แท็กสำหรับ การพิมพ์ 3 มิติ

filament × 27
pla × 22
fdm × 19
extruder × 17
3d-design × 14
abs × 13
heated-bed × 12
calibration × 10
hotend × 10
g-code × 9
nozzle × 9
quality × 9
3d-models × 8
extrusion × 8
adhesion × 7
material × 7
reprap × 7
slicing × 7
software × 7
makerbot × 6
prusa-i3 × 6
resolution × 6
recycling × 5
firmware × 4
hbp × 4
infill × 4
rafts × 4
safety × 4
cooling × 3
enclosure × 3
food × 3
health × 3
marlin × 3
outdoors × 3
scanning × 3
slic3r × 3
surface × 3
warping × 3
brims × 2
cad × 2
chocolate × 2
color × 2
delta × 2
hardware × 2
lulzbot × 2
mechanics × 2
motor × 2
print-fan × 2
ramps-1.4 × 2
repair × 2
repetier × 2
simplify3d × 2
speed × 2
stepper × 2
y-axis × 2
acetone × 1
analysis × 1
anet-a8 × 1
autodesk × 1
automation × 1
axis × 1
bricks × 1
carbon × 1
clip × 1
cnc × 1
cr-10 × 1
disposal × 1
efficiency × 1
ender-3 × 1
endstop × 1
estimation × 1
fans × 1
fff × 1
glass × 1
homing × 1
kossel × 1
medical × 1
molds × 1
nasa × 1
p3steel × 1
pet × 1
petg × 1
pla+ × 1
printer × 1
sla × 1
stability × 1
storage × 1
support × 1
thermistor × 1
voronoi × 1
wanhao × 1
z-axis × 1
z-probe × 1
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.