ฉันจะปิด AirPlay บน Apple Watch ได้อย่างไร


0

บนหน้าจอศูนย์ควบคุมใน Apple Watch ของฉันฉันเปิด AirPlay โดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อฉันแตะมันจะมีตัวเลือกให้ฉันยกเลิกหรือเลือก "Apple Watch ... " ฉันได้ลองทั้งสองอย่างแล้วไม่มีตัวเลือกที่จะสลับ AirPlay ฉันจะปิด AirPlay ได้อย่างไร

คำตอบ:


โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.