuuuuulujuuuuuuuuuuuuuuuuuumduuuuumpcuufuuuuuuuuuuuuuuudguuuuluuuuuudrunhuupuuuuuuuuuuuuuuulyyguulumcuuumrfuuuuslcnvcypypuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuupjuuuuuupyvuuuuululcsgfyuubuuuuuuuuuuuuuuupuuuuubyuuuuusguuuuunncyuuudrfsnhguuqyucalinscyvpcncyluuuupuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuugupcruuuuuuuuuuuuuuuodbuuuuuuuuuluodbuufluuuuuurucmfguuulcpruyubuuuuuuuuuuuuuuugfcuuuuuuuopfuuuuuuuuuuuuuuuuduuuuuurmucpuuuduuuuuuuuuuuuuouuuuuybuvuuuuuuuuuuuuuuuuuuouuuuusmpyuuuruguuuuodmuuuuuuuuuuuuuuuuuuuhsouuuusouuuuuurypbouugyfuuuuuuuuuuuuuuouuuuumouugouhwduuuuuybsduuugprsghfowduhospuumcouuupbcuuuuuuucuuuuuucfoyuuuuoyuhuuuuusfyuuuumpconcusmpufmumcuuuuuuuuuuuuuuuupuuuuupuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurjduuuuuubvuuuuuuuuuuduuuuurdpuuuuuuuudsuuuuupgohbuuuygmyuucuusduuuuufuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuumpuuuuufluuuuuupruyuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuumuunuuusuuuuuuuusluuuuulrshyuuuuuuuuuusbpumuuuuuuuuuuuucuuuuuoumuuucuupyducfuuuslpcnuuufvsrcdvuuuybmcdyuyhgkbuuuhouuuuupombuuuusonpuuuuunsicuuuhbumbuuuuuuuhglyruuuumunalcosyluykuluuuuduuuuuuuuuuuuduuuuuuuuuuuuuuuuuuuug
1402 | 1909           | ertaniocvslpppkgpwppppppgidpppppumfoppuppsyppppppposcpomhppppdpppppzmcdomrpppospdiwpuupmdmipppfocmphpppgfgrmcupppdposuchphfwchcdswpppcmpoppppiuosinpmchdgpgmpppppvprvpppppdrgwkpppphgglurspyppcllascyphoudsrdscgppgppppppppppppppblppppcgpplpppprmypppppprypddlbppdsophlypupcfshprafcppymcoralpbyvlbpvdlglyppydcvypppppndcppppmcpppppppppppgpppppppplppppppcdppppppucnmppppxncigdpplmgppppppppppplpxpzppppppvpppppmdpppsppgihbudpvbpdcuqpppmpindflyppvmfcpuupppppppmftpgvmpppcdmpppusdgugxgpgscpyuppuspmnyplyfpsuplbhppppdnitoclaumvcucyfqpbhppppppppnvtypppmvfpvpppjdpbcupppppptcnspppppsthugllypppbspvppppppubcppcumpppppppppppppppppppwghppppppcubckgpxppupsycmlppnltacnspvppdhwdlppmpppphppppguppplmpypppppupppppppsmhpppxpplynblupppphugppppspamlcymnmppppvyalutcrsfyhppnmcpyppcyppppcuypppppppppppppyuspppfpnrypgkmpfnhmocugudssyrhpdpmppprtsdnppppwpputsdypppyppcayrhtmpppppppngpfblppppppppppppypppppppppppppppppmpppppppppppppppppppppuappppfdappppulpmpppdapppppppppxppppgspppppmdspdmsgmhpppplusmpppppppppdsupppppqupppppvlmpppypscfuufcldfppupgpppppppppppppyppppppppppppppppppppppppppppppvpgppppppppppppppppppppspppadpdpppppppppppppppppphulcppxpgfpppaludsppdvsbppppppppppppbhmpppdvgppppvmppppppacdlpppxgxppppppkppppppppppppplhppppplvbypplmdylfvpgfpcosulxppplgppppppcoppppppgcpppppppppppppgpppppfoypppplypppppsgpppppccilugppplppppppppppdpppppppppppppppppppppppppppmppppppmbdppppppppppppppppppppppppppplappppvlppppppamhspppppppppppppppppppplpppppphoppppfsgpppppdluppppppsopxapppplppppppppppppppplpppppuppppppdmpppppppdlppppamdglappspalatmlocwvhpmgzpspppppppppppphppppppppppppppppppppppppomvpppppppppppppppppppppppphspppppppgppppppppppppupppppgspppppolfudppdmsdjupppppppppppppppppppppppppmbpppppgcoppppplpsupppppyppppppppppppppppppppypdmpppbocsppppcsubppppplcghppshddvgphpppppfpppppppppppkowdpppowppdlppgupupslpbchliypoxmpoctmpypbppsmpkppppppppppppppgxppduppmppsqulypppsuqpvppphltmpyuppydtsubqlyupgdlatisubppmgdsuypppppppppppppppppbpofgufmppppppppppppppppppphppmppyppppppvpppppppsdyppppppdopppppppppppppppppppibhppppmpohpppmhgopppvfpinocdusyppvppppppppcopdpppdyppppppcogupppppppppppppppppppppppppphppppppxyppspppbsouyppppscipyfppvgpppppppppppppppppppppbppppppuppppsuppmppppppppcbipppppyityfcvppppdmcpppppppppppppppppppxlfbppppocmxpppdghppppbusmpompvpppopcmtypppppstaimcyphpchmvppppppspppppphpppppkppppppocdphpppuxhppppppiophyppppwacubpppvmuutcivapppdppoitanocluspaddmacopfpdpppppppvppppppppppppppppppppppppppppppppslpbyppppppppppppfqpppupppppvlupppppflyppppppppppppppbppppppppppspprpppspmpppyxpupppppppppppppppppppuvyppppumqppppmcpovdupppppppsfpppppppppppppppppppbrpppsrdyppppppppppppppppmpppppppppppppppppsmphlppppsvlyppppppppppppppppppppppppupppsppdoysuqpppfguppppppppjfpppfpppvpmdfppsyrslujpsoupppuplyppppppppppppppmypppphwppppppxpppppphowlpppmdoncvsyppfdppppfppppwdppppdlyppkppppppppppppppppupppppmfppppplsuppppypppppppppppppppppppuppupppppdpspppppslubyppuumpspdppppushpppplpppppppppppppppygppppvlpppppmgvppdrppcjpppppsdppppppppppppppygfcppmupppppyvppppppsucmpppppulcspgfccppppppppppppppppppppppnypdpppsgprmucpncypcrppfsnhgppqypcalinscyvpcncpplppppppflpppppprucmfgppplcpruypbppppppppppppppppgpppppppppodbpodbpppppppppppppppppppoppppppppppppppppppppypppppybppppopfpppppppppppppopppppsmppppprugppppodmpppppppppppppppppuvhsoppppsopppppprypbopppyfmpypppppppppppouppppmoppppphwdpppppybsdpppgprsghfowdqhospgpppppppppppppppppcppppppcfgoppppoyuhpppppsfypppompconcusmppfmmcouppppppppppppbcppppppppppppppppppppppppppppppppprjdppppppppppppppppppdppppprdppppppppppppppppppppbpppppmypppppsdpppppbvppppppppppppppppppppmppppppflppppppprsdhppyggnpppppohcpppppppppppuypppppsppppppmuslppppplrshypppppppppppppppppppppppppppcppppppumuppppppyducvpppslpybpppfvsrcdpppccsmcdyppyppppppppppppppppubpppompppppcfudnyppcnuhglynbmkpphglyrpppppunalcosydplkulpombmdppsonppppppnsicdpphbuvbppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppuppppppppppppppppppppmpppppogrdypprppppppppppppppppppppvypppppcyodpppmfppppppprgoy

