จะติดตั้งแพ็คเกจ homebrew หลังพร็อกซี่ได้อย่างไร


17

ฉันทำงานหลังพร็อกซี เมื่อฉันติดตั้ง homebrew ฉันได้แก้ไขคำสั่งอย่างเป็นทางการ:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

โดยการเพิ่ม-xตัวเลือกในการบอก curl เกี่ยวกับ proxy:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -x proxy.mydomain.com:3128 -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

และมันทำงานได้ดี แต่ตอนนี้ฉันต้องการติดตั้ง openssl:

brew install openssl

และเหตุผลพร็อกซีไม่ถูกตรวจพบ:

curl: (7) Failed to connect to homebrew.bintray.com port 443: Connection refused
Error: Failed to download resource "openssl"

ถ้าฉันตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมตามที่อธิบายไว้ในเอกสาร :

http_proxy=proxy.mydomain.com:3128
HTTPS_PROXY=proxy.mydomain.com:3128
ALL_PROXY=proxy.mydomain.com:3128

ฉันได้รับข้อผิดพลาดเดียวกัน การเพิ่มhttp:หรือhttps:ก่อนหน้าจะไม่เปลี่ยนปัญหา

ความคิดใด ๆ

คำตอบ:


29

วิธีเรียกใช้ Homebrew หรือ Curl ด้านหลังพร็อกซี:

export ALL_PROXY=$http_proxy:port 

หรือ

export ALL_PROXY=proxyIP:port

หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้งทำงานได้อย่างราบรื่น


$http_proxyไม่ได้กำหนดไว้ตามปกติ
nohillside

2
การตั้งค่า$ALL_PROXYทำงานสำหรับฉัน
fgysin คืนสถานะโมนิก้า

ขึ้นอยู่กับคำสั่ง brew ที่คุณใช้คุณต้องตั้งค่า proxy สำหรับคอมไพล์ด้วยgit config --global http.proxy http://proxyuser:proxypwd@proxy.server.com:8080
Ortomala Lokni


1
all_proxy=<proxy_domain>:<port> brew install <package>

ฉันไม่ได้รวมhttp://หรือhttps://คำนำหน้าไว้ในโดเมนพรอกซี ทำงานให้ฉันด้วย macOS Sierra และ Homebrew 1.2.4


1

ในเทอร์มินัลพิมพ์สิ่งนี้:

http_proxy=http://IP:PORT https_proxy=http://IP:PORT brew install PACKAGE

สำหรับฉันอยู่หลังพร็อกซี IIIT และพยายามติดตั้ง python3 ดังนั้นสิ่งนี้ใช้ได้:

http_proxy=http://proxy.iiit.ac.in:8080 https_proxy=http://proxy.iiit.ac.in:8080 brew install python3

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.