มันเป็นหมายเลข Sphenic หรือไม่


29

หมายเลข Sphenic คือตัวเลขที่เป็นผลคูณของจำนวนเฉพาะสามค่า หมายเลข Sphenic 30, 42, 66, 70, 78, 102, 105, 110, 114แรกไม่กี่ นี่คือลำดับA007304ใน OEIS

งานของคุณ:

เขียนโปรแกรมหรือฟังก์ชั่นเพื่อตรวจสอบว่าจำนวนเต็มที่ป้อนเข้าเป็นตัวเลข Sphenic

การป้อนข้อมูล:

จำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 10 ^ 9 ซึ่งอาจเป็นหรือไม่ใช่เลข Sphenic ก็ได้

เอาท์พุท:

ค่าความจริง / เท็จที่ระบุว่าอินพุตเป็นหมายเลข Sphenic

ตัวอย่าง:

30 -> true
121 -> false
231 -> true
154 -> true
4  -> false
402 -> true
79 -> false
0  -> false
60 -> false
64 -> false
8  -> false
210 -> false

เกณฑ์การให้คะแนน:

นี่คือรหัสที่สั้นที่สุดในหน่วยไบต์ชนะ


คือ60จำนวน sphenic? 2 × 2 × 3 × 5
Erik the Outgolfer

1
@EriktheOutgolfer ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ 3 ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน แต่นั่นคือผลิตภัณฑ์ของ 3 ช่วงเวลาที่แตกต่างกันและ 1 ซ้ำซ้อน
Rɪᴋᴇʀ

1
@Riker ฉันไม่แน่ใจว่า "3 primes ที่แตกต่าง" หมายถึง "3 primes ที่แตกต่างกันทั้งหมด" หรือ "เมื่อไม่ซ้ำกันควรมี 3 primes" แก้ไข: โอ้ฉันเห็น60ไม่ใช่ตัวเลข sphenic (รอการชี้แจง OP)
Erik the Outgolfer

@EriktheOutgolfer ตามคำจำกัดความของตัวเลข sphenic แสดงว่า 60 ไม่ใช่หนึ่งในนั้น ฉันไม่ทราบว่าถ้า 60 ถูกต้องสำหรับความท้าทายนี้
ข้าวสาลีตัวช่วยสร้าง

@WheatWizard, 60 ไม่ใช่หมายเลข sphenic (เช่นเอาต์พุต / ส่งกลับค่าเท็จ)
Gryphon - Reinstate Monica

คำตอบ:


7

Brachylogขนาด6 3 ไบต์

ḋ≠Ṫ

ลองออนไลน์!

คำอธิบาย

ḋ    The prime factorization of the Input…
 ≠    …is a list of distinct elements…
 Ṫ   …and there are 3 elements

2
แล้วก็มีภาษาเดียวที่มีภาษาบิวด์อิน
Erik the Outgolfer

และตัวบิวอินเช่นกัน
Zacharý

1
@ Zacharý ไม่ใช่คำกริยาในตัวจริงๆ เป็นตัวแปรบิวด์อิน: รายการองค์ประกอบ 3 ตัวแปร มันเป็นตัวแปรที่มีข้อ จำกัด ล่วงหน้าที่มีประโยชน์ในความท้าทายที่แตกต่างกัน
ทำให้เสียชีวิต

ขอแสดงความยินดีกับคำตอบที่สั้นที่สุด
Gryphon - Reinstate Monica

11

ทุบตี, 43 ไบต์

factor $1|awk '{print $2-$3&&$3-$4&&NF==4}'

ลองออนไลน์!

อินพุตผ่านอาร์กิวเมนต์บรรทัดคำสั่งเอาต์พุต0หรือ1ไปยัง stdout

อธิบายตนเองได้อย่างยุติธรรม แยกวิเคราะห์ผลลัพธ์ของfactorการตรวจสอบว่าปัจจัยแรกและปัจจัยที่สองแตกต่างกันปัจจัยที่สองและสามนั้นแตกต่างกัน (อยู่ในลำดับที่เรียงลำดับดังนั้นจึงเพียงพอ) และมีฟิลด์สี่ฟิลด์ (หมายเลขอินพุตและปัจจัยสามประการ)


11

MATL , 7 ไบต์

_YF7BX=

ลองออนไลน์! หรือตรวจสอบกรณีทดสอบทั้งหมด

คำอธิบาย

_YF  % Implicit input. Nonzero exponents of prime-factor decomposition
7   % Push 7
B   % Convert to binary: gives [1 1 1] 
X=  % Is equal? Implicit display

@Suever ฉันกำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้น แต่แล้ว ouput เท็จกลายเป็นน่าเกลียด (ว่างเปล่าด้วยข้อผิดพลาดหรืออาร์เรย์ที่มีเลขศูนย์) ไม่แน่ใจว่าฉันควร ...
Luis Mendo

