ปัญหาเกี่ยวกับ 3 TB Fusion Drive ไม่สามารถลบจัดรูปแบบหรือแบ่งพาร์ติชันได้


0

ฉันต้องการชี้แจงว่าฉันได้ทำตามคำแนะนำแล้วฉันคิดว่าฉันทำ Fusion Drive บน iMac ขนาด 1TB (ด้วย BootCamp) ของฉัน แต่ฉันคิดว่าฉันมีปัญหากับนายกเทศมนตรี

ฉันทำตามคำแนะนำในการ 'สร้างฟิวชั่นไดรฟ์ใหม่' (แนะนำถ้าคุณมีการสำรองข้อมูล Time Machine) แต่เมื่อฉันพยายามที่จะลบ LVG ด้วยdiskutil cs delete LVGUUIDมันแสดงให้เห็นข้อผิดพลาดว่าดิสก์ไม่สามารถถอดออกได้ หลังจากออกจากTerminalและเปิดDisk Utilityดูเหมือนว่าจะทำงานได้เพราะมันแสดงข้อความที่ฉันต้องแก้ไขดิสก์ ฉันไม่สนใจข้อความและดำเนินการแบ่งพาร์ติชันไดรฟ์อย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อฉันพยายามแบ่งพาร์ติชัน HDD ฉันพบข้อผิดพลาด:

ป้อนคำอธิบายรูปภาพที่นี่

หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมให้ฉันรู้ว่าฉันเป็นสามเณรที่สวยในปัญหาประเภทนี้

หวังว่าคุณสามารถช่วยฉันโดยวิธีฉันไม่เคยติดตั้ง bootcamp ฉันไม่รู้ว่าทำไม iMac ของฉันระบุว่าทำไม่ดี

นี่คือผลลัพธ์ของdiskutil cs listและdiskutil list:

