ผสานหลายโฟลเดอร์


2

ฉันมีหลายโฟลเดอร์ภายในโฟลเดอร์ แต่ละโฟลเดอร์เหล่านี้มีไฟล์เท่านั้น (ไม่มีโฟลเดอร์ย่อย) ไม่มีไฟล์ใดที่มีชื่อไฟล์ซ้ำกัน

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะรวมโฟลเดอร์ทั้งหมดเพื่อต่อไฟล์เข้าด้วยกันในโฟลเดอร์เดียว? ฉันสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับdittoคำสั่งเท่านั้นซึ่งดูเหมือนจะเป็นการรวมเพียงสองโฟลเดอร์

คำตอบ:


4
cd containing_folder
mv */* .

หรือถ้าคุณต้องการกำจัดโฟลเดอร์ว่างในภายหลัง

cd containing_folder
mkdir ../foo
mv */* ../foo/
rmdir *
mv ../foo/* .
rmdir ../foo
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.