ก้าวกระโดดสำหรับวินาที Leap!


28

ตั้งแต่วันนี้ถือเป็นโอกาสในการก้าวกระโดดครั้งที่ 26 ที่เคยเกิดขึ้นความท้าทายของคุณคือการส่งออกวันที่และเวลาของทุกๆวินาทีที่กระโดดใน GMT หรือ UTC ที่เกิดขึ้นจนถึงวันนี้และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้

อินพุต

ไม่มีอินพุต

เอาท์พุต

1972-06-30 23:59:60
1972-12-31 23:59:60
1973-12-31 23:59:60
1974-12-31 23:59:60
1975-12-31 23:59:60
1976-12-31 23:59:60
1977-12-31 23:59:60
1978-12-31 23:59:60
1979-12-31 23:59:60
1981-06-30 23:59:60
1982-06-30 23:59:60
1983-06-30 23:59:60
1985-06-30 23:59:60
1987-12-31 23:59:60
1989-12-31 23:59:60
1990-12-31 23:59:60
1992-06-30 23:59:60
1993-06-30 23:59:60
1994-06-30 23:59:60
1995-12-31 23:59:60
1997-06-30 23:59:60
1998-12-31 23:59:60
2005-12-31 23:59:60
2008-12-31 23:59:60
2012-06-30 23:59:60
2015-06-30 23:59:60

กฎระเบียบ

เนื่องจากฉันสงสัยว่ามี built-in มากมายที่อนุญาตให้เผ่นวินาทีฉันจะอนุญาตให้พวกเขา

ช่องโหว่มาตรฐานไม่ได้รับอนุญาต

รหัสที่สั้นที่สุดชนะ

รูปแบบวันที่จะต้องมีเดือนที่ไม่มีการเติมและปี 4 หลักเช่นเดียวกับเวลาทางทหารและพื้นที่ที่แยกเวลาจากวันที่ การวางUTCที่ส่วนท้ายนั้นเป็นทางเลือก คุณเลือกขีดกลางหรือเครื่องหมายทับ

แก้ไข: ใช่ตามที่คาดการณ์ไว้นี่เป็นความท้าทายในการเข้ารหัส หากการเข้ารหัสเพียงอย่างเดียวสามารถแก้ไขปัญหาการก้าวกระโดดครั้งที่สองได้ ... รหัสของเราทั้งหมดจะเป็นประโยชน์มากกว่า บางทีเราอาจต้องการความคิดบางอย่างสำหรับความท้าทายที่สนุกสนานยิ่งขึ้นด้วยการใช้งานจริง?


เอาต์พุตจำเป็นต้องมีการแจกแจงที่แน่นอนหรือสามารถมีการแจกแจงใด ๆ ตราบใดที่มี 26 วัน?
Ismael Miguel

2
@IsmaelMiguel พวกเขาต้องอยู่ในลำดับนี้
mbomb007

ปิดหัวข้อ แต่ดูที่รายการฉันเหลือสงสัยว่าทำไมเราต้องวินาทีกระโดดน้อยกว่าวันนี้กว่าที่เราทำในศตวรรษที่ผ่านมา
นาย Lister

@MrLister ดูบทความ Wikipedia ที่เชื่อมโยง ฉันคิดว่ามันเกี่ยวกับความเร็วในการหมุนของโลกที่เปลี่ยนแปลง
mbomb007

คำตอบ:


25

CJam, 72 70 69 64 ไบต์

26,"~g¼K&Béx¸¦­Ø"240bFbf{<1b2md\1972+'-@6X$4*-'-Z3$" 23:59:60"N}

Try it online in the CJam interpreter.

Idea

เราเริ่มต้นด้วยการเข้ารหัสการก้าวกระโดดแต่ละวินาทีเป็น2 * (Y - 1972) + Dโดยที่Dคือ1ถ้ามันเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมและ0 otherwise.

อาร์เรย์ของวินาทีกระโดดที่เข้ารหัสทั้งหมดคือ:

[0 1 3 5 7 9 11 13 15 18 20 22 26 31 35 37 40 42 44 47 50 53 67 73 80 86]

ลองเรียกอาร์เรย์นี้ดู L.

