แสดงลำดับ OEIS


29

On-Line สารานุกรมของจำนวนเต็มลำดับ (OEIS) เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ของลำดับจำนวนเต็ม มันมีเกือบ 280000 ลำดับของดอกเบี้ยคณิตศาสตร์

ตัวอย่างของลำดับ:

 • จำนวนเต็มบวก ( A000027 )
 • หมายเลขเฉพาะ ( A000040 )
 • หมายเลขฟีโบนักชี ( A000045 )

งานของคุณคือการเขียนโปรแกรมหรือฟังก์ชั่นที่แสดงลำดับ OEIS ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยมีซอร์สโค้ดสูงสุด100 ไบต์ โปรแกรมของคุณควรยอมรับว่าป้อนรหัสลำดับ (โดยไม่มีการเติมAและเลขศูนย์) และส่งออก 20 หมายเลขแรกในลำดับนั้น

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ดึงข้อมูลโดยตรงจากเว็บไซต์ OEIS ลำดับทั้งหมดจะต้องคำนวณโดยรหัสของคุณ

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนนคือจำนวนของลำดับ OEIS ที่โปรแกรมสามารถแสดงได้ รู้รอบจะต้องแสดง ID ของลำดับที่โปรแกรมของพวกเขารู้จัก

ตัวอย่าง

นี่คือคำตอบที่ถูกต้องใน Java 8:

(int a) -> {
  for (int i = 0; i < 20; i++) {
    System.out.println(a==27?i+1:i*i); 
  }
};

โปรแกรมนี้สามารถแสดงจำนวนเต็มบวก (A000027 - อินพุต 27) และสี่เหลี่ยม (A000290 - อินพุต 290) ดังนั้นคะแนนของมันคือ 2

บันทึก

โปรดหลีกเลี่ยงการขูดเว็บไซต์ OEIS ทั้งหมด :-) คุณสามารถดาวน์โหลดชื่อลำดับ (ประมาณ 3 megs) หรือค่าลำดับ (ประมาณ 9 megs) โปรดทราบว่าการดาวน์โหลดนี้จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการอนุญาต OEIS End-User


เราสามารถเขียนมันเพื่อที่จะนำ 0 ของ?
TrojanByAccident

2
Whoo! ความท้าทายของ OEIS!
JungHwan Min

1
@TrojanByAccident หากความคิดของคุณคือการเชื่อมต่อกับ OEIS นั้นไม่อนุญาตให้ใช้บน PPCG
Nathan Merrill

@NathanMerrill ฉันไม่แน่ใจว่านับในกรณีนี้หรือไม่
TrojanByAccident

ฟังก์ชั่นอนุญาตหรือไม่
xnor

คำตอบ:


25

CJam ( ลำดับที่2182 2780 3034)

{:ZA3#:Cb(40-z_!!:B-\+CbB)/)_mqmo:M+:NK{)[N0{N1$_*-@/M@+1$md@M@-}K*]<W%B{X0@{2$*+\}%}*ZB&=}%\C)<f*}

สิ่งนี้จะให้คำตอบที่ถูกต้องสำหรับช่วงรวม

 • [A040000, A040003], [A040005, A040008], [A040011, A040013], A040015, [A040019, A040022], A040024, [A040029, A040033], A040035, A040037, [A040041, A040043], A040048, A040052, [A040055, A040057], A040059, A040063, [A040071, A040074], A040077, A040080, [A040090, A040091], [A040093, A040094], A040097, A040099, [A040109, A040111], A040118, A040120, [A040131, A040135], A040137, A040139, [A040142, A040143], A040151, [A040155, A040157], A040166, A040168, [A040181, A040183],[A040185, A040968]
 • [A041006, A041011], [A041014, A042937]
 • A006983, [A011734, A011745], [A023975, A023976], [A025438, A025439], [A025443, A025444], A025466, A025469, [A034422, A034423], A034427, A034429, A034432, A034435, [A034437, A034439], A034441, A034443, A034445, A034447, [A034449, A034459], [A034461, A034462], [A034464, A034469], A034471, A034473, [A034475, A034477], [A034479, A034487], [A034489, A034490], [A034492, A034493], A034495, [A034497, A034512], [A034514, A034516], [A034518, A034523], [A034525, A034582], A036861, A047752, A052375, A055967, A061858, A065687, A066035, A067159, A067168, A070097, A070202, A070204, [A070205, A070206], A072325, A072769, A076142, A082998, A083344, A085974, A085982, A086007, A086015, A089458, A093392, A094382, A105517,A108322, A111855, A111859, [A111898, A111899], A112802, A122180, A129947, A137579, A159708, [A161277, A161280], A165766, A167263, A178780, A178798, A180472, A180601, A181340, A181735, A184946, A185037, A185203, [A185237, A185238], [A185245, A185246], A185255, A185264, A185284, A191928, A192541, A197629, A198255, A200214, A206499, A210632, A212619, [A217148, A217149], A217151, [A217155, A217156], A228953, A230533, A230686, A235044, A235358, A236265, A236417, A236460, A238403, [A243831, A243836], A248805, A250002, A256974, A260502, A264668, A276183, A277165, A280492,A280815

