การรับ Wifi ล้มเหลวและลองอีกครั้ง


2

ฉันจะได้รับการนับความล้มเหลวของ WiFi ack, ลองนับใหม่และลองอีกหลายครั้งบน Mac ได้อย่างไร


1
คุณตรวจสอบใน Network Utility แล้วหรือยัง?
Allan

ใช่ฉันทำ. ฉันพบสถิติที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย แต่ไม่นับความล้มเหลวของการรับสัญญาณ WiFi
Jayant Rai
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.