สคริปต์ที่ฉันใช้ในการสร้างสตริงข้อมูลอยู่ที่นี่ในกรณีที่มีประโยชน์กับทุกคน!


น่าเสียดายที่นี่หยุดทำงานเมื่อใช้ผู้บันทึกคะแนนอย่างเป็นทางการ โปรดทราบว่าในบางแง่คุณจะได้รับการคาดเดาผิด 5 ครั้งเท่านั้น การเดาผิดครั้งที่ 6 ทำให้คุณแพ้ทันที
nneonneo

@nneonneo อาโอเคขอบคุณ! ฉันจะแก้ไขสิ่งนี้และจะลบมันถ้าฉันทำไม่ได้ ในการทดสอบด้วยตนเองของฉันคาดว่าการเดาผิดครั้งที่หกจะเป็นการสูญเสีย แต่บางทีฉันอาจมีบางอย่างผิดปกติกับสภาพตอนจบ
tttppp

เพียงเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้คุณแก้ปัญหา: เมื่อได้รับมาด้วยคำdistinctสั่งเอาต์พุตของโปรแกรมของคุณคือตามลำดับeitanogsucซึ่งหมายความว่าจะหยุดให้ผลลัพธ์แม้ว่าจะเดาได้ไม่ถูกต้อง 5 ครั้งก็ตาม
user12205

@ace Brilliant ขอบคุณ มีประโยชน์มาก
tttppp

@ace โปรดทดสอบอีกครั้งได้ไหม? ฉันได้ทดสอบ "ชัดเจน" ด้วยตนเองซึ่งตอนนี้เสียที่จุดที่ถูกต้อง (ฉันทดสอบ "ปลาหมึกยักษ์" ที่แพ้ "หู" ซึ่งชนะและ "จบ" ซึ่งจบลงด้วยตนเอง) ขอบคุณ!
tttppp

1

Dภาษาโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือของฉันเลือกสำหรับความท้าทายนี้

แค่ขี้อายที่ จำกัด 2,048 ไบต์ถึงแม้ว่ามันจะถูกตีกอล์ฟเล็กน้อยในบางส่วนเพื่อให้นับถอยหลัง แต่การยกของหนักทั้งหมดยังคงสามารถอ่านได้อย่างสมบูรณ์ ตัวแก้ปัญหานี้ทำงานได้ไม่ดีนักและฉันคาดหวังว่ามันจะถูกตีได้ง่าย แต่นี่เป็นเพียงการทำให้ลูกบอลกลิ้ง เตะสิ่งออกเพื่อพูด

แก้ไข # 1 :ตามที่ระบุไว้รหัสดั้งเดิมมีแนวโน้มที่จะตายอย่างน่ากลัวเมื่อมันหมดสระทั้งหมด เนื่องจากมันทำงานไม่ถูกต้องฉันจึงแทนที่ด้วยวิธีที่โหดร้ายกว่าในการคาดเดาแบบสุ่ม

แก้ไข # 2 : รหัสต้นฉบับได้รับการแก้ไขแล้วและตอนนี้อยู่ในสถานะ

คะแนน :

25.7; totalerr: 24,529.9 (average of 10 tests).

มันทำงานอย่างไร

ตัวแก้ปัญหานี้เป็นแบบสุ่มสมบูรณ์ แม้แต่การสุ่มก็เป็นแบบสุ่มเวลาที่สนุก!

เมื่อโปรแกรมได้รับการป้อนข้อมูลมันจะเดาอักขระหนึ่งตัวที่ไม่ได้เดาแล้วส่งไปที่ STDOUT

อัลกอริทึมการคาดเดาทำงานได้ดังนี้:

 1. สุ่มเลือกหนึ่งในสองกลุ่มตัวอักษร (พยัญชนะหรือสระ)
 2. สุ่มเลือกหนึ่งในสองโหมด:
  • ใช้ความถี่จดหมายเป็นน้ำหนักใน RNG ความถี่ที่สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะถูกเลือกมากกว่า
  • เลือกตัวละครที่ดัชนีแบบสุ่มโดยไม่คำนึงถึงความถี่
 3. ส่งคืนอักขระเดี่ยวตามโหมดที่เลือกในขั้นตอนที่ 2
import std.stdio, std.random, std.array, std.math, std.algorithm;

alias double[char] Hash;
alias uniform U;

bool first = true;
Hash cons, vowel;
char[] guessed;
Mt19937 rng;

int fails;

void main()
{
  rng.seed( unpredictableSeed );

  auto get() { return stdin.readln.replace( "\r", "" ).replace( "\n", "" ); }

  string input, last;

  while( ( input = get ) != "END" )
  {
    if( first ) last = input;
    if( input == last && !first ) ++fails;

    if( fails == 6 || !input.any!( x => x == '_' ) )
    {
      fails = 0;
      last = null;
      guessed = [];
      first = true;
      continue;
    }

    stdout.writeln( guess );
    stdout.flush;