A040???ลำดับสอดคล้องกับเศษส่วนอย่างต่อเนื่องของรากที่ไม่ใช่เหตุผลจากsqrt(2)ไปsqrt(1000)(มีช่องว่างที่สอดคล้องกับคนที่ปรากฏก่อนหน้านี้ใน OEIS แต่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายด้วยลำดับสุ่ม) A041???ลำดับสอดคล้องกับ numerators และ denominators ของอย่างต่อเนื่องส่วนconvergentsสำหรับรากไม่ใช่เหตุผลจากsqrt(6)ไปsqrt(1000)(มีช่องว่างที่ตรงกับsqrt(10)ที่A005667 and A005668) ลำดับสารพันอื่น ๆ มีเลขศูนย์สำหรับยี่สิบค่าแรกของพวกเขา

องค์ประกอบคำตอบพอร์ตของคำตอบก่อนหน้านี้สองคำตอบของฉันใน GolfScript:

ขอบคุณมากที่xnorสำหรับx -> x + round(sqrt(x))ลำดับการแมปแบบสั้นปิดออฟเซ็ตค่าเป็น sqrt ประหยัดกว่าการคำนวณก่อนหน้าของฉัน (สร้างรายการที่ไม่ใช่สแควร์และการเลือกโดยดัชนี) ให้เพียงพอที่จะมีทางเลือกที่เป็นศูนย์ทั้งหมดสำหรับดัชนีนอกกรอบส่วนใหญ่


มันอาจจะมีประโยชน์ที่ไม่ใช่ของสแควร์จะได้รับจากn + round(sqrt(n))?
xnor

@ xnor เป็นคนดี ฉันพยายามหาสูตรที่ดีsqrt(n)แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับฉันที่จะปัดเศษให้ใกล้ที่สุดแทนที่จะลง ที่ให้การประหยัดแบบสามไบต์ทันทีซึ่งไม่เพียงพอที่จะเพิ่มทางเลือก แต่ยังคงความหวังไว้
Peter Taylor

35

Python 2, 875 ลำดับ

print', '.join('%020d'%(10**20/(input()-21004)))

ทำงานสำหรับ 875 ของลำดับ21016 (หลักทศนิยมของ 1/12) ถึง21999 (หลักทศนิยมของ 1/995)

I found this chunk with the sophisticated search algorithm of haphazardly typing in sequence id's by hand. Some of the sequences in the range are not of this format and appear elsewhere (thanks to Mitchell Spector for pointing this out). For example, 21021 is not the expansion of 1/17.

Even with the interruptions, the sequences for 1/n appear as id n+21004. The remainder is not shifted, but the missing sequences appear elsewhere. For example, 1/17 appears as 7450.

I counted the ones that match using a downloaded copy of the sequence names.

A different block gives 848 sequences from 16742 to 17664.

n=input()-16729
for i in range(20):k=n/12;a=int((8*k+1)**.5/2+.5);print(a*i+k-a*(a-1)/2)**(n%12+1)

ทั้งหมดเหล่านี้มีรูปแบบที่n -> (a*n+b)^c 2≤a≤12, 0≤b<a, 1≤c≤12รหัสจะแยกค่าสัมประสิทธิ์ผ่านการแปลงกลับเป็นตัวเลขสามเหลี่ยมและโมดูลัส เหมือนเมื่อก่อนไม่ใช่ลำดับทั้งหมดในช่วงการจับคู่ หากสองนิพจน์สามารถใส่ได้ 100 ไบต์ก็จะให้ลำดับ 1723

แนวโน้มชิ้น:

