เริ่มแอปพลิเคชัน Android ผ่านเชลล์สคริปต์หรือไม่


14

เป็นไปได้ไหมที่จะเริ่มต้นแอปพลิเคชัน Android จริงจากบรรทัดคำสั่งใน Android ตัวอย่างเช่นสมมติว่าฉันต้องการเริ่ม / นำปฏิทินของฉันไปไว้ด้านหน้า มีวิธีที่ฉันสามารถทำสิ่งนี้เช่น:

startapp com.google.calendar

คำตอบ:


11

ใช้ adb ฉันเชื่อว่าเป็นไปได้:

am [start|instrument]
am start [-a <action>] [-d <data_uri>] [-t <mime_type>]
[-c <category> [-c <category>] ...]
[-e <extra_key> <extra_value> [-e <extra_key> <extra_value> ...]
[-n <component>] [-D] [<uri>]
am instrument [-e <arg_name> <arg_value>] [-p <prof_file>]
[-w] <component>

ตัวอย่างเช่นเรามีโปรแกรม Android ที่มีรายการดังต่อไปนี้:

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 package="com.app1.android.xtract">
  <application android:icon="@drawable/icon">
   <activity class=".Contact" android:label="@string/app_name">
    <intent-filter>
    <action android:value="android.intent.action.MAIN" />
    <category android:value="android.intent.category.LAUNCHER" />
   </intent-filter>
  </activity>
 </application>
.
.
</manifest>

ในการรันคำสั่งการออกรหัสเช่นนี้ (ในหนึ่งบรรทัด):

am start -a android.intent.action.MAIN -n com.app1.android.xtract/com.app1.android.xtract.Contact

แต่น่าเสียดายที่มันไม่ทำงานผ่าน SSH สำหรับฉัน แต่มันไม่เมื่อทำงานadbดังนั้นฉันจะให้คุณว่า :)
Naftuli เคย์
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.