จะนับไฟล์ในโฟลเดอร์โดยใช้ AppleScript ได้อย่างไร


2

ฉันจะนับไฟล์ (ไม่มีไดเรกทอรีย่อย) ของโฟลเดอร์ที่ต้องการใน AppleScript ได้อย่างไร

ฉันจะนับไดเรกทอรีย่อย (ไม่มีไฟล์) ของโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งใน AppleScript ได้อย่างไร

ฉันจะนับทั้งไฟล์และไดเรกทอรีย่อยของโฟลเดอร์ที่ต้องการใน AppleScript ได้อย่างไร

ตัวอย่างเช่น:

count files of folder "Desktop" of home
count folders of folder "Desktop" of home
set variable to (count files of folder "Desktop" of home) + (count folders of folder "Desktop" of home)

คำตอบ:


3

ตัวอย่างโค้ด AppleScript ต่อไปนี้:

tell application "Finder"
  count files of desktop
  count folders of desktop
  count items of desktop
  set variable to (count files of desktop) + (count folders of desktop)
  return variable
end tell

ในระบบของฉันในปัจจุบันผลิตผลลัพธ์ต่อไปนี้:

tell application "Finder"
  count every file of desktop
    --> 7
  count every folder of desktop
    --> 3
  count desktop
    --> 10
  count every file of desktop
    --> 7
  count every folder of desktop
    --> 3
end tell

Result:
10
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.