 • 1929 ลำดับการจับคู่: 41006ถึง42397ตัวเศษและส่วนของคอนเวอร์เจนต์เศษส่วนต่อเนื่อง
 • ~ 3300 ลำดับการจับคู่: 147,999ถึง15,125 : นับจำนวนเดินบน Z ^ 3 ถ้าคุณสามารถค้นหาวิธีการสั่งซื้อรายการเวกเตอร์

นี่คือหมวดหมู่สำหรับชิ้นที่เป็นไปได้อื่น ๆ ผ่านการจัดกลุ่มชื่อลำดับ OEIS โดยการลบตัวเลขทั้งหมด (ตัวเลข, เครื่องหมายลบ, จุดทศนิยม) พวกเขาจะเรียงตามจำนวนที่ปรากฏ

3010  Number of walks within N^ (the first octant of Z^) starting at (,,) and consisting of n steps taken from {(, , ), (, , ), (, , ), (, , ), (, , )}
2302  Number of reduced words of length n in Coxeter group on generators S_i with relations (S_i)^ = (S_i S_j)^ = I
979   Primes congruent to mod 
969   Numerators of continued fraction convergents to sqrt()
967   Denominators of continued fraction convergents to sqrt()
966   Continued fraction for sqrt()
932   Decimal expansion of /
894   Duplicate of A
659   Partial sums of A
577   Divisors of 
517   Inverse of th cyclotomic polynomial
488   Expansion of /((x)(x)(x)(x))
480   Decimal expansion of th root of 
471   Number of nX arrays with each element x equal to the number its horizontal and vertical neighbors equal to ,,,, for x=,,,,
455   First differences of A
448   Decimal expansion of log_ ()
380   Numbers n such that string , occurs in the base representation of n but not of n+
378   Erroneous version of A
375   Numbers n such that string , occurs in the base representation of n but not of n
340   Numbers n with property that in base representation the numbers of 's and 's are and , respectively

35 ลำดับ:

c=input()
for n in range(20):print[(c-1010)**n,(c-8582)*n][c>2e3]

Works from 8585 (multiples of 3) through 8607 (multiples of 25), and 1018 (powers of 8) through 1029 (powers of 19). Conveniently, these are all in one chunk ordered by id.

This uses only 65 of the 100 allowed bytes and isn't fully golfed yet, so I'll look for another nice chunk.


haha, nice one!
Maltysen

also, shorter: lambda n:range(0,(n-8582)*20,n-8582)
Maltysen

@Maltysen Spec said program, so I went with that. I'll ask.
xnor

2
Good idea, but I don't think the range 21016-21999 consists entirely of reciprocals. For example, A21021 is 1, 33, 727, 13365, 221431, 3428733, ..., not the decimal digits of 1/17. I haven't checked to see which sequences are reciprocals and which ones aren't.
Mitchell Spector

1
@xnor However many matches you get, you can combine it with my answer to add another 252 to the count: if the input is not in the range 21016-21999, output 20 0's. (None of my 252 sequences lie in that range.)
Mitchell Spector

29

Bash + coreutils, 252 sequences

yes 0|head -20

Try it online!