    if( !first ) last = input;
    if( first ) first = false;
  }
}

char guess()
{
  reroll:
  Hash group;
  double min, max;
  bool useWeight = U( 0, 2, rng ) == 1;

  if( guessed.filter!( c => vowel.keys.any!( x => x == c ) ).count < vowel.length && U( 0, 2, rng ) == 1 )
  {
    group = vowel;
    min = useWeight ? 2.758 : 0;
    max = useWeight ? 12.702 : 4;
  }
  else
  {
    group = cons;
    min = useWeight ? 0.074 : 0;
    max = useWeight ? 9.056 : 20;
  }

  double choice = U!( "()" )( min, max, rng );
  char chr;

  if( useWeight )
  {
    foreach( k, v; group )
      if( v < choice )
        chr = k;
  }
  else
  {
    int counter = 0;

    foreach( k, v; group )
    {
      if( counter == cast( int )choice.floor )
      {
        chr = k;
        break;
      }

      ++counter;
    }
  }

  if( guessed.any!( x => chr == x ) || chr == char.init )
    goto reroll;
  else
  {
    guessed ~= chr;
    return chr;
  }
}

K keys( K, V )( V[K] a )
{
  K[] ks;
  foreach( k, v; a ) ks ~= k;
  return ks;
}

static this()
{
  cons = [ 't': 9.056, 'n': 6.749, 's': 6.327, 'h': 6.049, 'r': 5.987, 'd': 4.253, 'l': 4.025, 'c': 2.782, 'm': 2.406, 'w': 2.360, 'f': 2.228, 'g': 2.015, 'y': 1.974, 'p': 1.929, 'b': 1.492, 'v': 0.978, 'k': 0.772, 'j': 0.153, 'x': 0.150, 'q': 0.095, 'z': 0.074 ];
  vowel = [ 'e': 12.702, 'a': 8.167, 'o': 7.507, 'i': 6.966, 'u': 2.758 ];
}

@ace ดูเหมือนว่ามันจะติดอยู่ในวงวนไม่รู้จบของการม้วนซ้ำหลังจากที่มันทำให้เสียงสระทั้งหมดหมดไป ฉันไม่แน่ใจว่าทำไมตอนนี้ แต่จนกว่าฉันจะได้รับกำลังสองที่ห่างฉันได้แก้ไขรุ่นที่ซับซ้อนน้อยกว่าฉันอาจหรือไม่อาจ repost สระ / พยัญชนะพยัญชนะ
Tony Ellis

ใช้คอมไพเลอร์ DMD ./test.d(44): Error: cannot implicitly convert expression (uniform(0, Letters.length, rng)) of type ulong to intจะช่วยให้เกิดข้อผิดพลาด cast(int)ฉันจัดการเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดย หลังจาก 10 วิ่งคะแนนเฉลี่ยของคุณคือ 22.4 คำด้วยการเดาที่ไม่ถูกต้อง 24529.1 ครั้ง ฉันจะทดสอบอีกครั้งหากคุณแก้ไขเวอร์ชันที่สูงขึ้น :) ขอให้สนุก
user12205

@ace นั่นดีกว่าที่ฉันคิดเอาไว้ ฮ้า อย่างไรก็ตามผู้คาดเดา "ฉลาด" ได้รับการแก้ไขแล้วในขณะนี้ แต่ถ้าพูดตามจริงแล้วมันจะทำงานได้ดีขึ้นเมื่อมันพัง
Tony Ellis

คะแนนตอนนี้คืออะไร?
justhalf

คะแนน @justhalf = 25.7, totalerr = 24529.9 (โดยเฉลี่ย 10 การทดสอบ)
12205

0

โซลูชั่น JAVASCRIPT + HTML

<!DOCTYPE html>

<head>

  <title>Hangman Game</title>
  <meta charset="utf-8">

  <style type="text/css">

    *{

      font-family: sans-serif;
      color: teal;

    }

    #man {

      float: right;
      margin-left: 0%;
      position: absolute;
      top: 20px;
      left: 50%;

    }

  </style>

</head>

<body>

  <div>
    <h1>Welcome To Hangman!</h1>
    <h2>Your current word to guess is: <span id="word"></span></h2>
    <input type="text" name="letter" id="letter">
    <h3>You entered the letter: <span id="chosenLetter"></span></h3>
    <h3>Incorrect Letters: <span id="incorrect"></span></h3>
    <h3>Chances Left: <span id="chance"></span></h3>
    <h2>Game Status: <span id='gameStatus'>In Progress</span></h2>
    <img id='man' src="../images/hangman/white.PNG" />

