คำถามติดแท็ก code-golf

Code-golf เป็นการแข่งขันเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะในส่วนที่น้อยที่สุดของซอร์สโค้ด

30
ผลิตหมายเลข 2014 โดยไม่มีตัวเลขใด ๆ ในซอร์สโค้ดของคุณ
หมายเหตุถึงการท้าทายผู้เขียนตามฉันทามติเมตา : คำถามนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีเมื่อมีการโพสต์ แต่ความท้าทายเช่นนี้การขอให้ผู้ตอบDo Do โดยไม่ใช้ Y น่าจะได้รับต่ำ ลองใช้sandbox เพื่อรับคำติชมหากคุณต้องการโพสต์คำถามที่คล้ายกัน มันคือ2017 2018 2019 แล้วคนกลับบ้าน ดังนั้นตอนนี้ถึงปี 2014 ก็ถึงเวลาสำหรับคำถามเกี่ยวกับรหัสที่เกี่ยวข้องกับหมายเลข 2014 งานของคุณคือการสร้างโปรแกรมที่พิมพ์ตัวเลข2014โดยไม่ต้องใช้อักขระใด ๆ0123456789ในรหัสของคุณและเป็นอิสระจากตัวแปรภายนอกเช่นวันที่หรือเวลาหรือการสุ่มเมล็ด รหัสที่สั้นที่สุด (นับเป็นไบต์) ให้ทำในภาษาใด ๆ ที่หมายเลขนั้นเป็นโทเค็นที่ถูกต้องชนะ ลีดเดอร์บอร์ด: แสดงตัวอย่างรหัส var QUESTION_ID=17005,OVERRIDE_USER=7110;function answersUrl(e){return"https://api.stackexchange.com/2.2/questions/"+QUESTION_ID+"/answers?page="+e+"&pagesize=100&order=desc&sort=creation&site=codegolf&filter="+ANSWER_FILTER}function commentUrl(e,s){return"https://api.stackexchange.com/2.2/answers/"+s.join(";")+"/comments?page="+e+"&pagesize=100&order=desc&sort=creation&site=codegolf&filter="+COMMENT_FILTER}function getAnswers(){jQuery.ajax({url:answersUrl(answer_page++),method:"get",dataType:"jsonp",crossDomain:!0,success:function(e){answers.push.apply(answers,e.items),answers_hash=[],answer_ids=[],e.items.forEach(function(e){e.comments=[];var s=+e.share_link.match(/\d+/);answer_ids.push(s),answers_hash[s]=e}),e.has_more||(more_answers=!1),comment_page=1,getComments()}})}function getComments(){jQuery.ajax({url:commentUrl(comment_page++,answer_ids),method:"get",dataType:"jsonp",crossDomain:!0,success:function(e){e.items.forEach(function(e){e.owner.user_id===OVERRIDE_USER&&answers_hash[e.post_id].comments.push(e)}),e.has_more?getComments():more_answers?getAnswers():process()}})}function getAuthorName(e){return e.owner.display_name}function process(){var e=[];answers.forEach(function(s){var r=s.body;s.comments.forEach(function(e){OVERRIDE_REG.test(e.body)&&(r="<h1>"+e.body.replace(OVERRIDE_REG,"")+"</h1>")});var a=r.match(SCORE_REG);a&&e.push({user:getAuthorName(s),size:+a[2],language:a[1],link:s.share_link})}),e.sort(function(e,s){var r=e.size,a=s.size;return r-a});var s={},r=1,a=null,n=1;e.forEach(function(e){e.size!=a&&(n=r),a=e.size,++r;var t=jQuery("#answer-template").html();t=t.replace("{{PLACE}}",n+".").replace("{{NAME}}",e.user).replace("{{LANGUAGE}}",e.language).replace("{{SIZE}}",e.size).replace("{{LINK}}",e.link),t=jQuery(t),jQuery("#answers").append(t);var o=e.language;/<a/.test(o)&&(o=jQuery(o).text()),s[o]=s[o]||{lang:e.language,user:e.user,size:e.size,link:e.link}});var t=[];for(var o in s)s.hasOwnProperty(o)&&t.push(s[o]);t.sort(function(e,s){return e.lang>s.lang?1:e.lang<s.lang?-1:0});for(var …