Works on 252 OEIS sequences: A000004, A006983, A011734, A011735, A011736, A011737, A011738, A011739, A011740, A011741, A011742, A011743, A011744, A011745, A023975, A023976, A025438, A025439, A025443, A025444, A025466, A025469, A034422, A034423, A034427, A034429, A034432, A034435, A034437, A034438, A034439, A034441, A034443, A034445, A034447, A034449, A034450, A034451, A034452, A034453, A034454, A034455, A034456, A034457, A034458, A034459, A034461, A034462, A034464, A034465, A034466, A034467, A034468, A034469, A034471, A034473, A034475, A034476, A034477, A034479, A034480, A034481, A034482, A034483, A034484, A034485, A034486, A034487, A034489, A034490, A034492, A034493, A034495, A034497, A034498, A034499, A034500, A034501, A034502, A034503, A034504, A034505, A034506, A034507, A034508, A034509, A034510, A034511, A034512, A034514, A034515, A034516, A034518, A034519, A034520, A034521, A034522, A034523, A034525, A034526, A034527, A034528, A034529, A034530, A034531, A034532, A034533, A034534, A034535, A034536, A034537, A034538, A034539, A034540, A034541, A034542, A034543, A034544, A034545, A034546, A034547, A034548, A034549, A034550, A034551, A034552, A034553, A034554, A034555, A034556, A034557, A034558, A034559, A034560, A034561, A034562, A034563, A034564, A034565, A034566, A034567, A034568, A034569, A034570, A034571, A034572, A034573, A034574, A034575, A034576, A034577, A034578, A034579, A034580, A034581, A034582, A036861, A047752, A052375, A055967, A061858, A065687, A066035, A067159, A067168, A070097, A070202, A070204, A070205, A070206, A072325, A072769, A076142, A082998, A083344, A085974, A085982, A086007, A086015, A089458, A093392, A094382, A105517, A108322, A111855, A111859, A111898, A111899, A112802, A122180, A129947, A137579, A159708, A161277, A161278, A161279, A161280, A165766, A167263, A178780, A178798, A180472, A180601, A181340, A181735, A184946, A185037, A185203, A185237, A185238, A185245, A185246, A185255, A185264, A185284, A191928, A192541, A197629, A198255, A200214, A206499, A210632, A212619, A217148, A217149, A217151, A217155, A217156, A228953, A230533, A230686, A235044, A235358, A236265, A236417, A236460, A238403, A243831, A243832, A243833, A243834, A243835, A243836, A248805, A250002, A256974, A260502, A264668, A276183, A277165, A280492, A280815


4
Heh, cute idea!
Jonathan Allan

12

Python (with sympy), 144 146 sequences

import sympy
f=lambda a,M=16627:[int(c)for c in str(sympy.log((a<M)*46.5+4+a-M).n(20))if'.'<c][-20:]

The function f works for the 146 sequences A016578 through A016723 inclusive.

All of these are output by the test harness at repl.it.

The 49 sequences A016578 through A016626 inclusive are the decimal expansions of log(3/2), log(5/2), log(7/2), ..., log(99/2).

The 97 sequences A016627 through A016723 inclusive are the decimal expansions of log(4), log(5), log(6), ..., log(100).

The first two of the 49 start at the first decimal place since the log values for them are less than 1, so the [-20:] takes the trailing 20 decimal places of the result of the call to ...n(20) which gets 20 significant figures. The if'.'<c filters out the decimal place character, and the int(c) casts each remaining digit character to an integer (although maybe not necessary).


10

Jelly, 1127 1975 sequences

-- this currently combines the findings of xnor and Mitchell Spector, but still has some room for growth at 78 bytes. Go give them some credit!

0x20
_21004µȷ20:DU¢oU
20Ḷ×⁸+µ*þ12
11R‘µẋ`€F$ç"Ḷ€F$;/
_108ị¢

“æÑØ‘×ȷ3¤>J×$S‘µĿ

TryItOnline!

The 1975 sequences are:

 • the 252 that start with twenty zeros (the behaviour for input outside of [16000,21999]);
 • the 848 sequences lying in the range 16742 to 17664 that match the (a*n+b)**c formula (the behaviour for input in [16000,17999]); and
 • the 875 sequences lying in the range 21016 to 21999 that match the decimal expansion of 1/n (the behaviour for input in [18000,21999]).

How?

0x20 - Link 1, TwentyZeros: no arguments
0  - zero
 20 - twenty
 x  - repeat

_21004µȷ20:DU¢oU - Link 2, DecimalExpansionOfReciprocal: oeisIndexNumber
   µ     - monadic chain separation
    ȷ20    - 1e20
_21004      - subtract 21004 from oeisNumber to get the n value
     :   - integer division, i.e. 1e20 // n
      D   - decimal list
      U  - reverse
       ¢  - call last link (1) as a nilad, i.e. get twenty zeros
       o - logical or, i.e. pad the right of the reversed list to twenty with zeros
        U - reverse again

20Ḷ×⁸+µ*þ12 - Link 3, BlockOf12abcFormulaResults: a, b
20Ḷ     - lowered range of 20 [0,1,...,19] i.e. the values of n in (a*n+b)**c
  ⁸    - left argument, a
  ×    - multiply
   +   - add b
   µ   - monadic chain separation
    þ12 - outer product with [1,2,...,12] of... i.e. the values of c in (a*n+b)**c
    *  -   exponentiation

11R‘µẋ`€F$ç"Ḷ€F$;/ - link 4, AllabcFormulaResults: no aguments
11R        - range of 11 [1,2,...,11]
  ‘        - increment  [2,3,...12] i.e. the values of a in (a*n+b)**c
  µ       - monadic chain separation
     $     - last two links as a monad
   ẋ`€      - repeat list with repeated arguments for €ach [[2,2],[3,3,3],...,[12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12]]
    F     - flatten into one list
        $  - last two links as a monad
      Ḷ€   - lowered range of €ach [[0,1],[0,1,2],...,[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]]
       F  - flatten into one list
     ç"    - zip with (") last link (3) as a dydad (ç) i.e. get all the results
         / - reduce with
        ; - concatenation i.e. make the list of lists of lists one list of lists.

