ตารางขนมเปียกปูน ASCII


27

เขียนโค้ดที่สั้นที่สุดที่วัดได้ด้วยจำนวนไบต์เพื่อสร้างตาราง ASCII ที่ประกอบด้วย rhombi โดยกำหนดพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

 • m - จำนวน rhombi สมบูรณ์ในหนึ่งแถว
 • n - จำนวนแถว
 • s - ด้านของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่เล็กที่สุด
 • r - ระดับของการทำรัง - มีกี่รอมบิที่อยู่ใน "ฐานคน" (ซึ่งเป็นฟอนต์ระหว่างจุดตัดของตาราง)

ตัวอย่าง

1. Input: 5 3 1 0
Output:

/\/\/\/\/\
\/\/\/\/\/
/\/\/\/\/\
\/\/\/\/\/
/\/\/\/\/\
\/\/\/\/\/

A 5x3 grid of rhombi with side 1, no nesting

2. Input: 3 2 2 0
Output:

 /\ /\ /\
/ \/ \/ \
\ /\ /\ /
 \/ \/ \/ 
 /\ /\ /\
/ \/ \/ \
\ /\ /\ /
 \/ \/ \/ 

A 3x2 grid of rhombi with side 2, no nesting

3. Input: 5 2 1 2
Output:

///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\
///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\
///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\
\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///
\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///
\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///
///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\
///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\
///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\
\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///
\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///
\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///

A 5x2 grid of rhombi with side 1 (the smallest rhombus), level of nesting is 2

4. Input: 4 2 2 1
Output:

 //\\ //\\ //\\ //\\ 
///\\\///\\\///\\\///\\\
// \\// \\// \\// \\
\\ //\\ //\\ //\\ //
\\\///\\\///\\\///\\\///
 \\// \\// \\// \\//  
 //\\ //\\ //\\ //\\ 
///\\\///\\\///\\\///\\\
// \\// \\// \\// \\
\\ //\\ //\\ //\\ //
\\\///\\\///\\\///\\\///
 \\// \\// \\// \\//  

A 4x2 grid of rhombi with side 2 with level of nesting 1 

5. Input: 4 2 3 3
Output:

 ////\\\\  ////\\\\  ////\\\\  ////\\\\
 /////\\\\\ /////\\\\\ /////\\\\\ /////\\\\\
//////\\\\\\//////\\\\\\//////\\\\\\//////\\\\\\
//////\\\\\\//////\\\\\\//////\\\\\\//////\\\\\\
///// \\\\\///// \\\\\///// \\\\\///// \\\\\
////  \\\\////  \\\\////  \\\\////  \\\\
\\\\  ////\\\\  ////\\\\  ////\\\\  ////
\\\\\ /////\\\\\ /////\\\\\ /////\\\\\ /////
\\\\\\//////\\\\\\//////\\\\\\//////\\\\\\//////
\\\\\\//////\\\\\\//////\\\\\\//////\\\\\\//////
 \\\\\///// \\\\\///// \\\\\///// \\\\\///// 
 \\\\////  \\\\////  \\\\////  \\\\//// 
 ////\\\\  ////\\\\  ////\\\\  ////\\\\
 /////\\\\\ /////\\\\\ /////\\\\\ /////\\\\\
//////\\\\\\//////\\\\\\//////\\\\\\//////\\\\\\
//////\\\\\\//////\\\\\\//////\\\\\\//////\\\\\\
///// \\\\\///// \\\\\///// \\\\\///// \\\\\
////  \\\\////  \\\\////  \\\\////  \\\\
\\\\  ////\\\\  ////\\\\  ////\\\\  ////
\\\\\ /////\\\\\ /////\\\\\ /////\\\\\ /////
\\\\\\//////\\\\\\//////\\\\\\//////\\\\\\//////
\\\\\\//////\\\\\\//////\\\\\\//////\\\\\\//////
 \\\\\///// \\\\\///// \\\\\///// \\\\\///// 
 \\\\////  \\\\////  \\\\////  \\\\//// 

A 4x2 grid of rhombi with side 3, level of nesting 3

ให้แน่ใจว่าได้แสดงรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่มองเห็นได้บางส่วนที่ขอบและมุมที่จำเป็น


1
@AdmBorkBork โดย "การซ้อน" ฉันหมายถึงจำนวนของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่จารึกไว้ในฐานที่พบระหว่างจุดตัดของตาราง
Galen Ivanov


@ Luis Mendo - ใช่มันเกี่ยวข้องกับงานของฉันอย่างชัดเจน
Galen Ivanov

@Stewie Griffin: codegolf.stackexchange.com/questions/146747/… - กรณีทดสอบครั้งที่ 3
sergiol