30
"สวัสดีชาวโลก!"
ดังนั้น ... เอ่อ ... มันน่าอายนิดหน่อย แต่เราไม่มี "สวัสดีโลก!" ท้าทาย (แม้จะมี 35 สายพันธุ์ติดแท็กด้วยสวัสดีโลกและการนับ) แม้ว่านี่ไม่ใช่การเขียนโค้ดที่น่าสนใจที่สุดในภาษาทั่วไปการค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่สั้นที่สุดใน esolangs บางอย่างอาจเป็นความท้าทายที่ร้ายแรง ยกตัวอย่างเช่นสำหรับความรู้ของฉันมันยังไม่เป็นที่ทราบว่ามีการค้นพบวิธีแก้ปัญหา Brainfuck ที่สั้นที่สุดที่เป็นไปได้หรือยัง นอกจากนี้ในขณะที่Wikipediaทั้งหมด(รายการ Wikipedia ถูกลบแต่มีสำเนาที่ archive.org ), esolangsและรหัส Rosettaมีรายการ "Hello, World!" โปรแกรมเหล่านี้ไม่สนใจที่จะมีสั้นที่สุดสำหรับแต่ละภาษา (นอกจากนี้ยังมีที่เก็บ GitHub นี้ ) หากเราต้องการเป็นเว็บไซต์ที่สำคัญในชุมชนนักกอล์ฟรหัสฉันคิดว่าเราควรลองและสร้างแคตตาล็อกสุดท้ายของ "Hello, World!" ที่สั้นที่สุด โปรแกรม (คล้ายกับวิธีการท้าทายความท้าทายพื้นฐานของเราประกอบด้วยการทดสอบที่สั้นที่สุดในภาษาต่างๆ) งั้นมาทำสิ่งนี้กันเถอะ! กฎระเบียบ การส่งแต่ละครั้งจะต้องเป็นโปรแกรมเต็มรูปแบบ โปรแกรมจะไม่รับอินพุตและพิมพ์Hello, World!ไปที่ STDOUT (สตรีมไบต์ที่แน่นอนนี้รวมถึงการใช้อักษรตัวใหญ่และเครื่องหมายวรรคตอน) รวมถึงการขึ้นบรรทัดใหม่ที่เป็นตัวเลือกและไม่มีอะไรอื่น โปรแกรมจะต้องไม่เขียนอะไรไปยัง STDERR หากใครต้องการละเมิดสิ่งนี้โดยการสร้างภาษาที่โปรแกรมว่างพิมพ์Hello, World!ออกมาแสดงความยินดีพวกเขาเพียงแค่ปูทางสำหรับคำตอบที่น่าเบื่อมาก โปรดทราบว่าจะต้องมีล่ามเพื่อให้สามารถส่งการทดสอบได้ …

30
Covfefify สตริง
ในการท้าทายนี้คุณจะต้องใช้สตริงที่ตรงกับ regex ^[a-zA-Z]+$หรืออะไรก็ตามที่สมเหตุสมผล (คุณไม่ต้องพิจารณาตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็กถ้าคุณต้องการ) (คุณอาจถือว่าสตริงนั้นยาวพอและมีโครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับทุกคน การดำเนินงาน) และส่งออกสตริงอื่นผลิตคล้ายกับคำที่ส่วนท้ายของทวีต Dadaist ล่าสุดโดย POTUS ( "Despite the constant negative press covfefe") วิธี covfefify สตริง: ขั้นแรกให้รับกลุ่มเสียงแรก (สร้างคำศัพท์) คุณทำเช่นนี้ได้อย่างไร ดี: ค้นหาเสียงสระแรก ( yยังเป็นเสียงสระ) v creation ค้นหาพยัญชนะตัวแรกหลังจากนั้น v creation ลบส่วนที่เหลือของสตริง creat นั่นคือกลุ่มเสียงแรกของคุณ ขั้นตอนต่อไป: รับพยัญชนะตัวสุดท้ายของกลุ่มเสียง t และแทนที่ด้วยเวอร์ชันที่เปล่งเสียงหรือไม่มีเสียง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ค้นหาตัวอักษรในตารางนี้ แทนที่ด้วยตัวอักษรที่กำหนด (ซึ่งอาจเป็นตัวอักษรเดียวกัน) b: p c: g d: t f: v …
371 code-golf  string 