-bash-3.2# diskutil list
/dev/disk0
#:            TYPE NAME          SIZE  IDENTIFIER
0:   GUID_partition_scheme            *121.3 GB  disk0
1:            EFI EFI           209.7 MB  disk0s1
2:     Apple_CoreStorage             121.0 GB  disk0s2
3:         Apple_Boot Boot OS X        134.2 MB  disk0s3
/dev/disk1
#:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
0:   Apple_partition_scheme            *1.3 GB   disk1
1:    Apple_partition_map             30.7 KB  disk1s1
2:         Apple_HFS OS X Base System    1.3 GB   disk1s2
/dev/disk2
#:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
0:              untitled        *524.3 KB  disk2
/dev/disk3
#:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
0:              untitled        *524.3 KB  disk3
/dev/disk4
#:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
0:              untitled        *524.3 KB  disk4
/dev/disk5
#:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
0:              untitled        *524.3 KB  disk5
/dev/disk6
#:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
0:              untitled        *524.3 KB  disk6
/dev/disk7
#:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
0:              untitled        *6.3 MB   disk7
/dev/disk8
#:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
0:              untitled        *2.1 MB   disk8
/dev/disk9
#:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
0:              untitled        *1.0 MB   disk9
/dev/disk10
#:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
0:              untitled        *524.3 KB  disk10
/dev/disk11
#:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
0:              untitled        *524.3 KB  disk11
/dev/disk12
#:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
0:              untitled        *1.0 MB   disk12
/dev/disk13
#:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
0:   GUID_partition_scheme            *3.0 TB   disk13
1:            EFI EFI           209.7 MB  disk13s1
2:     Apple_CoreStorage             3.0 TB   disk13s2
3:         Apple_Boot Boot OS X        134.2 MB  disk13s3
/dev/disk14
#:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
0:         Apple_HFS Macintosh HD      *3.1 TB   disk14
-bash-3.2# diskutil cs list
CoreStorage logical volume groups (1 found)
|
+-- Logical Volume Group AA82B910-5B4C-4771-8CD9-DA1BB2DB1DB3
=========================================================
Name:     Internal Drive
Status:    Online
Size:     3121237860352 B (3.1 TB)
Free Space:  32768 B (32.8 KB)
|
+-< Physical Volume 4DE2EAE1-7F00-4EDB-9092-EA6FAB43EFA4
|  ----------------------------------------------------
|  Index:  0
|  Disk:   disk0s2
|  Status:  Online
|  Size:   120988852224 B (121.0 GB)
|
+-< Physical Volume 709B7FB2-77ED-4528-B930-5E7E34E84235
|  ----------------------------------------------------
|  Index:  1
|  Disk:   disk13s2
|  Status:  Online
|  Size:   3000249008128 B (3.0 TB)
|
+-> Logical Volume Family 5D064113-84E2-4908-9889-BE30F336DF1B
  ----------------------------------------------------------
  Encryption Status:    Unlocked
  Encryption Type:     None
  Conversion Status:    NoConversion
  Conversion Direction:  -none-
  Has Encrypted Extents:  No
  Fully Secure:      No
  Passphrase Required:   No
  |
  +-> Logical Volume 5F3DBA31-A6C2-4943-8330-45052D66507A
    ---------------------------------------------------
    Disk:         disk14
    Status:        Online
    Size (Total):     3115739381760 B (3.1 TB)
    Conversion Progress:  -none-
    Revertible:      No
    LV Name:        Macintosh HD
    Volume Name:      Macintosh HD
    Content Hint:     Apple_HFS
-bash-3.2# gpt -r show /dev/disk14
gpt show: unable to open device '/dev/disk14': Resource busy
-bash-3.2# diskutil cs resizeStack 5F3DBA31-A6C2-4943-8330-45052D66507A 3115g
The Core Storage Logical Volume UUID is 5F3DBA31-A6C2-4943-8330-45052D66507A
Started CoreStorage operation
Checking prerequisites for resizing Logical-Physical volume stack
Shrinking Logical-Physical volume stack
Checking file system
Checking Journaled HFS Plus volume
Checking extents overflow file
Checking catalog file
Checking multi-linked files
Checking catalog hierarchy
Checking extended attributes file
Checking volume bitmap
Checking volume information
The volume Macintosh HD appears to be OK
Shrinking file system
Shrinking Logical Volume
Resizing Core Storage Logical Volume structures
Resized Core Storage Logical Volume to 3114999996416 bytes
Shrinking Core Storage Physical Volume from 3000249008128 to 2999509622784 bytes
Shrinking Core Storage data structures
Resizing Core Storage Physical Volume structures
Resized Core Storage Physical Volume to 2999509622784 bytes
Copying booter
A problem occurred; undoing all changes
Growing Core Storage data structures
A problem occurred; undoing all changes
Growing Logical Volume
Resizing Core Storage Logical Volume structures
Resized Core Storage Logical Volume to 3115739381760 bytes
Growing file system
Error: 5: POSIX reports: Input/output error

ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณฉันเริ่มหมดตัวเลือกและฉันต้องการหลีกเลี่ยงการไปที่ Apple Store


จากทั้งหมดที่กล่าวThe volume NUMBER appears to be OKแต่ถ้าฉันไปดูรายละเอียดในดิสก์ทั้งหมดที่แสดง Logical Volume Group has a 24 MB Metadata Volume with double redundancyคุณต้องการผลลัพธ์ทั้งหมดหรือไม่
pepesanti

เมื่อฉันพยายามติดตั้งการดาวน์โหลด OS X แบบละเอียด แต่ไม่สามารถติดตั้งได้เนื่องจากไม่มีไดรฟ์กู้คืนดังนั้นฉันจึงไม่สามารถติดตั้งได้ ในทางกลับกันเมื่อฉันพยายามที่จะลบดิสก์ HDD มันใช้เวลานานเกินไปเช่น 10 วันและถ้าฉันต้องการที่จะแบ่งพาร์ติชันดิสก์มันบอกว่าไม่สามารถเขียนในบล็อกสุดท้ายของอุปกรณ์ตามที่คุณเห็นในภาพ
pepesanti