  </div>

  <script type="text/javascript">

    var word = document.getElementById('word');
    var input = document.getElementById('letter');
    var displayLetter = document.getElementById('chosenLetter');
    var chanceDisplay = document.getElementById('chance');
    var gameStatus = document.getElementById('gameStatus');
    var image = document.getElementById('man');
    var incorrect = document.getElementById('incorrect');
    var list = ['apple', 'banana', 'elephant', 'fruit', 'pencil', 'boomerang', 'trophy', 'slippers', 'university', 'curtain','connection', 'grandmother', 'inflation', 'recording', 'conversation', 'king', 'reception', 'distribution', 'cigarette'];
    var imagesList = ['white.PNG','one.PNG','two.PNG','three.PNG','four.PNG','five.PNG','six.PNG','seven.PNG','eight.PNG'];
    var imagesIndex = 0;
    image.src = "../images/hangman/" + imagesList[imagesIndex];
    var currentWordIndex = Math.floor(Math.random()* list.length);
    var currentW = list[currentWordIndex];
    console.log(currentW);
    var wordLength = currentW.length;
    var chances= 8;
    chanceDisplay.textContent = chances;
    for(i = 0; i < wordLength; i++){

      var nodeDash = document.createElement('span');
      nodeDash.classList.add('dash');
      var textNode = document.createTextNode(' _ ');
      nodeDash.appendChild(textNode);
      word.append(nodeDash);

    }
    var dashes = document.getElementsByClassName('dash');

    input.addEventListener('keyup', function(){

      event.preventDefault();
      var alphabet = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z'];
      if(event.keyCode === 13){

        var letterChosen = input.value;
        input.value = '';
        var match = 0;
        var checkLength = letterChosen.length;
        if(checkLength === 1){

          console.log('length is correct');
          var checkIfLetter = 0;
          var checkIfCorrect = 0;

          for(i = 0; i < alphabet.length; i++){

            if(alphabet[i] == letterChosen){

              console.log('is an alphabetic letter');
              match += 1;
              checkIfLetter++;
              displayLetter.innerHTML = letterChosen;

            } 

          }

          if(checkIfLetter == 0){

            displayLetter.innerHTML = 'Not A Single Letter';

          }

          if(match == 1){

            var checkIfDone = 0;

            for(i = 0; i < (1 + currentW.length); i++){

              if(letterChosen == currentW[i]){

                dashes[i].textContent = ' ' + letterChosen + ' ';

              } else{

                checkIfCorrect ++;

              }

            }

            for(i = 0; i < currentW.length; i++){

              var temporaryCheck = ' ' + currentW[i] + ' ';

              if(dashes[i].textContent == temporaryCheck){

                checkIfDone++;

              }

            }

            if(checkIfDone == currentW.length){

              gameStatus.innerHTML = 'GAME ENDED: YOU WON!';
              gameStatus.style.color = 'lightgreen';

              for(i = 0; i < dashes.length; i++){

                dashes[i].style.color = 'lightgreen';

              }

            }

            if(!(checkIfCorrect <= currentW.length)){

              incorrect.innerHTML += (letterChosen + ', ');
              chances--;
              chanceDisplay.textContent = chances;
              imagesIndex++;
              image.src = "../images/hangman/" + imagesList[imagesIndex];
              if(chances == 0){

                for(i = 0; i < dashes.length; i++){

                  if(dashes[i].innerHTML == ' _ '){

                    dashes[i].innerHTML = ' ' + currentW[i] + ' ';
                    dashes[i].style.color = 'red';

                  }

                  gameStatus.innerHTML = 'GAME OVER: TRY AGAIN';

                }


              }

            }

          }

        } else{

          displayLetter.innerHTML = "Not A Single Letter";

        }

      }

    });  </script>

</body>


1
ยินดีต้อนรับสู่ PPCG! ดูเหมือนเกมแฮงแมน; น่าเสียดายที่คำถามเกี่ยวกับการเขียนตัวแก้ Hangman (โปรแกรมที่เล่น Hangman มากกว่าที่จะให้ผู้ใช้เล่น)
OOBalance
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.