เนื่องจากอาร์เรย์อยู่ในลำดับจากน้อยไปมากเราสามารถเก็บความแตกต่างติดต่อกันแทนตัวเลขจริง:

[1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 5 4 2 3 2 2 3 3 3 14 6 7 6]

Treating this array as the digits of a base 15 number, we obtain the integer

19238985373462115979359619336

which digits in base 240 (cast to characters) are

~g¼K&Béx¸¦­Ø

Code

26,       e# Push I := [0 ... 25].
"~g¼K&Béx¸¦­Ø"  e# Push the string from above.
240bFb     e# Convert from base 250 to base 15 to push L.
f{       e# For each J in I:
        e#  Push L.
 <       e#  Replace L with L[:J].
 1b      e#  Push the sum S of the integers in L[:J].
 2md      e#  Push (S / 2) and (S % 2).
 \1972+    e#  Add 1972 to (S / 2).
 '-@      e#  Push '-' and rotate (S % 2) on top.
 6X$4*-    e#  Compute (6 - 4 * (S % 2)).
 '-Z      e#  Push '-' and 3.
 3$      e#  Push a copy of (S % 2).
 " 23:59:60"  e#  Push that string.
 N       e#  Push a linefeed.
}

28
That feeling when you have a built in that almost entirely solves the problem and yet the manual solution in CJam is shorter.
Alex A.

9
@AlexA. There are some built-ins in Mathematica which I can reimplement in fewer bytes in Mathematica.
Martin Ender

@MartinBüttner: Brutal.
Alex A.

35

R, 78 75 bytes

Built-ins, you say? Well...

message(paste(as.Date(.leap.seconds)-1,"23:59:60\n"),"2015-06-30 23:59:60")

R has an automatic variable .leap.seconds which contains the date and time of each leap second insertion, given in the system's local time. As of R version 3.2.0, this does not include today, so I've added that manually.

Ungolfed + explanation:

# Convert the datetime values to UTC dates. These will be a day past the
# expected output, so we can subtract 1 to get what we want.
dates <- as.Date(.leap.second) - 1

# Paste the UTC time and a newline onto the end of each date
datetimes <- paste(dates, "23:59:60\n")

# Print each time, including today, on its own line
message(datetimes, "2015-06-30 23:59:60")

You can try it online!


if you can assign "23:59:60" to a variable, you might save some chars
Not that Charles

1
@NotthatCharles: I had thought about that, but R's method of combining strings is not concise enough to make constructing today's date and time shorter. Thanks for the input though!
Alex A.

24

HTML, 594 bytes

1972-06-30 23:59:60<br>1972-12-31 23:59:60<br>1973-12-31 23:59:60<br>1974-12-31 23:59:60<br>1975-12-31 23:59:60<br>1976-12-31 23:59:60<br>1977-12-31 23:59:60<br>1978-12-31 23:59:60<br>1979-12-31 23:59:60<br>1981-06-30 23:59:60<br>1982-06-30 23:59:60<br>1983-06-30 23:59:60<br>1985-06-30 23:59:60<br>1987-12-31 23:59:60<br>1989-12-31 23:59:60<br>1990-12-31 23:59:60<br>1992-06-30 23:59:60<br>1993-06-30 23:59:60<br>1994-06-30 23:59:60<br>1995-12-31 23:59:60<br>1997-06-30 23:59:60<br>1998-12-31 23:59:60<br>2005-12-31 23:59:60<br>2008-12-31 23:59:60<br>2012-06-30 23:59:60<br>2015-06-30 23:59:60

¯\_(ツ)_/¯


6
@Vioz- This question is tagged kolmogorov-complexity and so this is a perfectly legal answer. Not likely to win though...
Digital Trauma

10
@mlepage That's one of the "standard loopholes".
Jacob Raihle

4
@Voitcus save in file, open in a browser. It's a working html code
edc65

9
@AntonyD'Andrea Yeah, so what? Vailidity is not requested in code golf challenges.
edc65

5
@anatolyg YOU'RE not fun for [kolmogorov-complexity]
vijrox

11

C, 160 146 141 140 bytes

First time posting, not sure what "standard loopholes" are. I have printf warnings of course.

