เพิ่มการเน้นไวยากรณ์ SML ใน Xcode


2

ฉันจะกำหนดค่า Xcode อย่างไรเพื่อให้ฉันได้เน้นไวยากรณ์เมื่อใช้ ML มาตรฐาน ? เป็นไปได้ด้วย Xcode หรือไม่


คุณอาจต้องสร้างปลั๊กอินหรือข้อกำหนดภาษา มีเอกสารไม่มากนัก แต่ตัวอย่างบางส่วนเช่น maniacdev.com/xcode-plugins มีอยู่
John Keates
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.