CLI เพื่อคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด แต่ยังส่งออกไปยังคำ?


2

ฉันรู้ว่าการไพพ์เพื่อpbcopyคัดลอกบรรทัดคำสั่งส่งออกไปยังคลิปบอร์ด

ฉันจะยังคงแสดงผลออกมาในเครื่องได้อย่างไร

คำตอบ:


2

teeเครื่องมือของทางเลือกที่เรียกว่า คำอธิบายแบบเต็มมีให้ผ่านทางman teeแต่คุณสามารถใช้

echo test | tee >(pbcopy)

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ


โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.