ทางลัด iTerm2 สำหรับการลบที่เลือก


2

ฉันได้ตั้งค่าทางลัดบางอย่างใน iTerm2 แล้ว แต่ฉันหาวิธีกำหนดสไตล์ MS Windows ไม่ได้ ตัด ฟังก์ชั่น ฉันต้องการเลือกข้อความ (ซึ่งฉันสามารถทำได้) แล้วตัด / วางที่อื่น ฉันต้องการลบข้อความที่เลือกโดยไม่คัดลอก

เพียงแค่ฉันต้องการตั้ง คำสั่ง + x และ คำสั่ง + Backspace ทางลัดใน iTerm2

โดยค่าเริ่มต้น คำสั่ง + x กำลังคัดลอกข้อความที่เลือกเท่านั้นโดยไม่ลบออก

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.