160 bytes:

The original idea is to encode leap seconds using two bits per year: one for June and one for December. The encoding is consumed one bit at a time by the inner while loop. Without a 128-bit integer, the outer while loop is necessary. The rest is all bookkeeping and math. :-)

int main(){long long X=0x2495288454AAAB,Y=1972,Z=1;while(Y<2000){while(X){if(X&1)printf("%d-%02d-%d 23:59:60\n",Y,6*(2-Z),31-Z);Y+=Z^=1;X>>=1;}X=0x104082000;}}

141 bytes:

Applying the suggested tips gets it down to 146 bytes. Then I found a way to simplify the outer while condition (from Y<2000 to just Z), bringing it down to 141 bytes. So close to a tweet!

main(Z){long long X=0x2495288454AAAB,Y=1972;while(Z){while(X)X&1?printf("%d-%02d-%d 23:59:60\n",Y,12-6*Z,31-Z):1,Y+=Z^=1,X/=2;X=4362608640;}}

140 bytes:

I noticed the dash in the date could be eliminated by making the day negative. Can't do it with the month as well due to leading zero in June. But at least it fits in a tweet now!

main(Z){long long X=0x2495288454AAAB,Y=1972;while(Z){while(X)X&1?printf("%d-%02d%d 23:59:60\n",Y,12-6*Z,Z-31):1,Y+=Z^=1,X/=2;X=4362608640;}}

Pretty version:

main(Z) {
  long long X = 0x2495288454AAAB, Y = 1972;
  while (Z) {
    while (X)
      X&1 ? printf("%d-%02d%d 23:59:60\n", Y, 12-6*Z, Z-31) : 1,
      Y += Z ^= 1,
      X /= 2;
    X = 4362608640;
  }
}

Bonus version:

I eliminated the outer loop by bit-shifting one 64-bit integer into another, but it's 150 bytes, due to the rather long "unsigned long long"; if I could use something like "uint64" it would be 138 bytes.

main(Z) {
  unsigned long long Y = 1972, X = 0x2495288454AAAB, W = 8520720;
  while (X)
    X&1 ? printf("%d-%02d-%d 23:59:60\n", Y, 12-6*Z, 31-Z) : 1,
    Y += Z^= 1,
    X = X/2 | (W>>=1)<<63;
}

4
Welcome to PPCG. "Standard loopholes" refers to this post, but generally it just means "use common sense and don't cheat". :)
Martin Ender

1
I think using a for loop will save some bytes. BTW, int main() --> main(). You might find this very helpful.
Spikatrix

Also: X>>=1 is the same as X/=2, 6*(2-Z) is the same as 12-6*Z, and 4362608640 is one byte shorter than 0x104082000. The int in front of main() is unnecessary, and if you change main() to main(Z) then you can remove the declaration Z=1.
squeamish ossifrage

Really nice solution- another thing to think about- you can change if(X&1)printf(...); with X&1?printf(...):1; which saves 1 byte
euanjt

and rather than while(X){...} use commas so you can remove the braces- while(X)X&1?printf("%d-%02d-%d 23:59:60\n",Y,6*(2-Z),31-Z):1,Y+=Z^=1,X>>=1; saving another 2 bytes
euanjt

9

Python 3, 91

Uses the encoding and string formatting by Sp3000, but stores the values in a Python 3 bytes object rather than a magic number.

for n in b'()+-/1357:<>BGKMPRTWZ]kqx~':print('%d-%02d-3%d 23:59:60'%(1952+n/2,n%2*6+6,n%2))

The encoding only needs 86 of the 256 possible values of a bytes, so a range of printable characters is used to make it look nicer.


7

Brainfuck, 806

++++++++[>++++++>+++++++>+++++++>++++++>++++++>++++++>+++++++>++++++>++++++>++++++>++++>++++++>++++++>+++++++>+++++++>+++++++>+++++++>+++++++>++++++>+<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<-]>+>+>->++>--->>-->--->+++>>>++>+++>++>--->+>++>-->>++[<]>[.>]<[<]>>>>>>+>---->>>+[<]>[.>]<[<]>>>>+[<]>[.>]<[<]>>>>+[<]>[.>]<[<]>>>>+[<]>[.>]<[<]>>>>+[<]>[.>]<[<]>>>>+[<]>[.>]<[<]>>>>+[<]>[.>]<[<]>>>>+[<]>[.>]<[<]>>>+>-------->>->++++>>>-[<]>[.>]<[<]>>>>+[<]>[.>]<[<]>>>>+[<]>[.>]<[<]>>>>++[<]>[.>]<[<]>>>>++>>+>---->>>+[<]>[.>]<[<]>>>>++[<]>[.>]<[<]>>>+>---------[<]>[.>]<[<]>>>>++>>->++++>>>-[<]>[.>]<[<]>>>>+[<]>[.>]<[<]>>>>+[<]>[.>]<[<]>>>>+>>+>---->>>+[<]>[.>]<[<]>>>>++>>->++++>>>-[<]>[.>]<[<]>>>>+>>+>---->>>+[<]>[.>]<[<]>+>--------->--------->---[<]>[.>]<[<]>>>>+++[<]>[.>]<[<]>>>+>------>>->++++>>>-[<]>[.>]<[<]>>>>+++[<]>[.>]

You can run it on this online interpreter.


