กล่องข้อความถูกตัดออกใน Preview สำหรับไฟล์ PDF


2

บางครั้งเมื่อฉันแก้ไขกล่องข้อความใน PDF ในแอปดูตัวอย่างข้อความจะถูกตัดออกเช่นนี้ มีวิธีแก้ไขปัญหานี้หรือไม่? มันเกิดขึ้นในหลายไฟล์ ฉันมี Mac OS X 10.14.1

enter image description here

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.