ปิดจอแสดงผลภายนอกโดยไม่มีหน้าจอสลีป / ล็อค


1

มีทางลัดในการเปิด / ปิดจอแสดงผลภายนอกโดยไม่ใช้โหมดสลีปและต้องป้อนรหัสผ่านหรือไม่? (หมายเหตุฉันยังต้องการที่จะต้องพิมพ์รหัสผ่านเมื่อฉันปลุกคอมพิวเตอร์หลังจากมันเข้าสู่โหมดสลีปจริง ๆ )

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.