คุณแสดงรายการไคลเอ็นต์ที่เชื่อมต่อกับ VPN ของ OS X Server 10.8 อย่างไร


3

คู่มือเซิร์ฟเวอร์ 10.6 บอกว่าสิ่งนี้:

ป้อนคำอธิบายรูปภาพที่นี่

แต่มันใช้ไม่ได้กับ 10.8

แม้แต่คำสั่ง Terminal ก็ยอดเยี่ยม

คำตอบ:


2

ฉันวางคำสั่งนี้ไว้ด้วยกันเพื่อแสดงรายการที่อยู่ IP ที่เชื่อมต่อ:

ps -ef | awk '/[p]ppd/ {print substr($NF,2);}'

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.