1
Regex ที่ตรงกับตัวเองเท่านั้น
มีความท้าทายที่น่าสนใจเกี่ยวกับ regex ( การจับคู่ด้วยตนเอง , regex validating regex ) สิ่งนี้อาจเป็นไปไม่ได้ แต่มี regex ที่จะจับคู่ตัวเองเท่านั้นหรือไม่ หมายเหตุจะต้องมีตัวคั่น: เช่น/thing/ต้องตรงและไม่ได้/thing/ thingการจับคู่ที่เป็นไปได้สำหรับนิพจน์ของคุณจะต้องเป็นการแสดงออกเท่านั้น หลายภาษาอนุญาตให้มีการนำสตริงไปใช้แทนนิพจน์ทั่วไป ตัวอย่างเช่นใน Go package main import "fmt" import "regexp" func main() { var foo = regexp.MustCompile("bar") fmt.Println(foo.MatchString("foobar")) } แต่เพื่อประโยชน์ของความท้าทายให้แสดงออกเป็นตัวคั่น (สัญลักษณ์เริ่มต้น, การแสดงออก, สิ้นสุดสัญลักษณ์ ex: /fancypantpattern/หรือ@[^2048]@) ถ้าคุณต้องการที่จะโต้แย้งคำพูดเป็นตัวคั่นของคุณดังนั้นไม่ว่าจะเป็น ฉันคิดว่าเมื่อเห็นความยากลำบากของปัญหานี้มันจะไม่สร้างความแตกต่างมากนัก เพื่อช่วยคุณในการ: แฮ็คอย่างรวดเร็วฉันรวบรวมเข้าด้วยกันสำหรับrubular.com (หน้าเว็บสำหรับการแก้ไข ruby ​​regex): var test = …

8
Upgoat หรือ Downgoat
เมื่อพิจารณาถึงภาพของแพะโปรแกรมของคุณควรพยายามระบุว่าแพะนั้นกลับหัวหรือไม่ ตัวอย่าง นี่คือตัวอย่างของสิ่งที่อินพุตอาจเป็น ไม่ใช่อินพุตจริง การป้อนข้อมูล: เอาท์พุท: Downgoat สเป็ค โปรแกรมของคุณควรมีขนาดสูงสุด 30,000 ไบต์ การป้อนข้อมูลจะมีแพะเต็ม ภาพจะมีแพะอยู่เสมอ ถ้าแพะกลับหัวให้เอาออกDowngoatเป็นอย่างอื่นUpgoat การป้อนข้อมูลจะเป็นอย่างไรคุณสามารถถ่ายภาพเป็นอินพุต (ชื่อไฟล์ base64 ของภาพ ฯลฯ ) อย่าพึ่งพาชื่อรูปภาพหรือข้อมูลเมตาอื่น ๆ ที่มีคำว่า "Upgoat" หรือ "Downgoat" เนื่องจากชื่อไฟล์ส่วนสำคัญใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น กรุณาอย่า hardcode มันน่าเบื่อฉันไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ แต่ฉันสามารถถามได้ดี กรณีทดสอบ สรุปสาระสำคัญที่มีภาพ เริ่มต้นด้วยภาพdowngoatได้Downgoatส่งออกและเริ่มต้นด้วยภาพที่upgoatมีUpgoatเอาท์พุท ชุดทดสอบชุดที่สอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทดสอบภาพของคุณในทุกกรณีทดสอบ ภาพเหล่านี้เป็นjpgs ขนาดภาพจะแตกต่างกัน แต่ไม่ว่ามาก หมายเหตุ:อาจมีการเพิ่มกรณีทดสอบสองสามข้อก่อนยอมรับคำตอบเพื่อหลีกเลี่ยงคำตอบว่า hardcode ใดและเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพทั่วไปของโปรแกรม คะแนนโบนัสสำหรับการแก้ไขภาพแทนตัวของฉัน: P เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนคือเปอร์เซ็นต์ซึ่งสามารถคำนวณได้โดย: (number_correct / total) * …

