ส่งออกแท็บที่ถูกตรึงจาก Safari


2

ฉันมีจำนวนมาก แท็บที่ถูกตรึง ใน Safari บน Mac มีวิธีที่รวดเร็วในการ "ส่งออก" ไปยังเครื่องอื่นหรือไม่ (บางทีพวกเขาสามารถซิงค์ผ่าน iCloud ได้)


คุณเข้าใจวิธีการทำเช่นนี้? ฉันต้องการย้ายแท็บที่ถูกตรึงไปยังเครื่องใหม่ในคราวเดียวโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับ iCloud ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้การกู้คืนดิสก์หรือการสำรองข้อมูล Time Machine ดังนั้นฉันจึงต้องการโซลูชันด้วยตนเอง
harperville

อาจมีวิธีแก้ไขสำหรับ Firefox ซึ่งมีประโยชน์กับฉันเช่นกัน support.mozilla.org/en-US/questions/1071320
harperville
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.