ฉันจะยกเลิกการผูก Mac จากโฆษณาโดยใช้บรรทัดคำสั่งได้อย่างไร


3

ขณะนี้ฉันกำลังใช้บรรทัดคำสั่งด้านล่างเพื่อผูก Mac กับโฆษณาของฉันและจนถึงขณะนี้ได้ทำงานอย่างสมบูรณ์

dsconfigad -a hostname -u DomainAdminsUserName -p Password --ou "CN=Computers,DC=hello,DC=com" -domain hello.com -mobile enable -mobileconfirm enable -localhome enable -useuncpath enable -groups "Domain Admins,Enterprise Admins" -alldomains enable

reboot

คำถามฉันจะยกเลิกการผูก Mac จากโฆษณาเพื่อกลับการกำหนดค่าข้างต้นโดยใช้บรรทัดคำสั่งได้อย่างไร

คำตอบ:โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.