6

Python 2, 111 104 bytes

n=0x6697f252225354422533333330;y=1972
while n:print'%d-%02d-3%d 23:59:60'%(y,n%2*6+6,n%2);y+=n/2%8;n/=16

Base encoding and more base encoding.


5

GNU sed+date: 112

Common Linux distributions have the leap seconds built-in, too. Using GNU sed and date:

sed -n 's/^\([0-9]\+\).*/1899-12-31 \1sec/p' /usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list|date -f- +"%Y-%m-%d 23:59:60"

GNU sed+date: 90

Safing a few characters by cutting the path:

sed -n 's/^\([0-9]\+\).*/1899-12-31 \1sec/p' /u*/s*/z*/leap*|date -f- +'%Y-%m-%d 23:59:60'

GNU sed+date tuned by Toby Speight: 84

Deeply golfed version proposed in the comments:

sed -nr 's/^([0-9]+).*/date -d "1899-12-31 \1sec" "+%F 23:59:60"/ep' /u*/s*/z*/leap*

Thanks for teaching me where to find the leap-seconds data. Unfortunately, my date (GNU 8.23) displays those as the first second of the next minute. What are you using that understands the 60-second minute?
Toby Speight

With GNU coreutils, I got it down to 76, shaving bytes with the -r flag, substituting date in with the s///e modifier, and replacing %Y-%m-%d with %F in date: TZ=UTC sed -nr 's/^([0-9]+).*/date -d "1900-1-1 \1sec" "+%F %T"/ep' /u*/s*/z*/leap*
Toby Speight

I knew I missed something. Seems there is no way around specifying this manually, at least not worse than most of the other solutions do. Let's see if somebody comes up with some date library to fiddle the numbers properly supporting those seconds.
Jens Erat

I got there by using 1899-12-31 \1sec for the date, and hardcoding 23:59:60 as the time: sed -nr 's/^([0-9]+).*/date -d "1899-12-31 \1sec" "+%F 23:59:60"/ep' /u*/s*/z*/leap*
Toby Speight

3

JavaScript (ES6) 125

The newline inside `` is significant and counted.

To test, run the snippet below (being EcmaScript 6, Firefox only)

alert([..."09:;=DEFIX[01234567?ABGJQS"].map((c,i)=>c.charCodeAt()+1924+(i>10?'-12-31':'-06-30')+' 23:59:60').sort().join`
`)


2

PHP, 198 bytes

foreach([.5,1,2,3,4,5,6,7,8,9.5,10.5,11.5,13.5,16,18,19,20.5,21.5,22.5,24,25.5,27,34,37,40.5,43.5] as$d){$h=(int)$d-ceil($d);echo date("Y-m-d 23:59:60",mktime(0,0,0,-6*$h,31+$h,(int)$d+1972))."\n";}

Unfortunately, I don't know if I can insert \n in the date function. If so, this is 3 bytes less because of ."".


You can strip both (int) and remove some whitespace. Date throws an error, if the default timezone is not set, silence it with an @. 187 bytes: foreach([.5,1,2,3,4,5,6,7,8,9.5,10.5,11.5,13.5,16,18,19,20.5,21.5,22.5,24,25.5,27,34,37,40.5,43.5]as$d){$h=$d-ceil($d);echo@date("Y-m-d 23:59:60",mktime(0,0,0,-6*$h,31+$h,$d+1972))."\n";}
Octfx

2

8086 machine code + DOS, 92 bytes

Hexdump of the code:

BE 3A 01 B1 57 D1 E0 75 03 AD EB F9 72 09 50 BA
47 01 B4 09 CD 21 58 BB 50 01 81 77 FC 01 04 80
37 01 80 3F 31 74 10 83 EB 05 4B FE 07 80 3F 3A
75 05 C6 07 30 EB F3 E2 CC C3 AA 2A 77 B5 6A DD
DF B6 BE FF 7D BF 31 39 37 32 2D 30 36 2D 33 30
20 32 33 3A 35 39 3A 36 30 0D 0A 24

To run, write the 92 bytes into a com-file and run under 32-bit Windows or DOSBox.

