ไม่สามารถกำหนดค่าความละเอียดดั้งเดิมบน LCD ของ retina macbook pro


1

ฉันมีปัญหาในช่วงปลายปี 2015 กับ macbook Pro ด้วย 2880x1800 ความละเอียดพื้นเมือง ฉันจะทำอย่างไร ใช้ ความละเอียดนั้น จำนวนสูงสุดที่ฉันสามารถกำหนดค่าโดยใช้เครื่องมือในตัวคือ 1920x1080.

ฉันอยู่ที่ไฮเซีย

enter image description here

enter image description here

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.