หน่วยความจำ iPhone ไม่ตรงกัน


2

ดังนั้น iPhone ของฉันบอกว่าใช้หน่วยความจำทั้งหมด ใน iTunes มันบอกว่าฉันยังคงมีเช่น 7GBs ฟรี ฝ่ายสนับสนุนของ Apple กล่าวเสมอว่าจะทำการกู้คืนจากโรงงานซึ่งไร้สาระ แล้วเกิดอะไรขึ้นและฉันจะไปรอบ ๆ มันได้อย่างไร

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.