จะเปลี่ยนฟังก์ชั่นคีย์ fn ได้อย่างไร?


2

ปัจจุบันปุ่ม Fn ของฉันสลับการควบคุมภารกิจ ฉันกำลังดูการตั้งค่าระบบทั้งหมดและฉันไม่สามารถหาวิธีหยุดปุ่ม fn จากการสลับการควบคุมภารกิจ ไม่มีใครรู้วิธีการทำเช่นนี้?

คำตอบ:


1

เปิดการตั้งค่าระบบการควบคุมภารกิจ

เปลี่ยนปุ่มลัดสำหรับ Mission Control

ตามค่าเริ่มต้นจะเป็นลูกศรควบคุม


ขอบคุณมาก! ฉันค้นหาการตั้งค่าแป้นพิมพ์แทน
LionMac

ไม่ต้องห่วง. ฉันไปที่นั่นก่อนเพื่อตรวจสอบด้วย @LionMac
bmike
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.