คำถามติดแท็ก cpu

3
เปอร์เซ็นต์ของอุปกรณ์ Android ที่ใช้งานบนสถาปัตยกรรม x86
คำถามนี้อาจซ้ำซ้อนหรือซ้ำซ้อน แต่ฉันใช้ห้องสมุด NDK ที่ทำงานบนอุปกรณ์ ARM เท่านั้น มีวิธีที่ฉันจะรู้ว่าสิ่งที่ร้อยละของอุปกรณ์ที่ใช้ Android สามารถสนับสนุน app ของฉันบนซีพียูสถาปัตยกรรมเช่นเดียวกับตามสถิติเหล่านี้บนแพลตฟอร์ม Android รุ่น ?
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.