The code uses a bitmap with 87 bits, one per half a year. The bits are arranged into groups of 16, starting from MSB.

Decoding the bitmap:

         ; when the program starts, ax=0 (tested on DOSBox)
myloop:
  shl ax, 1  ; shift the MSB left into the carry flag
  jnz mywork  ; if some bits are left in the register, work normally
  lodsw    ; if all bits were shifted out, load the next 16 bits
  jmp myloop  ; and check the MSB again

Because of the code's structure, some bits are lost during decoding, so I had to repeat them. This repeating doesn't bloat the bitmap because I had to pad 87 bits to 96 bits anyway.

After printing (or not printing) the leap second, the code increases the date by half a year, using manipulations on the ASCII codes of the output message.

Source code (can be assembled with tasm):

  mov si, offset mydata
  mov cl, 57h ; number of iterations

myloop:
  shl ax, 1  ; shift the MSB left into the carry flag
  jnz mywork ; if some bits are left in the register, work normally
  lodsw    ; if all bits were shifted out, load the next 16 bits
  jmp myloop ; and check the MSB again
mywork:
  jc myinc_date ; shifted bit 1? - skip printing the message

  push ax
  mov dx, offset mymsg
  mov ah, 9
  int 21h   ; print the message
  pop ax

myinc_date:
  mov bx, offset mymsg + 9 ; pointer to the middle of the message
  xor word ptr [bx - 4], 401h ; change month 06<->12
  xor byte ptr [bx], 1 ; change day 30<->31
  cmp byte ptr [bx], '1'
  je myloop_end ; if 31 December, no need to increase the year
  sub bx, 5 ; pointer beyond the last digit of the year

myinc_year:
  dec bx
  inc byte ptr [bx] ; increase the digit
  cmp byte ptr [bx], '0' + 10
  jne myloop_end ; if the digit was less than 9, done
  mov byte ptr [bx], '0' ; set the digit to 0
  jmp myinc_year ; continue increasing other digits

myloop_end:
  loop myloop
  ret ; terminate the program

; In the following bitmap, the spaces before some LSBs
; show that the least significant 1-bit and all
; following 0-bits are lost during decoding.
mydata:
  dw 02aaah ; 00101010101010   10
  dw 0b577h ; 101101010111011  1
  dw 0dd6ah ; 11011101011010   10
  dw 0b6dfh ; 101101101101111  1
  dw 0ffbeh ; 11111111101111   10
  dw 0bf7dh ; 101111110111110  1

mymsg:
  db '1972-06-30 23:59:60',13,10,'$'

I would like to test this, but I can't seem to find a single editor anywhere that allows you to paste hex and save it to a binary file.
Mr Lister

@MrLister any normal hex editor should do that for you.
TheDoctor

1

Pyth - 88 84 bytes

Converts to char to compress the data and saves the 06-30 versus 12-31 data as binary number.

jbm++-2047ed?"-06-30"hd"-12-31"" 23:59:60"C,j33678243 2CM"KKJIHGFEDBA@><:9765421*'# 

(there is a space there at the end)

Try it here online.


1

Python 2, 123 121 116 114 111

I've managed to get it pretty short, but I'm not sure how much shorter it can get. I tried using exec, but the formatting gets to be too costly.

I used a base 16 encoding of the table from the linked Wikipedia page.

Edit: Using hex encoding is shorter than base 36 (see the less golfed version.)

Try it here

n=0x410208002495288454aaab
for i in range(88):
  if n%2:print"%d-%02d-3%d 23:59:60"%(1972+i/2,i%2*6+6,i%2)
  n/=2

Less golfed:

s=bin(int('WELD24ZDGIMBWWLFM',36))[2:]
for i in range(44):
  t,s=int(s[0]),s[1:]
  if t:print"%d-06-30 23:59:60"%(i+1972)
  t,s=int(s[0]),s[1:]
  if t:print"%d-12-31 23:59:60"%(i+1972)

1

C, 155 149 147 bytes

Here's another approach in C, using strings and run length encoding. Not quite as terse as my other C solution, but maybe it can be improved?

