เชื่อมโยง gcc ได้อย่างไร? ติดตั้ง gcc-7.1.0 แล้วมันไม่ได้เชื่อมโยง


2

ฉันดาวน์โหลด gcc ให้ใช้ ชงติดตั้ง gcc แต่มันบอกว่า gcc ไม่ได้เชื่อมโยง เชื่อมโยง gcc ได้อย่างไร? หรือฉันควรทำอย่างไร


2
ฉันจะวิ่ง brew doctor คำสั่งและแก้ไขสิ่งที่มันชี้ขึ้น อย่างไรก็ตามฉันเพิ่งลอง brew install gcc ตัวฉันเองและมันใช้งานได้เป็นครั้งแรก คุณช่วยบอกเราว่าข้อความผิดพลาดที่คุณได้รับ? มันก่อให้คุณรู้หรือไม่ว่ามันไม่เชื่อมโยงหรือ gcc บอกคุณอย่างนั้นหรือ
Alistair McMillan

คำตอบ:


1

เมื่อคุณติดตั้ง gcc ด้วย:

brew install gcc

ควรเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าด้วยเหตุผลบางอย่างก็ไม่ได้ คุณสามารถเชื่อมโยงมันด้วยตนเองด้วย:

brew link gcc

คำสั่ง:

brew link --help

ให้ข้อมูลที่มีค่าด้วย:

brew ln, link [--overwrite] [--dry-run] [--force] formula:
  Symlink all of formula's installed files into the Homebrew prefix. This
  is done automatically when you install formulae but can be useful for DIY
  installations.

  If --overwrite is passed, Homebrew will delete files which already exist in
  the prefix while linking.

  If --dry-run or -n is passed, Homebrew will list all files which would
  be linked or which would be deleted by brew link --overwrite, but will not
  actually link or delete any files.

  If --force (or -f) is passed, Homebrew will allow keg-only formulae to be linked.
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.