4
X=เป็นตัวที่เศร้าที่สุดที่ฉันเคยเห็น
Erik the Outgolfer

9

C, 88 78 126 58 77 73 + 4 ( lm) = 77 ไบต์

l,j;a(i){for(l=1,j=0;l++<i;fmod(1.*i/l,l)?i%l?:(i/=l,j++):(j=9));l=i==1&&j==3;}

คำอธิบายที่ไม่ได้แสดงความคิดเห็น:

look, div; //K&R style variable declaration. Useful. Mmm.

a ( num ) { // K&R style function and argument definitions.

 for (
  look = 1, div = 0; // initiate the loop variables.
  look++ < num;) // do this for every number less than the argument:

   if (fmod(1.0 * num / look, look))
   // if num/look can't be divided by look:

    if( !(num % look) ) // if num can divide look
     num /= look, div++; // divide num by look, increment dividers
   else div = 9;
   // if num/look can still divide look
   // then the number's dividers aren't unique.
   // increment dividers number by a lot to return false.

 // l=j==3;
 // if the function has no return statement, most CPUs return the value
 // in the register that holds the last assignment. This is equivalent to this:
 return (div == 3);
 // this function return true if the unique divider count is 3
}

ลองออนไลน์!


1
พิจารณาi*1.0/lแทนที่จะโยนเพื่อลอย (และตั้งแต่l, jเป็นโลกที่พวกเขาจะเริ่มต้นได้ที่ 0 ฟรีคุณไม่จำเป็นต้องทำว่าถ้าฟังก์ชั่นที่เรียกว่าเพียงครั้งเดียวไม่แน่ใจว่ากฎคือว่า..)
จ้า


5

CJam , 11 ไบต์

rimFz1=7Yb=

ลองออนไลน์! หรือตรวจสอบกรณีทดสอบทั้งหมด

คำอธิบาย

ตามคำตอบ MATL ของฉัน

ri  e# Read integer
mF  e# Factorization with exponents. Gives a list of [factor exponent] lists
z   e# Zip into a list of factors and a list of exponents
1=  e# Get second element: list of exponents
7   e# Push 7
Yb  e# Convert to binary: gives list [1 1 1]
=   e# Are the two lists equal? Implicitly display


4

Husk , 6 ไบต์

≡ḋ3Ẋ≠p

ลองออนไลน์!

ส่งคืน 1 สำหรับตัวเลข sphenic และ 0 เป็นอย่างอื่น

คำอธิบาย

≡ḋ3Ẋ≠p  Example input: 30
   p  Prime factors: [2,3,5]
  Ẋ≠   List of absolute differences: [1,2]
≡     Is it congruent to...    ?
 ḋ3      the binary digits of 3: [1,1]

ในตอนสุดท้ายความสอดคล้องกันระหว่างสองรายการหมายถึงการมีความยาวเท่ากันและการกระจายตัวของค่าความจริง / เท็จ ในกรณีนี้เรากำลังตรวจสอบว่าผลลัพธ์ของเราประกอบด้วยสองค่าจริง (เช่นไม่ใช่ศูนย์)


4

Mathematica, 31 ไบต์

SquareFreeQ@#&&PrimeOmega@#==3&

เนื่องจากคุณทดสอบแล้วว่าเป็น squarefree-ness อยู่แล้วPrimeNuก็จะทำได้เช่นกันPrimeOmegaและจะสั้นกว่า
Mark S.

2

J , 15 ไบต์

7&(=2#.~:@q:)~*

ลองออนไลน์!

คำอธิบาย

7&(=2#.~:@q:)~* Input: integer n
       * Sign(n)
7&(     )~  Execute this Sign(n) times on n
         If Sign(n) = 0, this returns 0
     q:    Prime factors of n
    ~:@     Nub sieve of prime factors
  2#.      Convert from base 2
  =        Test if equal to 7

Very nice use of ~: and #. An alternative could be (7&(=#.@~:@q:)~*) which I find a little easier to read, but is no shorter.
bob
2

C, 91 102 bytes, corrected (again), golfed, and tested for real this time:

<strike>s(c){p,f,d;for(p=2,f=d=0;p<c&&!d;){if(c%p==0){c/=p;++f;if(c%p==0)d=1;}++p;}c==p&&f==2&&!d;}</strike>
s(c){int p,f,d;for(p=2,f=d=0;p<c&&!d;){if(c%p==0){c/=p;++f;if(c%p==0)d=1;}++p;}return c==p&&f==2&&!d;}

