จากบรรทัดคำสั่งฉันจะตั้งค่าบัญชีทั้งหมดเป็นว่างได้ใน Messages.app ทั้งหมดได้อย่างไร


คำตอบ:


0

การเรียกใช้งานแอปพลิเคชันนี้บัญชีของคุณทั้งหมดจะอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน:

tell application "System Events"
  tell process "Messages"
    tell menu bar 1
      tell menu bar item "Messages"
        tell menu "Messages"
          tell menu item "My Status"
            tell menu "My Status"
              click menu item "Available"
            end tell
          end tell
        end tell
      end tell
    end tell
  end tell
end tell

คุณสามารถบันทึกเป็น ~/turn_available.scpt และดำเนินการใน terminal ด้วยคำสั่งนี้:

osascript ~/turn_available.scpt
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.