ตัวเลือกที่ไม่รู้จัก: โหมดเมาส์พร้อม iterm, tmux


30

ฉันรีเซ็ตคอมพิวเตอร์แล้วตอนนี้ tmux กำลังบ่นว่าฉัน.tmux.confมีคำสั่งเหล่านี้:

setw -g mode-mouse on
set -g mouse-select-pane on
set -g mouse-resize-pane on
set -g mouse-select-window off
set -g default-terminal "screen-256color"

ด้วยข้อผิดพลาดเหล่านี้:

/Users/mdurrant/.tmux.conf:24: unknown option: mode-mouse                  [0/0]
/Users/mdurrant/.tmux.conf:25: unknown option: mouse-select-pane
/Users/mdurrant/.tmux.conf:26: unknown option: mouse-resize-pane
/Users/mdurrant/.tmux.conf:27: unknown option: mouse-select-window

ดังนั้นฉันต้องแสดงความคิดเห็นออก แต่แล้วเมาส์ของฉันไม่ทำงานใน tmux ซึ่งเป็นความเจ็บปวด

ฉันจะเปิดใช้งานเมาส์ใน iTerm2 ด้วย tmux ได้อย่างไร?

สิ่งนี้ใช้ได้กับ Mac เครื่องอื่นของฉัน

ฉันใช้ tmux เวอร์ชั่น 2.1

คำตอบ:


57

ดูเหมือนว่าการเปลี่ยนแปลงใน tmux ใน 2.0 -> 2.1

ฉันเข้ามาแทนที่

setw -g mode-mouse on
set -g mouse-select-pane on
set -g mouse-resize-pane on
set -g mouse-select-window off

ด้วยเพียง

set-option -g mouse on

และทุกอย่างดูโอเค


4
mouse onกำหนดค่าดังต่อไปนี้The default key bindings allow the mouse to be used to select and resize panes, to copy text and to change window using the status line.จึงเป็นเทียบเท่าของการตั้งค่าmouse-select-pane, mouse-resize-paneและเป็นmouse-select-window onอาจใกล้พอที่จะกำหนดค่าดั้งเดิม แม้ว่าจะไม่เหมือนกัน
davidjb

ทุกปีฉันขับรถด้วยเบรกมือ
PnotNP

0

โหมดเมาส์ไม่รองรับ tmux ลองใช้บน ~ / .tmux.conf

set -g mouse on

และรันบนเทอร์มินัล

tmux source-file ~/.tmux.conf

ทำงานได้ดีมากในคอมพิวเตอร์ของฉันมันสามารถเลื่อนเปลี่ยนบานหน้าต่าง ...

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.