/* This also works in 93 bytes, but since I forgot about the standard rules barring default int type on dynamic variables, and about the not allowing implicit return values without assignments, I'm not going to take it:

p,f,d;s(c){for(p=2,f=d=0;p<c&&!d;){if(c%p==0){c/=p;++f;if(c%p==0)d=1;}++p;}p=c==p&&f==2&&!d;}

(Who said I knew anything about C? ;-)

Here's the test frame with shell script in comments:

/* betseg's program for sphenic numbers from 
*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <limits.h>
#include <math.h> /* compile with -lm */

/* l,j;a(i){for(l=1,j=0;l<i;i%++l?:(i/=l,j++));l=i==1&&j==3;} */
#if defined GOLFED
l,j;a(i){for(l=1,j=0;l++<i;fmod((float)i/l,l)?i%l?:(i/=l,j++):(j=9));l=i==1&&j==3;}
#else 
int looker, jcount;
int a( intval ) {
 for( looker = 1, jcount = 0; 
  looker++ < intval; 
  /* Watch odd intvals and even lookers, as well. */
  fmod( (float)intval/looker, looker ) 
   ? intval % looker /* remainder? */
    ? 0 /* dummy value */
    : ( inval /= looker, jcount++ /* reduce the parameter, count factors */ ) 
   : ( jcount = 9 /* kill the count */ ) 
 )
  /* empty loop */;
 looker = intval == 1 && jcount == 3; /* reusue looker for implicit return value */
}
#endif

/* for (( i=0; $i < 100; i = $i + 1 )) ; do echo -n at $i; ./sphenic $i ; done */

I borrowed betseg's previous answer to get to my version.

This is my version of betseg's algorithm, which I golfed to get to my solution:

/* betseg's repaired program for sphenic numbers
*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <limits.h>

int sphenic( int candidate )
{
 int probe, found, dups;
 for( probe = 2, found = dups = 0; probe < candidate && !dups; /* empty update */ ) 
 { 
  int remainder = candidate % probe;
  if ( remainder == 0 ) 
  {
   candidate /= probe;
   ++found;
   if ( ( candidate % probe ) == 0 )
    dups = 1;
  }
  ++probe;
 } 
 return ( candidate == probe ) && ( found == 2 ) && !dups;
}

int main( int argc, char * argv[] ) { /* Make it command-line callable: */
 int parameter;
 if ( ( argc > 1 ) 
    && ( ( parameter = (int) strtoul( argv[ 1 ], NULL, 0 ) ) < ULONG_MAX ) ) {
  puts( sphenic( parameter ) ? "true" : "false" );
 }
 return EXIT_SUCCESS; 
}

/* for (( i=0; $i < 100; i = $i + 1 )) ; do echo -n at $i; ./sphenic $i ; done */

Does it answer the question, now?
Joel Rees

Yes, it does. Insert this to link to betseg's answer: [betseg's answer](https://codegolf.stackexchange.com/a/135203/65836). You can also click edit on his answer to suggest an edit to it, if you want, that would include the explanation - no promises on whether it'll be approved or not.
Stephen

I'm here now, and I fixed my program, it's at 87 bytes now; but your program looks good too.
betseg

@betseg Interesting that you used floating point this time. Oh, and thanks for letting me borrow your algorithm. ;-)
Joel Rees

@JoelRees i added explanation to my answer, also your answer has a problem i think? it doesn't seem to work correctly: Try It Online
betseg


1

Javascript (ES6), 87 bytes

n=>(a=(p=i=>i>n?[]:n%i?p(i+1):[i,...p(i,n/=i)])(2)).length==3&&a.every((n,i)=>n^a[i+1])

Example code snippet:

f=
n=>(a=(p=i=>i>n?[]:n%i?p(i+1):[i,...p(i,n/=i)])(2)).length==3&&a.every((n,i)=>n^a[i+1])

for(k=0;k<10;k++){
 v=[30,121,231,154,4,402,79,0,60,64][k]
 console.log(`f(${v}) = ${f(v)}`)
}


1

Python 2, 135 121 bytes

 • Quite long since this includes all the procedures: prime-check, obtain-prime factors and check sphere number condition.
lambda x:(lambda t:len(t)>2and t[0]*t[1]*t[2]==x)([i for i in range(2,x)if x%i<1and i>1and all(i%j for j in range(2,i))])

Try it online!1

J, 23 bytes

0:`((~.-:]*.3=#)@q:)@.*

Try it online!

Handling 8 and 0 basically ruined this one...

q: gives you all the prime factors, but doesn't handle 0. the rest of it just says "the unique factors should equal the factors" and "the number of them should be 3"


This fails for input 60
Conor O'Brien

@ConorO'Brien thanks. See my edit -- fixing 60 helped, but i realized i also wasn't handling 0 correctly, and handling that more than doubles the bytes
Jonah

The last one was my original idea, and that fails for 8.
Conor O'Brien

I have (6=]#@,~.)@q: as a possible solution
Conor O'Brien

@ConorO'Brien ah good point about 8. yours will fail for 0, though.
Jonah

1

Japt, 14 bytes

k
k@è¥X ÉÃl ¥3

Try it online!