155 bytes:

Using a string to hold the month/day.

main(Y){Y=1972;char*M="06-3012-31",*B="#@DGCDF7D3daTdS#!",b,c;while(b=*B++-33){c=b>>1&7;while(c--)printf("%d-%.5s 23:59:60\n",Y++,M+b%2*5);Y+=(b>>4&7)-1;}}

149 bytes:

Eliminating the month/day string.

main(Y){Y=1972;char*B="#@DGCDF7D3daTdS#!",b,c;while(b=*B++-33){c=b>>1&7;while(c--)printf("%d-%02d-%d 23:59:60\n",Y++,6+b%2*6,30+b%2);Y+=(b>>4&7)-1;}}

147 bytes:

Eliminating the year initialization.

main(Y){char*B="#@DGCDF7D3daTdS#!",b,c;while(b=*B++-33){c=b>>1&7;while(c--)printf("%d-%02d-%d 23:59:60\n",1971+Y++,6+b%2*6,30+b%2);Y+=(b>>4&7)-1;}}

144 bytes:

If I reencoded the buffer to make the skip count apply before (not after) the run, then I could reorder the statements in the outer while loop, use the comma operator, and eliminate the braces, saving 2 bytes.

I can save another byte by making the day negative (as in my other solution).

Pretty:

main(Y) {
  char *B = "#@DGCDF7D3daTdS#!", // buffer of bytes encoding runs
     b, // current byte
     c; // current count
  while (b = *B++-33) { // get byte
    c = b>>1&7; // get count
    while (c--) printf("%d-%02d-%d 23:59:60\n", 1971+Y++, 6+b%2*6, 30+b%2); // run
    Y += (b>>4&7)-1; // skip years
  }
}

Explanation:

Runs are encoded in bytes. Each byte has one bit to say whether it's June or December, 3 bits for a length count, 3 bits for a skip count, and 1 unused high bit.

The skip count is the number of years to skip after a run; it's offset by -1 to allow for two leap seconds in 1972. The length is how many years in a run; it probably could be offset by +1 but it isn't currently.

So a byte means: "Do LENGTH years of JUNE (or DECEMBER) years of leap seconds, then skip SKIP-1 years" before moving to the next byte.

The bytes are offset by 33 to make them readable and avoid fancy encoding.

This means although we have enough skip bits to cover 1998-2005, we're out of ASCII range, so we have an extra zero length run. Also, 1979 appears on its own because the length 1972-1979 is one too long.

There's enough bits in the bytes, so those issues might be fixable ultimately.


1

q/kdb+, 95 94 93 bytes

asc 1_" "0:([]raze("DEFGHIJKSUV[^eh";"DMNOQXYZ]lo"){("d"$"m"$-12*95-6h$x)-y}'1 185;`23:59:60)

Explanation

For each year + 1, encode for years since 1905 as an ASCII character, e.g.:

1972 -> 1973 -> 68 -> D

6h$x turns "D" back to 68. Since q's date epoch is 2000.01.01, we subtract 95 and perform the integers-to-date conversion "d"$"m"$-12*95-6h$x.

The reason we + 1 above is to subtract the number of days from the start of next year to get the actual year's 31st December or 30th June, namely 1 or 185 days. Therefore, "DEFGHIJKSUV[^eh" represents the years with a leap second in December, and "DMNOQXYZ]lo" for those in June. The pairing-subtraction is done via (a;b){x-y}'(c;d), where a and b are years that will be subtracted by c and d number of days respectively.

" "0:([]...) prepares the results to give us the correct formatting, with a small caveat that a column header will be generated. 1_ drops that header and finally apply asc to get the ordering correct.

edit: 're-base' to subtracting 95 years instead of 100 (saving 1 character).

edit 2: re-ordering the operands' positioning inside the integers-to-date conversion function.


1

Python, 204 201

e,g,h=0,1972,0
for i in range(1,27):e,g,h={2:1,9:2,10:1,12:2,15:1,16:2,17:1,20:2,21:1,22:7,23:3,24:4,25:3}.get(i,e),g+e,(h,1-h)[i in[2,10,14,17,20,21,22,25]];print`g`+("-06-30","-12-31")[h]+" 23:59:60"

You can play with it on repl.it.

Edit: Thoroughly beaten! The compression answers are amazingly short.