7
วาดด้วยซีพียูของคุณ
ฉันเจอบทความที่นักเรียนใช้การจราจรบนเครือข่ายเพื่อวาดมหาวิทยาลัยของพวกเขาบนกราฟIPv6ของประเทศ [ภาพ] เป้าหมายของคุณนั้นง่ายที่จะบอก แต่ยากที่จะนำไปใช้ วาดข้อความ MAIL (เนื่องจากเป็นหนึ่งในไม่กี่คำที่สามารถอ่านได้บนกราฟ 1D) บนกราฟ CPU ควรมีลักษณะดังนี้: อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติที่เหมาะสม: รหัสไม่จำเป็นต้องเป็นข้ามแพลตฟอร์ม (ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องใช้ API ที่ไม่รู้จักเพื่อจัดการกับ) คุณสามารถจับมันในยูทิลิตี้การใช้งาน CPU ทั่วไปที่คุณมี กราฟดูแย่ลงในเครื่องอื่น: ฉันเชื่อคุณในครั้งนี้ การใช้งาน CPU พื้นฐาน% จะต้องต่อเนื่องดังนั้นหากคุณสร้างคลื่นแบบสุ่มและเน้นสิ่งที่ดูเหมือนคำว่า MAIL จะเป็นการโกงอย่างเห็นได้ชัด คุณอาจเลือกโหลดสูงสุดที่จะใช้ แต่จะต้องมีมากพอที่จะเห็นได้ชัดเจน คุณต้องทำตามความเป็นเส้นตรงของตัวอย่าง (สำหรับ M ดูเหมือนว่านี้: ฐาน% จากนั้นเพิ่มสูงสุดถึงสูงสุดที่ระบุแล้วค่อยๆลดลงเป็น% ที่ต่ำกว่ากลับไปที่สูงสุดและลดลงทันทีถึงฐาน% อีกครั้ง) หากอ่านไม่ได้ผู้ลงคะแนนจะสังเกตเห็นหลังจากทั้งหมด ช่องโหว่มาตรฐานใช้ โพสต์ภาพด้วย!
289 code-golf 

30
เราไม่ใช่คนแปลกหน้าในการตีกอล์ฟคุณรู้กฏและฉันก็ทำเช่นนั้น
เขียนโปรแกรมที่สั้นที่สุดที่พิมพ์เนื้อเพลงทั้งหมดของ "Never Gonna Give You Up"โดย Rick Astley กฎ: ต้องส่งออกเนื้อร้องตรงตามที่ปรากฏใน pastebin * ด้านบน นี่คือการถ่ายโอนข้อมูลดิบ: http://pastebin.com/raw/wwvdjvEj ไม่สามารถพึ่งพาทรัพยากรภายนอกใด ๆ - เนื้อเพลงทั้งหมดจะต้องสร้างโดย / ฝังตัวอยู่ในรหัส ไม่มีการใช้อัลกอริทึมการบีบอัดที่มีอยู่ (เช่น gzip / bzip2) เว้นแต่คุณจะรวมอัลกอริทึมแบบเต็มในโค้ดของคุณ ใช้ภาษาใดก็ได้รหัสที่สั้นที่สุดจะชนะ อัปเดต, 1 มิถุนายน 2555: สำหรับโซลูชันที่มีข้อความที่ไม่ใช่ ASCII ขนาดของโซลูชันของคุณจะถูกนับเป็นไบต์ตามการเข้ารหัส UTF-8 หากคุณใช้ codepoints ที่ไม่สามารถเข้ารหัสใน UTF-8 โซลูชันของคุณจะไม่ถูกตัดสินว่าถูกต้อง Update, 7 มิถุนายน 2555: ขอบคุณทุกท่านสำหรับคำตอบที่ยอดเยี่ยม! พรุ่งนี้ฉันจะยอมรับคำตอบที่สั้นที่สุด ตอนนี้คำตอบ GolfScript ของปีเตอร์เทย์เลอร์กำลังเป็นผู้ชนะดังนั้นอย่าลืมปรับปรุงบางอย่างหากคุณต้องการเอาชนะเขา! …