5
โอ้ฉันคิดถึงหมอนของฉันได้ยังไง!
Stewie Griffin

คำตอบ:


17

SOGL V0.12 , 20 ไบต์

ā.I∫e+H╚╬8}:±№╬8╬¡∙*

ลองที่นี่! รับอินพุตตามลำดับที่กลับรายการของสิ่งที่อยู่ในตัวอย่าง - r, s, n, m

คำอธิบาย:

ā           push an empty array - canvas
 .I∫   }      for each in range(input) (1-indexed)
  e+         add the second input
   H         decrement
    ╚        create a diagonal of that size
    ╬8       insert into the canvas
      :     create a duplicate of the canvas
      ±№    reverse it vertically and horizotally
       ╬8   insert that into the canvas
        έ  quad-palindromize
         ∙  multiply vertically by the next input
          * multiply horizontally by the next input

2
มันยอดเยี่ยมมากคุณจะบีบอัดโปรแกรมขนาด 20 ไบต์ได้อย่างไร
Erik the Outgolfer

1
นี่มันยอดเยี่ยมมาก ... +1 จากฉันสำหรับการเอาชนะ Charcoal โดยส่าย 28 bytes: O
Mr. Xcoder

มันช่างน่าประทับใจจริงๆ!
Galen Ivanov

@ Mr.Xcoder 19 ไบต์ในขณะนี้ แต่แล้วฉันก็สู้กับสิ่งก่อสร้างภายใน∙*...
นีล

1
การทำซ้ำสตริง Vectorised สั้นพอสมควรในถ่าน; ถ้าฉันสามารถสร้างการแสดงสายของเพชรมันจะเสียค่าใช้จ่ายฉันเพียง 6 ไบต์เพื่อทำซ้ำ น่าเสียดายที่ฉันใช้เวลา 50 ไบต์ในการทำเช่นนั้น ในทางกลับกันการวาดเพชรใช้เวลาเพียง 17 ไบต์เท่านั้นมากกว่า 1 SOGL ... แต่จากนั้นใช้เวลา 20 ไบต์ในการเพิ่มจำนวนผ้าใบ
Neil

8

ถ่าน , 48 39 37 ไบต์

UO⊕Iε\F⊖IζC¹¦¹‖ML≔⊗⁺IζIεδF⊖NCδ⁰F⊖NC⁰δ

ลองออนไลน์! การเชื่อมโยงคือการใช้รหัสเวอร์ชันอย่างละเอียด คำอธิบาย:

UO⊕Iε\

r + 1วาดตารางขนาด นี่คือเศษหนึ่งส่วนสี่ของเพชรที่ซ้อนกันขนาด 1

F⊖IζC¹¦¹

คัดลอกสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 สี่เหลี่ยมทางขวาและs - 1เวลาลงเพื่อให้ได้ขนาดที่เหมาะสม

‖ML

สะท้อนมันให้กลายเป็นเพชรซ้อนกันเต็ม

≔⊗⁺IζIεδ

คำนวณขนาดของเพชรที่ซ้อนกันนี้

F⊖NCδ⁰

คัดลอกเพชรในm - 1เวลาที่เหมาะสม

F⊖NC⁰δ

คัดลอกเพชรลงn - 1ครั้ง


8

Python 2 , 160 159 158 bytes

-1 ไบต์ขอบคุณ Jonathan Frech

m,n,s,r=input()
l=~-s*' '+'/'*(r-~r)+~-s*' '
for x in range(n*2):print'\n'.join(m*(l[i:i+s+r]+l.replace(*'/\\')[i:i+s+r][::-1])for i in range(r+s))[::1-x%2*2]

ลองออนไลน์!

สิ่งนี้ใช้ความจริงที่ว่าด้านล่างของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นฤtopษีด้านบน ( [::-1]) วนซ้ำrange(n*2)และใช้~x%2*2-1เพื่อควบคุมว่าเป็นด้านบนหรือด้านล่าง
สำหรับด้านบน (และด้านล่าง) ด้านขวาเป็นเพียงด้านซ้ายคว่ำและแทนที่/ด้วย\-> l.replace(*'/\\')..[::-1]
ในการสร้างรูปแบบ / การทำรัง~-s*' '+'/'*(1+r*2)+~-s*' 'จะใช้ในการสร้างสตริงเช่น /// นั้นจะซ้ำแล้วสับ:

  '| //|/ ' 
 ' | ///| ' 
 ' |/// | ' 
' /|// |' 

ผมคิดว่าอาจจะเป็น(1+r*2) (r-~r)
Jonathan Frech

7

Julia 0.6 , 190 bytes

g(n,m,s,r)=(s+=r+1;f(i,j,u=mod(i-j+r,2s),v=mod(j+i+r,2s))=(" \\/")[abs(u-r)<abs(v-r)?1+(u<=2r):1+2(v<=2r)];
for i=1:2(s-1)m println((f(i+(i-1)÷(s-1),s+j+(j-1)÷(s-1))for j=1:2(s-1)n)...)end)

นี่เป็นโซลูชันที่ใช้งานได้ซึ่งคำนวณสำหรับดัชนีทุกคู่i,jที่ควรแสดงสัญลักษณ์

ลองออนไลน์!

