ไม่พบกล้อง Facetime HD ใน Vodburner


2

ฉันติดตั้ง Vodburner แล้ว แต่ไม่พบกล้อง Facetime HD โปรดแนะนำวิธีแก้ปัญหานี้


1
เพิ่งดาวน์โหลดและติดตั้ง Vodburner ด้วยตัวเอง - ไม่พบกล้องเช่นกัน ดูเหมือนว่าแมลง
grg
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.