30
เคล็ดลับการตีกอล์ฟในไพ ธ อน
คุณมีเคล็ดลับทั่วไปสำหรับการเล่นกอล์ฟใน Python อย่างไร ฉันกำลังมองหาความคิดที่สามารถนำไปใช้กับปัญหารหัสกอล์ฟและอย่างน้อยก็ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงกับ Python (เช่น "ลบความคิดเห็น" ไม่ใช่คำตอบ) กรุณาโพสต์หนึ่งเคล็ดลับต่อคำตอบ
248 code-golf  python  tips 

30
พิมพ์ตัวละครทุกตัวที่โปรแกรมของคุณไม่มี
งานของคุณคือการสร้างโปรแกรม (ใช้เฉพาะอักขระ ASCII ที่พิมพ์ได้และ / หรือแท็บและการขึ้นบรรทัดใหม่) ที่พิมพ์อักขระทั้งหมดในพื้นที่ ASCII ที่พิมพ์ได้ ( 0x20ถึง0x7e) ที่ไม่ปรากฏในซอร์สโค้ดของโปรแกรม (ในลำดับใด ๆ หลายครั้งที่คุณต้องการ) รหัสที่สั้นที่สุดในการทำเช่นนี้ในภาษาใด ๆ ที่ชนะ

21
ทำลายระเบิด!
คุณได้รับการว่าจ้างสำหรับความรู้ด้านเทคโนโลยีของคุณในฐานะเพื่อนสนิทของสายลับเพื่อให้แน่ใจว่าคนดีสามารถทำงานให้สำเร็จและโลกจะได้รับการช่วยเหลือ นี่คือภารกิจสุดท้ายของคุณก่อนที่จะเกษียณพร้อมกับเงินเดือนสูงและความกตัญญูของทั้งโลก แต่ก่อนที่คุณจะต้องปลดอาวุธ Big Overly Massive BOMB ของ Evil Genius (ดูเหมือนว่าอัจฉริยะที่ชั่วร้ายนั้นเป็นสมาร์ทที่ชอบคำย่อแบบเรียกซ้ำ) อย่างไรก็ตามคุณและเพื่อนอยู่ในแกนกลางของ Secret Genius พร้อมที่จะปลดอาวุธ BOMB ที่สามารถกำจัดทวีป ในภารกิจก่อนหน้าของคุณคุณได้รับรหัสปลดอาวุธที่ความประหลาดใจของคุณเป็นเพียง "PASSWORD_01" คุณเชื่อมต่อแป้นพิมพ์ของคุณเข้ากับ BOMB แต่เมื่อคุณพร้อมที่จะไปแล้วลูกน้องชั่วร้ายของ Genius ก็เข้ามาพร้อมกับกระสุนปืน น่าเสียดายที่หนึ่งในสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเหล่านี้กระทบกับแป้นพิมพ์ของคุณ "ทำงานให้เสร็จในขณะที่ฉันเบี่ยงเบนความสนใจ d * ckheads!" บอกเพื่อนของคุณแล้วเริ่มยิงปืนของเขา SPECS เขียนโปรแกรมที่ให้ผลลัพธ์ในลักษณะที่คุณต้องการสตริงPASSWORD_01(ตัวพิมพ์ใหญ่) เนื่องจากแป้นพิมพ์ของคุณถูกโจมตีด้วยกระสุนคุณสามารถใช้ปุ่มเหล่านี้เท่านั้น: 1 2 3 4 5 Q W E R T A S D F G < > …

