ฉันสามารถใช้ iPhone ที่คุยโดยตรงกับเครือข่ายของ Verizon ได้หรือไม่


2

ฉันสามารถใช้ iPhone แบบพูดตรง (จ่ายล่วงหน้า) บนเครือข่ายของผู้ให้บริการรายอื่น - โดยเฉพาะ Verizon ได้หรือไม่

ความเข้าใจของฉันคือโทรศัพท์ดังกล่าวปลดล็อคจากโรงงานดังนั้นควรเป็นไปได้

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.