_108ị¢ - Link 5, abcFormulaResult: oeisIndexNumber
_108  - subtract 108 from the oeisNumber (indexes in Jelly are modular and there are 924 entries, this is shorter than _16740)
   ¢ - call last link (4) as a nilad
  ị - index into i.e. get the one relevant result of 20 terms

 - Link 6, an empty link (cheaper in bytes than the %6 alternative in the main link)

“æÑØ‘×ȷ3¤>J×$S‘µĿ - Main link: oeisIndexNumber      e.g. 1-15999; 16000-17999; 18000-21999; 22000+
    ¤     - nilad followed by link(s) as a nilad
“æÑØ‘       - codePage indexes [22,16,18]
   ȷ3     - 1e3
   ×      - multiply [22000,16000,18000]
     >    - greater than (vectorises)      e.g. [1,1,1]; [1,0,1];   [1,0,0];   [0,0,0]
      $   - last two links as a monad
     J    - range(length) [1,2,3]
      ×   - multiply               e.g. [1,2,3]; [1,0,3];   [1,0,0];   [0,0,0]
       S  - sum                 e.g. 6;    4;      1;      0
       ‘  - increment              e.g. 7;    5;      2;      1
        µ - monadic chain separation
        Ŀ - call link(index) as a monad with the oeisIndexNumber
            link indexing is 1-based and modular so 7 calls link 1
       ><    hence the empty link 6 replacing a %6 here

8

Mathematica, 39 173 189 sequences

If[l=0~Range~19;#<4^7,l,If[#<3^9,#&@@RealDigits[Log[j=16627;#-j+If[#<j,49.5,4]],10,20],#-22956-l]]&

Inspired by Jonathan Allan's answer.

Works for:

 • 1477, 2837, 4830, and 8554 (the first 20 terms of these are {0, 1, 2, ... , 19})
 • 16578 to 16626 (decimal expansion of log(3/2), decimal expansion of log(5/2), ... decimal expansion of log(99/2))
 • 16627 to 16723 (decimal expansion of log(4), decimal expansion of log(5), ... decimal expansion of log(100))
 • 22958 to 22996 (2-n, 3-n, ... 40-n)

6

CJam, 1831 sequences

{168680-:Zz1320b900b48md:R;H+:QB+2*,:!1_tQWtQ)WtK{[WQW*_(]+1$f=[1R2+R~R4+*2/WR-X$-].*1b+}/J~>ZW>f*}

This gives correct output for 199 sequences beginning 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 and all sequences in the inclusive ranges [A168680, A169579] and [A170000, A170731]. The bulk of it deals with those two ranges, with a fallback for all-zeroes before the start of the first range.

The two ranges in question have the form

Number of reduced words of length n in Coxeter group on P generators Si with relations (Si)2=(SiSj)Q=I

for values of P ranging from 3 to 50 and values of Q ranging from 17 to 50. Their generating functions are given in a thoroughly inefficient manner: I found it useful to multiply numerators and denominators by (t1) to give g.f.

tQ+1+tQt112(P2)(P1)tQ+112(P2)(P+1)tQ+(P1)t1
although for golfing purposes I'm actually working with R=P+3.

1

Batch, 62 sequences

@for /l %%i in (1,1,20)do @set/a"n=(n=22956-%1)*(n>>=16)+%%i*(n|%1-8582)"&call echo %%n%%

Just implementing one block of sequences was hard, but I managed two in 89 bytes! Explanation: For a parameter %1 of 8585-8607, 22956-%1>>16 returns zero, causing the (22956-%1) expression to be ignored and we end up multiplying the loop variable by 3-25 respectively, while for a parameter of 22958-22996 it returns minus one causing the expression to be negated, while the n| causes the multiplication factor to be replaced with minus one effectively subtracting the loop variable.


1
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.