30
ตีกอล์ฟให้คุณอย่างดีเยี่ยม!
โดยใช้ภาษาที่คุณเลือกกอล์ฟควิน ควินคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ว่างเปล่าซึ่งจะไม่มีการป้อนข้อมูลและสร้างสำเนาของรหัสที่มาของตัวเองในขณะที่การส่งออกเท่านั้น ไม่มีการโกง - ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถอ่านไฟล์ต้นฉบับและพิมพ์ได้ นอกจากนี้ในหลาย ๆ ภาษาไฟล์ว่างเปล่าก็เป็น quine ด้วยเช่นกันซึ่งไม่ถือว่าเป็น quine ที่ถูกต้องเช่นกัน ไม่มีข้อผิดพลาด - มีการคัดแยกข้อผิดพลาดอยู่แล้ว คะแนนสำหรับ: รหัสที่เล็กที่สุด (เป็นไบต์) วิธีการแก้ปัญหาส่วนใหญ่สับสน / การใช้ภาษาลึกลับ / ปิดบัง ประสบความสำเร็จในการใช้ภาษาที่ยากต่อการเล่นกอล์ฟ Stack Snippet ต่อไปนี้สามารถใช้เพื่อรับมุมมองอย่างรวดเร็วของคะแนนปัจจุบันในแต่ละภาษาและเพื่อให้ทราบว่าภาษาใดมีคำตอบที่มีอยู่และเป้าหมายที่คุณต้องเอาชนะ: แสดงตัวอย่างรหัส var QUESTION_ID=69; var OVERRIDE_USER=98; var ANSWER_FILTER="!t)IWYnsLAZle2tQ3KqrVveCRJfxcRLe";var COMMENT_FILTER="!)Q2B_A2kjfAiU78X(md6BoYk";var answers=[],answers_hash,answer_ids,answer_page=1,more_answers=!0,comment_page;function answersUrl(index){return"https://api.stackexchange.com/2.2/questions/"+QUESTION_ID+"/answers?page="+index+"&pagesize=100&order=desc&sort=creation&site=codegolf&filter="+ANSWER_FILTER} function commentUrl(index,answers){return"https://api.stackexchange.com/2.2/answers/"+answers.join(';')+"/comments?page="+index+"&pagesize=100&order=desc&sort=creation&site=codegolf&filter="+COMMENT_FILTER} function getAnswers(){jQuery.ajax({url:answersUrl(answer_page++),method:"get",dataType:"jsonp",crossDomain:!0,success:function(data){answers.push.apply(answers,data.items);answers_hash=[];answer_ids=[];data.items.forEach(function(a){a.comments=[];var id=+a.share_link.match(/\d+/);answer_ids.push(id);answers_hash[id]=a});if(!data.has_more)more_answers=!1;comment_page=1;getComments()}})} function getComments(){jQuery.ajax({url:commentUrl(comment_page++,answer_ids),method:"get",dataType:"jsonp",crossDomain:!0,success:function(data){data.items.forEach(function(c){if(c.owner.user_id===OVERRIDE_USER) answers_hash[c.post_id].comments.push(c)});if(data.has_more)getComments();else if(more_answers)getAnswers();else process()}})} getAnswers();var SCORE_REG=(function(){var headerTag=String.raw …
204 code-golf  quine 

30
ไม่ A เพียงแค่ล็อค LOCK
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อCapsLockคีย์บนแป้นพิมพ์ของคุณไม่มีรอยบาก "hPPENS นี้" เป้าหมายของโครงการนี้คือการอย่างต่อเนื่องเลียนแบบพลาดท่าแป้นพิมพ์ที่แต่ละกดจะถูกแทนที่ด้วยA CapsLockตัวพิมพ์ใหญ่ 'A จากแหล่งที่มาควรให้ผลเหมือนกัน เมื่อCapsLockเปิดใช้งานตัวพิมพ์ใหญ่จะถูกย้อนกลับ กรณีทดสอบ "The quick brown fox jumps over the lazy dog." -> "The quick brown fox jumps over the lZY DOG." "Compilation finished successfully." -> "CompilTION FINISHED SUCCESSFULLY." "What happens when the CapsLock key on your keyboard doesn't have a notch in it?" …

