เปลี่ยนเป็นเครื่องเล่น QuickTime ใน Mavericks หรือไม่


1

ปรากฏว่า Apple ได้เปลี่ยนผู้เล่น QuickTime ใน Mavericks คุณไม่สามารถแยกเพลงออกจากวิดีโอได้อีก ก่อนหน้านี้คุณสามารถเรียกใช้วิดีโอและเมื่อคุณบันทึกมันจะให้ตัวเลือกสำหรับเสียงเท่านั้น ดูเหมือนว่าจะหายไป ใครมีทางออก?

คำตอบ:


2

ตัวเลือกในการส่งออกเสียงได้ถูกย้ายไปที่ ไฟล์ ส่งออก เสียงเท่านั้น ...

enter image description here

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.