นั่นหมายความว่าฉันควรไปที่ร้าน Apple?
pepesanti

ความเข้าใจของฉันเป็นปัญหากับฮาร์ดแวร์หรือไม่ และไม่มีทางรอบ ๆ ?
pepesanti

กรุณาใช้ลิงค์นี้เพื่อแชทกับฉันในห้องสนทนา
klanomath

คำตอบ:


1

ในความคิดของฉันพาร์ติชัน Apple_Boot (ชื่อ: Boot OS X, ขนาด 134.2 MB ตัวระบุดิสก์ disk14s3) บนฮาร์ดไดรฟ์ 3 TB ป้องกัน OS X จากการสร้าง Recovery HD และการติดตั้ง OS X ล้มเหลวในภายหลัง เพื่อให้สามารถติดตั้ง OS X ได้คุณต้องลบพาร์ติชันออก อาจใช้งานได้:

บู๊ตเป็นโหมดการกู้คืนอินเทอร์เน็ตและหลังจากเปิดเทอร์มินัลแล้วให้ทำดังนี้:

 • ป้อนdiskutil listเพื่อรับตัวระบุดิสก์และขนาดของพาร์ติชันทั้งหมด
 • ป้อนdiskutil cs listเพื่อรับ UUID และขนาดของรายการ CoreStorage ทั้งหมด
 • ใส่gpt -r show /dev/diskXdiskX เป็นตัวระบุดิสก์ของฮาร์ดไดรฟ์ 3 TB - ไม่ใช่ CoreStorage Logical Volume ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน

 • ก่อนอื่นปรับขนาดเล็กน้อย CoreStorage Logical Volume Group:

  diskutil cs resizeStack lvUUID size
  

  ในกรณีของคุณ (ด้วยข้อมูลที่ให้ไว้ในคำถามของคุณ) นี่คือ

  diskutil cs resizeStack F9ECE596-8E42-4059-819C-7829C3FD4CB1 3115g
  
 • ถอนติดตั้งดิสก์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับดิสก์ทางกายภาพใน Mac ของคุณ

  ก่อนอื่นให้ unmount โลจิคัลวอลุ่ม ด้วยข้อมูลที่ให้ไว้ในคำถามของคุณนี่คือ disk15:

  diskutil unmountDisk /dev/disk15
  

  จากนั้นยกเลิกการต่อเชื่อมดิสก์ทางกายภาพทั้งหมด ด้วยข้อมูลที่ให้ไว้ในคำถามของคุณเหล่านี้คือ disk0 และ disk14

  diskutil unmountDisk /dev/disk0
  diskutil unmountDisk /dev/disk14
  
 • จากนั้นลบพาร์ติชัน Apple_Boot (ชื่อ Boot OS X) ของฮาร์ดดิสก์ 3 TB

  gpt remove -i index_number /dev/diskX
  

  diskX เป็นตัวระบุดิสก์ของฮาร์ดไดรฟ์ 3 TB และ index_number เป็นหมายเลขของพาร์ติชันที่จะลบในคอลัมน์ดัชนี ตัวระบุดิสก์อาจมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นโปรดตรวจสอบตัวระบุดิสก์ที่เหมาะสมด้วยdiskutil listก่อนที่จะลบ / เพิ่ม / แก้ไขพาร์ทิชัน

  ด้วยข้อมูลที่ให้ไว้ในคำถามของคุณเหล่านี้คือ disk14 และ 3

  gpt remove -i 3 /dev/disk14
  
 • เมานต์ดิสก์ที่ไม่ได้เมานต์ก่อนหน้านี้ทั้งหมด

  diskutil mountDisk /dev/disk0
  diskutil mountDisk /dev/disk14
  diskutil mountDisk /dev/disk15
  

  บางส่วนหรือทั้งหมดอาจถูกเมาท์หลังจากลบพาร์ติชัน Apple_Boot

ตอนนี้ลองติดตั้ง OS X อีกครั้ง


ความคิดเห็นไม่ได้มีไว้สำหรับการอภิปรายเพิ่มเติม การสนทนานี้ได้รับการย้ายไปแชท
bmike
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.