30
ตัวเลขนี้เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่
เชื่อหรือไม่ว่าเรายังไม่มีความท้าทายกอล์ฟสำหรับการทดสอบเบื้องต้น แม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ท้าทายที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับภาษา "ปกติ" แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ในหลายภาษา รหัส Rosetta มีรายชื่อตามภาษาของวิธีการที่จะเป็นสำนวน primality ทดสอบหนึ่งโดยใช้การทดสอบมิลเลอร์ราบินโดยเฉพาะและอื่นโดยใช้ส่วนการพิจารณาคดี อย่างไรก็ตาม "สำนวนส่วนใหญ่" มักจะไม่ตรงกับ "สั้นที่สุด" ในความพยายามที่จะทำให้การเขียนโปรแกรมปริศนาและโค้ดกอล์ฟเป็นสถานที่สำหรับการแข่งขันกอล์ฟรหัสความท้าทายนี้พยายามที่จะรวบรวมแคตตาล็อกของแนวทางที่สั้นที่สุดในทุกภาษาคล้ายกับ"Hello, World!" และตีกอล์ฟให้คุณอย่างดีเยี่ยม! . นอกจากนี้ความสามารถในการใช้การทดสอบแบบดั้งเดิมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของคำจำกัดความของภาษาโปรแกรมดังนั้นความท้าทายนี้จะทำหน้าที่เป็นไดเรกทอรีของภาษาโปรแกรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว งาน เขียนโปรแกรมเต็มรูปแบบที่ให้ค่าจำนวนเต็มบวกnอย่างเคร่งครัดเป็นอินพุตพิจารณาว่าnเป็นจำนวนเฉพาะและพิมพ์ค่าจริงหรือค่าเท็จตามนั้น สำหรับจุดประสงค์ของการท้าทายนี้จำนวนเต็มจะเป็นจำนวนเฉพาะถ้ามีตัวหารที่เป็นบวกสองตัว โปรดทราบว่าสิ่งนี้ไม่รวม1ซึ่งเป็นตัวหารเชิงบวกอย่างเคร่งครัดเท่านั้น อัลกอริทึมของคุณจะต้องถูกกำหนดไว้ (เช่นสร้างผลลัพธ์ที่ถูกต้องด้วยความน่าจะเป็น 1) และในทางทฤษฎีควรทำงานกับจำนวนเต็มขนาดใหญ่โดยพลการ ในทางปฏิบัติคุณอาจสมมติว่าอินพุตสามารถเก็บไว้ในชนิดข้อมูลของคุณได้ตราบใดที่โปรแกรมทำงานสำหรับจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 255 อินพุต หากภาษาของคุณสามารถอ่านได้จาก STDIN ยอมรับอาร์กิวเมนต์บรรทัดคำสั่งหรือรูปแบบอื่น ๆ ของการป้อนข้อมูลผู้ใช้คุณสามารถอ่านจำนวนเต็มเป็นการแทนทศนิยมการแสดงแบบ unary (ใช้อักขระที่คุณเลือก) อาร์เรย์ไบต์ (ใหญ่หรือใหญ่) little endian) หรือไบต์เดียว (หากนี่เป็นประเภทข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในภาษาของคุณ) หาก (และเฉพาะในกรณี) ภาษาของคุณไม่สามารถยอมรับการป้อนข้อมูลของผู้ใช้ใด ๆ คุณอาจเข้ารหัสรหัสในโปรแกรมของคุณได้ ในกรณีนี้จำนวนเต็มฮาร์ดโค้ดต้องสามารถแลกเปลี่ยนได้ง่าย …