ภาพประกอบ

เริ่มต้นด้วยกริด

f(i,j,u=mod(i,2s),v=mod(j,2s))=(" -|*")[1+(u==0)+2(v==0)]
for i=1:2(s-1)m println((f(i-1,j)for j=1:2(s-1)n)...)end

---------*---------*----
     |     |  
     |     |  
     |     |  
     |     |  
     |     |  
     |     |  
     |     |  
     |     |  
     |     |  
---------*---------*----
     |     |  
     |     |  
     |     |  
     |     |  
     |     |  

r > 0 หมายถึงเส้นหนาขึ้น

f(i,j,u=mod(i+r,2s),v=mod(j+r,2s))=(" -|*")[1+(u<=2r)+2(v<=2r)]
for i=1:2(s-1)m println((f(i,j)for j=1:2(s-1)n)...)end

**-----*****-----*****--
**-----*****-----*****--
||   |||||   ||||| 
||   |||||   ||||| 
||   |||||   ||||| 
||   |||||   ||||| 
||   |||||   ||||| 
**-----*****-----*****--
**-----*****-----*****--
**-----*****-----*****--
**-----*****-----*****--
**-----*****-----*****--
||   |||||   ||||| 
||   |||||   ||||| 
||   |||||   ||||| 
||   |||||   ||||| 

จัดการมุมโดยตรวจสอบว่าเส้นใดบนกริดดั้งเดิมใกล้เคียงที่สุด

f(i,j,u=mod(i+r,2s),v=mod(j+r,2s))=(" -|")[abs(u-r)<abs(v-r)?1+(u<=2r):1+2(v<=2r)]
for i=1:2(s-1)m println((f(i,j)for j=1:2(s-1)n)...)end

|-------|||-------|||---
||-----|||||-----|||||--
||   |||||   ||||| 
||   |||||   ||||| 
||   |||||   ||||| 
||   |||||   ||||| 
||   |||||   ||||| 
||-----|||||-----|||||--
|-------|||-------|||---
---------|---------|----
|-------|||-------|||---
||-----|||||-----|||||--
||   |||||   ||||| 
||   |||||   ||||| 
||   |||||   ||||| 
||   |||||   ||||| 

นางฟ้าบอกให้เราลบทุกs-1บรรทัด

f(i,j,u=mod(i+r,2s),v=mod(j+r,2s))=(" -|")[abs(u-r)<abs(v-r)?1+(u<=2r):1+2(v<=2r)]
for i=1:2(s-1)m println((f(i+(i-1)÷(s-1),s+j+(j-1)÷(s-1))for j=1:2(s-1)n)...)end

---||------||------||---
--||||----||||----||||--
 ||||  ||||  |||| 
 ||||  ||||  |||| 
 ||||  ||||  |||| 
 ||||  ||||  |||| 
--||||----||||----||||--
---||------||------||---
---||------||------||---
--||||----||||----||||--
 ||||  ||||  |||| 
 ||||  ||||  |||| 
 ||||  ||||  |||| 
 ||||  ||||  |||| 
--||||----||||----||||--
---||------||------||---

ทราเวิร์ตามแนวทแยงมุมแล้วเสร็จ

f(i,j,u=mod(i-j+r,2s),v=mod(j+i+r,2s))=(" \\/")[abs(u-r)<abs(v-r)?1+(u<=2r):1+2(v<=2r)]
for i=1:2(s-1)m println((f(i+(i-1)÷(s-1),s+j+(j-1)÷(s-1))for j=1:2(s-1)n)...)end

 ///\\\ ///\\\ ///\\\ 
////\\\\////\\\\////\\\\
////\\\\////\\\\////\\\\
/// \\\/// \\\/// \\\
\\\ ///\\\ ///\\\ ///
\\\\////\\\\////\\\\////
\\\\////\\\\////\\\\////
 \\\/// \\\/// \\\/// 
 ///\\\ ///\\\ ///\\\ 
////\\\\////\\\\////\\\\
////\\\\////\\\\////\\\\
/// \\\/// \\\/// \\\
\\\ ///\\\ ///\\\ ///
\\\\////\\\\////\\\\////
\\\\////\\\\////\\\\////
 \\\/// \\\/// \\\/// 