Surprisingly, my PHP anwser is shorter, using similar algorithm. I've always expected Python be more compact. Maybe you could golf it a little more?
Voitcus

I'll take a look. I think the best route is compression though, and others have already done that
sudo rm -rf slash

0

PHP, 164 bytes

foreach([.5,1,2,3,4,5,6,7,8,9.5,10.5,11.5,13.5,16,18,19,20.5,21.5,22.5,24,25.5,27,34,37,40.5,43.5]as$d){echo(ceil($d)+1971).($d%2?'-12-31':'-06-30')." 23:59:60\n";}

This is just a few modification on @Voitcus's idea


0

Python, 221 217

def d(x):
 q=x%10
 if x%2==0:
 p,r=q/2,"06-30"
 else:
 p,r=(q-1)/2,"12-31"
 return"%d%d-%s 23:59:60"%(p+197,x/10,r)
for x in [20,21,31,41,51,61,71,81,91,12,22,32,52,73,93,5,24,34,44,55,74,85,57,87,28,58]:print(d(x))

Some Insights

Basically, d(x) decompresses a vector of 3 integers from a single 2-digit integer. d(x) is constructed as the inverse function (over the 26 leap seconds datetimes) of c(v), which in turn is a compression function that turns a 3-uple such as (1998,12,31) into a number like 85. To derive the list [20,21...28,58] I designed another algorithm to verify that the compression function is bijective over the domain. That is, I made sure that the following program doesn't produce duplicates, and I used its output as the list of the program above.

dates = [(1972,06,30),
  (1972,12,31),
  (1973,12,31),
  (1974,12,31),
  (1975,12,31),
  (1976,12,31),
  (1977,12,31),
  (1978,12,31),
  (1979,12,31),
  (1981,06,30),
  (1982,06,30),
  (1983,06,30),
  (1985,06,30),
  (1987,12,31),
  (1989,12,31),
  (1990,12,31),
  (1992,06,30),
  (1993,06,30),
  (1994,06,30),
  (1995,12,31),
  (1997,06,30),
  (1998,12,31),
  (2005,12,31),
  (2008,12,31),
  (2012,06,30),
  (2015,06,30)]

def c(v):
  x = (v[0] % 10) * 10
  x += v[2] % 30
  x += 2 * (int(v[0] / 10) - 197)
  return x

for v in dates:
  print(c(v))

The compression function c(v) was designed to be bijective by using a very simple scheme. Let's take as an example (1998,12,31).

 • The expression (v[0] % 10) * 10 selects the units of the year (e.g. 1 9 9 8 --> 8) and makes it the tenths digit of the output (now x=80).
 • There are only two month-day combination in which the leap second thing happens, so I decided to use the day component to distinguish between the 06,30 case and the 12,31 case. The expression v[2] % 30 is 0 if the day is 30, and is 1 if the day is 31. In our example, we add 1 to x (hence, now x=81).
 • Finally, I observed that this puzzle involves only 5 decades; hence if I map the first decade (the seventies) to 0 and the last decade (the 2010s) to 4 I can do cool stuff. More specifically, if instead of mapping to 0,1,2,3,4 I map to 0,2,4,6,8 I can add this value to the units of x, which due to the previous rule is either 0 or 1. So in the end we have that also this last step doesn't screw the bijection, and we get that the units of a 06,30 case are one of 0,2,4,6,8 and that the units of a 12,31 case are one of 1,3,5,7,9. Hence the bijection is obvious. In our example, 1998 is in the third decade (70s->0, 80s->1, 90s->2) so we add 2*2=4. So we get x=85.

I wrote the program to verify that this is true, and then I defined d(x) as the inverse of c(v). In our example, c((1998,12,31)) is 85 and d(85) correctly prints 1998-12-31 23:59:60.


1
Remove q=x%10 and replace q with x%10 everywhere. It's shorter. I also give a helpful description of some additional golfing on your program here. I recommend viewing the Tips for Golfing in Python page.
mbomb007

This is code-golf, so you should try to shorten the length of your code in any way possible.
mbomb007

-1

gzip, 114 bytes

Hexdump:

1f8b080853f9975502006c006dd04b0a80300c84e1bde01dbc40218fa6697aff8309e2a6fa6f3f86cc10adb426a3b95ce62b6a0d398f07d59aeb8e4ed80983701026e1242cc0a9307e1aa11306615211b59710527b3961270cba9994fc7fc944829092faeedc313e7803993cfafb20020000

Create a file with the bytes described above.

Extract using gunzip or another decompression program to get a new file named "l". This file contains the desired output.

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.