30
แบบทดสอบภาษาโปรแกรม
ขอแสดงความยินดีกับเดนนิสผู้ชนะทั้งการท้าทายของตำรวจและโจร! งานอดิเรกของ Calvin ได้ทำตามคำสัญญาของเขาแล้วและเขียนความท้าทายนี้ให้กับ Dennis เพื่อชนะการท้าทายของพวกโจร ประกาศ:ความท้าทายนี้ถูกปิดเพื่อรับคำตอบเพิ่มเติมจากตำรวจเมื่อวันที่ 2015-09-01 02:00:00 UTC คำตอบใหม่ใด ๆ ที่โพสต์จะไม่มีสิทธิ์ได้รับชัยชนะและจะไม่นับรวมกับคะแนนของโจรถ้าแตก อย่างไรก็ตามคุณยังอาจโพสต์คำตอบใหม่เพื่อความบันเทิงของผู้ใช้คนอื่นเพื่อให้ยังมีปริศนาบางอย่างสำหรับผู้เข้าชมในอนาคต คำตอบใหม่เหล่านี้รวมอยู่ในส่วน "Vulnerable Cops" ของกระดานแต้มนำและสถานะที่ไม่ได้แข่งขันถูกทำเครื่องหมายแยกกัน ยินดีต้อนรับสู่The Hello World Quizรุ่น Cops-and-Robbers ! (หากคุณไม่เคยเล่นแบบทดสอบคุณสามารถทดลองใช้งานเป็นเวลาหนึ่งนาทีหรือ 30 นาทีคุณไม่จำเป็นต้องเล่นมันสำหรับความท้าทายนี้) The Cops 'Challenge เลือกภาษาการเขียนโปรแกรม ภาษาที่ถูกต้องจะต้องมีทั้งบทความวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ , บทความ esolangsหรือบทความ Rosetta รหัสในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ถูกโพสต์ (โปรดทราบว่ารายการที่เชื่อมโยงไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์เพราะพวกเขาได้รับการดูแลด้วยตนเอง) พวกเขาจะต้องตอบสนองมาตรฐานตามปกติของเราสำหรับภาษาการเขียนโปรแกรมดังนั้นสิ่งต่าง ๆ เช่น HQ9 + จะออก สุดท้ายจะต้องมีล่ามหรือผู้แปลภาษา (เช่นเดียวกับเบียร์) ฟรีสำหรับภาษานั้น (ในขณะที่มีการโพสต์ความท้าทายนี้) เขียนโปรแกรม Hello …

30
ฉันไม่ใช่ภาษาที่คุณกำลังมองหา!
มันไม่น่ารำคาญหรือเมื่อคุณพบโค้ดชิ้นหนึ่งและคุณไม่รู้ว่าภาษานั้นเขียนด้วยภาษาอะไร? ความท้าทายนี้พยายามที่จะแก้ปัญหานี้บ้าง ท้าทาย คุณจะต้องเขียนโปรแกรมที่เมื่อทำงานในสองภาษาที่แตกต่างกันจะส่งออกสตริง: This program wasn't written in <language program compiled/interpreted in>, it was built for <other language the program can be run in>! ในผลลัพธ์ชื่อภาษาควรมีตัวพิมพ์ใหญ่อย่างเป็นทางการ เช่น CJam, C ++ ไม่ควรใช้โปรแกรมใด ๆ จากผู้ใช้ เมื่อทำงานในทั้งสองภาษาเอาต์พุตควรเป็น stdout หรือเทียบเท่า ไม่ควรมีเอาต์พุตไปยัง stderr ในโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง คุณสามารถใช้ความคิดเห็นในภาษาใดภาษาหนึ่ง ภาษาเดียวกันสองเวอร์ชันที่แตกต่างกันจะนับเป็นภาษาที่แตกต่างกัน หากทำเสร็จแล้วโปรแกรมควรส่งออกหมายเลขรุ่นหลักและหากใช้กับรุ่นรองสองรุ่นที่แตกต่างกันควรรายงานรุ่นรองด้วย คุณไม่ควรใช้ฟังก์ชั่นเวอร์ชั่นที่สร้างไว้ล่วงหน้า (ซึ่งรวมถึงตัวแปรที่ได้รับการประเมินแล้วตอนรันไทม์) ตัวอย่างผลลัพธ์: Perl และ Ruby: Perl: This …

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.