3

JavaScript (ES6), 154 ไบต์

f=
(m,n,s,r)=>[...Array((s+=r)*n*2)].map((_,i)=>[...Array(s*m*2)].map((_,j)=>i/s&1^j/s&1?`\\ `[g(j%s)]:`/ `[g(s-1-j%s)],g=j=>i%s-j>r|j-i%s>r).join``).join`
`
<div oninput=o.textContent=f(+m.value,+n.value,+s.value,+r.value)>
m: <input type=number min=0 id=m><br>
n: <input type=number min=0 id=n><br>
s: <input type=number min=0 id=s><br>
r: <input type=number min=0 id=r></div>
<pre id=o>

คำนวณอักขระโดยตรงที่แต่ละเซลล์ของเอาต์พุต


2

CJam, 44

q~:R+,_ff{-zR>}{_W%:~\+"\ /"f=}%_W%Wf%+*f*N*

ลองออนไลน์

คำอธิบาย:

q~      read and evaluate the input
:R+     save the last number in variable R, then add the last 2 numbers (s+r)
,_      make an array [0 1 … s+r-1] and duplicate it
ff{…}    make a matrix, calculating for each (x,y) pair from the 2 arrays:
 -z     abs(x-y)
 R>     compared with R (1 if greater, 0 if not)
{…}%     transform each row of the matrix:
 _W%    duplicate and reverse it
 :~     bitwise-NOT each element (0 → -1, 1 → -2)
 \+     prepend to the original row
 "\ /"f=  replace numbers with characters from this string (by index):
       0 → '\'; 1, -2 → ' '; -1 → '/'
       this generates the "/\" part
_W%     duplicate the matrix and reverse the rows
Wf%+     reverse each row, then append (by rows) to the original matrix
       this adds the "\/" part
*      repeat the matrix (by rows) n times
f*      repeat each row m times
N*      join the rows with newlines

2

C # (. NET Core) 167 ไบต์

(c,r,s,n)=>{int w=s+n,i=0,j;var g="";for(;i<r*2*w;i++,g+="\n")for(j=0;j<c*2*w;){int y=i%w,q=(j/w+i/w+1)%2,p=~-w*q+j++%w*(1-2*q);g+=p>y+n|p<y-n?' ':"\\/"[q];}return g;}

ลองออนไลน์!

ฉันประหลาดใจกับขนาดที่ฉันจัดการ ตอนแรกฉันคาดหวังว่าจะได้คำตอบที่ยาวขึ้น ในการพูดแบบนี้ฉันแน่ใจว่ามีเทคนิคอื่น ๆ ที่ฉันพลาด

DeGolfed

(c,r,s,n)=>{
  int w=s+n, // rhombus quadrant width, and height
    i=0, // string row
    j; // string column

  var g="";

  // go through every character row and column
  for(; i < r*2*w; i++, g += "\n")
    for(j = 0; j < c*2*w;)
    {
      int y = i % w, // vertical position in the quadrant
        q = ( j / w + i / w + 1) % 2, // Get the rhombus quadrant as a 0 or 1
        p = ~-w * q + j++ % w * (1-2*q); // horizontal position in quadrant. the value is either ascending or descending depending on the quadrant

      // select which character to use at this [i,j] position
      g += p > y + n | p < y - n ? ' ' : "\\/"[q];
    }

  return g;
}

1

Python 2 , 201 189 ไบต์

def f(m,n,s,r):Z=range(s+r);R=[r-~min(i,s+~i+r,min(s-1,r))for i in Z];L=[m*(' '*(s+~i)+'/'*R[i]+' '*(i-r)+'\\'*R[i]+' '*(s+~i))for i in Z];print'\n'.join((L+[l[s+r:]+l[:s+r]for l in L])*n)

ลองออนไลน์!

ใช้ความจริงที่ว่าด้านล่างเหมือนด้านบน แต่เปลี่ยน:

Top:    /\/\/\
Bottom:   /\/\/\

บันทึกแล้ว 22 ไบต์ขอบคุณ Jonathan Frech


s-i-1สามารถs+~iบันทึกสองไบต์ r+1+min(...สามารถr-~min(...บันทึกอีกอันหนึ่งได้ L=[(...)*m forสามารถL=[m*(...)forประหยัดได้อีกหนึ่งไบต์
Jonathan Frech

L+=[...];print'\n'.join(L*n)สามารถprint'\n'.join((L+[...])*n)ที่จะบันทึกไบต์อีกส่งผลให้ใน196 ไบต์
Jonathan Frech

195 ไบต์ถ้าใครยังแทนที่ด้วยs+r-i-1 s+~i+r
Jonathan Frech

190 ไบต์
Jonathan Frech

รุ่น 192 ไบต์ทางเลือกหรือรุ่น191 ไบต์โดยใช้execและการจัดรูปแบบสตริง
Jonathan Frech

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.