@Oliver That would result in passing a function to Number.k(), which would have no effect and just check if the input has 3 prime factors, not 3 distinct prime factors. That would mean 8 (with three prime factors: 2, 2, 2) would pass despite not being in A007304
Justin Mariner

Ah, you're right. I was just going by the test cases.
Oliver

@Oliver Yeah, that really threw me for a loop when working on this solution. I just added 8 to the test cases for that reason.
Justin Mariner


1

VB.NET (.NET 4.5), 104 bytes

Function A(n)
For i=2To n
If n Mod i=0Then
A+=1
n\=i
End If
If n Mod i=0Then A=4
Next
A=A=3
End Function

I'm using the feature of VB where the function name is also a variable. At the end of execution, since there is no return statement, it will instead pass the value of the 'function'.

The last A=A=3 can be thought of return (A == 3) in C-based languages.

Starts at 2, and pulls primes off iteratively. Since I'm starting with the smallest primes, it can't be divided by a composite number.

Will try a second time to divide by the same prime. If it is (such as how 60 is divided twice by 2), it will set the count of primes to 4 (above the max allowed for a sphenic number).

Try It Online!


1

Dyalog APL, 51 49 48 46 45 43 bytes

1∊((w=×/)∧⊢≡∪)¨(⊢∘.,∘.,⍨){⍵/⍨2=≢∪⍵∨⍳⍵}¨⍳w←⎕

Try it online! (modified so it can run on TryAPL)

I wanted to submit one that doesn't rely on the dfns namespace whatsoever, even if it is long.


1

J, 15 14 19 bytes

Previous attempt: 3&(=#@~.@q:)~*

Current version: (*/*3=#)@~:@q: ::0:

How it works:

(*/*3=#)@~:@q: ::0: Input: integer n
        ::0: n=0 creates domain error in q:, error catch returns 0
      q:    Prime factors of n
     ~:@     Nub sieve of prime factors 1 for first occurrence 0 for second
(*/*3=#)@      Number of prime factors is equal to 3, times the product across the nub sieve (product is 0 if there is a repeated factor or number of factors is not 3)

This passes for cases 0, 8 and 60 which the previous version didn't.


1
why not 3=#~.q: for 7characters? From a J session 3=#~.q: 30 ==> 1 and 3=#~.q: 20 ==> 0
Richard Donovan

Richard, your suggestion gives a false positive for n=60 and creates a domain error for n=0, but my previous version failed for n=60 as well. Your comment prompted me to strive for a correct solution!
bob

0

Mathematica, 66 57 bytes

Length@#1==3&&And@@EqualTo[1]/@#2&@@(FactorInteger@#)&

Defines an anonymous function.

is Transpose.

Explanation

FactorInteger gives a list of pairs of factors and their exponents. E.g. FactorInteger[2250]=={{2,1},{3,2},{5,3}}. This is transposed for ease of use and fed to the function Length@#1==3&&And@@EqualTo[1]/@#2&. The first part, Length@#1==3, checks that there are 3 unique factors, while the second, And@@EqualTo[1]/@#2 checks that all the exponents are 1.


0

PHP, 66 bytes:

for($p=($n=$a=$argn)**3;--$n;)$a%$n?:$p/=$n+!++$c;echo$c==7&$p==1;

Run as pipe with -nR or try it online.

Infinite loop for 0; insert $n&& before --$n to fix.

breakdown

for($p=($n=$a=$argn)**3;  # $p = argument**3
  --$n;)         # loop $n from argument-1
  $a%$n?:           # if $n divides argument
    $p/=$n           # then divide $p by $n
    +!++$c;           # and increment divisor count
echo$c==7&$p==1;      # if divisor count is 7 and $p is 1, argument is sphenic

example
argument = 30:
prime factors are 2, 3 and 5
other divisors are 1, 2*3=6, 2*5=10 and 3*5=15
their product: 1*2*3*5*6*10*15 is 27000 == 30**3


0

Python 99 bytes

def s(n):a,k=2,0;exec('k+=1-bool(n%a)\nwhile not n%a:n/=a;k+=10**9\na+=1\n'*n);return k==3*10**9+3

First submission. Forgive me if I did something wrong. Kinda silly, counts the number of factors of n, and then the number of times n is divisible by each (by adding 10**9).

I'm pretty sure there are a few easy ways to cut off ~10-20 characters, but I didn't.

Also this is intractably slow at 10**9. Could be made okay by changing '...a+=1\n'*n to '...a+=1\n'*n**.5, as we only need to go to the square root of n.

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.